Bekijk volle/desktop versie : Het verhaal van Ibrahiem en zijn zoon Isma'ielPagina's : [1] 2 3 4 5 6

Sophia_sweety
05-12-2008, 23:02


Wie kan hier het verhaaltje plaatsen? Het is voor de kindjes inshAllaah.

ikkedikra
06-12-2008, 18:08
Salam marahmatulah

Het is niet egt kindertaal, maar met een beetje verandering kunnen ze het Inshallah bergijpen !

Ibrahim en Ismaël
Het Offerfeest is een herdenking van het offer van Ibrahim. Het verhaal vertelt dat aan Ibrahim, stamvader van de moslims via zijn zoon Ismaël, door God werd gevraagd te offeren wat hem het dierbaarst was. Ibrahim, die rijk aan bezittingen was, maar slechts één zoon had, van wie hij erg veel hield, begreep dat God de beschikking had over leven en dood. Ook begreep hij dat God hem niets kon vragen dat zondig was. Hij was er, hoeveel moeite het hem ook kostte, toe bereid zijn zoon te offeren, want die was hem het liefst. Vlak voordat Ismaël geofferd zou worden, verscheen de engel Djibriel. Deze vertelde Ibrahim dat de opdracht volbracht was, en dat hij de beproeving had doorstaan. In de omgeving vond Ibrahim een ram, die vervolgens werd geofferd. Zo maakte Allah aan Ibrahim duidelijk dat hij geen mensenoffers wil, maar gehoorzaamheid.

Moslims die op haddj gaan en/of het Offerfeest vieren, maken eigenlijk de reis van hun stamvader Ibrahim opnieuw. Zij willen zijn zoals hij, overgegeven aan Allah. Door het offeren van dieren drukken zij hun dankbaarheid uit voor het feit dat zij Allah mogen dienen.

Sophia_sweety
06-12-2008, 20:08
BarakAllahoe fiek!

AMLO2008
06-12-2008, 20:51
wel het juiste verhaal vertellen aub. Het was niet Ishmael die geofferd zou worden - althans de Koran vermeldt zijn naam niet , volgens mij.

Sophia_sweety
06-12-2008, 21:01


Het was Isma'iel die ging geofferd worden , het verhaaltje klopt en de quran vermeld dat wel

AMLO2008
06-12-2008, 21:06
in welke soera, en kun je die integraal plaatsen?

Dina-87
06-12-2008, 21:10
Het was Ishaq die bijna geofferd werd, niet Ismail

A_bdars
06-12-2008, 23:37

Citaat door Dina-87:
Het was Ishaq die bijna geofferd werd, niet Ismail

de eerst geborene van Abraham was Ishmael dus zeur ni zo

limoenaa
06-12-2008, 23:48

Citaat door AMLO2008:
wel het juiste verhaal vertellen aub. Het was niet Ishmael die geofferd zou worden - althans de Koran vermeldt zijn naam niet , volgens mij.


Kifash de Koran vermeldt zijn naam niet??? Heb je het wel helemaal gelezen?

ismael is de zoon van Ibrahim die geofferd is (overigens dit komt ook voor bij het christendom!) ..... als je dat nog niet wist

Ayuub
07-12-2008, 00:50

Citaat door A_bdars:
de eerst geborene van Abraham was Ishmael dus zeur ni zoAscwrwb

Als de eerst geborene ishaq was volgens bijbel. Telt de geboorte van Ismael dan niet en is het dan onwettig?

Mfelsia
07-12-2008, 01:38

Citaat door Dina-87:
Het was Ishaq die bijna geofferd werd, niet Ismail

Ah, busted.

ikkedikra
07-12-2008, 10:13
Salamu alaykum
Prachtig verhaal Oum Sayfullah!
En ook een goed verhaal voor de kinderen !

AbdelBasetFan
07-12-2008, 13:32Citaat door Dina-87:
Het was Ishaq die bijna geofferd werd, niet Ismail


Het was wel Ismail, dat is overal bekend behalve bij jou

Dina-87
07-12-2008, 13:32

Citaat door Oum_Sayfullah:

De Beproeving van Ibrahim

Op een dag verwonderden de mensen van Ibrahams stam zich over de grote hoeveelheden dieren die hij offerde aan Allah. Duizend rammen, driehonderd ossen en honderd kamelen. Hij zei tot het verbaasde volk: "Dat is niets bijzonders. We offeren een deel van onze goederen aan God, die ons het leven schonk. Aan mijn edelmoedige Heer zou ik mijn eigen zoon offeren, als Allah mij een zoon zou schenken!"

Een paar jaar later kreeg Ibrahams vrouw Hajar een zoon. Zij noemden hem Ismaël. Abraham was zeer gesteld op dit zachtmoedige en wijze kind. Hij nam hem overal met zich mee op reis en dankte God iedere dag.

Ismaël was nu zeven jaar oud. Op een nacht, het was de achtste van de maand dhoel-hijja, kreeg Ibraham in een droom de opdracht van God om zijn belofte gestand te doen en zijn zoon te offeren. Ibraham besloot om honderd kamelen te offeren en smeekte Allah om dit offer in plaats van zijn kind te nemen. Maar de volgende nacht kreeg hij dezelfde droom: "Doe je belofte gestand!" Opnieuw offerde hij honderd kamelen, maar weer kreeg hij dezelfde droom: "Doe je belofte gestand!" Ibraham wist nu zeker dat hij Ismaël moest offeren. Toen hij 's morgens opstond, het was nu de tiende van de maand dhoel-hijja, zei Ibraham tegen zijn vrouw Hajar:

"Kom, trek Ismaël zijn beste kleren aan en parfumeer hem met de beste parfum, want ik ga bij mijn Vriend op bezoek en ik neem Ismaël mee." Ibraham nam Ismaël bij de hand, ook nam hij een stuk touw en een mes mee. Ze gingen op weg naar Mina, zeseneenhalve kilometer buiten Mekka. Het kind holde en sprong vrolijk voor zijn vader uit. Daar kwam de duivel naar hem toe en zei: "Ibraham, wat ben jij voor een vader, dat je je eigen zoon gaat doden?" Maar Ibraham antwoordde: "Ik heb dit bevel van de Almachtige God gekregen, die alles weet."

De duivel probeerde toen Hajar aan het twijfelen te brengen door haar de ware reden van de reis te vertellen. Maar het lukte hem niet. Toen vertelde hij Ismaël zelf wat er ging gebeuren, maar ook het kind antwoordde hem, dat wat God beval gedaan moest worden. Ibraham en Ismaël zaten nu samen aan de kant van de weg en Ibraham vertelde de reden van hun tocht. Ismaël antwoordde: "O vader, volg het bevel van Allah. Ik zal gehoorzamen. Bind mijn handen en voeten vast, opdat ik u in mijn doodsstrijd geen pijn kan doen. Als u jongens van mijn leeftijd tegenkomt, huil dan niet, wees niet bedroefd, want uw verdriet zou mijn ziel kwetsen."

Droevig luisterde Ibraham naar de woorden van zijn zoon. Hij bedankte en omhelsde hem en kon zijn tranen niet langer bedwingen.

"Kom, vader," zei Ismaël, "laat ons niet langer wachten om het bevel van Allah te gehoorzamen."

Toen nam Ibraham het mes in zijn handen en drukte het op de keel van Ismaël om hem te offeren, maar... o wonder, het mes weigerde te snijden. Verbaasd sleep Ibraham het mes opnieuw, maar het liet geen krasje achter op de huid van zijn zoon. Hoe was dit mogelijk? Abraham verloor zijn geduld en smeet het mes op de rots. De rots brak in stukken...

Op wonderbaarlijke wijze begon het mes te praten: "Jij wilt snijden, maar het is de Almachtige, die messen laat snijden. Zelfs niet het kleinste haartje van je zoon zou ik kunnen krenken zonder zijn toestemming."

Ismaël zei: "O vader, laat ons samen de naam van Allah aanroepen, als u het mes op mijn keel zet."

Ibraham drukte nogmaals het mes op de keel van zijn zoon en beiden riepen: "Allahu Akbar (God is machtig)," en dezelfde woorden weerklonken uit de hemel: "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Het was de stem van de aartsengel Djibriel. Hij verscheen aan Ibraham met de woorden: "Abraham, ik breng u de vredesgroet van de Heer van hemel en aarde. Hij schenkt u deze ram om te offeren in plaats van uw zoon."

Vader en zoon waren overgelukkig en begrepen dat er aan hun beproeving een einde was gekomen.

x x x EINDE x x xVanwaar heb je dit? Dat Ibrahiem alayhi wa salaam iets anders wilde offeren ipv zijn zoon verbaast me aangezien hij a.s. bekendstaat om zijn strikte gehoorzaamheid.

moejahid_88
07-12-2008, 13:34

Citaat door AMLO2008:
wel het juiste verhaal vertellen aub. Het was niet Ishmael die geofferd zou worden - althans de Koran vermeldt zijn naam niet , volgens mij.

owjah wie is dan de eerstgebore zoon van de profeet Ibraheem 3elahi salaam

Pagina's : [1] 2 3 4 5 6