Bekijk volle/desktop versie : Waarom hebben moslim-extremisten kleppen op?Pagina's : [1] 2

06-10-2002, 23:27
Ik vind het ook erg om het woord extremist te gebruiken maar ik doe het toch.

Het zijn mijn persoonlijke ervaringen met dit soort gasten.
Ik wil ook niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit eentje tegengekomen.

Maar waarom hebben die gasten kleppen op?
Waarom laten ze je nooit uitspreken als je met ze in discussie gaat?
Waarom staan ze niet open naar andermans ideeen?
Waarom hebben ze geen respect voor andermans meningen?
Waarom kan je dat soort gasten gewoon nooit een normaal gesprek voeren?

06-10-2002, 23:51Citaat:
Origineel gepost door Zahwanie
Maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit eentje tegengekomen.
t
Deze zin begrijp ik niet, ben je een extremist nog nooit tegen gekomen of een relaxte extremist?

06-10-2002, 23:58

Citaat:
Origineel gepost door Zahwanie
Ik vind het ook erg om het woord extremist te gebruiken maar ik doe het toch.

Het zijn mijn persoonlijke ervaringen met dit soort gasten.
Ik wil ook niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit eentje tegengekomen.

Maar waarom hebben die gasten kleppen op?
Waarom laten ze je nooit uitspreken als je met ze in discussie gaat?
Waarom staan ze niet open naar andermans ideeen?
Waarom hebben ze geen respect voor andermans meningen?
Waarom kan je dat soort gasten gewoon nooit een normaal gesprek voeren?
wat houdt het begrip extreem bij jou in..??? bedoel je het woord extreem wat de meeste ongelovigen gebruiken als wij ons meer verdiepen en handelen naar Islam.....?? En de extreme moslim die ook tegelijkertijd als terrorist wordt gezien?? Kben er achter gekomen dat alleen al als je de 5 zuilen na leeft wordt je al bestempeld als extreem....

Maarre zo heb je 2 vormen van extremisme..... Overdreven in het na laten van de regels, en uiterst overdrevenheid door regels te vermoeilijken of zelfs toe te voegen......

ZoVer ik weet kent Islam geen extremisme..... Onze Profeet vzmh zei: Maak het voor elkaar gemakkelijk, en niet moeilijk.... (EeN middenweG)

In de Islam zijn er duidelijke richtlijnen, en extremisme ben ik daar niet in tegegekomen..... Zo is er wel het fundamentalisme: Dat is wanneer we de soena volgen.... iets GoeDs Duss...!!

MaarRe Dat was effe OFtOpic, de vraaG is waarom hebben ze oogkleppen op....??

FatomaaT.... is er dan ook een verschijnseL de relaxte extremist...??? Die is overdreven relaxT, of NalatIg in het relaXt ziJN...??

Allah ou aliem...

07-10-2002, 00:15
Nou ja ik begreep die zin niet. Hij heeft het over waarom zijn ze zus en zo? Daarmee bedoelt ie dan denk ik a-relaxt, en zodra ze dat niet zijn relaxt neem ik aan? Ik zeg maar wat.
Maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
Alleen begrijp ik nog steeds niet wie hij nou nog nooit is tegengekomen. Want als dat de extremist is zoals hij zegt, dan kan hij zijn bevindingen niet echt beargumenteren
Super-relaxte avatar trouwens van je Zo schattig!!

07-10-2002, 00:33Citaat:
Origineel gepost door Fatomaat
Nou ja ik begreep die zin niet. Hij heeft het over waarom zijn ze zus en zo? Daarmee bedoelt ie dan denk ik a-relaxt, en zodra ze dat niet zijn relaxt neem ik aan? Ik zeg maar wat.
Maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
Alleen begrijp ik nog steeds niet wie hij nou nog nooit is tegengekomen. Want als dat de extremist is zoals hij zegt, dan kan hij zijn bevindingen niet echt beargumenteren
Super-relaxte avatar trouwens van je Zo schattig!!
Ik begRiJp waT je bedoelt.... Alleen begrijpen wij nog steeds Niet wat hij bedoelT....... ewa we laten het hem zelf weL uitleggeN VooRdat we allerlei conclusie's gaan TreKken....

Maarrre ThaNkx, de avataR is MiJn BroerTje.... I WisheD...!!

07-10-2002, 00:40

Citaat:
Origineel gepost door Zahwanie
Het zijn mijn persoonlijke ervaringen met dit soort gasten.
Ik wil ook niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit eentje tegengekomen.
Ik ben nog er (extremistje) nooit eentje tegengekomen die openstaat naar andermans mening en ideeen.

07-10-2002, 00:44
Volgens mij moet hij daar een extreemnachtje over slapen ofzo
Ik denk dat ik ook maar ga relaxen zo
Zo'n baby wil ik ook later inshallah soooooo cute!!
Groetjes, ma3a salama

07-10-2002, 00:47

Citaat:
Origineel gepost door Zahwanie
Ik ben nog er (extremistje) nooit eentje tegengekomen die openstaat naar andermans mening en ideeen.
Ow

07-10-2002, 00:51
Oke dat was een geintje maar goed wat jij je afvraagt over die oogkleppen, dat zullen die personen zelf ook van jou afvragen, dus heb je hier een probleem van wie was er het eerst, de kip of het ei?

07-10-2002, 02:49
Waarom wordt er zo vaak gesproken over Moslim Fundamentalisten en Moslim Extremisten, terwijl deze broeders en zusters zich verzetten tegen een fundementalistische en extreme wereldverovering van Amerika en de Israelische lobby.

De Jihad, gevoerd door onze verwanten is gerechtvaardigd, slechts de kracht en de wil wordt gehaald uit de Qu'ran... het verzet is gebaseerd op wereldlijke gebeurtenissen, zoals de bezetting en de financiering ervan..

07-10-2002, 14:55
Extremisme betekent letterlijk; zich op een plek begeven die zo ver mogelijk verwijderd is van het midden. Figuurlijk duidt het op een soortgelijke verwijdering qua religie, gedachte als ook qua gedrag.

Eén van de belangrijkste consequenties van extremisme is dat men bloot komt te staan aan gevaar en onveiligheid. Daarom raadt de islam bij alles gematigdheid en evenwicht aan: bij geloof, aanbidding, gedrag en wetgeving.

Gematigdheid, of evenwicht, is niet slechts een algemene eigenschap van de islam, maar het is een hoofdkenmerk! De Koran zegt:

"Aldus hebben Wij jullie tot een gemeenschap gemaakt die de middenweg bewandelt, opdat jullie getuigen zouden zijn over de mensen en de Boodschapper een getuige over jullie." 2:143.

Overeenkomstig is de moslimgemeenschap er één van rechtvaardigheid en gematigdheid; Zij getuigt van iedere afwijking van het rechte pad, zowel in het hier en nu als in het hiernamaals. Islamitische geschriften roepen moslims op de gulden middenweg te bewandelen en alle vormen van extremisme af te zweren en tegen te gaan, zoals: overdrijving (ghuluw), overangstvalligheid (tanattu&rsquo, en starheid (tashdied). Als we dergelijke geschriften nauwkeurig bestuderen kunnen we concluderen dat de islam zich nadrukkelijk uitspreekt tegen overdrijving.

De Profeet, vrede zij met hem, heeft werkelijk iedere neiging naar religieuze overdrijving veroordeeld. Hij waarschuwde diegenen onder zijn metgezellen die overdreven in aanbidding of die als asceten leefden, vooral wanneer dit verder ging dan wat het gematigde standpunt van de islam voorschreef. De islam probeert een evenwicht te creëren tussen de lichamelijke behoeften en die van de ziel, tussen het recht van de mens het uiterste uit het leven te halen en het recht van de Schepper aanbeden te worden door de mens.

De Koran verbiedt en verwerpt de neiging om de ‘goede dingen des levens’ (tayyibaat), die God aan zijn dienaren schonk, tot verboden uit te roepen. In een vers, die in Mekka is geopenbaard, zegt God:

"O, kinderen van Adam! Draagt jullie mooiste kleding op ieder tijdstip en iedere plaats van het gebed. Eet en drinkt, maar verspil niet uit overmaat, want God houdt niet van verspillers. Zeg wie heeft de prachtige gaven van God verboden, die hij voor zijn dienaren gemaakt heeft en de schone, pure dingen, die Hij als levensonderhoud gegeven heeft?" 7: 31-32.

Ook al zou een enkeling voor een kortere of langere periode overdrijving kunnen verdragen, de overgrote meerderheid kan dit echter niet. God’s wet is gericht tot de gehele mensheid en niet tot een bijzondere groep van mensen die over een uitzonderlijke eigenschap van geduld beschikken. Om precies deze reden werd de Profeet, vrede zij met hem, op een keer boos op zijn metgezel Mu’adh, omdat deze op een dag de mensen voorging in het gebed en het gebed zo lang maakte dat iemand achteraf naar de Profeet ging om zijn beklach te doen. De Profeet, vrede zij met hem, zei tegen Mu’adh (op een boze toon): ‘Oh Mu’adh, stel je de mensen op de proef?’ Hij herhaalde dit tot drie maal toe.

Een andere keer sprak hij met ongekende boosheid tot een imam: ‘Door sommigen van jullie krijgt men een hekel aan het verrichten van goede daden. Let er dus op dat wanneer jullie de mensen voorgaan in het gebed dat jullie het gebed niet langer maken dan noodzakelijk. Hou het kort, want sommigen van hen zijn zwak of oud en weer anderen hebben elders drukke bezigheden.’

En verder, toen de Profeet, vrede zij met hem, Mu’adh en Abu Musa naar Jemen stuurde, gaf hij hen het volgende advies mee: ‘Maak dingen niet moeilijker voor de mensen dan noodzakelijk. Breng de goede boodschap en zorg ervoor dat ze er niet afkerig van worden. Gehoorzaam elkaar en twist niet met elkaar.’

Hoe groots is het advies van de Profeet vrede zij met hem, bestemd voor alle moslims om niet teveel hooi op de vork te nemen als het gaat om aanbidding en om gematigd te zijn, opdat men niet uit vermoeidheid in elkaar stort en niet verder kan gaan. Hij, vrede zij met hem, zei: ‘Religie is iets makkelijks. Wie zichzelf te zwaar belast zal niet op dezelfde wijze verder kunnen. Doe wat juist is ( zonder te overdrijven of nalatig te zijn), benader (perfectie), en verheug je (dat je zult worden beloond voor je goede daden).

08-10-2002, 02:10

Citaat:
Origineel gepost door BINGO
Staha Jzazak ALlah voor die mash Allah voor de kennis die je met ons hebt gedeeld
Zeker Jzazak Allah, een heel goed stuk!!

06-07-2021, 11:14Citaat door Zahwanie:
Ik vind het ook erg om het woord extremist te gebruiken maar ik doe het toch.

Het zijn mijn persoonlijke ervaringen met dit soort gasten.
Ik wil ook niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit eentje tegengekomen.

Maar waarom hebben die gasten kleppen op?
Waarom laten ze je nooit uitspreken als je met ze in discussie gaat?
Waarom staan ze niet open naar andermans ideeen?
Waarom hebben ze geen respect voor andermans meningen?
Waarom kan je dat soort gasten gewoon nooit een normaal gesprek voeren?
een artikel van 20 jaar geleden met bevestiging over extremisten

06-07-2021, 11:22

Citaat door Zahwanie:
Ik vind het ook erg om het woord extremist te gebruiken maar ik doe het toch.

Het zijn mijn persoonlijke ervaringen met dit soort gasten.
Ik wil ook niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit eentje tegengekomen.

Maar waarom hebben die gasten kleppen op?
Waarom laten ze je nooit uitspreken als je met ze in discussie gaat?
Waarom staan ze niet open naar andermans ideeen?
Waarom hebben ze geen respect voor andermans meningen?
Waarom kan je dat soort gasten gewoon nooit een normaal gesprek voeren?
Geindoctrineerd door Saudi duivels daarom. Moeten ver bij mij vandaan blijven dit soort gasten. Saudi moedigen jihad aan behalve als het hun eigen stink kamelen volk is. Iedereen moedigen ze zichzelf op te blazen intussen lachen de Palestijnen keihard uit en gaan gebukt voor Israel

06-07-2021, 11:28

Citaat door Zahwanie:
Ik vind het ook erg om het woord extremist te gebruiken maar ik doe het toch.

Het zijn mijn persoonlijke ervaringen met dit soort gasten.
Ik wil ook niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit eentje tegengekomen.

Maar waarom hebben die gasten kleppen op?
Waarom laten ze je nooit uitspreken als je met ze in discussie gaat?
Waarom staan ze niet open naar andermans ideeen?
Waarom hebben ze geen respect voor andermans meningen?
Waarom kan je dat soort gasten gewoon nooit een normaal gesprek voeren?
de naam al … en daarna je ot

Pagina's : [1] 2