Bekijk volle/desktop versie : Weetjes.........16-10-2002, 00:21
SalaaM AleikoM....

ja ja Tiss weeR zO veR, en wie heefT er zin in...??!!! Ewa Ik weL.... de RamadaN KoMt er weer aaN..... HieR Nog even een topic die ik ooit eerder heb geplaats, Hier paSt ie mooi Thuis

Er heerst dan altijd een sfeeR die altijd ontbreekt in de andere elf maanden, dan denk ik waarom...?? Mensen zijn zo anders, zijn zich in ene meer bewust van het leven, gaan bidden, begaan de zondes niet die ze in de andere elf maanden wel dagelijks verrichten, ontdekken de moskee...... Ik heb het dan over het algemeeN in mijn omgeving, wat ik ieder jaar weer zie aan verschillen..... xSobhanAllahx

maaRRe de ToPic gaaT eigenLijk over de ditjes en Datjes waT betreFt RamadaN... DiT kwam ik tegen In een Boekje genaamd ''Het vasten''.....

Het vasten van de Ramadan is de vierde zuil van de islam, Allah de Verhevene zegt:"O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie,hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen" [/SIZE] Soera Al Baqara aya183.


[SIZE=2]De maand Ramadan is een maand die een hoge waarde bij Allah de Verhevene heeft, hierin is de Edele Qor’aan neergezonden in een nacht die beter is dan duizend maanden De Engelen en de Geest (Djbriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering[/SIZE] " Soerat Al Qadr aya 3-5.

[SIZE=2]Deze maand is de maand van de Qor’aan en van het vasten, in deze maand worden de satans vastgeketend, in deze maand vermeerderen de moslims hun goede daden en allerlei aanbiddingen en komen dichtbij hun Heer door giften te geven aan armen behoeftigen. [/SIZE]

[SIZE=2]De betekenis van Ramadan is het vasten en wel te verstaan zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap uit nederigheid en onderdanigheid voor Allah de Verhevene. [/SIZE]

[SIZE=3]Eigenschappen van deze maand: [/SIZE]

[SIZE=2]“De reuk uit de mond van een vastende is Allah aangenamer dan de geur van de musk (parfum)".

“De engelen vragen vergiffenis bij Allah voor de vastenden totdat zij hun vasten verbreken”.

Allah versiert iedere dag het Paradijs voor Zijn dienaren.
De satans worden vastgebonden (d.w.z dat zij met kettingen worden vastgebonden zoals dit terug te vinden is in de volgende hadith: “de satans worden in deze maand vastgeketend”.

"Wanneer de Ramadan is aangebroken worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten”.

“Degene die vasten worden vergeven op de laatste nacht van de Ramadan”.

“Allah verlost mensen van de hel, dit gebeurt in iedere nacht van de Ramadan”. [/SIZE]

[SIZE=3]Aanbevolen handelingen tijdens Ramadan: [/SIZE]

[SIZE=2]Het uitstellen van de “sahoer” 1 naar het laatste deel van de nacht.
Het zo snel mogelijk verbreken van het vasten direct bij zonsondergang.
Het vermeerderen van goede handelingen, extra gebeden, giften aan armen, het veel reciteren van de Qor’aan, het gedenken van Allah en het verrichten van smeekbedes.
Wanneer men uitgescholden en beledigd wordt dient men te zeggen: “Ik vast”, degene die uitgescholden wordt tijdens het vasten moet zich inhouden en niet terugschelden.
Bij het verbreken van het vasten dient een moslim Allah te smeken met hetgeen dat hij wenst, hij kan o.a zeggen: “Allahoemma leka soemtoe wa ‘ela riezqika aftartoe fataqabbal miennie innaka enta samie’oe el ‘aliem” – “O, Allah voor U heb ik gevast en met Uw voorzieningen verbreek ik het vasten, O, Allah accepteer het van mij, U bent de Alhorende, de Alwetende”.
Het verbreken van het vasten met verse dadels, als deze niet beschikbaar zijn, dan met gedroogde dadels en bij gebrek aan dadels verbreekt men het vasten met water.
Het voeden van een vastende bij het verbreken van het vasten: de boodschapper van Allah zei: “Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn beloning is evenveel als die van degene die vast, zonder vermindering in de beloning van de laatste"


Ma3SalaaM.....

16-10-2002, 18:49


jazaka allah keiyran voor de tekst zusterlief20-10-2002, 12:47
beter IETS leren dan NIETS eh

20-10-2002, 13:04
ja he al die moiete voor die typen enzo chapeau girl

21-10-2002, 14:17


mooi hoor en verheug me zeker op de ramadan

22-10-2002, 13:17
ik lust geen dadels wat kan ik dan doen

22-10-2002, 16:12
S.samira

dan maar karmoes eten ,he

22-10-2002, 16:13
he mensen

weet er iemand hier hoe je chebekia maakt
(stuur een prive bericht)
bedankt alvast
DOEI