Bekijk volle/desktop versie : Mooie hadieth's hier te zien en te lezen!Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8

03-02-2004, 10:37
De Profeet (vzmh) zei; ''Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft, en je zal tot de rijkste der mensen behoren'' (Sah'ih')

03-02-2004, 10:43


De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: 'De wereld is een gevangenis voor de gelovige, en een paradijs voor de ongelovige'. (Sah'ih' Moeslim)

De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: 'De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken.' (Sah'ih')

De Profeet (v.z.m.h.) zei: 'Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld.' (Moesliem)

De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: 'Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen' (Moesliem)

Jabir zei dat de Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: 'het onderscheid tussen imaan en kufr is het (moedwillig) verlaten van het gebed.' (Moesliem, Sah'ih')

Hoedt jullie voor jaloersheid want jaloersheid verteert goede werken zoals vuur brandstof verteert. (Aboe Dawoed)

Overgeleverd door Aboe hoeraira: De Profeet (v.z.m.h.) zei: Geef datgene wat aan jou toevertrouwd is terug aan degene die jou heeft vertrouwd, en bedrieg niet degene die jou heeft bedrogen. (Tirmidi en Aboe Daawoed)

De Profeet (v.z.m.h.) zei: 'De meest geliefde daad bij Allah is een daad die aanhoudend is, ook al is het maar weinig.' (Sah'ih')

De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: Wie iemand tot het goede leidt, krijgt dezelfde beloning als de beloning van degene die (naar zijn advies) handelde. (Sah'ih' Moeslim)

03-02-2004, 11:21
Goede manieren:

1)De profeet (vzmh) zei: 'Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk of aardig is' (Sah’ihâ€&trade


2)Wie iemand tot het goede leidt, krijgt dezelfde beloning als de beloning van degene die (naar zijn advies) handelde. (Sah'ih' Moeslim)


3)De profeet Ah’med zei: 'Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad' (Overgeleverd door Ibn Madja en Addaraqotni)


4)Overgeleverd door Aboe hoeraira: De profeet (vzmh) zei: Geef datgene wat aan jou toevertrouwd is terug aan degene die jou heeft vertrouwd, en bedrieg niet degene die jou heeft bedrogen. (Tirmidi en Aboe Daawoed)


5)De profeet zei: De zegeningen dalen over het midden van het voedsel neer, eet dus van de kanten van de schaal en eet niet uit het midden.


6)Kijk niet neer op de minste van het goede werken al is het maar glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt. (Sah'ih' Moeslim)


7)Overgeleverd door Aboe hourayra dat De profeet (vzmh) zei: Geeft elkaar presentjes (cadeautjes) en jullie zullen van elkaar houden. (Boekharie)


8) De boodschapper van Allah(vzmh) heeft gezegd:" Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad om deze uit te wissen, en gedraag je goed ten opzichte van de mensen"

(Tiermiedie)

03-02-2004, 12:40
Het hiernamaals

Aboe Hurayra verhaalt dat de Profeet, God's zegen en vrede zij met hem, gevraagd werd: "Wat zal de meeste mensen in het Paradijs brengen?"
Hij antwoordde: "Vrees voor God en een goed karakter."
Men vroeg Hem: "Wat zal de meeste mensen in de Hel brengen?"
Hij antwoordde: "Hun mond en hun geslachtsdelen." (at-Tirmidhie)


Naar zijn graf, wordt de overledene door drie dingen gevolgd: zijn familie, zijn rijkdom en zijn daden. Maar na zijn begrafenis keren twee dingen terug; zijn familie en zijn rijkdom en alleen één ding blijft bij hem; zijn daden". (Al-Bukhari, Muslim en at-Tirmidhi)

Niemand van jullie mag naar de dood verlangen, want als hij deugdzaam is, is het mogelijk dat hij iets aan zijn goede werken toevoegt, en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw". (Al Bukhari)

De Gezant zei: "Wie in God en het hiernamaals gelooft, laat hem iets goeds zeggen of zwijgen,..."
(Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim)

De Profeet (God's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:
"Schaamte is een onderdeel van het geloof en de plaats van het geloof is in het Paradijs. En schaamteloosheid is een onderdeel van grofheid en de plaats van grofheid is in de hel."
(Ahmad en at-Tirmidhi)

Aboe Hoerayra zei dat de boodschapper van God zei: "Weten jullie wat achterklap (of roddel) is?" Zij zeiden: "God en Zijn boodschapper weten het het beste." Hij zei: "(Als) je iets over je broeder zegt, wat hij niet leuk vindt, dat is achterklap." Iemand zei: "Maar wat, als mijn broeder zo is zoals ik zeg?" Hij zei: "Als hij is zoals je zegt, dan heb je geroddeld en als hij niet is zoals je zegt, dan heb je hem belasterd." (Muslim)

03-02-2004, 12:48


Van Aboe Hoeraira: De Profeet (Vrede zij met hem) heeft gezegd: 'Sterk is niet degene die een ander op de grond kan gooien; sterk is wie zichzelf beheerst als hij boos is.' (al-Bukhari en Muslim)


Vrouwen

De Profeet van God (God's zegen en vrede zij met hem) zei:
Behandel vrouwen vriendelijk. Vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert het recht te maken, breekt het en als je het zo laat, blijft het gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk. (overgeleverd door al-Bukhari en Muslim)


Abu Hurayra verhaalt dat de Boodschapper van God zei: "De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen". (Overgeleverd door al-Tirmidhi).

Aboe Hoerairah zei, dat de Boodschapper van God zei:"Geen gebed is zwaarder voor de hypocrieten dan het fadjrgebed (ochtendgebed) en het 'isha' gebed (avondgebed), maar als zij wisten welke (zegeningen) daarin waren, dan zouden zij daar zeker naar toe komen, al moesten zij kruipen".

Aboe Hoerairah zei, dat de Boodschapper van God gezegd heeft: "God is kwaad op degene die (niets) van Hem vraagt". (Tirmidhi)
(Dat is, diegene die geen smeekbeden verricht).

"Een vrouw wordt omwille van vier redenen getrouwd: vanwege haar eigendommen, haar familie, haar schoonheid en haar geloof. Zoek er een omwille van haar geloof, moge je handen met stof bedekt zijn¹." (al-Bukhari en Muslim)

03-02-2004, 12:48
Macha Allah!

Liever bij islam gezet, dit s onzinhoekje na 7dagen word topic verwijderd

xxjes Nadia

03-02-2004, 12:50
mooi mooi


masha allah

03-02-2004, 12:56
Islam hoekje is een paar forums verder

Ma s'allah

03-02-2004, 13:07
Hadith ou thani


3an 3omar radhiya Allah 3anho kala: Baynama nahnou youlouson 3inda Rasollo Allah salla Allaho 3alaijhi wa salam, data youman idth tala3a 3alaijna rajoloun chadied bayadi athiyab chadidou sawadi acha3ri la yora
3alayhi atharoasafari wa la ya3rifaho mina ahadan, hetta yalassa ila anabiyou salla Allah 3alaijhi wa salam, fa asnada rokbataijhi ila rokbataijhi, wa wada3a kafaijhi 3ella faghidayhi wa qala: Ya Mohammed aghbirni 3ani elislaam?
Faqala Rasollo Allahi salla Allho 3alaiji wa salam: Elislamo an tachhado ana La Illaha Illa Allah wa ana Mohammed Rasollo Allah, wa taqomo salaat, wa to tiya zakkaat, wa tasomo Ramadan, wa tahoya in astata3ta ilaijhi sabilan.
Qala: Sadaqta, fa3ajibna laho yas’alaho wa yosadiqoho, Qala: faghbirnie 3ani El-imaan?
Qala: an to mina bi alqadari ghaijrihi wa chahrihi, Qala: sadaqta, Qala: faghbirnie 3ani elihsaan?
Qala: an ta3bouda Allah ka inaka taraho fa in lam takoun taraho fa inahou yaraka, Qala: faghbirni
3ani asa3ati? Qala: ma almasolo 3anha bi a3lama min asa illie, Qala:faghbirni 3an imaratiha?
Qala: an talida al amato rabataha, wa in tara alhofata al3arata al3alata ri3a'a achaa'i yatatawaloun fi albonyani thoma antalaqa falabithao milyan, thoma Qala: Ya 3omaro atadri mina asa'ilo?
Qolto: Allaho wa Rasolloho a3lamo, Qala: fa inaho gibriloun atakoum you3alimakoum dinoukoum!

Macha Allah vindt deze hadith prachtig!

PS: dan kan deze er ook bij, alleen kan k de vertaling niet vinden..

xjes Nadia

03-02-2004, 13:32

Citaat:
Origineel gepost door Studje
Islam hoekje is een paar forums verder

Ma s'allah
Dus ga er als de speer heen!!

03-02-2004, 13:36
Aboe cAbd ar-Rahman cAbd Allah bnoe cOmar bnoe al-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: ,,De Islam is op vijf (zuilen) gebouwd: Het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van de Salaah (gebed), het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en de Sawm (vasten) in de (maand) Ramadan.” (al-Boechari en Moeslim)

Uitleg
In deze overlevering maakt de Profeet (vrede zij met hem) duidelijk dat de Islam te vergelijken is met een bouwwerk die een persoon bescherming biedt. De Profeet (vrede zij met hem) vertelt dat de Islam op vijf zuilen is gebouwd:

1. Het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper is van Allah.

2. Het verrichten van de Salaah (gebed).

3. Het betalen van de zakaah (armenbelasting).

4. Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het Heilige Huis in Mekka.

5. De Sawm (vasten) in de maand Ramadan.

In de bekende overlevering van Djibriel (vrede zij met hem) worden deze zaken nader uitgelegd.

03-02-2004, 14:29
Naseeha

Het belang van de tijd


Uit de soennah van de profeet Mohammed


“Twee gunsten brengen de mensen in verlies, gezondheid en vrije tijd.” Boechaarie…

Deze overlevering duidt erop dat het de meerderheid is die geen gebruik maken van deze tijd
Enkele woorden van de voorgangers:


Imaam ibnoel-Qay-yim zegt in zijn boek Almadaaridj wat neerkomt op het volgende:
“Wij moeten jaloers zijn op onze tijd, want hij komt snel en gaat zeer snel weg, maar traag is het dat hij terugkomt…en wanneer de tijd aan je voorbij gaat is het onmogelijk om deze terug in te halen, want elke tijd ken zijn bezigheid waarmee het opgevuld dient te worden.” 3/49
En men moet ook weten dat spijt hebben over de tijd die je voorbij gegaan is ook behoort tot het verliezen van tijd en op deze manier word dit een vicieuze cirkel.

Ash-shaafi’ie: “Ik vergezelde een soefie en ik heb maar twee zaken van hem geleerd die van nut waren:

“Ten eerste:

de tijd is een zwaard, als je het niet breekt, dan zal zij jou breken, en

Ten tweede:

wanneer je jezelf niet bezighoud met de waarheid dan zal je ziel je bezighouden met de leugen.”

Er werd overleverd dat men zei tegen ‘Aamir bin ‘abd qais: “Spreek tegen mij, waarop hij antwoordde: “Stop de zon en houd deze tegen zodat ik met jou kan spreken, want de tijd gaat verder en hij komt niet terug nadat hij weggegaan is, en de tijd verliezen is een verlies dat men niet terug kan inhalen, want elke tijd kent een bezigheid waarmee zij opgevuld moet worden.”

‘Aboellah bin Mas’oed heeft het volgende gezegd: “Ik betreur niets zo erg als dat ik een dag betreurd heb waarvan de zon ondergegaan is en een deel van mijn leven korter van is geworden zonder dat mijn daden toegenomen hebben.”

Al-hasan Al-basrie heeft gezegd: “O kind van Adam, jij bestaat enkel uit dagen, wanneer een dag weggaat dan is een deel van jou mee weggegaan.” En hij heeft ook gezegd: “Ik ben een volk tegengekomen die meer uitwaren op het behouden van hun tijd dan dat eenieder van jullie uit is op zijn geld.”

Hoe de voorgangers omgingen met hun tijd:

De voorgangers en diegenen die hen op de beste manier volgenden gingen zeer gierig met hun tijd om, nog gieriger dan dat de mensen vandaag omgaan met hun geld, evengoed de geleerden onder hen als diegenen die gekend stonden omwille van hun aanbidding, allen streefden zij ernaar om geen enkel moment van hun leven verloren te laten gaan.

‘Abdoer-rahmaan bin Mahdie zegt het volgende over zijn leraar Hamaad bin salamah: “Als men tegen Hamaad zou zeggen dat hij de volgende dag zou sterven dan zou hij geen extra daden kunnen verrichten.”

Moesaa bin Ismaa’iel At-taboedhakie zegt het volgende over de voorvernoemde persoon: “Als ik zou zeggen dat ik Hamad nooit heb zien lachen dan zou ik de waarheid gesproken hebben, ofwel gaf hij de overleveringen van de profeet door, ofwel las hij, ofwel prees hij het lof van Allah, of bad hij, en hiernaar schikte hij zijn dag, en zo is hij ook gestorven, hij is in zijn gebed gestorven.”

Chaliel bin Ahmad heeft gezegd: “De zwaarste momenten zijn voor mij de momenten dat ik eet.”

03-02-2004, 15:42
Masha'allah.. kende veel al.. maar leuk om nog eens over te lezen

03-02-2004, 15:49
dereden waarom ik het hier geplaats heb is omdat veel mensen die rubriek islam niet lezen! en ben blij dat er mensen ook andere dingen bij zetten ook belangrijk!

03-02-2004, 17:38
Echt mooi wallah

Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8