Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Ramadan (vasten) 2zina_maghrebia
14-10-2002, 17:29


Van ochtendschemering (fajr-gebed) tot zonsondergang gedurende de hele negende maand (Ramadan) van het maanjaar, is het vasten voor alle volwassen mannelijke en vrouwelijke moslims verplicht. In deze maand onthoudt je jezelf van het eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd de heilige koran neergezonden naar de aarde en daarna geleidelijk geopenbaard via de profeet (vrede zij met hem). Volgens de overleveringen werden de andere boeken en geschriften aan Abraham, Mozes, David en Jezus (vrede zij met hen) eveneens in deze heilige maand geopenbaard. In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten voor: de zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapsband voor alle mensen en moslims, en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming. Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Ied (feest) met gebeden en feestelijkheden. LAYLATUL QADR Eén van de nachten van de Ramadan is erg bijzonder, en beter dan duizend maanden. ("De nacht van de beslissing is beter dan duizend maanden" (Koran 97:3)). KLIK HIER en lees meer over LAYLATUL-QADR SADAQAT-UL-FITR Sadaqat-ul-fitr is de gift die de gelovige schenkt aan de minder bedeelde om vergissingen tijdens de ramadan (vasten) begaan te vergoedelijken De opbrengst hiervan komt ten behoeve van armen, waardoor zij in staat zijn op een behoorlijke manier deel te nemen aan de Ied-ul-fitr viering De heilige Profeet(saw) zei: "De Sadaqat-ul-fitr is een verplichting die op iedere Moesliem rust" WIE DRAAGT DE SADAQAT-UL_FITRE AF In de regel is het de vader die deze verplichting namens zijn gezin voldoet, indien hij niet aanwezig is, treed de grootvader, respectievelijk de oudste zoon als vervanger op. Ook als de persoon NIET gevast heeft tijdens de heilige maand Ramadan dient hij te voldoen aan de Sadaqat-ul-fitr De Sadaqat-ul-fitr is verplicht indien men kan beschikken over enig bezit voor zonsopgang op de Ied-ul-fitr dag HOEVEEL BEDRAAGT DE SADAQAT-UL-FITR Het bedrag per persoon wordt gemeten aan de geldende prijs in de omgeving van 2036 gram tarwebloem. IED-UL-FITR Aan het einde van de vastenmaand vieren Muslims over de gehele wereld feest met gebeden en feestelijkheden. Dit feest noemt men "Ied-ul-Fitr". Eid komt van de stam a-w-d en betekent letterlijk een zich herhalende gebeurtenis. In de Islam betekent dit woord de Islamitische feesten. Ied-ul-Fitr huldigt het einde van de maand Ramadan. Fitr betekent breken, hier dus het breken van de vastentijd en van alle slechte gewoonten. Men viert het geluk bij het bereiken van een geestelijke opleving na een maand van vasten. Ied-ul-Fitr begint als de nieuwe maan te zien is en duurt drie dagen. Men trekt nieuwe kleren aan, veel meisjes en vrouwen kleuren hun handen met henna. 's Morgens gaat men eerst naar de moskee om Allah te danken. Er worden veel bezoeken afgelegd bij familie en vrienden en er worden zoetigheden meegenomen. Dit feest wordt hierom ook wel suikerfeest genoemd. Muslims die elkaar op straat tegenkomen feliciteren elkaar. Het is een feest waarbij iedereen heel blij is. DE SOENNAH'S VOOR IED-UL-FITR Voor het Ied-salaat (gebed) zijn er een aantal Soennah's (naar voorbeeld van onze Profeet Muhammed(saw)) die verricht MOGEN worden: Je haren laten knippen Je nagels knippen Ghoesoel nemen (een volledige bad nemen) Mieswaak doen (op een speciaale manier Uw tanden reinigen) Nieuwe (of schone) kleren dragen Zilveren ring dragen Ietar opzetten (alohol-vrije parfum) Fadjr salaat (ochtend gebed) in de Moskee lezen Ied-Gah, snel gaan naar de Ied-Ul-Fitr Salaat Voor het Ied-salaat Sadaqat-ul-fitr geven Een andere weg naar huis nemen als je terugloopt van het feestgebed, dan zoals je er heen gegaan bent Iets eten voordat je naar Ied-Gah gaat, nl. 3, 5, 7 - meer of minder - maar oneven aantal daadels of zoetigheid nuttigen Vrolijkheid betonen Veel Sadaqat-ul-fitr geven Elkaar feliciteren DE IED-SALAAT (GEBED) De Ied-salaat wordt gezamenlijk met een Imaam in de Moskee verricht. De Ied-salaat bestaat uit 2 rakaat WAADJIEB en wordt in grote lijnen als volgt verricht: Na de Nieyyat (intensie) zegt de imaam "ALLAHOE AKBAR", de jamaat volgt zijn voorbeeld De imaam en de jamaat plaatsen hun handen boven de navel, zoals gewoonlijk en doen drie TAKBIERS (d.w.z. het zeggen van "ALLAHOE AKBAR" en de handen tot de oren opheffen en ze daarna langs het lichaam aan het einde van iedere TAKBIER laten zakken) Na de vierde TAKBIER plaats je de handen bovenop de navel en de imaam leest na de sana SOERATOEL-FAATIHA (Alhamdoe lilahi...) en een andere Soerah uit de Heilige Quran en maakt de rakaat met de Sadjdah af In de tweede rakaat komen de TAKBIERS in de omgekeerde volgorde voor; eerst komt de lezing van de Soerah en daarna worden de drie TAKBIERS verricht, zoals in de eerste rakaat. En na de vierde keer "ALLAHOE AKBAR" gezegd te hebben buig je voorover in de ROEKOE en maakt het gebed zoals gewoonelijk af Als het gebed beeindigd is gaat de imaam op de preekplaats staan en houdt twee GOETBAH'S (Preken) Tijdens de GOETBAH moet men zitten zoals in het AT-TAHIJAAT gezeten wordt, met de beide handen boven de navel en bij de tweede keer op de dijen De imaam sluit het gebed af met de doewa's en salaat-o-salaam

ilhamma
14-10-2002, 17:39
ik vind het echt interessant ik zou graag meer willen veel succes

zina_maghrebia
14-10-2002, 19:39
Salaam olaikom zuster ilhamma Ik zal inshallah meer gaan kijken voor je. Walijkom salaam oegti Ik hou van je omwille van allah

Lady_moi
20-10-2002, 12:55
intresant jazaka allah kheiyran ;)

roefaida
13-09-2006, 11:48


masha allah oeght, zodra je meer hebt gewoon plaatsen inscha allah