Bekijk volle/desktop versie : asjoera????Pagina's : [1] 2

10-02-2004, 21:03
salaam aleikum,
is er iemand die weet op welke datum de asjoera valt?
alvst bedankt ......

11-02-2004, 00:14Citaat:
Origineel gepost door badgirl
salaam aleikum,
is er iemand die weet op welke datum de asjoera valt?
alvst bedankt ......
Asalamou 3alaikoum oua rahmatoulahi ta3ala oua barakatouh,

Als ik het goed heb, zal dat inshaaAllah op 1 maart OF op 2 maart zijn. Het hangt af van hoeveel dagen de huidige islamitische maand (gerekend zoals in Mekka) zal hebben.

Oua 3alaikoum asalam oua rahmatoulahi ta3ala oua barakatouh

13-02-2004, 14:30
Choekran barakelauwfiekoem

het is echt heel goed tnx

13-02-2004, 15:08
choukran voor jullie reacties...

14-02-2004, 21:24


wat is dat?

15-02-2004, 08:52
Asalamou 3alaikoum oua rahmatoulahi ta3ala oua barakatouh,

Ashura is de tiende dag van de islamitische maand Muharram. Voordat het voor de moslims verplicht werd om tijdens de maand Ramadan te vasten was het voor hun verplicht om op Ashura te vasten. Toen het vasten van Ramadan verplicht werd, was het niet langer verplicht om op Ashura te vasten.

Het vasten op Ashura is vrijwillig, maar aangezien de profeet (Sallallah 3alaihi oua salam) op die dag vastte is het alleen maar goed als mensen ook op die dag vasten.

Oua 3alaikoum asalam oua rahmatoulahi ta3ala oua barakatouh,

15-02-2004, 22:10
salaam wat betekent het precies ashura en wat is de reden daar voor om te vasten ik hoor het wel salaam,

16-02-2004, 19:55
salaam alaykoum ,

toen onze profeet vrede zij met hem hoorde dat de joden vastte vroeg hij vrede zij met hem waarom ze dat deden ze vertelden dat de joden vasten omdat allah subhana wa tala op die dag moussa had geholpen van firaun en zijn mensen . dus toen zij mohammed saliehie wala salaam wij hebben meer recht op moussa, en hij vrede zij met hem vastte op hasoera en zei als ik volgende jaar leef vast ik ook de negende . maar hij salahie alayhi wa salaam stierf .

dit is wat ik weet wa lahoe ahlem .
mocht ik het fout hebben dan hoor ik het graag

wa salaam alaykoum

16-02-2004, 20:27
De geschiedenis van âAashoeraa-e
Ibn âAbbaas heeft gezegd: âde profeet kwam naar Madinah en hij zag de joden vasten op de dag van âAashoeraa-e. Hij vroeg, âwat is dit?â Zij antwoorden âDit is een rechtschapen dag, want het is de dag waarop Allah de kinderen van Israa-iel redde van haar vijanden, dus Moesa vastte op deze dag. De profeet zei: âwij hebben meer recht op Moesa dan jullie, dus hij vastte op deze dag en gebood [de moslims] het vasten op âAashoeraa-e.â [3]

Het is ook overgeleverd dat de profeet gewoon was om de dag van âAashoeraa-e te vasten in Makkah, voordat hij emigreerde naar Madinah. Toen hij in Madinah aankwam, zag hij dat de joden feest vierden op deze dag en hij vroeg hen waarom zij dit deden. Het antwoord is de bovenstaande hadieth. Dit is overgeleverd in een hadieth van Aboe Moesa die zei: âde joden maakten van âAashoeraa-e een feestgelegenheid.â

In een andere hadieth overgeleverd door Moesliem, wordt gezegd: de mensen van Khaybar (de joden) zagen deze dag als een feestgelegenheid en tevens zien we dat hun vrouwen alle sieraden droegen. De profeet zei: dus jullie [moslims] dienen te vasten op die dag,â [4]

Blijkbaar was het motief om te vasten op deze dag voortgekomen uit de wens om zich te onderscheiden van de joden. De moslims gingen vasten wanneer de joden dit juist niet deden, aangezien mensen niet vasten op een feestdag. [5]

Het vasten op de dag van âAashoeraa-e was een stap in het geleidelijke proces van het introduceren van het vasten als een verplichting in de Islam. Het vasten is namelijk in drie vormen verschenen. Toen de profeet naar Madinah kwam, vertelde hij de moslims om op drie dagen van elke maand te vasten en ook op de dag van âAashoeraa-e. Hierna maakte Allah het vasten verplicht, doordat Hij zei: â⦠Laat hem daarin vastenâ¦â [6]- [7]

De verplichting om te vasten op âAashoeraa-e is verschoven naar de verplichting om te vasten tijdens de maand Ramadaan. Dit is overigens één van de bewijzen op het gebied van Oesoel Al-Fiqh (fundamenten van de islamitische jurisprudentie), dat het mogelijk is om een lichtere plicht af te schaffen, opdat deze vervangen wordt door een zwaardere plicht.

Het is overgeleverd van Ibn Masâoed dat de verplichting om op âAashoeraa-e te vasten opgeheven was, op het moment dat het vasten in de Ramadaan verplicht werd gesteld. Het vasten op deze gezegende dag is echter nog steeds aanbevolen (moestahâabb).


--------------------------------------------------------------------------------

16-02-2004, 20:29
De voortreffelijkheden van het vasten op âAashoeraa-e
De profeet heeft gezegd: âIk hoop dat Allah het vasten op de dag van âAashoeraa-e als een verzoening zal zien voor het jaar dat voorbij is gegaan.â [1]

Dit is de beloning van Allah, de Verhevene: voor het vasten op één dag, schenkt Hij ons vergiffenis voor de zonden, die we in een heel jaar tijd hebben verricht.

Op welke dag valt âAashoeraa-e?
An-nawawi zei: âAashoeraa-e en Taasoeâaa-e zijn twee verlengde namen [de klinkers zijn verlengd] zoals dit in Arabische boeken is vastgesteld. Onze metgezellen zeiden: âAashoeraa-e is op de 10de dag van Moehâarram en Taasoeâaa-e valt op de 9de dag. Dit is onze mening en de mening van de meerderheid van de geleerden. Dit is de duidelijk mening van de ahâadieth en dit is tevens wat we begrijpen uit de algemene formuleringen. Het is tevens hetgeen wat gebruikelijk zo wordt verstaan door de geleerden van de taal.[2]

âAashoeraa-e is een islamitische naam wat niet eens bekend was in de tijd van de djaahielieyyah. [3]

Ibn âQoedaamah heeft gezegd: ââAshoeraa-e valt op de 10de dag van Moehâarram. Dit is de mening van Saâied ibn Al Moesayyieb en Al-Hâasan. Het is overgeleverd dat Ibn âAbbaas zei: âde profeet gebood ons om âAashoeraa-e, op de 10de dag van Moehâarram, te vasten.â [4]

Het is overgeleverd dat Ibn âAbbaas zei: âde negendeâ en hij heeft overgeleverd dat de profeet gewoon was om de negende te vasten.[5] âAtaa-e heeft overgeleverd dat de profeet zei: âvast de 9de en de 10de en wees niet zoals de Joden.â

Als we dit goed interpreteren, betekent het dus dat het op basis van deze overleveringen Moestahab (aangeraden) is om te vasten op de 9de en de 10de. Dit is wat Imaam Ahmad zei en het is tevens de mening van Ishaaq.

16-02-2004, 20:30
Het is moestahaab om op Taasoeâaa-e te vasten, naast âAshoorah
âAbd Allaah ibn âAbbaas zei: âtoen de boodschapper van Allah op âAashoeraa-e vastte en de moslims gebood om ook te vasten, zeiden zij âO boodschapper van Allah, het is een dag die vereerd wordt door de joden en christenen.â De boodschapper van Allah zei, âAls ik leef tot het volgende jaar, inshaa-e llaah, zullen we de 9de ook vasten. Het was echter zo, dat de profeet overleed voordat de volgende jaar kwam.â [1]

Waarom is het Moestahabb om te vasten op Taasoeâaa-e?
An Nawawi zei: âde geleerden â onze metgezellen en anderen- hebben verschillende redenen genoemd over waarom het moestahabb is om te vasten op Taasoeâaa-e, een van deze redenen is dat de intentie achter dit vasten is om onszelf af te scheiden van de Joden, die alleen de 10de dag vasten. Dit is de mening die overgeleverd is door ibn âAbbaasâ¦

Het meest sterke argument, is dat wij onszelf moeten onderscheiden van de mensen van het Boek. Sheikh Al-Islaam Ibn Taymieyyah zei: âde profeet verbood het imiteren van de mensen van het Boek in vele overleveringen. Een voorbeeld is hoe onze profeet met betrekking tot âAashoeraa-e sprak: âals ik tot volgende jaar zal leven, dan zal ik zeker vasten op de 9de dag.â[2]

Regels met betrekking tot het vasten op de dag van âAashoeraa-e en niet Taasoeâaa-e
Sheikh Al-Islaam zei: âhet vasten op de dag van âAashoeraa-e is een vergiffenis voor een heel jaar, en het is niet makroeh (afkeurenswaardig) om alleen die dag te vastenâ¦â [3]

In Toehâfat al-Moehâtaadj door Ibn Hâadjar al-Haytami, wordt gezegd: âer is niets mis met het zich beperken tot het vasten op âAashoeraa-e.â [4]


--------------------------------------------------------------------------------

16-02-2004, 20:31
Het vasten op âAashoeraa-e, zelfs al is het op zaterdag of vrijdag
At-Tahâaawie zei: âde boodschapper van Allah gebood en spoorde ons aan, om te vasten op âAashoeraa-e. Hij heeft niet gezegd dat als het op zaterdag valt, we niet hoeven te vasten. Dit is het bewijs, dat het vasten van âAashoeraa-e op alle dagen van de week toegestaan is. In onze ogen â En Allah Weet het beste- is het zo, dat als het niet toegestaan is om op zaterdag te vasten, dat wij dan deze dag niet vereren op een wijze zoals de joden dit doenâ¦[1]

De auteur van al-Minhaadj zei: âhet is afkeurenswaardig (makroeh) om alleen te vasten op een vrijdagâ¦â

âHet is echter niet langer makrooh als je een dag toevoegd aan de vrijdag, zoals dit bewezen is in verscheidene overleveringen. Een persoon mag wel vasten op een vrijdag, als het samenvalt met zijn gewoonlijke dagen waarop hij vast, of hij mag ook vasten indien het betrekking heeft op het vervullen van een eed, of als hij een verplichte vastdag (die hij gemist had) inhaalt.â

Al-bahooti zei: âhet is makrooh om een zaterdag uit te zonderen om te vasten, aangezien de hâadieth van âAbdoellaah ibn Bishr, die overgeleverd is van zijn zuster, zegt: âvast niet op een zaterdag, tenzij het gaat om verplichte vastdagen.â (Overgeleverd door Ahman met een goede keten en tevens door Al-Hâaakiem, die hierover zei: âvolgens de voorwaarden van Boekhaarie, en omdat het een dag is die wordt vereerd door de joden. Het uitzonderen van deze dag is dus gelijk aan imitatie⦠Behalve wanneer een vrijdag of zaterdag samenvalt met een dag waarop de moslim gewoonlijk vast, zoals bijvoorbeeld dat het samenvallen met de dag van âArafah of âAashoeraa-e. Indien een persoon gewoon was om te vasten op deze gelegenheden, is het niet makroeh om te vasten op een vrijdag of zaterdag, omdat de gewoontes van een persoon een zekere gewicht hebben.â [2]

Wat moet men doen, als er verwarring is over het begin van de maand?
Ahâmand zei: âals er verwarring is over het begin van de maand, dan dient met drie dagen te vasten, om er zeker van te zijn dat men op de 9de en 10de dag gevast heeft.â [3]

Als een persoon niet zeker weet wanneer Moehâarram begonnen is, en hij wil er zeker van zijn dat hij de 10de vast, dan dient hij aan te nemen dat Dhoel-Hâidjjah 30 dagen was en op de 9de en de 10de te vasten. Degene die er zeker van wenst te zijn dat hij de 9de vast, dient op de 8ste ook te vasten. In dat geval wordt het dus zo beschouwd dat Dhoel-Hâidjjaah 29 dagen lang was en is hij ervan verzekerd dat hij Taasoeâaa-e en âAashoeraa-e gevast heeft.

16-02-2004, 20:32


Vasten op âAashoeraa-e â dit brengt vergiffenis voor wat?
Al-Imaam An-Nawawi zei: âhet brengt vergiffenis voor alle kleine zonden, d.w.z.het brengt vergiffenis voor alle zonden, behalve de grote.â

Vervolgens zei hij: Het vasten op de dag van âArafah brengt vergiffenis voor twee jaar en het vasten op de dag van âAashoeraa-e brengt vergiffenis voor één jaarâ¦â [1]

Sheikh Al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: âreinheid (tahaarah), het gebed (salaat) en het vasten in Ramadaan, op âArafah en âAashoeraa-e brengen alleen vergiffenis voor de kleine zonden.â [2]

âSommige mensen zijn echter verleid en vertrouwen te veel op zaken als het vasten op de dag van âArafah en âAashoeraa-e. Sommigen onder hen zeggen zelfs: âhet vasten op âAashoeraa-e zal de zonden van een heel jaar goedmaken en het vasten op de dag van âArafah zal extra beloningen brengen.â

Sommige mensen denken dat de religie een spel is en treffen allerlei zondes en hebben in gedachten dat ook al treffen zij zondes, deze vergeven worden door het vasten van een aantal dagen. Over zulke mensen zei Ibn Al-Qayyim: âdeze personen zijn misleid en weten niet dat het vasten in Ramadan, het verrichten van de vijf gebeden belangrijker zijn dan het vasten op de dag van âArafah en âAashoeraa-e. Deze personen dient te weten, dat deze handelingen namelijk het treffen van zonden. Zij moeten niet denken dat bijvoorbeeld door het vasten, de zonden tussen de ramadaan en de eerstvolgende ramadaan uitgewist zullen worden, tussen de eerste djoemoeâah en de volgende etc. Deze handelingen kunnen de kleine zonden alleen uitwissen, indien men wegblijft van de grote zondenâ¦

Tussen de misleidde mensen zijn er ook personen die denken dat zijn goede daden verreweg meer in aantal zijn... Deze persoon denkt dit doordat hij geen aandacht besteedt aan zijn slechte daden of nagaat wat zijn slechte daden zijn. Hij herinnert slechts de goede daden die hij verricht heeft en hij vertrouwt hierop. Dit kan in feite vergeleken worden met de persoon die vergiffenis van Allah zoekt met zijn tong, door 100 keer âSoebhâaana llaahâ (Glorieus is Allah) te zeggen en vervolgens gaat roddelen over moslims, hun eer aantast en een dag lang spreekt over datgene dat Allah niet tevreden maakt.

Deze persoon denkt altijd aan de voortreffelijkhedenen van zijn tasbiehâaat (d.w.z. het zeggen van âSoebhâaana llaahâ) en tahlielaat (het zeggen van: âlaa ilaha illa Allahâ ââer is geen god dan Allahâ), maar besteed geenszins aandacht aan datgene dat overgeleverd is over een persoon die roddelt, liegt, anderen belasterd of zonden pleegt met zijn tong. Deze mensen zijn volledig misleid.â [3]


--------------------------------------------------------------------------------

16-02-2004, 20:33
Bidaâ [1] op de dag van âAashoeraa-e
Sheikh Al-Islaam Ibn Taymieyyah werd ondervraagd over de handelingen die men verricht op de dag van âAashoeraa-e. Voorbeelden zijn: het dragen van kohâl, het nemen van een bad (ghoesl), het dragen van henna, handen schudden met elkaar, het koken van graankorrels (hâoeboeb), het tonen van blijdschap etc. Was er iets van dit allemaal overgeleverd van de profeet in een autentieke hâadieth of niet? Als niets hiervan is overgeleverd in overleveringen, kunnen deze handelingen dan bestempeld worden als bidaâ? Het rouwen en huilen, een lofrede houden en klagen, het reciteren op een vreemde manier en het verscheuren van hun gewaden. Hebben al deze handeling een basis in de Qor-aan en Soennah?

Ibn Taymiyyah antwoordde: Alle Lof zij Allah, Heer der Werelden. Niets van dit allemaal is overgeleverd in een sahâiehâ hâadieth van de profeet of van zijn metgezellen. Geen enkele imaam van de moslims adviseerde één van deze handelingen, noch één van de vier imaams, nog iemand anders. Geen enkele betrouwbare geleerde heeft iets van dit alles geadviseerd, hetzelfde geldt voor de Boodschapper van Allah, de Sahâaabah en de Tabiâien. In geen enkele sahâieh of daâief hâadieth, in geen enkele boeken van de Sahâieh, as-Soenan of Moesnads is hierover iets overgeleverd. Geen enkele hadieth was bekend hierover gedurende de beste eeuwen, maar later zijn wel overleveringen aangetroffen waarin gezegd wordt: âdegene die kohâl op zijn ogen doet op de dag van âAashoeraa-e zal niet leiden aan oogziektes dat jaar en degene die een bad (ghoesl) neemt op de dag van âAashoeraa-e zal niet ziek worden dat jaar,â etc etc. Ook zijn er gefabriceerde overleveringen aangetroffen, die ten onrechte werden toegeschreven aan de profeet. In deze overleveringen wordt gezegd, âdegene die gul is tegenover de zijn familie op de dag van âAashoeraa-e, Allah zal gul zijn tegenover hem voor de rest van het jaar,â Het overleveren van iets dergelijks komt op hetzelfde neer als liegenâ¦[2]

We vragen Allah om van ons opvolgers te maken van de soennah van Zijn profeet. Dat hij ons leven vult met het praktiseren van de islaam en laat sterven met volledige geloof. Allah is het bron van het succes. Moge de Zegeningen en vredesgroeten van Allah over Zijn profeet Mohammed, zijn familieleden en metgezellen zijn.


--------------------------------------------------------------------------------

22-02-2004, 23:47
Is de exacte datum al bekend

Pagina's : [1] 2