Bekijk volle/desktop versie : Profeet zeiPagina's : 1 [2]

08-02-2004, 18:43
13.13. En de donder verkondigt Zijn glorie met de lof die Hem toekomt, en de engelen doen het uit ontzag voor Hem en Hij zendt de bliksem en treft er mede, wie Hij wil; nog steeds redetwisten zij over God. terwijl Hij streng is in het straffen

Wij weten ondertussen wel hoe de donder en de bliksem ontstaat toch? De profeet dacht nog dat God daarin sprak :-)

08-02-2004, 18:47


13.31. En als er een Koran was, waarmee de bergen konden worden verzet, de aarde kon worden gespleten, of de doden tot spreken konden worden gebracht, (zouden zij er nog niet in geloven). "Neen, de zaak berust geheel bij God!" Zijn de gelovigen het niet te weten gekomen dat, indien God het wilde, Hij het gehele mensdom zou hebben geleid? En de ongelovigen zullen onophoudelijk door rampen getroffen worden wegens hun daden, of het zult bij hun huizen neerkomen, totdat de belofte van God tot stand komt. Voorzeker, God faalt niet in Zijn belofte.

Het zijn vaker de gelovigen die dan gestraft worden lijkt het wel. Maar wij ongelovig volkje in Nederland hebben alleen te vrezen van wat water, Aardbevingen en orkanen, grote droogte en grote overstromingen onstaan daar waar de natuur de omstandigheden bepaald, en jammer genoeg wonen daar het meest gelovige moslims.

08-02-2004, 18:51
16.7. En zij dragen uw lasten naar een land, dat je niet zonder grote moeilijkheid (voor uzelf) zoudt kunnen bereiken. Voorzeker, uw Heer is Liefderijk, Genadevol.

16.8. En paarden en muildieren en ezels (heeft Hij) geschapen opdat je er op mag rijden en tot sieraad (voor u). En Hij zal ook wat je nog niet kent, scheppen


Wij maken nu zelf onze lastdieren :-)

08-02-2004, 18:52
16.12. Hij heeft door Zijn gebod de nacht, de dag, de zon, de maan en de sterren in uw dienst gesteld. Voorzeker daarin zijn tekenen voor een volk dat overweegt.

13. En in de dingen, die Hij in verscheidene kleuren op aarde voor u heeft geschapen is voorzeker een teken voor een volk dat er lering uit wil trekken.

De mens maakt nu zelf licht en komt op de maan om die te exploreren.:-)
En kleuren ontwerpen we zelf.

08-02-2004, 18:54


16.14. En Hij is het, Die de zee tot uw beschikking heeft gesteld opdat je er vers vlees van moogt eten en er sieraden uit moogt nemen die je draagt. En je ziet er de schepen over varen opdat je van Zijn overvloed moogt zoeken en dankbaar moogt zijn

De profeet kon nog niet weten dat wij diepvries vis zouden eten. :-) Maar een schelpen ketting staat vast mooi.

08-02-2004, 18:56
16.15. En Hij heeft hechte bergen op de aarde geplaatst opdat je niet geschokt zult worden en rivieren en paden opdat je de juiste weg moogt inslaan.

Heeft Allah paden op de bergen gemaakt? Toch blijken bergen vulkanen te kunnen zijn, en die zijn niet zo hecht.

08-02-2004, 23:48
Volgens mij durft niemand hier een kritische discussie te voeren over de eeuwigheidswaarde van de qur'an.

Jammer er kan zoveel moois en intrigerends over verteld worden.

09-02-2004, 00:33
niemand die met mij de qur'an durft te onderzoeken?

Pagina's : 1 [2]