Bekijk volle/desktop versie : Vragen03-03-2004, 18:47
Vraag 1: Wat is de gehele islamitische Groet?!?
Antwoord = Asalaaam ouhelikoum Waramatullahie Wabarakatuhu!!

Vraag 2: Als een ongelovige jou groet met de islamitische groet? Wat zeg je dan alleen terug?!?
Antwoord = Wahelikoum.. ( alleen wahelikoum = goed anders gezegt is niet goed!! )
HIer uitleg als men daarvoor vraagt: Je zegt alleen Wahelikoum omdat het een ongelovige is !!

vraag 3: Met welke hand veeg je je achterwerk na dat je hebt ontlast?!?
Antwoord = Linkse hand

Vraag 4: Met welke Voet betreedt je het toilet
Antwoord = Linkse voet

Vraag 5: Welke smeekbede / Dou3a te zeggen als men de kleren aantrekt?!?
Antwoord = Bismillah

Vraag 6: Welke smeekbede / Dou3a te zeggen als men de toilet binnentreedt?!?
antwoord = Allahoema inia Audo Bika mina algobtie Wal Gabaiet ( het moet er ongeveer op lijken omdat iedereen het anders
Vraag 7: Geef mij de letterlijke vertaling van de smeekbede van de vorige vraag!!
Antwoord = O allah ik zoek bescherming bij u tegen de onreine mannelijke en vrouwelijke geesten!!
Alleen zo goedkeuren of als het er op lijkt

Vraag 8: Hoe heet het gebed dat je moet bidden wanneer iemand is gestorven?
Antwoord = "Salat Al Zanaza"

Vraag 9: Wat bedraagt de hoeveelheid van je vermogen in procenten van de jaarlijkse verplichte zakaat?
Antwoord = "2,5%" ( tegenwoordig is het ongeveer € 10 dus als men € 10 zegt is het ook goed )

Vraag10: Wat is de naam van de hoogst te behalen HEMEL?
Antwoord = "JANAT ALFIRDAUS"

Vraag11: Naast de woedoe is er nog een wassing, de zogenaamde grote wassing hoe heet deze? Antwoord: "De GSOEL of GHSOEL"

Vraag12: Wat is de naam van SAITAN?
Antwoord: "Iblies"

Vraag13: Wat was Iblies vroeger?!?
Antwoord = Engel.. HIj was vroeger een Engel..

Vraag14: Welke boodschapper van ALLAH leeft nog?
Antwoord: sidna "ISAAH of ISAAC" Radieja ALLAHOE 3an.

Vraag15: Wat is een andere naam voor KORAN in het arabisch?
Antwoord: "DIKR of WIKR" Allebei zijn ze goed!!

Vraag16: Vanaf wanneer is de hijab van een vrouw verplicht om te dragen?
Antwoord = "Vanaf dat de vrouw haar eerste menstruatie krijgt

Vraag17: Hoe heet de dag wanneer men het meest bid?!? ( in de ramadan )?!
antwoord = Lailato Al Qadr..

Kopieer dit even en zet het daar voordat je de vraag geeft!!
Bij de volgende vraag moet je zeggen wat er hoort te staan bij de puntjes..!!

Vraag18: Elk mens draagt 2 ..... bij zich?!? Die elke dag de je ....... noteren..
Antwoord = engelen & daden

Vraag19: Als je woedoe / de wassing gaat verrichten!! Moet dat met het hart duss met..... ?
Antwoord = intentie / nia in het arabisch is ook goed!!

Vraag20: HOe heet het Sochtens Gebed?!?
Antwoord = Al fadjr

03-03-2004, 21:24


MashAllah broeder

04-03-2004, 08:44
ik snap vraag 14 niet helemaal, welke profeet leeft nog???????????????????????????????????????

04-03-2004, 16:28

Citaat:
Origineel gepost door najiba05
ik snap vraag 14 niet helemaal, welke profeet leeft nog???????????????????????????????????????
Wat versta je niet zuster, het is toch de profeet 'isa die noch leeft.
De joden wouden hem kruisigen maar hij werd door ALLAH swt
naar hem genomen.
Hij gaat terug keren wanneer de dazjal tevoorschijn zal komen,
Hij gaat de dazjal doden.
En dan gaan al de mensen inclusief profeet 'isa dood gaan want op deze aarde moet de mens geboren worden en daar alleen kan hij sterven.

ps. alleen onder deze hemel die boven ons is is er tijd zodat de mens doodgaat, soebhanallah.

wa llahoe a'lam.

wa salaam

04-03-2004, 21:56Citaat:
Origineel gepost door Osmanovic
uhh sorry......maar iblies is een djinn.....geen engel.
iblies is gemaakt uit vuur, engelen uit noer (licht)
Engelen gehoorzamen in iedere situatie Allah, iblies keerde zich tegen Allah's bevel

wa alaikoem asalaam
Salaam broeder,
Iblies was ooit een Engel geweest:
Zoals je misschien al weet is Adam van water en zand gemaakt. Allah vroeg vervolgen aan alle engelen om voor hem te buigen (Adam); iedereen gehoorzaamde Allah behalve Iblies, die wijgerde, hij zei dat hij hoger was dan Adam omdat Allah hem (Iblies) van Noer (niet uit vuur) heeft gemaakt en Adam van zand en steen...Allah gebood het hem nog een keer maar hij wijgerde... Als Iblies niet zo zou hebben gehandeld en Allah had gehoorzaamd, dan zouden we allemaal in de hemel belanden...

Ma3a salama

04-03-2004, 22:03

Citaat:
Origineel gepost door cheb_sensei
salamou alaikoum wa rahmatoullahie wa barakatouh.

Vraag 9: Wat bedraagt de hoeveelheid van je vermogen in procenten van de jaarlijkse verplichte zakaat?
Antwoord = "2,5%" ( tegenwoordig is het ongeveer € 10 dus als men € 10 zegt is het ook goed )

broeder wat is ik nou 10.000.000 euro heb moet ik dan als nog 10 betalen over die 10.000.000 euro? lijkt me sterk
volgens mij is het 2.5 % van je gehele vermogen. of niet?


Vraag15: Wat is een andere naam voor KORAN in het arabisch?
Antwoord: "DIKR of WIKR" Allebei zijn ze goed!!
is het niet al mashaf of kitaboullah?
dikr is het gedenken van allah in het algemeen door te zeggen soubhana allah elhamdoulillah allahou akbar.

alllah en zijn profeet weten beter.

wa salamou alaikoum
salaam broeder,
Het is inderdaad zo er moet 2,5% van het jaarinkomen aan de zakat worden besteed.
Van Dikr ben ik niet zeker van maar ik denk dat het vrijwel zo is; dat dikr het gedenken aan Allah is.
Als je het arabisch een beetje goed beheerst klinkt het logisch.
adkor is ik denk, dus het is zo gek nog niet wat je zegt.

ma3a salama

05-03-2004, 13:56
Salaam alaikum war. wabr,

Misschien handig om voortaan daliel (bewijzen) bij je antwoorden te zetten, want volgens mij kloppen ze niet echt allemaal...

Bv. over Iblies. Hij was GEEN ENGEL!!!! Maar een djinn!


Question #8976: Is Iblees a jinn or an angel?
Question :
I was just wondering if Iblis was actually a jinn or an angel. This particular issue recently sparked my curiosity when it was presented to me by a person I know. If he is an angel, then how is it he disobeyed Allah, when Angels have no will of their own and follow only Allah's command. If he is really a jinn, then it would better explain his disobedience as then he actually had the choice to obey or disobey Allah. I would appreciate a response, even if it is a brief one.

Answer :
Praise be to Allaah.

Ibless – may Allaah curse him – is one of the jinn. He was not an angel for a single day, not even for an instant. The angels were created noble; they never disobey Allaah when He commands them to do something and they do what they are commanded. This is clearly stated in the Qur’aanic texts which indicate that Iblees is one of the jinn and not one of the angels. These texts include the following:

1. Allaah says (interpretation of the meaning):

“And (remember) when We said to the angels: “Prostrate yourselves unto Adam.” So they prostrated themselves except Iblees (Satan). He was one of the jinn; he disobeyed the Command of his Lord. Will you then take him (Iblees) and his offspring as protectors and helpers rather than Me while they are enemies to you? What an evil is the exchange for the Zaalimoon (polytheists, and wrongdoers, etc).” [al-Kahf 18:50]

2. Allaah stated that He created the jinn from fire, as He says (interpretation of the meaning):

“And the jinn, We created aforetime from the smokeless flame of fire” [al-Hijr 15:27]

“And the jinn He created from a smokeless flame of fire” [al-Rahmaan 55:15]

And it was narrated in a saheeh hadeeth that ‘Aa’ishah said: the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “The angels were created from light, the jinn were created from smokeless fire and Adam was created from that which has been described to you.” (Narrated by Muslim in his Saheeh, no. 2996; also narrated by Ahmad, no. 24668; by al-Bayhaqi in al-Sunan al-Kubra, no. 18207 and by Ibn Hibbaan, no. 6155).

One of the attributes of the angels is that they were created from light, and the jinn were created from fire. It was mentioned in the Qur’aan that Iblees – may Allaah curse him – was created from fire. This is what Iblees himself said when Allaah, may He be glorified and exalted, asked him the reason for his refusal to prostrate to Adam when Allaah commanded him to do so. He – may Allaah curse him – said:

“ ‘I am better than him (Adam), You created me from fire, and him You created from clay’” [al-A’raaf 7:12; Saad 38:76 – interpretation of the meaning]. This indicates that he was one of the jinn.

3. Allaah has described the angels in His Book, where He says (interpretation of the meaning):

“O you who believe! Ward off yourselves and your families against a Fire (Hell) whose fuel is men and stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe, who disobey not, (from executing) the Commands they receive from Allâh, but do that which they are commanded” [al-Tahreem 66:6]

“And they say: ‘The Most Gracious (Allaah) has begotten a son (or children).’ Glory to Him! They [whom they call children of Allaah i.e. the angels, ‘Eesaa (Jesus) son of Maryam (Mary), ‘Uzair (Ezra)], are but honoured slaves. They speak not until He has spoken, and they act on His Command” [al-Anbiyaa’ 21:26-27]

“And to Allaah prostrate all that is in the heavens and all that is in the earth, of the moving (living) creatures and the angels, and they are not proud [i.e. they worship their Lord (Allâh) with humility]. They fear their Lord above them, and they do what they are commanded” [al-Nahl 16:49-50]

So it is not possbile for the angels to disobey their Lord, because they are protected from sin and they are naturally inclined to obey Allaah.

4. The fact that Iblees is not one of the angels means that he is not compelled to obey Allaah. He has freedom of will just as we humans do. Allaah says (interpretation of the meaning);

“Verily, We showed him the way, whether he be grateful or ungrateful” [al-Insaan 76:3]

There are also Muslims and kaafirs among the jinn. It says in Soorat al-Jinn (interpretation of the meaning):

“Say (O Muhammad): ‘It has been revealed to me that a group (from three to ten in number) of jinn listened (to this Qur’aan). They said: ‘Verily, we have heard a wonderful Recitation (this Qur’aan)! It guides to the Right Path, and we have believed therein, and we shall never join (in worship) anything with our Lord (Allaah).’” [al-Jinn 72;1-2]

In the same soorah, it states that the jinn said:

“‘And indeed when we heard the Guidance (this Qur’aan), we believed therein (Islamic Monotheism), and whosoever believes in his Lord shall have no fear, either of a decrease in the reward of his good deeds or an increase in the punishment for his sins. And of us some are Muslims (who have submitted to Allaah, after listening to this Qur’aan), and of us some are Al‑Qaasitoon (disbelievers those who have deviated from the Right Path)’…” [al-Jinn 72:13-14]

Ibn Katheer (may Allaah have mercy on him) said in his Tafseer:

Al-Hasan al-Basri said: Iblees was not one of the angels, not even for a single moment. He is the father of the jinn, just as Adam (peace be upon him) is the father of mankind. This was narrated by al-Tabari with a saheeh isnaad (part 3/89).

Some of the scholars said that Iblees was one of the angels, that he was the peacock of the angels, that he was the one among the angels who strove the hardest in worship… and other reports, most of which come from the Israa’eeliyyaat (stories and reports from Jewish sources), and some of which contradict the clear texts of the Qur’aan.

Ibn Katheer said, explaining this:

A lot of these reports were transmitted from the Salaf, and most of them come from the Israa’eeliyyaat, which may be been transmitted in order to be examined [i.e., as opposed to being accepted as is]. Allaah knows best about the veracity or otherwise of many of them. Some of them are definitely to be rejected, because they go against the truth which we hold in our hands. In the Qur’aan we have sufficient so that we have no need of previous reports, because hardly any of them are free of distortions, with things added or taken away. Many things have been fabricated in them, for they did not have people who had memorized things precisely by heart (huffaaz) who could eliminate the distortions created by extremists and fabricators, unlike this ummah which has its imaams, scholars, masters, pious and righteous people, brilliant critics and men of excellent memory who recorded the hadeeths and classified them, stating whether they were saheeh (sound), hasan (good), da’eef (weak), mawdoo’ (fabricated), matrook (to be ignored). They identified the fabricators and liars, and those about whom nothing was known, and other kinds of men (i.e., narrators). All of this afforded protection to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), the Seal of the Messengers and the Leader of Mankind, so that nothing would be attributed to him falsely and nothing would be transmitted from him that he did not say or do. May Allaah be pleased with them and make them pleased [by rewarding them], and make the Paradise of al-Firdaws their eternal abode. (Tafseer al-Qur’aan il-‘Azeem, 3/90).

And Allaah knows best.
Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (http://www.islam-qa.com

05-03-2004, 15:19
sorry mijn excuses
Ik heb het verkeerd gehoord
Het is inderdaad zo, Iblies is van vuur gemaakt.

[7:11]--> kaala ma mana3aka ala tasjoda ida amartoka, kaala ana gajron minho galaktani min naarin wa galaktaho min ttienien

Hij zei (Allah): Wat houd je tegen om niet te buigen (tasjod) als het mijn bevel is? Hij zei (Iblies): Ik ben beter dan hem (Adam), je hebt me gemaakt van vuur en hem (Adam) van zand (ttien)

nu klopt et toch wel..
Ik heb wat aan me oren gehehe
sorry!

ma3a salama

07-03-2004, 14:11

Citaat:
Origineel gepost door mora
Vraag 1: Wat is de gehele islamitische Groet?!?
Antwoord = Asalaaam ouhelikoum Waramatullahie Wabarakatuhu!!

Vraag 2: Als een ongelovige jou groet met de islamitische groet? Wat zeg je dan alleen terug?!?
Antwoord = Wahelikoum.. ( alleen wahelikoum = goed anders gezegt is niet goed!! )
HIer uitleg als men daarvoor vraagt: Je zegt alleen Wahelikoum omdat het een ongelovige is !!

vraag 3: Met welke hand veeg je je achterwerk na dat je hebt ontlast?!?
Antwoord = Linkse hand

Vraag 4: Met welke Voet betreedt je het toilet
Antwoord = Linkse voet

Vraag 5: Welke smeekbede / Dou3a te zeggen als men de kleren aantrekt?!?
Antwoord = Bismillah

Vraag 6: Welke smeekbede / Dou3a te zeggen als men de toilet binnentreedt?!?
antwoord = Allahoema inia Audo Bika mina algobtie Wal Gabaiet ( het moet er ongeveer op lijken omdat iedereen het anders
Vraag 7: Geef mij de letterlijke vertaling van de smeekbede van de vorige vraag!!
Antwoord = O allah ik zoek bescherming bij u tegen de onreine mannelijke en vrouwelijke geesten!!
Alleen zo goedkeuren of als het er op lijkt

Vraag 8: Hoe heet het gebed dat je moet bidden wanneer iemand is gestorven?
Antwoord = "Salat Al Zanaza"

Vraag 9: Wat bedraagt de hoeveelheid van je vermogen in procenten van de jaarlijkse verplichte zakaat?
Antwoord = "2,5%" ( tegenwoordig is het ongeveer € 10 dus als men € 10 zegt is het ook goed )

Vraag10: Wat is de naam van de hoogst te behalen HEMEL?
Antwoord = "JANAT ALFIRDAUS"

Vraag11: Naast de woedoe is er nog een wassing, de zogenaamde grote wassing hoe heet deze? Antwoord: "De GSOEL of GHSOEL"

Vraag12: Wat is de naam van SAITAN?
Antwoord: "Iblies"

Vraag13: Wat was Iblies vroeger?!?
Antwoord = Engel.. HIj was vroeger een Engel..

Vraag14: Welke boodschapper van ALLAH leeft nog?
Antwoord: sidna "ISAAH of ISAAC" Radieja ALLAHOE 3an.

Vraag15: Wat is een andere naam voor KORAN in het arabisch?
Antwoord: "DIKR of WIKR" Allebei zijn ze goed!!

Vraag16: Vanaf wanneer is de hijab van een vrouw verplicht om te dragen?
Antwoord = "Vanaf dat de vrouw haar eerste menstruatie krijgt

Vraag17: Hoe heet de dag wanneer men het meest bid?!? ( in de ramadan )?!
antwoord = Lailato Al Qadr..

Kopieer dit even en zet het daar voordat je de vraag geeft!!
Bij de volgende vraag moet je zeggen wat er hoort te staan bij de puntjes..!!

Vraag18: Elk mens draagt 2 ..... bij zich?!? Die elke dag de je ....... noteren..
Antwoord = engelen & daden

Vraag19: Als je woedoe / de wassing gaat verrichten!! Moet dat met het hart duss met..... ?
Antwoord = intentie / nia in het arabisch is ook goed!!

Vraag20: HOe heet het Sochtens Gebed?!?
Antwoord = Al fadjr
Eselem o3alaikom wr wb

Beste broeder, het is heel belangrijk om er zeker van te zijn wanneer je wat over de Islaam zegt dat het klopt. Want het is gevaarlijk om verkeerde dingen te zeggen. Er zijn broeders en zusters die er dan intrappen.

Ik wil inchaallah wat punten duidelijker maken.

vraag 2: dit is een bewijs over het groeten van ongelovigen: de moslim groet niet als eerste, maar beantwoordt de groet wel, gebaseerd op een overlevering van de Profeet (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem): “Geef de joden en de christenen niet als eerste de vredesgroet.”(Moeslim (2167) (13)

En de Profeet (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) heeft gezegd: “Wanneer de mensen van het Boek jullie de vredesgroet geven zeg dan: en voor jullie ook.”(Al-Boechaarie (6258) & Moeslim (2163) (6)

De moslim groet dus niet als eerste. Wanneer de jood of de christen of eender welke andere ongelovige hem echter als eerste groet dan zegt hij: “En voor jullie ook”; zoals de Profeet (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) het ons opgelegd heeft.

vraag 4: het is ook belangrijk om te weten wanneer je de toilet verlaat doe je dat eerst met je rechtervoet.

vraag 5: de smeekbede die jij zet voor het aankleden is fout, je plaatst een smeekbede voor het uitkleden. Dus voor het uitkleden zeg je: Biesmiellaah (in de naam van Allah)
de smeekbede die je hoort te zeggen bij het aankleden is: Alhamdolillahi alladie kasanie hada (atthawb) wa razaqaniehi min ghajri hawlin miennie wa la qoewwah. Alle lof behoort toe aan Allah die mij heeft gekleed met dit (kledingstuk) en het voor me heeft voorzien, zonder kracht en macht mijnerzijds. (Al-Boekhaarie, Moesliem, Aboe Dawoed, Ibn Maadjah, Tiermiedhie. Zie ook Irwa'ul-Ghaliel 7/47)
Er zijn ook andere smeekbedes voor nieuwe kleding.

vraag 6: het is ook belangrijk om te weten wat je moet zeggen bij het verlaten van het toilet. Dus je verlaat het toilet eerst met het rechtervoet en dan zeg je: Ghoefraanaka (vergeef mij (o Allah))

vraag 9: dat klopt niet wat je schrijft. Zakaat moet betaald worden als een persoon een bedrag bespaart heeft dat de waarde heeft van 88 gram goud (niesaab), en wel in een periode van een hele jaar. Als het gaat om geld valuta's dan dient er 2.5 % van het bedrag wat gespaard is uitgehaald worden voor Zakaat. Dus die 10euro die ji schrijft betaal je wanneer je 1000euro hebt gespaard. Dus je moet 2.5% betalen van het bedrag dat je hebt gespaard (zonder schuld). wa Allah o e3lem.

vraag 15: er zijn ook andere namen voor Al Qoeraan (de oplezing of voordracht) namelijk: El Kitab (het Hoek), Al Foerqan (de Onderscheidmaker), At Tanzil (de Neerzending), Ad Dzikr (de Vermaning), An Noer (het Licht) en Al Moeshhaf (de Bladen),.. Dit kun je terug vinden in De Edele Koran.

vraag 20: je kan het ochtend gebed zowel Al Fadjer als Sobh noemen. Wa Allah oe3lem.

Moge Allah swt jou vergeven voor de fouten die je hier neerzet. Moge Allah swt mij ook vergeven indien ik wat verkeerds heb gezet.

We eselem o3alaikom wr wb

10-03-2004, 11:59
Eselem o3alaikom wr wb

Beste broeder, ben jou nou overtuigd dat je verkeerde antwoorden hebt gegeven?

We eselem o3alaikom wr wb

10-03-2004, 12:10

Citaat:
Origineel gepost door Osmanovic
uhh sorry......maar iblies is een djinn.....geen engel.
iblies is gemaakt uit vuur, engelen uit noer (licht)
Engelen gehoorzamen in iedere situatie Allah, iblies keerde zich tegen Allah's bevel

wa alaikoem asalaam
Hij ''was'' een engel

10-03-2004, 12:40

Citaat:
Origineel gepost door Selina
Hij ''was'' een engel
klopt