Bekijk volle/desktop versie : 2 elkaar tegensprekende hadiths04-02-2004, 21:08
of ben ik nu blind

Book 20, Number 3181:
Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:

Ibrahim, the son of the Prophet (peace_be_upon_him), died when he was eighteen months old. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) did not pray over him.


--------------------------------------------------------------------------------
Book 20, Number 3182:
Narrated Al-Bahiyy:

When Ibrahim, the son of the Prophet (peace_be_upon_him) died, he prayed over him at the place where he used to sit.

04-02-2004, 21:11


salaam o alaikom,
nee nee je hebt gelijk het zijn 2 tegensprekende hadiths

04-02-2004, 23:13

Citaat:
Origineel gepost door Esau
of ben ik nu blind

Book 20, Number 3181:
Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:

Ibrahim, the son of the Prophet (peace_be_upon_him), died when he was eighteen months old. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) did not pray over him.


--------------------------------------------------------------------------------
Book 20, Number 3182:
Narrated Al-Bahiyy:

When Ibrahim, the son of the Prophet (peace_be_upon_him) died, he prayed over him at the place where he used to sit.
waar staan deze hadiths? ik zie nl. geen bron! bovendien als je de hadiths wat nader bekijkt dan wordt je duidelijk dat ze niet tegenstrijdig zijn omdat er sprake is van 2 overleveraars en eenieder heeft datgene overgeleverd wat hij/zij heeft gezien. dit was maar effe wat mij opviel maar om je wat nader te informeren zou ik graag de bron willen weten!

05-02-2004, 02:53
Waarom zouden mensen de hadith als leidraad nemen als dat niet het woord van god is?

4:82; "Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God was, dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden".

de hadith bevat veel tegenstrijdigheden, ze zijn niet alleen soms strijdig met elkaar maar sommige zelfs met de koran zelf.

Kun je ze dan nog serieus nemen?

Let ook op deze tekst uit de koran:

9:31; "Zij namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van God en ook de Messias, zoon van Maria. En hun werd slechts bevolen één God te dienen. Er is geen god dan Hij. Hij zij geprezen, verheven als Hij is boven wat zij hem als metgezellen toevoegen."

05-02-2004, 07:35Citaat:
Origineel gepost door Tempelier
Waarom zouden mensen de hadith als leidraad nemen als dat niet het woord van god is?

4:82; "Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God was, dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden".

de hadith bevat veel tegenstrijdigheden, ze zijn niet alleen soms strijdig met elkaar maar sommige zelfs met de koran zelf.

Kun je ze dan nog serieus nemen?

Let ook op deze tekst uit de koran:

9:31; "Zij namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van God en ook de Messias, zoon van Maria. En hun werd slechts bevolen één God te dienen. Er is geen god dan Hij. Hij zij geprezen, verheven als Hij is boven wat zij hem als metgezellen toevoegen."
net zo als jij niet zonder kop kunt leven zo kan islam zonder hadith ook niet voortbestaan en niet gepraktiseerd worden! tenzij we de dwaling van de 'koranieten' moeten volgen maar ja dan is dat een islam zonder kop m.a.w Geen Islam. en je bewijzen zijn zo zwak als een spinneweb als je daarmee wilt bewijzen dat we niet de soenna moeten volgen, je zult jezelf alleen vermoeien daarmee omdat het je voorgangers door de eeuwen heen niet is gelukt -misschien kun je daar lering uit trekken- dus het is beter voor je om op te houden met deze onzin dat door elk kind op de basisschool weerlegd kan worden en je eens bezig te gaan houden met de islam zoals Onze Schepper swt het Gewild heeft en dat is:

Koran (zover ben je al) + Soenna (wat er niet is kan nog komen) + de interpretatie van onze vrome voorgangers (anders zul je de koran blijven interpreteren zoals hierboven en dat komt eerlijk gezegd best wel SiLLy over...)

[einde Bericht]

Ps: heb nog steeds geen antwoord over hoe jullie de koran lezen als jullie de soenna niet erkennen?! Ben benieuwD!?@$#x?

05-02-2004, 08:51

Citaat:
Origineel gepost door Tempelier
Waarom zouden mensen de hadith als leidraad nemen als dat niet het woord van god is?

4:82; "Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God was, dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden".

de hadith bevat veel tegenstrijdigheden, ze zijn niet alleen soms strijdig met elkaar maar sommige zelfs met de koran zelf.

Kun je ze dan nog serieus nemen?

Let ook op deze tekst uit de koran:

9:31; "Zij namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van God en ook de Messias, zoon van Maria. En hun werd slechts bevolen één God te dienen. Er is geen god dan Hij. Hij zij geprezen, verheven als Hij is boven wat zij hem als metgezellen toevoegen."
Hier ben ik het helemaal mee eens..

De Quran is een kompleet boek, zie 6:19,38,114,115, 12:111 en 50:45.
Onthou dat wanneer God zegt dat Z'n boek kompleet is, het 100% kompleet betekent. God komt aan woorden niet te kort. Zoals blijkt in het volgende vers:

".........We hebben niks uit dit boek weggelaten ." 6:38

"Het woord van uw Heer is kompleet in waarheid en rechtvaardigheid.Niets zal Zijn woorden ongedaan kunnen maken. Hij is de Alhorende, de Alwetende ." 6:115

De Quran is perfekt; geen fouten, geen valsheden en geen onzin.

"Geen valsheid kan het (Quran) beroeren, in het verleden of de toekomst; een openbaring van de Alwijze, de Geprezene ." 41:42

"....Al het gezag behoort God toe. Hij heeft ons geboden naast Hem niets anders te aanbidden. Dit is de PERFEKTE RELIGIE, maar de meesten zien het niet ." 12:40 (see also 30:30, 30:43 and 98:5).

De Quran is volledig gedetailleerd, en wanneer God zegt dat z'n boek volledig gedetailleerd is, dan betekent het ook VOLLEDIG gedetailleerd. God maakt Zijn werk niet maar half af.

"Zal ik anderen dan God als rechter aanvaarden, terwijl Hij het is, die dit boek volledig gedetailleerd aan ons heeft verklaard? Zij die het boek ontvangen hebben, zagen dat het de waarheid van hun Heer was. U zult geen twijfel hebben ." 6:114 (See also, 7:52, 11:1, 41:3, 10:37 and 12:111)

God heeft geen aanvulling op Zijn boek nodig. God leert ons in de Quran dat Hij aan woorden niet tekort komt en als Hij wou dan had Hij ons honderden, duizenden of miljoenen boeken kunnen geven buiten de Quran (zie 18:109). Maar aangezien de Quran kompleet, perfekt en volledig gedetailleerd is gaf Hij ons niet meer boeken dan de Quran.

God noemt Zijn boek, de Quran, de BESTE HADITH. Hij roept de ware gelovigen op om geen andere hadith te accepteren als bron van religie. Zie 7:185, 31:6, 39:23, 45:6 en 77:50.

"Hebben zij het koninkrijk der hemelen en aarde, en al de dingen die God geschapen heeft, nooit gadegeslagen? En bedenken ze dat het einde van hun leven weleens nader kan zijn? In welk woord (HADITH) dan deze (QURAN) geloven ze dan?" 7:185

God roept diegenen die echt in Hem geloven op om voorzichtig te zijn dat we niet in de val van idolen vereerders lopen door de woorden van 'geleerden' te volgen inplaats van de woorden van God (zie 9:31)

God noemt degenen die verbieden wat Hij nooit verboden heeft, aggressors, leugenaars en idolen vereerders. Verafgoding (het vereren van idolen, anderen aanbidden naast of in plaats van God) is de enige onvergeefbare zonde, als men het vol blijft houden tot de dood. Zie, 5:87, 9:37, 7:32, 6:119, 6:140 en 10:59

"O, Gij die gelooft, maak de goede dingen die God voor u wettig heeft gemaakt, niet onwettig, en val niet aan. God heeft de aggressors niet lief." 5:87

"Zeg, "Hebt gij overwogen dat God alle voorzieningen heeft nedergezonden, en dat gij een gedeelte hiervan onwettig, en een ander gedeelte wettig heeft verklaard?" Zeg, "Heeft God u hiervoor toestemming verleend? Of verzint gij leugens over God?" 10:59

Mohammed wordt aleen door de Quran gerepresenteerd. De profeet Mohammed was de laatste profeet en een boodschapper van God (33:40). Hij was niet de boodschapper van God om wie hij was, maar omdat hij de (boodschap van de) Quran moest geven aan deze wereld. De religie van Islam is een religie van God en gaat niet over Mohammed, die gezegend was door God met het verspreiden van de boodschap in de Quran over de wereld. Hij hield er niet z'n eigen agenda op na. Zijn taak was om aan de wereld te brengen wat hem gegeven was, de Quran. Zie 42:48, 13:40, 5:99-100

Mohammed kon zelf geen dingen onwettig of wettig verklaren. Wanneer hij het wel probeerde waarschuwde God hem openlijk, zie 66:1

"O profeet, waarom verbiedt u wat God wettig heeft gemaakt voor u, alleen om uw vrouwen te behagen? God is Vergevingsgezind, Genadevol." 66:1

Vers 66:1 herrinert ons eraan dat God de ENIGE is die iets kan verbieden of niet. NIEMAND kan aan Mohammed een verbod toeschrijven dat God hem niet gegeven heeft in de Quran. Iedereen die dit toch probeert geeft zo toe God's woorden en geboden in de Quran te verwerpen.

De WARE gelovigen WETEN dat wanneer God iets zegt, Hij het meent, en wanneer Hij dit niet doet, Hij het ook meent. Alles in de Quran is ons bewust gegeven, en alles wat er niet instaat is er bewust uitgelaten.

God vergeet niets. Zie: 19:64. Wij mogen niks toevoegen aan deze religie wat God er opzettelijk uitgelaten heeft en het aan Hem of Zijn boodschapper toeschrijven. Zijn boodschapper heeft maar 1 boodschap, de Quran. God heeft ons duidelijk gemaakt dat het Hem aan woorden niet ontbreekt. 18:109

God heeft onze 'verbeteringen' aan Zijn boek, de Quran, niet nodig.Maar we hebben Hem wel degelijk nodig voor ieder aspekt van ons leven. Diegenen die beweren dat ze een verbetering aan kunnen brengen op de Quran vragen alleen maar om herkenning van hun idolen als goden naast (of in plaats van) de ENIGE ECHTE God .

Gefabriceerde hadiths probeerde aan Islam toe te voegen wat de ongelovigen dachten dat God vergeten was om te vermelden in de Quran.

God roept de WARE gelovigen aan om elk stukje informatie dat ze zien, horen of lezen te verifieeren. Zie 17:36.

"U zal niet datgene accepteren waarvan u geen kennis bezit. Ik heb u het gehoor, het zicht en het denkvermogen gegeven. En u bent verantwoordelijk voor het gebruik hiervan." 17:36

Dus CONTROLEER alles zelf voor uw eigen bestwil .

05-02-2004, 09:20
Bovenstaand stuk is het grootste bewijs op de authenticiteit van de Soenna! want stel je eens voor dat elke gek de koran zou nemen en even ogen dicht en de koran zou openslaan en een willekeurige pagina zou nemen en de boel interpreteren zoals hij/zij wilt..........! Rampzalig uiteraard en verre van de Rechte Leiding! en wat de interpretaties betreft die hierboven staan Goed Geprobeerd maar ben niet dom genoeg om hierin te trappen maar wel verstandig genoeg om tegen je te zeggen:

Herzie jij eens je eigen opvattingen voor je eigen bestwil en voordat het Te laat is....

05-02-2004, 10:01

Citaat:
Origineel gepost door Vreemdeling1977
waar staan deze hadiths? ik zie nl. geen bron! bovendien als je de hadiths wat nader bekijkt dan wordt je duidelijk dat ze niet tegenstrijdig zijn omdat er sprake is van 2 overleveraars en eenieder heeft datgene overgeleverd wat hij/zij heeft gezien. dit was maar effe wat mij opviel maar om je wat nader te informeren zou ik graag de bron willen weten!
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/020.sat.html#020.3181

08-02-2004, 21:47

Citaat:
Origineel gepost door Vreemdeling1977
Bovenstaand stuk is het grootste bewijs op de authenticiteit van de Soenna! want stel je eens voor dat elke gek de koran zou nemen en even ogen dicht en de koran zou openslaan en een willekeurige pagina zou nemen en de boel interpreteren zoals hij/zij wilt..........! Rampzalig uiteraard en verre van de Rechte Leiding! en wat de interpretaties betreft die hierboven staan Goed Geprobeerd maar ben niet dom genoeg om hierin te trappen maar wel verstandig genoeg om tegen je te zeggen:

[B]Herzie jij eens je eigen opvattingen voor je eigen bestwil en voordat het Te laat is.... [/B]
hahahahahaha wallah eh vreemdeling deze mensen blijven me verbazen. ze snappen neit dat de hadith geen heilige overleveringen zijn, maar een leidraad voor ons. la hawla waala qoewatta illah bileh waar gaat he tmetr deze ummah naar toe. moge Allah Shoebhana wa Taala ons InshAllah leiden


ma3a selema