Bekijk volle/desktop versie : Mag een menstruerende vrouw......Sultana
14-02-2004, 00:02


Wat mag een menstruerende vrouw allemaal nog meer niet naast het bidden? Mag zij Allah aanbidden in de vorm van doea? Dit is mij allemaal nooit echt duidelijk geweest.

Wie heeft er een antwoord voor mij?

maroquina
14-02-2004, 00:11
dat is nou waar ik ook mee zit!! soms wil je in die tijd van de maand een toevlucht zoeken. De enige die je kan helpen is allah . Maar als het niet in de vorm van bidden is toegestaan, hoe dan wel?

Sultana
14-02-2004, 00:20
Ja, dat bedoel ik dus. Soms heb ik de behoefte om Al Fatiha te reciteren en dan betrap ik mezelf erop dat ik dat eigenlijk niet mag doen, omdat ik onrein ben. Om mag het nou wel?????
Net zo iets als menstrueren tijdens laylat ul kadr, wil ik vergiffenis vragen en steun, maar dan mag ik niet bidden. Of is intentie voldoende? Lijkt mij eigenlijk niet, want je verricht geen doua..

aboe_moesa
14-02-2004, 00:39

Citaat:
Origineel gepost door Sultana
Wat mag een menstruerende vrouw allemaal nog meer niet naast het bidden? Mag zij Allah aanbidden in de vorm van doea? Dit is mij allemaal nooit echt duidelijk geweest.

Wie heeft er een antwoord voor mij?
asalamoe 3aleikoem wa ra7matoellah.

Ze kan naar Koran luisteren:

er is een overlevering:

an-nabi salla allahu 3alaihi wasalam kaana yataki-oe fie 7adjri Aisha wahieyaa haai-daa, thoema yaqra-oe al-quraan

de profeet sallahu 3alaihi wasalam steunde in de schoot van Aisha, terwijl zij menstrueerde, hij reciteerde dan de Quraan . (Boecharie en Moslim)

Sheikh Saalih Ibn Oethaymien zei: " wat betreft het gedenken van Allaah door te zeggen: Allaahu Akbar , SubhanaAllaah en Alhamdoellilah en Bismillah dit is allemaal toegestaan, en dit geldt ook voor het lezen van ahadieth en du3aa.

wa Salaam.

FaCciNo
14-02-2004, 16:31


As salaam alaikoem zusters,
Wel, ik heb je vraag gelezen en zal deze voor je beantwoorden, er bestaat onder vrouwen nogal wat onduidelijkheden hierover inderdaad. Maar de regel zijn toch duidelijk hierover.

Tijdens de menstruatie (hayd), wat mag er wel en wat niet

Verboden zijn:
Bidden, dus de shalât mag niet verricht worden. De gemiste Shalât hoeven niet ingehaald te worden. In een overlevering (hadith) kunnen we lezen:
“Van Moe’âdza: een vrouw vroeg Aïsha: ”Moeten wij de verzuimde Shalâts inhalen als de menstruatie voorbij is?” Ze antwoordde: ”Kom jij soms uit Haroeraa?” Wij waren ongesteld in het bijzijn van de Profeet , maar hij heeft ons dat nooit opgedragen.” (Al-Buchari, Vol.1 Book 6 nr. 20)
Vasten, het is niet toegestaan voor een menstruerende vrouw om op welke manier dan ook te vasten, verplicht of vrijwillig. Het is echter verplicht om de gemiste verplichte vastendagen in te halen.
De Tawaf mag niet uitgevoerd worden, dit is de rondgang om de Ka’aba tijdens de Hadj of ‘Oemra.
Sexuele gemeenschap is verboden, echter omhelzen, zoenen, strelen etc. zijn wel toegestaan, alleen de sexuele gemeenschap is verboden.
In de moskee in de gebedsruimte komen is alleen verboden betreffende de Shalât (het gebed), maar lezingen en dergelijke voor vrouwen die elders in een ruimte van de moskee gegeven worden zijn gewoon toegestaan.
Tijdens de menstruatie is het niet verboden om Dikr (gedenken van Allah) te verrichten, dus de Takbier zeggen- Allahoe Akbar, Tasbieh zeggen-Soebhânallâh, Tahmied zeggen- Al-Hamdoe-lillâh, Tahliel zeggen- La ilâha il-Allah, of het zeggen van Bismillah voordat er iets ondernomen wordt, zoals eten en drinken etc.

Hadith lezen, islamitische discussie houden zijn gewoon toegestaan, evenals het aanroepen van Allah in doe’a (smeekbeden) en het luisteren naar het reciteren van de Qor’aan.

Er is bevestigd in een hadith door Aïsha dat de Profeet gewend was om: “op mijn schoot te leunen en de Qor’aan te reciteren terwijl ik mijn menstruatie periode had.” (Al-Buchari Vol.1 Book 6 nr.296/ Muslim Cap.1 Book 3 kitab Al-Hayd nr.591)

Ook vertelde Oem Atiya dat zij de Profeet hoorde zeggen:” De ongehuwde jonge maagden en de volwassen meisjes die dikwijls afgeschermd blijven of de jonge ongehuwde maagden die afgeschermd blijven en de menstruerende vrouwen moeten naar buiten komen en deelnemen aan de goede daden, als ook aan religieuze bijeenkomsten van de trouwe gelovigen, maar de menstruerende vrouwen moeten wegblijven van de moesalla (gebedsplaats). (Sahih Al-Buchari vol.1 Book 13 nr 15 en Muslim Book 8 kitab Al-Nikah)

Dit betekent dus dat zij de Shalât niet mogen verrichten, en niet dat ze er niet voor andere doeleinden zouden moeten wegblijven, zoals bijv. lezingen, die kunnen gewoon bijgewoond worden.

In een hadith van Aïsha staat dat de profeet haar iets liet halen in de moskee. De Profeet zei tegen mij: ”Haal voor mij de mat eens uit de moskee!” Aïsha zei:”Maar ik menstrueer” De Profeet zei:”Je menstruatiebloed zit niet aan je handen.” (Muslim Cap.1 Book 3 kitab Al-Hayd nr.587)

Het reciteren van de Qor’aan door een menstruerende vrouw ofwel door het direct kijken of zwijgend (in haar hart) zonder het werkelijk uiten met de tong is toegestaan.

Het merendeel van de geleerden is van mening dat het niet verboden is om de Qor’aan-Ayaat te reciteren. Imam Al-Buchari, ibn Djabier, At-Tabaarie en ibn Al-Moenthir, imam Malik en imaam Ash Shâfi’i zijn van mening dat het is toegestaan dat zij (de vrouw) ayaat (verzen uit de Qor’aan) reciteert. Sheich Al-Islâm Ibn Taymiyah zei: ”In feite is er geen soennah die haar (de vrouw) er van weerhoudt de Qor’aan te lezen of reciteren.” De Hadith dat een menstruerende vrouw en degene die in staat van Djannâbah is, niet moet reciteren van de Qor’aan” is een Da'eef (zwakke) hadith waar de welbekende geleerden van de ahadith het met elkaar over eens zijn. In feite waren vrouwen in de tijd van de Profeet gewend net als wij hun maandelijkse cyclussen te hebben. Als de recitatie van de Qor’aan verboden zou zijn geweest voor hen (zoals wel het geval is met de shalât, oemrah en sexuele gemeenschap) zou de Profeet het duidelijk hebben gemaakt aan zijn oemmah (gemeenschap) en zijn vrouwen, en zouden zij er over geweten hebben. Bovendien zouden zij deze kennis aan de mensen hebben overgedragen. Omdat niemand een verbod over deze kwestie van de Profeet had vernomen, kan het niet onwettig gemaakt worden. In het bijzonder omdat bekend is dat hij het niet verbood in een tijd waarin menstruatie duidelijk aanwezig was. Dus dienovereenkomstig is de recitatie met de tong niet haram (verboden). (Ibn Taymiyah in Al-Fatwa vol.26, pagina 191) De mening van Ibn Othaimien hierover is dat het beter is voor de menstruerende vrouw geen Qor’aan met de tong te reciteren, door een menstruerende vrouw ofwel door het direct kijken of zwijgend (in haar hart) alleen wanneer het noodzakelijk is, bijvoorbeeld als zij lerares is of als zij bijvoorbeeld studeert.

Wa alikoem salaam wa Rahmatoelahi wa Barakatoeh


Oegtikoem fie dien Selima el Adel

Bronnen: el-Tawheed, en “The natural blood of woman” Sheikh Mohammed bin Saleh Al-Othaimien. Al-Buchari Kitab Al-Hayd, Muslim kitab Al-Nikah


Wa Allahu A3lam

nesrine18
14-02-2004, 16:42
Djazaak allahoe gayran aggie......Masha allah...nouh is deze onduidelijkheid weer de wereld uit geholpen ...wa salaam 3alaikoem


hetstaat 2-1....ik kan het niet meer aanzien hoe Marokko ten onder gaat......


................

Sultana
14-02-2004, 17:43
Hamdoullilah weten wij vrouwen nu mag wel en niet te doen tijdens menstruatie. Moge Allah degene die mij deze info heb gegeven belonen.

Lady_moi
14-02-2004, 18:03
Amien

Mooie tekst