Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Waarom is Rente (Riba) HaramPagina's : [1] 2

lachenmetmij
24-11-2008, 14:07


Waarom is Rente (Riba) haram??

[Ya_Fillastien]
24-11-2008, 15:02
Waarom is Rente (Riba) haram?? In de Qur’aan verklaart Allah de oorlog aan de mensen die handelen in riba (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er van (het vragen) van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: weest dan op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn Boodschapper.” (2:278-279) Dit zou genoeg moeten zijn om de afschuw van deze daad bij Allah sub7anahoe wa ta3ala uit te leggen. Jaabir ra verhaalde dat de Boodschapper van Allah saws degene “die riba gebruikt, degene die het aan anderen geeft, degene die het opschrijft en degene die het getuigt, is vervloekt.” Hij zei: “Zij zijn allen hetzelfde.” (Muslim)

Yinane
24-11-2008, 15:05
Definitie: de betekenis van het woord rente (riba) in het Arabisch is vermeerderen, hier mee word bedoeld dat de kapitaal wordt vermeerderd ongeacht het percentage. In feite is rente volgens de omschrijving in het dikke van Dale onder het woord woeker onwettig winst door misbruik van de nood van een ander. Maar door de jaren heen heeft het Westen zijn visie over het leven veranderd (het ontstaan van de kapitalistische ideologie) waardoor een andere benaming van diverse dingen en zaken is ontstaan. Daarom word er niet meer over woeker gesproken maar over rente zodat de negatieve aspecten worden uitgesloten om zodoende de mensen te misleiden. Bewijs uit de Qor-aan: Allaah (swt) heeft gezegd: "Zij die de woeker verteren zullen alleen maar opstaan zoals hij opstaat die de door de aanraking van de satan in elkaar geslagen wordt. Dat komt omdat zij zeiden; handel is gelijk aan woeker. Maar Allah heeft de handel toegestaan en de woeker verboden. En hij tot wie een aansporing van zijn Heer komt en er dan mee ophoud, mag houden wat hij al heeft verworven. Zijn zaak wordt naar Allah verwezen. Maar wie het weer doen, zij zijn het die in het vuur thuishoren; zij zullen daarin altijd blijven." (zie vertaling v.d. betekenis van soerah Al-Bakarah: 275) "Jullie die geloven! Vreest Allah en ziet af van de woeker die nog over blijft, als jullie gelovig zijn. Als jullie het niet doen, voorziet dan oorlog van Allah en zijn gezant, maar als jullie berouw hebben, dan mogen jullie je kapitaal behouden. Doet niemand onrecht aan en onderga geen onrecht." (zie vertaling v.d. betekenis van soerah Al-Bakarah: 278, 279) Bewijs uit de Soennah: Van Jabir ibnu Abdullah: de Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: "vervloekt is degene die rente (riba) ontvangt en aan anderen geeft en degene die als getuigen optreden en die genen die het noteert." (overgeleverd door Boecharie, Moeslim, Ahmed, Abu Daoued, Tirmizie) Van Abdullah ibnu Mes3oed: de Profeet (saws) heeft gezegd: "De riba is 73 soorten de aller lichtste is gelijk aan de gene die geslachtsgemeenschap heeft met zijn moeder." (overgeleverd door El-Hakim) Van Abdullahi ibnu Handhala: de Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: "Iemand die van één Dirhem rente eet terwijl hij dat weet is erger dan het plegen van 36 keer overspel." (Overgeleverd door Ahmed ibnu Hambel Et-tabarani)

L7ouB_FieLaah
24-11-2008, 15:09
Vraag: Wat is het islamitische oordeel over rente? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen. Rente is verboden op basis van de volgende Uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis): “Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden.” (Soerat al-Baqarah: 275) Sterker nog, dit behoort tot de zaken die het strengst verboden zijn binnen de Islam. In zoverre dat Allah de oorlog verklaart aan degene die zich schuldig maakt aan rentenieren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: wees op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn Boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn: dan blijft jullie oorspronkelijk bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandeld.” (Soerat al-Baqarah: 278-279) Allah zal de zegeningen uit de bezittingen nemen van degene die zich hier toch schuldig aan maakt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Allah zal de rente al zijn zegeningen ontnemen en Hij zal (de zegeningen) van de liefdadigheid vermeerderen en Allah houdt van geen enkele zondige ongelovige.” (Soerat al-Baqarah: 276) Bovendien behoort rente tot de zeven grote zonden die de Profeet (vrede zij met hem) als zijnde vernietigers betitelde. Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden zijn met hem) levert van de Profeet (vrede zij met hem) over dat hij heeft gezegd: “Houdt jullie verre van de zeven vernietigers.” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, welke zijn deze?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Het toekennen van deelgenoten aan Allah, tovenarij, het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve met recht, het nuttigen van rente, het onrechtmatig toe-eigenen van het bezit van een wees, de rug toekeren op een slagveld, het beschuldigen van onschuldige gelovige vrouwen (van ontucht).” (al-Boekhaari en Moeslim) Djaabir ibnoe cAbdillaah overlevert van de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft de nuttiger van rente, de verstrekker hiervan, de vastlegger en de twee getuigen vervloekt.” En hij zei: “Allen zijn zij gelijk (in de zonde).” (Moeslim) En Allah weet het beste. Team al-yaqeen

FarahGreenEyes
24-11-2008, 15:58


Salaamou 3alaikoum wa ra7matoullahi wa barakaatouhou, Een lezing in het Nederlands over rente (ribaa) die online te beluisteren is. Gedurende die lezing wordt een uitgebreidere uitleg gegeven en worden meerdere bronnen (uit Qor'an El Kariem en uit sterke hadieth gegeven). Link: http://www.al-yaqeen.com/nieuw/mediatheek/zoeklezing.php?zoek=rente+%28ribaa%29 Wees gewaarschuwd, ougt. Moge Allah (swt) ons beschermen tegen het hellevuur. Allahouma amien.

Nouara
24-11-2008, 16:11
Er zijn geen uitzonderingen? In deze tijden is het erg moeilijk een huis te huren. Soms moet je tien jaar wachten of zelf langer. Is het dan toegestaan een huis te kopen?

pikachu
24-11-2008, 16:23
Als je het even niet vanuit islamitisch standpunt bekijkt dan weet je al logischerwijs wat voor enorme schade dat aanricht! En aangezien de Islam de enige juiste levenswijze is... Je denkt weinig te lenen, maar uiteindelijk betaal je meer dan het dubbele v het geleende bedrag terug (hypotheek)

bouchiba
24-11-2008, 16:26
Er zijn geen uitzonderingen? In deze tijden is het erg moeilijk een huis te huren. Soms moet je tien jaar wachten of zelf langer. Is het dan toegestaan een huis te kopen? NEE! geen uitzonderingen.

V3rsace
24-11-2008, 16:27
Er zijn geen uitzonderingen? In deze tijden is het erg moeilijk een huis te huren. Soms moet je tien jaar wachten of zelf langer. Is het dan toegestaan een huis te kopen? Het is heel makkelijk juist hier in nederland een huis te huren. Al zouden wij gedurende ons hele leven moeten wachten op de mogelijkheid tot het kopen van een woning..dit moet dan allemaal maar, want riba behoort tot de grootste kabaa2ir...dit wordt door Allah Azzawadjal zeer verafschuwt want hij stelt het nemen of geven van riba gelijk aan het verklaren van een oorlog aan Allah en Zijn Boodschapper... En wie van ons kan een oorlog met Allah winnen..? En wij moeten ook begrijpen dat er een wijsheid schuilt achter het verbod op elke zaak, zo ook met riba. Als het werkelijk goed voor ons zou zijn geweest, wallahi dan zou Allah ta3ala het ons juist opdragen of verplichten...maar in tegendeel, het is blijkbaar zo slecht dat Allah ta3ala het enorm verafschuwt door het gelijk te stellen aan een oorlog tussen de schepselen en de Schepper. Wa Allahoe a3lam.

Zonnetje_78
24-11-2008, 16:30
De kredietcrisis is ook een mooi voorbeeld van het resultaat van rente. Rente is een systeem waarbij de rijken profiteren van de armen De rijken worden rijker, de armen worden armer Het werkt uitbuiting in de hand Zonnetje

Nouara
24-11-2008, 16:30
Shoukran. Het is me duidelijk.

L7ouB_FieLaah
24-11-2008, 16:30
een zuster die ik ken heeft 12 jaar lang geduld gehad met 2 slaapkamers terwijl ze 5 kinderen heeft , en geduld loont beste mensen ze heeft nu een MashaAllaah grote woning.. niet te snel naar het kopen van huis of een lening afsluiten grijpen...

bouchiba
24-11-2008, 16:36


De kredietcrisis is ook een mooi voorbeeld van het resultaat van rente. Rente is een systeem waarbij de rijken profiteren van de armen De rijken worden rijker, de armen worden armer Het werkt uitbuiting in de hand Zonnetje Het kapitalistische economische systeem ligt dus op sterven, nadat het socialistische communistische systeem is begraven. Enkel Islam is de oplossing, een behoeding voor economische crisis

FarahGreenEyes
24-11-2008, 16:36
een zuster die ik ken heeft 12 jaar lang geduld gehad met 2 slaapkamers terwijl ze 5 kinderen heeft , en geduld loont beste mensen ze heeft nu een MashaAllaah grote woning.. niet te snel naar het kopen van huis of een lening afsluiten grijpen... Masha Allah. Dat kan als voorbeeld dienen voor ons. Djazaki Allahou gairan, ougt. Het lijkt zo makkelijk en financieel verleidelijk om naar een 7aram-hypotheek te grijpen, maar deze moeten we verafschuwen. Moge Allah (swt) het ons vergemakkelijken. Allahouma amien.

lachenmetmij
24-11-2008, 16:41
ik weet dat haram is! maar waarom?? rente nemen is duidelijk, maar rente geven kan je toch niks aan doen??


Pagina's : [1] 2