Bekijk volle/desktop versie : Profeet zeiPagina's : [1] 2

03-02-2004, 16:21
he ben nog vergeten te zeggen......
De profeet vzmh zei :
De goede voor de goeden en de slechten voor de slechte....
so...je komt je eigen soort tegen...

03-02-2004, 16:29


Dat staat in de Koran
weet alleen niet welke vers dat staat

03-02-2004, 16:53
ja dat ook natuurlijk....asali7oena li sali7et..wal gabifoena lil gabiefet....

03-02-2004, 19:01
ja inderdaad!


en het is beter ook.....

03-02-2004, 19:08


Bedankt dat je dit ff plaatst.

03-02-2004, 19:14
ja dat zegt mijn moeder ook altijd, een goede vrouw krijgt een goede man en andersom, dus ik moet altijd sweet blijven...hihihi,
nee maar vind het raar zie soms erg goede mensen die dan met een drugsverslaafde zijn getrouwd dus in die zin zijn er ook wel uitzonderingen op de regel...

03-02-2004, 19:16
Eselem o3alaikom wr wb

Ook de jonge moslimmannen laten zich niet verleiden door mooie meisjes die zijn verdorven door hun omgeving. De moslimsvrouw die zich laat leiden door haar geloof, zal zich niet aangetrokken voelen tot oppervlakkige playboys. Daarentegen zal zij zich aangetrokken voelen tot een man met een standvastig geloof en goed gedrag. Niemand is een betere partner voor de gelovige vrouw, dan een gelovige man en niemand is een betere partner voor de verdorven vrouw, dan de verdorven man. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“De verdorven vrouwen zijn er voor de verdorven mannen en de verdorven mannen zijn er voor de verdorven vrouwen en de goede vrouwen zijn er voor de goede mannen en de goede mannen zijn er voor de goede vrouwen.” (Soerat an-Noer: 26)

We eselem o3alaikom wr wb

03-02-2004, 19:28

Citaat:
Origineel gepost door qwatra
ja dat zegt mijn moeder ook altijd, een goede vrouw krijgt een goede man en andersom, dus ik moet altijd sweet blijven...hihihi,
nee maar vind het raar zie soms erg goede mensen die dan met een drugsverslaafde zijn getrouwd dus in die zin zijn er ook wel uitzonderingen op de regel...
Eselem o3alaikom wr wb

Als die zuster goed was voordat ze ging trouwen dan was ze niet met hem getrouwd. Een goede zuster/broeder weet naar wat voor broeder/zuster ie moet zoeken. Een voorbeeld: Als een broeder en een zuster elkaar in de disco tegen komen en trouwen dan dan zijn ze allebei slecht. Op een gegeven moment verander de zuster en begint te bidden en draagt een hijaab (elhamdolillah) maar die broeder zegt nee draag geen hoofddoek. Dan denk je hoe kan dat zei is goed en hij is slecht. Zo zie je hoe belangrijk kennis is. Ik hoop hiermee duidelijk te zijn. Zo niet dan hoor ik het graag

We eselem o3alaikom wr wb

We eselem o3alaikom wr wb

04-02-2004, 22:50
Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh,

Alvorens te zeggen de profeet vzmh zei moeten we er zeker van zijn dat dit ook het geval is omdat de profeet vzmh zei:

"Wie over mij liegt zal zijn plaats in het hellevuur innemen"

wat de aya betreft die hier aangehaald wordt om de bewering kracht bij te zetten dat slechte vrouwen voor slechte mannen zijn en vice versa, het zou ons moslims heel wat verkeerde interpretaties besparen als wij de tafseer erbij zouden pakken en lezen waarom een aya eigenlijk geopenbaard is en of deze overal toepasbaar is, en zoals onze geleerden zeggen:

"Elke interpretatie zonder kennis is verkeerd ook al is deze goed"

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=24 &nAya=26

wa salam,

05-02-2004, 10:11
lol dus al die kinderen in de wereld die mishandeld worden zijn zelf slecht, en al die vrouwen die door hun mannen geslagen en onderdrukt worden hebben het aan zichzelf te danken???


''Ook de jonge moslimmannen laten zich niet verleiden door mooie meisjes die zijn verdorven door hun omgeving. ''
er is geen betere bestraffing voor die lopende minirokjes dan ze bestrijden met hun eigen wapens.

07-02-2004, 17:50
Dit zei de profeet ook --->>

4.25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen(???). En God kent uw geloof het beste. U bent van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en God is Vergevensgezind, Genadevol.

07-02-2004, 19:16
4.34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.

08-02-2004, 01:27


Op de "aktualiteit" heeft men het er vaak over dat de kufar de koran niet kent, zou ik heb em wel gelezen.

Waarom stellen sommige mensen dat de koran van alle tijden en alle plaatsen is, terwijl er dingen door de "profeet" in gezegd worden die alleen maar tijd- en cultuur/plaatsgebonden zijn? Die alleen maar passen in het leven van die specifieke tijd en in die cultuur, en op die plaats (de woestijn).

08-02-2004, 11:34

Citaat:
Origineel gepost door an3sdej
[B][quote}Op de "aktualiteit" heeft men het er vaak over dat de kufar de koran niet kent, zou ik heb em wel gelezen.
kennen en blind-doofheid gaan niet samen.....

08-02-2004, 16:22
Islamic girl heb je ook een inhoudelijke reaktie op mijn stelling en vraag?

Pagina's : [1] 2