Bekijk volle/desktop versie : Mode & Uiterlijk epelierenPagina's : [1] 2 3

02-03-2004, 12:32

Citaat door amina_b_xtina:
na hoeveel keer moet je je wenkbrauwen epelieren
zodat de haartjes nooit meer terug komen?

en hoe vaak doen jullie het ? ik moet het omste dag doen

oke groetjes xtina
.

02-03-2004, 12:39


nooithandig he

02-03-2004, 12:54
Ik ook nooit.
Maar moet wel erbij zeggen dat het haram is meiden!!! Ik heb nu geen daliel. Maar als je wil kun je het opzoeken bij Islam en ik of bij huwelijk en islam.

Ik weet wel zeker dat haram is.... Dus kijk uit, het is het niet waard...
Je doet jezelf alleen maar pijn. Het is zo een gedoe!!! Mohiem, vraag maar na...

02-03-2004, 13:12

Citaat:
Origineel gepost door tangerxxx
De imaan heeft duidelijk gezegd, je mag epileren als je wenkbrauwen erg harig zijn ( en je wilt het mooier maken), maar hij heeft ook duidelijk gezegd maak het niet dun, sommige maken gelijk gebruik van, zoals die hun wenkbrauwen gaan tekenen, die maken het ook zo dun.....................dat mag echt niet.
harig? wa ik misschien harig noem, kun jij net mooi vinde, dus dit is mij een beetje te fictief uitgelegd...

een zaak da haraam is, is en blijft haraam...

Tatou.

02-03-2004, 13:26


ja ik heb ooit geplaat smet daliel glimlach alsk t vind plaats k t wel ff ouwe gappie

02-03-2004, 14:23
je kan het toch ook bij iemand laten doen die het met touwtjes doet . Dan groeien ze niet zo snel terug en als ze weer beginnen te groeien groeien ze dunner.

02-03-2004, 14:58
jaaaaaaaaaa wat is het nou wel of niet haram ik doe het zelf niet omdat het gelukig al in model zit maar nu weet ik het antwoord nog niet

02-03-2004, 16:00
Het is HARAM!

Vele vrouwen willen hun schepping veranderen naar een wens die zij willen bereiken, hierbij begaan zij een zonde door de macht van Allah proberen na te doen. " En ik (shaytan) zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid opwekken en ik zal hen bevelen de oren van het vee te snijden en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen". En wie in plaats van Allah de Satan tot beschermer neemt, die zal waarlijk een duidelijk verlies lijden." (Soerat An-niessa-e aya 119).

Overgeleverd door Abdoullah (moge Allah's tevredenheid met hem zijn) heeft de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) gezegd: "Allah vervloekt vrouwen die zich laten tatoeëren, vrouwen die tatoeages bij anderen aanbrengen, vrouwen die wenkbrauwen epileren, vrouwen die wenkbrauwen bij anderen epileren en vrouwen die hun tanden vijlen om hun schoonheid te vergroten en daarmee Allah's schepping veranderen..." (Moesliem 3966).

Allure

02-03-2004, 16:20
Roep niet zo snel Haram . Verwijs liever naar een uitspraak dan zelf met Halal & Haram te gooien.


Misschien verduidelijkt het onderste wat er wordt begrepen onder epileren van wenkbrauwen. Het verwijderen van haar op zich is dus niet persé een probleem en soms zelfs heeft het een verplichtende karakter.

Inderdaad is het dunner danwel helemaal weghalen van de wenkbrauwen niet toegestaan. Dus DUNNER en VERWIJDEREN. Het kan zo zijn de je wenkbrauwen borstelig zijn en dat je te lange slordige haartje(s) weg mag halen (?) als het heel grof is.

Bron: http://www.islamonline.net/fatwa/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=101113
“It is known that plucking eyebrows is forbidden. However, some jurists permit light shaping of eyebrows if they are thick and hairy in a way that they harm the eye or appear so wide and thus displease the husband. If it pleases the husband that they are shaped lightly, there is nothing wrong in doing this just to please the husband. As for extreme shaping or plucking, it is not permitted.”

Verder kan er tussen de wenkbrauwen haar zitten. Boven je neus zeg maar. Dat is DUS geen wenkbrauw volgens de definitie maar gezichtshaar. Daar is dus een meningsverschil over. In geval van vrouwen is die overtollige gezichtshaar wellicht onvrouwelijk en mag dus verwijdert worden. Maar sommige geleerde beschouwen het als verandering van de schepping. Je hebt de keus om tussen deze meningen te kiezen afhankelijk van wie je de argumenten het sterkst vind.

Vraag:
Ik weet dat het verwijderen van de wenkbrauwen haraam is, maar welk haar mag de vrouw dan wel verwijderen? Mag ik bijvoorbeeld als vrouw zijnde mijn snorharen verwijderen?

Vraag ontvangen op 16 oktober 2003

Antwoord:

Alle Lof zij Allah. Ten eerste:

Met betrekking tot het al dan niet verwijderen van haar, hebben de geleerden het haar verdeeld in drie categorieën:

1 Haar dat wij door Allah opgedragen zijn te verwijderen of te knippen. Dit staat bekend als de Soenan al-Fitrah, zoals het verwijderen van schaamhaar, het kortknippen van de snor en het epileren van het okselhaar. Ook verstaan we hieronder het scheren of het knippen van de hoofdhaar tijdens de Hadj of de cOemrah.

Het bewijs hiervoor is te vinden in de volgende overlevering: Zakariyah bin Abi Zaa’idah overlevert op autoriteit van Moescab bin Shaibah die overlevert op autoriteit Talq bin Habieb die overlevert op autoriteit Ibn Zoebair dat cAa’ieshah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Tien (zaken) behoren tot al-Fitrah (natuurlijke aanleg van de mens); Het kortknippen van de snor, het laten groeien van de baard, (het poetsen van de tanden met) as-Siewaak, het reinigen van de (binnenkant) van de neus, het kortknippen van de nagels, het reinigen van de (huid tussen) de knokkels, het epileren van het okselhaar, het scheren van de schaamstreek, het wassen (van de schaamdelen na toiletbezoek) met water.” Zakariyah zei: “Moescab zei: ,,En ik ben de tiende vergeten; Waarschijnlijk is het, het spoelen van de mond.” (Moeslim)

2 Haar dat wij verboden zijn te verwijderen, waaronder de wenkbrauwen. Het verwijderen van de wenkbrauwen wordt an-Nams genoemd. Ook is het voor de mannen haraam om de baard te verwijderen.

Het bewijs hiervoor vindt men in de volgende overlevering: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah vervloekt.... de Naamisah (de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert) en de Moetanamisah (de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren).” (Moeslim)

Ibn cOmar overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Onderscheidt jullie zelf van de ongelovigen, vermeerder jullie baarden en knip jullie snorren (heel) kort.” (al-Boechari en Moeslim)

An-Nawawi zei: “De naamisah is de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert en de moetanamisah is de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren. Deze daad is haraam. Als bij de vrouw daarentegen baardgroei begint te ontwikkelen of snorhaar, dan mag zij dit verwijderen, sterker nog, het is onze mening dat dit Moestahab (aanbevolen) is.

3 Haar waarover de Shariecah zwijgt en waarover dus niet gezegd wordt of het verwijdert moet worden of dat het gelaten moet worden zoals het is, dit is het geval met het haar op de benen, armen, wangen of voorhoofd. Onder de geleerden bestaat hierover verschil van mening.

Onder hen zijn er die zeggen dat het niet toegestaan is om dit haar te verwijderen, omdat dit het veranderen van de schepping van Allah impliceert. Allah vertelt ons dat de shaitan zei (interpretatie van de betekenis):

“En ik zal hen bevelen zodat zij de schepping van Allah zullen veranderen.” (Soerat an-Nisaa’: 119)

En onder hen zijn er die zeggen dat de Shariecah hierover zwijgt en dat er dus terug moet worden gegaan naar de oorsprong en dat is dat het wel degelijk toegestaan is. Het is dus toegestaan om het te laten staan, danwel te verwijderen. Dit is de mening van de geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (al-Ladjnah ad-Daa’imah lil Iftaa&rsquo en die van Sheich Ibn cOethaymien. De commissie zei:

“Het is de vrouw toegestaan om het haar boven de lip, op de dijen, benen en armen te verwijderen. Dit valt niet onder (het verbod) van an-nams.

Ook werd de commissie gevraagd: “Wat is het Islamitisch oordeel over het epileren van het haar tussen de wenkbrauwen?” Zij antwoordden: “Het epileren ervan is toegestaan, omdat het geen onderdeel is van de wenkbrauwen.

Verder werd de commissie gevraagd: “Is het toegestaan voor de vrouw om haar lichaamshaar te verwijderen?” Zij antwoordden: “Het is toegestaan voor haar om dit te doen, behalve de wenkbrauwen en het hoofdhaar. Het is haar niet toegestaan om het hoofdhaar of haar wenkbrauwen te verwijderen, ongeacht of dit nu gebeurt door het te scheren (of te epileren).

Met betrekking tot het verwijderen van gezichtshaar bestaat er verschil van mening tussen de geleerden over of het nu wel of niet is toegestaan. De reden voor dit meningsverschil is de verschillende betekenissen die worden toegekend aan het woord ‘an-nams’. Sommige geleerden zeggen dat an-nams het verwijderen van gezichtshaar betekent en zij beperkten dit niet slechts tot de wenkbrauwen. Anderen zijn van mening dat an-nams het verwijderen van slechts de wenkbrauwen betekent. De laatste mening wordt geprefereerd door de Permanente Commissie, zoals duidelijk wordt uit de hierboven genoemde Fatawaa. Zij concludeerden: “An-nams betekent het verwijderen van de wenbrauwen, dit is niet toegestaan omdat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert (de Naamisah) en de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren (de Moetanamisah) vervloekt.”Permanente Commissie voor het geven van Fataawa
(al-Ladjnah ad-Daa’imah lil Iftaa&rsquo

Wa salaam alikoum

02-03-2004, 17:34
inderdaad het is haram jammer dat de meeste meisjes het toch doen
http://www.al-islaam.com

4. Over het epileren van wenkbrauwen zegt de profeet in een hadith die overgeleverd door Abdoullah (moge Allah's tevredenheid met hem zijn) :"Allah vervloekt vrouwen die zich laten tatoeëren, vrouwen die tatoeages bij anderen aanbrengen, vrouwen die wenkbrauwen epileren, vrouwen die wenkbrauwen bij anderen epileren en vrouwen die hun tanden vijlen om hun schoonheid te vergroten en daarmee Allah's schepping veranderen..." (Moesliem 3966).

Wat oksels betreft, het is zelf aangeraden om deze te ontharen. De boodschapper van Allah heeft gezegd:" Vijf zaken behoren tot de natuurlijke aanleg van de mens: het verwijderen van het schaamhaar, de besnijdenis, het bijknippen van de snor, het ontharen van de oksels en het knippen van de nagels. Overgeleverd door Boekharie, Moesliem, Tiermiedie en Abou Dawoed.

Wat benen betreft er is geen enkel hadith die verbiedt om deze te ontharen. De bekende regel in de islamitische jurisprudentie luidt als volgt: "Alles wat te maken heeft met omgang met mensen en het leven is toegestaan, behalve hetgeen wat verboden is gesteld in de Qor'aan of de Soenna." Dit integendeel tot het aanbidden van Allah, hierbij is de regel bekend, dat alle soorten aanbiddingen verboden zijn, behalve hetgeen wat toegestaan is verklaard door Allah en/of Zijn boodschapper .

02-03-2004, 17:43

Citaat:
Origineel gepost door amina_b_xtina
na hoeveel keer moet je je wenkbrauwen epelieren
zodat de haartjes nooit meer terug komen?

en hoe vaak doen jullie het ? ik moet het omste dag doen

oke groetjes xtina
Ik epileer mijn wenkbrauwen al een paar jaar, het is wel zo dat er minder haren groeien op de plaatsen waar je altijd epileert, maar het is niet zo dat je nooit meer hoeft te epileren.
Althans bij mij.

02-03-2004, 17:59

Citaat:
Origineel gepost door Marocana
Ik epileer mijn wenkbrauwen al een paar jaar, het is wel zo dat er minder haren groeien op de plaatsen waar je altijd epileert, maar het is niet zo dat je nooit meer hoeft te epileren.
Althans bij mij.
het is wel overduidelijk dat jij je wenkbrauwen epileert. Dayra temma b7al shi jenn

02-03-2004, 18:11


Ik vind mijn Bert look prima

02-03-2004, 18:21

Citaat:
Origineel gepost door ~M@ghrAbiA~
ja ik heb ooit geplaat smet daliel glimlach alsk t vind plaats k t wel ff ouwe gappie
:melig: Shoukran hbiba :blauwkus:

02-03-2004, 18:24
marocsweetgirl, Allure_80, Moraliste Shoukran voor jullie uitleg!!!

Pagina's : [1] 2 3