Bekijk volle/desktop versie : De 99 Schone Namen van ALLAH(swt)Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16-02-2002, 21:48
In naam van ALLAH, de Barmhartige, de Genadevolle
B-ismi Allahi ar-Rahman ar-Rahim

Zeg: "Roept ALLAH aan of roep Rahman aan. Waarbij jullie hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen. En verricht je shalat niet met luide stem, en spreek er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen."(17:110)

Wanneer moslims eten dan zeggen zij BismiAllah(In naam van Allah). Dit niet alleen bij het eten maar alvorens we ergens aan beginnen. Zodat ALLAH het eten zegent of ons helpt met iets anders waar we aan willen beginnen.

Dit zijn de 99 Schone Namen van ALLAH. Hij die Zijn dienaar het Boek heeft gezonden, en Hij heeft daarin geen afwijkingen gemaakt.

De namen van ALLAH:

ALLAH God (in al zijn Majesteit)
2 ar-Rahman de Meest Barmhartige
3 ar-Rahim de Meest Genadevolle
4 al-Malik de Absolute Heerser
5 al-Quddus de Heilige
6 as-Salam de Bron van Vrede
7 al-Mu'min de Beschermer van Geloof

8 al-Muhaymin de Beschermer & Beheerder
9 al-'Aziz de Machtige
10 al-Jabbar de Onweerstaanbare
11. al-Mutakabbir de Majesteuze
12. al-Khaliq de Schepper
13. al-Bari' de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.
14. al-Musawwir de Vormgever

15. al-Ghaffar de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.
16. al-Qahhar de Onderwerper
17. al-Wahhab de Gever
18. al-Razzaq de Schenker van onderhoud
19. al-Fattah de Opener
20. al-'Alim de Alwetende
21. al-Qabid de Samentrekker

22. al-Basit de Verruimer
23. al-Khafid de Vernederaar
24. al-Rafi' de Verheffer
25. al-Mu'izz de Schenker van Eer
26. al-Mudhill de Onteerder
27. as-Sami' de Alhorende
28. al-Basir de Alziende

29. al-Hakam de Rechter
30. al-'Adl de Rechtvaardige
31. al-Latif de Subtiele
32. al-Khabir de Bewuste
33. al-Halim de Verdraagzame
34. al-'Azim de Grote
35. al-Ghafur de Meest Vergevingsgezinde

36. ash-Shakur de Dank Aanvarende
37. al-'Ali de Allerhoogste
38. al-Kabir de Bezitter van Grootheid
39. al-Hafiz de Beschermer
40. al-Muqit de Onderhouder
41. al-Hasib de Opsteller van de Rekening
42. al-Jalil de Sublieme

43. al-Karim de Edelmoedige
44. ar-Raqib de Waakzame
45. al-Mujib de Verhoorder
46. al-Wasi' de Alomvattende
47. al-Hakim de Wijze
48. al-Wadud de Liefhebbende
49. al-Majid de Luisterrijke

50. al-Ba'ith de Opwekker van de Doden
51. ash-Shahid de Getuige
52. al-Haqq de Waarheid
53. al-Wakil de Gevolmachtigde
54. al-Qawiy de Sterke
55. al-Matin de Standvastige
56. al-Waliy de Beschermende Vriend

57. al-Hamid de Prijzenswaardige
58. al-Muhsi de Optekenaar
59. al-Mubdi' de Voortbrenger
60. al-Mu'id de Hersteller
61. al-Muhyi de Levengevende
62. al-Mumit de Levenontnemer
63. al-Hayy de Eeuwiglevende

64. al-Qayyum de Zelfbestaande
65. al-Wajid de Vinder
66. al-Majid de Nobele
67. al-Wahid de Unieke
68. as-Samad de Onafhankelijke
69. al-Qadir de Machtige
70. al-Muqtadir de Meest Machtige

71. al-Muqaddim Degene die Bevordert
72. al-Mu'akhkhir de Vertrager
73. al-Awwal de Eerste
74. al-Akhir de Laatste
75. az-Zahir de Openlijke
76. al-Batin de Verborgene
77. al-Waali de Legeerder

78. al-Muta'ali de Meest Verhevene
79. al-Barr de Bron van Alle Goedheid
80. at-Tawwab de Berouwaanvaardende
81. al-Muntaqim de Vergelder
82. al-'Afuw de Schenker van Vergiffenis
83. ar-Ra'uf de Milde
84. Maliku-l-Mulk de Bezitter van Soevereiniteit

85. Dhu'-Jalali wa'l-ikram de Heer van Glorie en Eer
86. al-Muqsit de Billijke
87. al-Jami' de Verzamelaar
88. al-Ghani de Zelftoerijkende
89. al-Mughni de Verrijker
90. al-Mani'eh de Verhinderaar
91. ad-Darr de Brenger van Nood

92. an-Nafi'eh de Begunstiger
93. an-Nur het Licht
94. al-Hadi de Gids
95. al-Badi'eh de Blijvende
96. al-Baqi' de Eeuwige
97, al-Warith de Erfgenaam
98. ar-Rashid de Gids naar het Juiste Pad
99. as-Sabur de Geduldige

Alle lof aan ALLAH, de Heer der Werelden

16-02-2002, 22:38


Muujahid,

mijn dank is GROOT!!!!!

Ik was al op zoek naar die namen, iemand die ik ken heeft een
boekje met al die namen, ik heb er om gevraagd maar heb het tot op heden niet gekregen.

Dus nogmaals bedankt!

salaam alaikum

20-02-2002, 03:26

Citaat:
Origineel gepost door el-mou'mina
salamou alaikoum broeders en zusters in de islam

bedankt voor het zetten van deze beeldschone namen van allah.
ik ken er nu zo'n 50 namen, want ik heb een cd thuis van anasheed waar die op staat. en ik luister er vaak naar.

wa salaam
Alaikoem salaam wa rahmatoellah wa baraktouh

Alhamdoelillah doe zo voort inshaallah (dhikr Allah)

Fie sabilli ALLAH

hou je goed

wa salaam

21-02-2002, 14:49

Citaat:
Origineel gepost door el-mou'mina
salamoe alaikoum wa rahmatoe allahoe alaikoum

bedankt moujaahid!
jij bent "tbark allah"ook goed bezig en we doen dit al alleen voor Hem, Allah swt.
en hoop dat hij ons inshal allah zal belonen. ja rab.

mag ik je vragen hoe ver jij in het geloof verdiept bent en hoe jij er mee bezig bent.

ik ben altijd wel blij om mensen te leren kennen en mee te praten die ook goed bezig zijn met de islam.

als jij dat wil???

wa salaam
Alaikoem salaam wa rahmatoellah wa barakatouh
Alle lof aan Allah

InshaAllah worden alle moslims beloont voor hun intenties met het mooiste in deze wereld en het mooiste in het Hiernamaals. ameen.

Jazzakiellah aidan el-mou'mina
Geen dank ochtie, het is op de weg van Allah om iets goeds te doen …inshaAllah
Ja, ik ben ook blij als er gepraat wordt over Islam en dat we dan inshaAllah altijd iets kunnen bijleren van elkaar.

Ik kan nooit zeggen dat ik ver verdiept ben in de Islam. Het is nog maar net een begin inshaAllah, om telkens meer en meer te lezen en toe te passen in mijn leven, mijn omgeving, met Allah Zijn Wil.

Echt heel veel probeer ik er mee bezig te zijn van ‘s morgens tot laat ‘s avonds, elke dag inshaAllah.(DhikrAllah)
Wat is er beter dan Koran lezen, dan Koran luisteren, dan bidden in de nacht,… , beter dan Islam/moslim(a)? Alhamdoelillah

Ook al heb ik het soms slecht en gaat alles niet zo goed dan weet ik toch dat Allah er is voor mij.
En vraagt (Allah) om hulp door middel van geduld en shalât. En voorwaar, dat is zwaar, behalve voor de ootmoedigen.(2:45)

En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam; en wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven(6:125).

Begin bij de basis van de Islam (al duurt het lang) en ga daar verder op in want hoe meer basis je hebt hoe sterker je in uw geloof staat , hoe meer vertrouwen je hebt , hoe minder snel je verkeerde zaken gaat doen. Allahoe 3alm Het leven van de Profeet Mohammed(vzmh) is het beste voorbeeld en wat je leest in Ahadith en Koran inshaAllah.

6:126En dit is het Pad van jouw Heer, een recht (pad). Waarlijk, Wij hebben Onze Verzen uiteengezet voor een volk dat zich laat vermanen.
6:127Voor hen is er Dâroessalâm(het Huis van de vrede, het Paradijs) bij hun Heer. En Hij is hun Beschermer wegens wat zij plachten te doen.

Je mag ook vertellen hoor als je dat graag wilt. Jouw vrije keuze.

Hou je goed inshaAllah

Wa salaam ou alaikoem

26-02-2002, 14:53Citaat:
Origineel gepost door Dienna
Het leven op aarde is een hel voor de gelovigen en een paradijs voor de ongelovigen (Bron: hadith; weet helaas niet welke)

Dus als je het moeilijk hebt, wees blij en zeg al7amdoelilah, want Allah houdt van de gelovigen en zal ze belonen voor de beproevingen die zij doorstaan
Salaam ou alaikoem

Alhamdoelillah het is waar en Allah weet het best.

De Boodschapper van Allah heeft gezegd:
"De eersten die naar het Paradijs geroepen zullen worden, zijn zij die Allah de Verhevene, de Majestueuze, lofprijzen in voorspoed en in tegenspoed". (Thabrani)

wa salaam ou alaikoem

26-02-2002, 15:13

Citaat:
Origineel gepost door el-mou'mina
bismilahi rahmani rahiem

beste broeder in de islam

jij kan aales toch zo mooi verwoorden, subhana'llah en mascha-allah!
ik ben zelf ook mijn gehele dag bezig met het steeds aanleren van nieuwe en goede dingen van de islam. want daardoor voel ik me goed.
ik draag alahmdoe lillah een hijaab en draag het met volle zelfvertrouwen en doe het voor Hem Allah swt!ik draag hem nu al 14 jaar.
ik lees vaak de koran en luister ook vaak er na. ik ga alhamdoe lillah ook elke vrijdag naar de moskee voor de vrijdags gebed!
ik koop vak boeken die vertaald zijn naar het nederlands over de islam. zo kan ik me er beter in verdiepen.
mijn hele familie is gelukkig erg godsdienstig,en dank allah voor dat.
de islam is de antwoord op al je vragen, het is een dien van waarheid. het is een dien waar we met zijin allen an moeten houden.

met mij gaat het ook altijd niet goed, maar dank allah swt voor alles, want hij heeft de "mektaab"voor me bepaald, en alles komt van Hem.

ik probeer steeds meer dingen te leren vandaar dat ik ook met je over de islam wil praten we kunnen van elkaar veel leren

ik moet er nu weer vandoor

wa salaamou alaikoum wa rahmatoe allahou alaikoum
Salaam ou alaikoem

Alhamdoelillah

Alles lijkt automatisch te gebeuren denk ik soms maar er gebeurd niets zonder de wil van Allah. Alles wat goed is komt van Allah en alles wat slecht is komt door onszelf en de duivel die ons daarin meetrekt. Allahoe 3alm.

MashaAllah je bent al echt lang bezig met de Islam, Alhamdoelillah.
Nu sinds een halfjaar, onverwachts, MashaAllah zoveel zelfvertouwen dat je krijgt als je het goede onthoud en het slechte laat. Je wilt eigenlijk minder afhankelijk zijn van anderen. Alleen jij en hulp van Allah denk je dan.

Je staat met jouw 2 benen stevig op de grond als je vol vertrouwen bent inshaAllah.

Ik bidt nu al 2 jaar alhamdoelillah, maar sinds een half jaartje ben ik ermee bezig zowel binnen als buiten. Gewoon bidden is eigenlijk niet genoeg. Je moet eigenlijk ook praktiseren naar buiten toe, in je leven.

Nu zie je op Arabische zenders, Mekka-Hadj hoe mooi en meer vertrouwen je krijgt erdoor. Als je die mensen er allemaal ziet bidden rondom de Kaaba. Waarschijnlijk is het Abderrahman Soudais die er reciteert, Allahoe3alm. MashaAllah, Koran en Islam uitleg door 3olama's. Alhamdoelillah. Na3am ik probeer ook veel naar de moskee te gaan. Elke dag na alles toch proberen een salat te verrichten in de moskee.

Het geloof (iemaan) bestaat uit meer dan zeventig (of: zestig) onderdelen. Het beste ervan is het zeggen van: 'Er is geen godheid dan Allaahu Ta`ala,' en het minste ervan is het verwijderen van iets schadelijks van de weg. En schaamte (hajaa') is een onderdeel van het geloof. (Muslim K. Iemaan (1), B.12/H.58)

Het gebed in de moskee is beter dan het gebed thuis. Het fajr gebed wordt getuigd door Engelen, zo ook het Isja gebed. Allahoe 3alm.

In de Koran staan alle antwoorden op vragen zoals je zegt en de volledige kennis daarvan is enkel bij Allah. De geleerden zijn er dan ook om aya's uit te leggen. Als je niet weet of iets toegelaten is of niet dan hou je u er gewoon vanaf. En Allah weet het best.

Op internet staat ook erg veel info over islam en over alles wat je zou interesseren. Alhamdoelillah. Soms wil je alles tegelijk doen( Koran , -luisteren, islamkennis opdoen, dat je niet weet waar je moet beginnen).

Maar natuurlijk hoort er in islam ook plezier en vrije tijd zowat alles wat maar mooi is in de Islam. alhamdoelillah Allah lof aan Allah.
Zoals het voorbeeld van Rasool Allah (sas)...

De Profeet Muhammad (sas) heeft ons verteld dat de laagste graad onder de bewoners van het Paradijs (Djannah) tien keer de grootte van deze aarde zal krijgen en hij of zij zal alles krijgen wat hij of zij wenst en dat tien maal zoveel als dat.

De Profeet Muhammad (sas) heeft ook gezegd: Een plaats in het Paradijs gelijk aan de grootte van één voet, zou beter kunnen zijn dan de wereld en alles wat er in is

Hij(sas) heeft ook gezegd: In het Paradijs zijn dingen die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk verstand aan heeft gedacht.

Moge Allah mij vergeven als ik iets verkeerd heb gezegd.
Moge Allah ons de weg naar het Eeuwige Paradijs vergemakkelijken.
wa salaam ou alaikoem

04-03-2002, 13:00
asalmoe aleikom allemaal,

soukran voor de 99- namen,nou weet ik ze tenminste!

masalama!

06-03-2002, 15:31

Citaat:
Origineel gepost door al_tetouania
asalmoe aleikom allemaal,

soukran voor de 99- namen,nou weet ik ze tenminste!

masalama!
Alaikoem salaam wa rahmatoellah wa barakatouh

Alhamdoelillah het is geen moeite.

Op deze site staat het ook, voor wie het wil.. (Engels)

http://www.99-names.com/99Names.shtml

wa salaam ou alaikoem

06-03-2002, 17:06

Citaat:
Origineel gepost door el-mou'mina
salaam alaikoum moujahid,
graag zou ik met je over een bepaalde onderwerp in de islam willen praten. jij mag een onderwerp kiezen. als jij dat tenminste wil!

wa salaam alaikoum broeder in de islam
Alaikoem salaam wa rahmatoellah wa barakatouh

Na3am inshaAllah over RasoolAllah(sas)...
Ik zal het inshaAllah binnenkort neertypen.
En Allah weet het best.

wa salaam

07-03-2002, 15:26
Assalaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa baraktouh moslimbroeders/moslimzusters

De laatste profeet Mohammed(vzmh) , wij geloven in hem en in alle voorgaande profeten.

Profeet Mohammed(vzmh) is de Zegel der profeten. Na hem zullen er geen profeten meer komen.

RasoolAllah(sas) waarschuwt ons voor de Laatste Dag. De mens vraagt :”Wanneer is de Laatste Dag?”
“Wanneer de ogen zich opensperren. En de maan duister wordt. En de zon en de maan bijeengebracht worden. Die dag zal de mens zeggen:”Waar is het toevluchtsoord?” Nee! Er is geen toevluchtsoord. Bij jouw Heer is die Dag de eindbestemming.”

Tot aan de Laatste Dag. De mens zal op die Dag worden onderricht over hetgeen hij vooruitzond of achterliet. Neen, de mens is een bewijs tegen zichzelf. Zelfs al biedt hij (zijn) verontschuldigingen aan.

Profeet Mohammed(vzmh)..

Zijn doel was de Islam verkondigen… Er is geen god buiten Allah. Net zoals vorige profeten dat hebben geprobeerd.

Met heel zijn hart vertrouwde profeet Mohammed(vzmh) op Allah.
Khadija(raha) was de eerste vrouw in Islaam. Door haar verlichtte Allah de last van Zijn profeet. Telkens als de mensen de profeet een leugenaar noemden hield hij vol en Khadija(raha) trooste hem als hij bedroefd was door de ongelovigen. Khadija(raha) gaf al haar bezittingen op weg van Allah terwijl anderen niets gaven. Zij(raha) geloofde alles wat de profeet(vzmh) zei.

Profeet Mohammed(vzmh) keek meer naar de lucht dan naar de grond. Als hij met zijn metgezellen liep was hij achteraan. Iedereen die hij(vzmh) tegenkwam groette hij met salaam(vrede).
Zijn gezicht scheen ook als de volle maan. De profeet(vzmh) sprak met weinig woorden. Elk woord droeg een betekenis, sommige duidelijk andere verborgen. Uitspraken die hij(vzmh) hield gingen naar het hart van de mensen..
Hij glimlachte steeds en nooit heeft er iemand , iemand anders zoveel zien glimlachen als RasoolAllah(sas).
Als er iemand hem riep van zijn metgezellen, antwoordde hij daarop onmiddellijk; hier ben ik.

Als er iemand iets hem in het oor wilde fluisteren , boog hij(vzmh) zich volledig totdat deze was uitgesproken.
De profeet(vzmh) besteedde bijzondere zorg aan zijn uiterlijk. Hij(vzmh) zei: door ons uiterlijk te verzorgen, doen wij een werk, dat welgevallig is aan Hem, Wiens dienaren wij zijn." Overdreven weelde veroordeelde hij(vzmh) scherp (zoals zijde,…; voor de rijken een hoogmoed tegenover de armen. (Maar zijde,… stond hij wel toe bij wie het nodig was voor de gezondheid).
Wanneer hij(vzmh) iemand groette , wachtte hij(vzmh) totdat deze persoon zijn hand uit eigen beweging terugtrok. Rasoelullah (sas) heeft niet 1 van zijn gezinsleden, noch één van zijn huishulpen geslagen (Abu Dawud, Ibnu Madja...) , kwaad op hen geworden, hen laten schamen, zelfs niet eens " of waarom heb je dit gedaan gezegd. ( Tirmithi, Muslim ....).

Als Anes iets niet juist deed kon Rasoelullah (sas) alleen erom lachen i.p.v. kwaad worden en hem opnieuw het klusjes laten verrichten. Hij(vzmh) was heel vriendelijk tegen mensen maar tegen zijn geloofsvijanden was hij(vzmh) hard.

Onze profeet Mohammed(vzmh) maakte ook grapjes , maar nooit met leugens erin!

Eens zei zijn tante Safiyah (raha); O Rasoelullaah, bidt tot Allah opdat Hij mij tot het Paradijs binnenlaat. Hij zei: "O moeder van die en die (tante), waarlijk oude vrouwen komen niet in het paradijs." Safiyyah (raha), die reeds van gevorderde leeftijd was, barste in tranen uit en vertrok.
Toen voegde hij daaraan toe: " Vertel haar dat oude vrouwen niet het Paradijs binnen gaan terwijl ze oud zijn, maar als jonge vrouwen…

Allaahu Ta`ala zegt: "Waarlijk zullen Wij hun (de vrouwen in het Paradijs) in tegenstelling tot aardse leven in een andere leven veranderen". ( Allen zullen worden heropgewekt met het uiterlijk van vrouwen van 33 jaar oud, alsof zij allen op dezelfde dag waren geboren.)

RasoolAllah(sas) deed zelf handenarbeid, zijn inkopen bracht hij mee van de markt naar huis. "Het is de taak van de koper om zijn aankopen te dragen”zei RasoolAllah(sas).
Hij(vzmh) was de edelste en de hoogste in manieren. Geduldig, edelmoedig, vriendelijk,…

In zijn laatste toespraak in Mekka zei RasoolAllah(sas):

“O mensen, uw Heer is één, allen zijn jullie de kinderen van Adam, en Adam is geschapen uit aarde. Bij Allah is de waardigste onder jullie, degene die het meest eerbied toont voor Allah…”

Profeet Mohammed(vzmh) werd begraven in Medina op 63 jarige leeftijd.

As-salaat en as-salaam zijn voor de laatste Rasoel en de Nabie van Allah Ta3ala, Muhammad Mustafa (sas).
As Salaam aan hem die de mensheid uit de duisternis van ongeloof en onrecht heeft gehaald en As Salaam aan een ieder die zijn boodschap volgt.

We hebben in de Boodschapper van Allah(vzmh) een perfect voorbeeld.
Wie geleidt wordt door Allah vervalt niet in ongeloof en wie niet geleid wordt, moge Allah deze leiden. Wa Allahoe3alm

De Ware religie voor de gehele mensheid…Islam

”Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam vooru als religie gekozen”.(5:3)

Alle lof aan Allah

Wa salaam ou alaikoem

09-03-2002, 16:30

Citaat:
Origineel gepost door Hammouda
Muujahid,

mijn dank is GROOT!!!!!

Ik was al op zoek naar die namen, iemand die ik ken heeft een
boekje met al die namen, ik heb er om gevraagd maar heb het tot op heden niet gekregen.

Dus nogmaals bedankt!

salaam alaikum
Salaam Hammouda

http://members.tripod.com/kibooks/myl.htm

De 99 Schone Namen van Allah Zahurul Hassan Sharib

Allah / De 99 Schone namen van Allah / Qoer’aanregister [de betekenis van elke naam wordt uigelegd.

de prijs is fl.16.50

je kunt het online bestellen, hebben ze nog veel meer boeken, kijk maar eens.

Beslama

09-03-2002, 22:59
Salaam ou alaikoem wa rahmatoellah

@ssia, geen dank , het is in Naam van Allah dat we dingen doen,he.


wa salaam


Citaat:
Origineel gepost door Nog geen lid?
wa salaam alaikom wa rahmatoe lillah wa barakatoe.

hallo mujaahid,
ik vind het heel goed van je dat je zoveel dingen over de islam weet. ik heb heel veel dingen geleerd uit je berichten. ik ben er mee bezig om die 99 schone namen van allah uit mijn hoofd te leren. ik ben zelf een meisje van 15 (bijna 16) en ik draag een hoofddoek voor allah omdat ik zoveel van Hem hou. ik hoop dat hij over jou en alle gebroeders en zusters zal waken. ik vind het echt goed van je, want ik ken niet zoveel jongens die zo goed over de islam praten. wil je contact met me houden? jij weet meer over de islam dan ik. ik heb echt veel dingen geleerd. dank je wel. soekran.

asalaam alaikom

hanan
salaam ou alaikoem wa rahmatoellah

Masha Allah moge Allah ta'ala jou belonen inshaAllah.
Na3am ik leer ook steeds, bij de basis te beginnen en verder insha Allah.

Ik zou zeggen we kunnen hier contact houden en over Islam praten inshaAllah via deze site. Als je zo bedoeld.


wa salaam

10-03-2002, 09:45


Salaam

AR-RAHMAAN
De Barmhartige

Dit is een bijzondere naam. De naam duidt op Degene Die de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt. Hij is ook Degene Die geeft wanneer daarom gevraagd wordt.

De juiste houding tenopzichte van deze naam is de volgende: Je moet de mensen vol liefde en genegenheid tegemoet treden en ze door goede adviesen, aanwijzen en lering naar het rechte pad van de waarheid leiden. Je moet de mensen beschermen tegen onheil en ongeluk.

Gebruik:
1. als je de naam elke dag 100 keer naar het gebed reciteerd, zal dit je hart verzachten en het ontvankelijk en sympatiek maken.

2. Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteerd, dan vormt dit een bescherming tegen de kwade bedoelingen van andere mensen

Beslama

10-03-2002, 09:54
Salaam

AR-RAHIEM
De Genadevolle

Dit is een algemene naam. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Ar-Rahiem Degene Die zelfs de kleinste zegeningen en een overvloedige genade verleent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je zelfbeheersing toont en dat je jezelf bezighoud met het gedenken van Allah, de Almachtige. Je moet proberen je begrijpend, hulpvaardig, liefdevol en vriendelijk naar de mensen op te stellen.

Gebruik:
1. Als je de naam elke dag 100 keer na elk gebed reciteert, dan zal je beschermd worden tegen de problemen en ellende van de wereld.
2. Als je de naam elke dag 100 keer reciteert, dan zal je hart de verblijfplaats van de liefde worden.

Beslama

10-03-2002, 10:08
Salaam

AL-MALIK
De absolute Heerser
De Koning

Al-Malik is degene Die van alles en iedereen onafhankelijk is. Hij is de echte Koning. Zijn Soevereiniteit is onbetwistbaar, ondeelbaar en absoluut. De mens - is zelfs wanneer hij een koning is - slechts in zeer beperkt mate een koning.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je realiseert dat Allah de echte Koning en Opperheer is. Je moet dan ook niets van mensen verwachten. Je moet op Allah en op Allah alleen vertrouwen en niemand vrezen behalve Allah.

Gebruik:
1. Als je de naam 120 keer na het ochtendgebed (fadjr) reciteert, dan zal je door zegeningen van deze naam rijk worden.
2. Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zal je een hogere positie en status krijgen.
3. Als je de naam elke dag een onbeperk aantal keren reciteerd, dan zal je beter in staat zijn om je eigen koningkrijk - je hart, geest en lichaam - te regeren. Ook zal je beter in staat zijn je hartstochten, je boosheid alsmede je tong en je handen te beheersen. Zo verander je in een - ,verlicht' heerser.

Beslama

Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10