Bekijk volle/desktop versie : Is de profeet dood??Pagina's : [1] 2

08-02-2004, 20:01
Salaam Alaikom...

ik heb een vraagje over profeet Isa..

hoe is hij aan zijn einde gekomen, of is hij niet doodgegaan


08-02-2004, 21:42Citaat:
Origineel gepost door lala_fatima
Salaam Alaikom...

ik heb een vraagje over profeet Isa..

hoe is hij aan zijn einde gekomen, of is hij niet doodgegaan

hij is opgestegen. hij is niet dood en gaat terugkomen om de dajjal te vermoorden.

(00511) Zal Jezus tegen het einde der tijden terug naar de aarde neerdalen?Vraag:
Als Jezus (a.s.) levend is, houdt dit dan in dat hij tegen het einde der tijden naar de aarde zal neerdalen en vervolgens over de mensen regeert volgens de dien van Mohammed (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem)? Wat is het bewijs hiervoor?Op welke wijze kunnen wij de valse beweringen, van diegenen die zeggen dat hij niet naar de aarde zal komen en niet over de mensen zal regeren, verwerpen?
Antwoord:


In de Naam van Allah de Barhmartige de GenadevolleJezus, de zoon van Maria, zal inderdaad neerdalen tegen het einde der tijden en vervolgens over de mensen regeren met rechtvaardigheid. Hij zal de sharia' van onze Profeet Mohammed (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) volgen.Hij zal het kruis breken en het varken doden, de djiziyyah niet aanvaarden en niets anders dan de Islaam aanvaarden. De joden en christenen zullen allen in hem geloven (als Boodschapper en Profeet) vooraleer hij sterft nadat hij tot de aarde is neergedaald tegen het einde der tijden.Allah De Meest Verhevene zegt:((æóÅöäú ãöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö ÅöáøóÇ áóíõÄúãöäóäøó Èöåö ÞóÈúáó ãóæúÊöåö æóíóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö íóßõæäõ Úóáóíúåöãú ÔóåöíÏð&Ccedil)“Er is niemand van het Boek of zij zullen er in geloven voor zijn dood en op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn.”[1]De Meest Verhevene deelt ons mee dat al de mensen van het Boek van de joden en de christenen in Jezus zullen geloven vooraleer hij sterft en dit wanneer hij zal neerdalen tegen het einde der tijden als een rechtvaardige rechter, uitnodigend tot de islam, zoals verduidelijkt zal worden in de overlevering die volgt.Er werd in vele authentieke overleveringen overgeleverd dat Allah Jezus, de zoon van Maria, tot hem heeft verheven in de hemel en dat Jezus, de zoon van Maria, terug naar de aarde zal neerdalen als een rechtvaardige rechter tegen het einde der tijden en dat hij vervolgens de masiehoed-dadjaal zal doden.Nadat hij de overleveringen, uit veel verschillende bronnen, over het neerdalen van Jezus (a.s) tegen het einde der tijden besproken had, heeft Sheichoel-islam Ibnoe Taimiyyah (r.h) het volgende gezegd:“Deze overleveringen zijn moetawaatir van de Boodschapper van Allah (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) en werden overgeleverd via: Aboe Hoereejrah en ibnoe Mas’oed en ‘Oethmaan ibnoel’Aas en Abie Oemaamah en an-Nawwaas ibnoe Sam’aan en ‘Abdoellaah ibnoe ‘Amr ibnoel’Aas en Hoedhejfah ibnoe Oeseejd (r.a) waarin de manier waarop en waar hij zal neerdalen besproken wordt …enz. (einde van de woorden van Ibnoe Taimiyyah)Aboe Hoereejrah (r) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) zei:“Ik zweer het bij Degene in wiens handen mijn ziel zich bevindt, ik betwijfel het of de zoon van Maria zal neerdalen tijdens jullie leven. Hij zal als een rechtvaardige rechter regeren, vervolgens zal hij het kruis breken, het varken doden en de djiziyyah verwerpen en er zal zoveel geld zijn, dat niemand het nog zal aanvaarden.”[2]En Aboe Hoereejrah (r) zei: lees de volgende woorden als jullie willen:“Er is niemand van het Boek of zij zullen er in geloven voor zijn dood.”[3]En in een andere overlevering van de Profeet (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) via Abie Hoereejrah (r):“Hoe zullen jullie zijn wanneer de zoon van Maria neerdaalt en hij jullie leider is ?”[4]En in een authentieke overlevering door Djaabir ibnoe ‘Abdillaah (r) dat hij de Profeet (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) het volgende heeft horen zeggen:“Er zal altijd een groep van mijn gemeenschap op de waarheid blijven vechten, overheersend tot de Dag des Oordeels.Vervolgens zei hij: dan zal Jezus, de zoon van Maria (a.s), neerdalen waarop hun leider (van die gemeenschap) zal zeggen: “Kom en bid met ons.” Waarop hij (Jezus) zal zeggen: “Neen, jullie zijn leiders over elkaar (en dit) uit eerbetoon van Allah voor deze gemeenschap!”[5]Deze overleveringen duiden erop dat hij zal neerdalen tegen het einde der tijden en dat hij met de wetgeving van onze Profeet Mohammed (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) zal regeren en dat diegene die het gebed zal leiden, wanneer hij neergedaald is, zonder enige twijfel tot deze gemeenschap zal behoren.Er is niets tegenstrijdig tussen de komst van Jezus en het feit dat onze Profeet Mohammed (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) de laatste der profeten is. Jezus komt niet men een nieuwe wetgeving, aan Allah behoort de wetgeving van het begin tot aan het einde, Hij doet wat Hij wil en regeert met de wetten die Hij wil. Er is niemand die Zijn wetgeving kan tegengaan en Hij is De Almachtige, De Alwijze.Fatawa Al-Ladjnah d-Daa-iemah

09-02-2004, 10:23
masha allah....djazaak allahoe gayran voor het plaatsen

wa salaam 3alaikoem

09-02-2004, 11:02

Citaat:
hij is opgestegen. hij is niet dood en gaat terugkomen om de dajjal te vermoorden.
Hadden ze toen ook al helicopters?

09-02-2004, 14:16Citaat:
Origineel gepost door an3sdej
Hadden ze toen ook al helicopters?
hej, grapjas,

Eerst en vooral wil ik u niet antwoorden omdat je gewoon stom bent,
waarom? omdat je niet vraagt hoe het komt dat de profeet jezus opgestegen is maar je begint van "bestonden er toen helikopters",
Ik heb medelijden met uw leerkrachten als ze u iets moeten uitleggen.

Maar ik zal er toch op antwoorden als er andere mensen het gelezen hebben:

Je vraagt zich af hoe de profeet opgestegen is, het is toch niet moeilijk als je de vogels ziet die gewoon vliegen zonder "stroom" die de mensen hebben gemaakt om helikopters te laten vliegen.
Hoe komt dat?

Een vliegje is soms zo klein dat je het niet met het blote oog kunt waarnemen en toch vliegt ze. Kan een mens zo eentje maken? NOOIT

wa salaam

10-02-2004, 19:12
bedankt Batata..

Mooi man..
Dus als de Laatste dag bijna aanbreekt dan zullen er alleen Moslims op de wereld leven, toch


10-02-2004, 19:48
Mooi man..
Dus als de Laatste dag bijna aanbreekt dan zullen er alleen Moslims op de wereld leven, toch

salaam zuster,
alleen de echte moslims zullen het einde kunnen overleven.
want er komt ook iemand die iedereen zal doen geloven dat hij god is en alleen de echte moslims zullen niet in hem geloven.
inschallah behoren wij ook tot die moslims.

salaam 3alaykoem

11-02-2004, 19:10

Citaat:
Origineel gepost door lahla
Mooi man..
Dus als de Laatste dag bijna aanbreekt dan zullen er alleen Moslims op de wereld leven, toch

salaam zuster,
alleen de echte moslims zullen het einde kunnen overleven.
want er komt ook iemand die iedereen zal doen geloven dat hij god is en alleen de echte moslims zullen niet in hem geloven.
inschallah behoren wij ook tot die moslims.

salaam 3alaykoem
salaam 3alaikoem......


Wees niet een van die personen die de dadjaal zal geloven. Er is een doe3a daar voor die je na elk gebed zegt.....meteen na tahijat.......

Allahoema inie a3oedoe bieka min adhabi djahannam wa min adhabi qabr wa min fietnatieh wa mahyaa wal mamaat wa mien sharie fietnatieh almassieh addadjaal.......allahoema amien

zeg het altijd en allah zal je behoeden insha allah

wa salaam 3alaikoem

11-02-2004, 19:59
die doea ken ik maar toch bedankt voor het opnieuw schrijven nu zullen het veel mensen lezen en ook zeggen na hun gebed inschallah

11-02-2004, 20:07
alhamdoelilah

11-02-2004, 21:20

Citaat:
Origineel gepost door nesrine18
salaam 3alaikoem......


Wees niet een van die personen die de dadjaal zal geloven. Er is een doe3a daar voor die je na elk gebed zegt.....meteen na tahijat.......

Allahoema inie a3oedoe bieka min adhabi djahannam wa min adhabi qabr wa min fietnatieh wa mahyaa wal mamaat wa mien sharie fietnatieh almassieh addadjaal.......allahoema amien

zeg het altijd en allah zal je behoeden insha allah

wa salaam 3alaikoem
kan je het voor me vertalen

13-02-2004, 14:59
Wa 3alaikum Asalaam wa Ra7matulahi wa Barakatuhu broeders en zusters

Mocht de dajjaal voor jullie verschijnen lees dan ook de eerste tien verzen van Surah Al-Kahf

Leer ze uit je hoofd insha Allah

ze geven onder andere bescherming jegens de leugenachtige Dajjaal

Moge Allah de Heer van al het Bestaan ons Beschermen jegens het kwaad van de shayatien en jegens het kwaad van de dajjaal Amien

13-02-2004, 16:30Citaat:
Origineel gepost door lala_fatima
kan je het voor me vertalen
Salaam 3alaikoem zuster....


Vertaling insha allah:

O Allah, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de bestraffing van het Hellevuur en de bestraffing van het graf, tegen de beproevingen van het leven en de dood en tegen de kwade beproeving van de valse Messias...allahoema amien insha allah


wa salaam 3alaikoem

13-02-2004, 16:33

Citaat:
Origineel gepost door FaCciNo
Wa 3alaikum Asalaam wa Ra7matulahi wa Barakatuhu broeders en zusters

Mocht de dajjaal voor jullie verschijnen lees dan ook de eerste tien verzen van Surah Al-Kahf

Leer ze uit je hoofd insha Allah

ze geven onder andere bescherming jegens de leugenachtige Dajjaal

Moge Allah de Heer van al het Bestaan ons Beschermen jegens het kwaad van de shayatien en jegens het kwaad van de dajjaal Amien
Djazaak allahoe gayran aggie.....allahoema amien insha allah

wa salaam 3alaikoem

15-02-2004, 02:11
heel leerzaam, deze forum is top!

Pagina's : [1] 2