Bekijk volle/desktop versie : choumicha van 2mfati32
05-08-2008, 21:00


dames heeft choumicha van 2m egt kanker ik heb dat gehoort ik vin dat heel erg als dat waar is ik ben zelf ook mijn zus kwijt aan borst kanker ze was 34 jaar twee jaar geleden

Een_Haagse
05-08-2008, 21:02
Hoe weet jij dit zo zeker?

7eloua
05-08-2008, 21:02
Misschien is het goed om er ook informatie over borstkanker bij te vermelden! Belangrijke issue voor de lady's helaas.

fati32
05-08-2008, 21:05
ik weet het niet zeker ik was net bij cuisine aan het lezen en daar heb ik het gehoort ze wisten het zeker heben ze vertelt

googa
05-08-2008, 21:08


Printen stuur deze pagina door
Wat is borstkanker en hoe ontstaat het?


Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de westerse wereld. 1 op de 9 vrouwen krijgt het ooit in haar leven. Met name vanaf de leeftijd van 35 jaar stijgt het aantal vrouwen dat getroffen wordtsnel. De piek ligt bij vrouwen boven 50 jaar. Ook bij mannen kan borstkanker voorkomen; naar schatting 1 op de 100 borstkankerpatiënten is een man. Voor het ontstaan van borstkanker is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Meerdere factoren spelen waarschijnlijk een rol, en hoewel deze niet allemaal al bekend zijn, weten we dat de hormonale huishouding, erfelijke (Genetische) aanleg, mogelijk het afweersysteem en milieuvervuiling een rol spelen.


Ons lichaam is opgebouwd uit Cellen met ieder een eigen functie. Om hun werk goed te kunnen blijven doen, worden oude Cellen opgeruimd en nieuwe Cellen gevormd door Celdeling. Hierbij ontstaat uit één cel twee Cellen, die zich vervolgens ook weer delen enzovoort. In dit proces gaan wel eens wat stapjes fout, door allerlei oorzaken die nog niet allemaal bekend zijn. Als er in de loop van de tijd ongeveer vijf blijvende fouten in het DNA-materiaal (onze genen) van een borstweefselcel zijn ontstaan, kan dit een kankercel veroorzaken die zich ongeremd kan gaan delen, waardoor er steeds meer van deze “foute Cellen” ontstaan. Op deze wijze ontstaat borstkanker dus uit borstweefselCellen, in de meeste gevallen (80%) in de melkklierkanaaltjes. In het algemeen ontstaat Borstkanker in één borst tegelijk. Wanneer men de borst in kwadranten verdeelt, blijkt de tumor zich bij de meeste vrouwen (circa 50%) in het bovenste buitenste kwadrant te ontwikkelen (dus linksboven in de linkerborst of rechtsboven in de rechterborst).

Ondanks deze overeenkomsten, kunnen er grote verschillen zijn tussen BorstkankerCellen, die het verloop van de ziekte en de prognose bepalen. Niet alleen tussen de grootte van de tumor en het risico op uitzaaiingen is er een verband, ook het persoonlijke “Genetische profiel” en de kwaadaardigheid van het celtype kunnen een bepalende invloed op het verloop van de ziekte hebben. Vroege ontdekking door middel van het zelfonderzoek en door middel van het landelijke programma van mammografische screening bij vrouwen van 50 jaar en ouder, blijft echter voorlopig het belangrijkst (en bij contrôle in verband met een hoog risicoprofiel de MRI foto). Vraag daarom uw arts iedere verandering die u in in uw borst voelt te beoordelen. Ook veranderingen van de tepel kunnen een aanwijzing zijn (plotselinge afscheiding of ingetrokken tepel).

googa
05-08-2008, 21:09
Printen stuur deze pagina door
Kans op borstkanker
Sommige vrouwen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van borstkanker. Dit geldt met name voor:

Vrouwen die al eerder borstkanker hebben gehad
Vrouwen die behandeld zijn geweest voor bepaalde goedaardige borstafwijkingen
Vrouwen van wie de moeder of zuster(s) borstkanker hebben gehad, met name als dat voor hun overgang (menopauze) was (erfelijke aanleg).
Een licht verhoogd risico geldt voor:

Kinderloze vrouwen of vrouwen die pas na hun 35e kinderen gekregen hebben
Vrouwen die nooit borstvoeding hebben gegeven
Vrouwen die hun eerste menstruatie hadden voor hun 12e jaar of pas na hun 50e in de overgang zijn gekomen.
Alle vrouwen boven de 50 jaar (algemeen leeftijdsrisico)
Vrouwen met mastopathie (= cysten van de melkgang)
Vrouwen die alcohol drinken
Vrouwen die langdurig hormonen gebruiken voor bestrijding van overgangsklachten en/of osteoporose
Vrouwen die roken
Vrwen met overgewicht
Vrouwen met weinig lichaamsbeweging
Let op : alle vrouwen kunnen borstkanker krijgen, ook degenen die niet tot een groep met verhoogd risico behoren. Het is ook niet nodig om ongerust te worden als u tot een of meerdere groepen met (licht) verhoogd risico behoort. Het is voor iedereen belangrijk om een gezonde levensstijl te hebben en te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en om daarnaast bewust te letten op veranderingen aan of in uw borst. Doet u daarom regelmatig en zorgvuldig zelfonderzoek van uw borsten. Lees hiervoor de instructie die ook te vinden is op deze website. Vraag uw arts iedere verandering die u in uw borst voelt te beoordelen. Maak verder gebruik van de mogelijkheden van het landelijk bevolkingsonderzoek door middel van een tweejaarlijkse mammografie voor vrouwen boven de 50 jaar. Het heeft niet veel zin om deze screening toe te passen bij vrouwen jonger dan 50 jaar, omdat die meer vet- en bindweefsel hebben in hun borst, waardoor het voor de huidige technieken moeilijk is om tumorweefsel in een vroeg stadium op te pikken.

Gemiddeld treedt borstkanker op bij circa 13.000 vrouwen en 100 mannen per jaar. Door de vergrijzing zal dit aantal toenemen ; over vijf jaar verwacht men circa 17.000 patiënten per jaar, onder wie een kleine 1% mannen.

Wanneer borstkanker op tijd wordt ontdekt, is het dankzij nieuwe behandelingen veelal goed te behandelen en kunnen de meeste patiënten ervan genezen. Zorg daarom dat u zich zo snel mogelijk verder laat onderzoeken als U zelf iets ontdekt.

Borstkanker bij mannen Minder bekend, zelfs bij hulpverleners, is dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen. In vergelijking tot het aantal vrouwen is hun aantal echter gering; circa 1 op de 100 à 200 borstkankerpatiënten is een man. Het is daarom belangrijk dat ook mannen die last hebben van pijn of een knobbeltje in de borst zich laten onderzoeken. Doordat borstkanker bij mannen relatief zeldzaam is, is er betrekkelijk weinig onderzoek naar gedaan en is er weinig specifieke informatie over beschikbaar. De behandeling van borstkanker bij mannen is echter nagenoeg gelijk aan die bij vrouwen. In samenwerking met de Borstkanker Vereniging Nederland is er echter inmiddels een belangengroep voor mannen met borstkanker opgericht, zodat lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen. Meer informatie hierover is te vinden op de BVN website : http://www.borstkanker.nl


Antitransparanten
Verschillende internetartikelen beweren dat antitransparanten borstkanker zouden veroorzaken. Een veronderstelde reden is dat ze kankerverwekkende chemische stoffen bevatten die door de huid worden opgenomen. Een andere bewering is dat ze het lichaam verhinderen kankerverwekkende toxinen af te scheiden door middel van transpiratie. Er is echter geen experimenteel of epidemiologisch bewijs ter ondersteuning van deze veronderstellingen en verschillende vooraanstaande borstkankeronderzoekers hebben deze beweringen ongegrond verklaard

googa
05-08-2008, 21:10
sallam alaykoem

Wat ik eens op een congres heb gehoord over borstkanker is dat Sanex de enige deodrant is zonder chemische troep.

Qwerty
05-08-2008, 21:37
Heb het nooit op Tv gehoord

marwa10
05-08-2008, 21:40
maar heb ze erg kanker allah yahfid

Lamiss
05-08-2008, 21:42
allah i hfed w safi, wens ik niemand toe

salwa23
05-08-2008, 21:46
het zal wel weer een onjuist verhaal uit maroc zijn