Bekijk volle/desktop versie : jij mooiste verhaal plaatsen...Pagina's : [1] 2 3 4 5

21-01-2004, 07:53
wa saleem mo3leikoem wr wb

ik heb veel verhalen gelezen, vooral hier op internet.
maar ik heb ze lang niet allemaal gelezen.
daarom wil ik op deze topic die verhalen plaatsen.

ik begin zelf met eentje en inshallah zullen jullie ook jullie mooiste verhaal plaatsen.

wa salaam mohleikoem wr wb


21-01-2004, 07:58


Een glas melk

Er was eens een jongentje, die elke dag langs de deuren ging om spulletjes te verkopen, om zo zijn schoolgeld te kunnen betalen, aangezien zijn ouders arm waren. Op een dag had hij maar 10 cent in zijn zak en had erge trek gekregen in eten. Hij besloot om bij de volgende deur waar hij aanbelde, om iets te eten te vragen.

Maar toen hij daar aankwam had hij niet genoeg moed om erom te vragen. Dus in plaats van wat eten vroeg hij om een glas water. De aardige mevrouw die opendeed vond dat hij er een beetje hongerig uitzag, en besloot om hem een groot glas melk te geven. hij dronk heel langzaam en genoot van elke slok ervan. toen hij het ophad vroeg hij aan de vrouw: "Hoeveel geld ben ik u schuldig?" De vrouw zei: "Je bent mij niks verschuldigd hoor, ik heb altijd geleerd dat je geen geld mag vragen voor liefdadigheid"

De kleine jongen bedankte haar uit de grond van zijn hart.

Toen Faisel Ahmad het huis verliet, voelde hij zich veel sterker- niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk, zijn geloof in Allah en mensen was weer gegroeid.

Vóórdat hij namelijk bij dat huis aankwam was hij van plan om alles op te geven. Maar nu niet meer, nu voelde hij zich sterker dan ooit te voren.

Jaren later.......

Deze zelfde vrouw werd erg ziek. Geen van de plaatselijke doctoren konden begrijpen wat er mis was met haar. Ze stuurden haar naar de grote stad waar het ziekenhuis meer gespecialiseerd was, en zij zouden kunnen uitzoeken wat haar mankeerde.

Dokter Faisel Achmed werd opgeroepen.

Toen hij had gehoord vanuit welk dorp zij kwam, vulden zijn ogen zich met een vreemd licht. Haastig ging hij naar beneden en ging naar haar kamer.

Gekleed in zijn dokterskleding ging hij naar binnen.

Hij herkende haar meteen....

Hij ging terug naar de behandelkamer en was vastbesloten om alles te doen om haar leven te redden. Hij gaf haar een speciale behandeling.

Maar Al-Hamdoelilah na een hele lange zware periode, was de strijd gestreden en was de vrouw weer beter geworden.

Dokter Achmed vroeg aan de financiële afdeling, of ze hem de rekening wilden sturen.

Hij keek erna, toen schreef hij iets onder aan de rekening en stuurde de rekening naar haar kamer.

Toen, de vrouw de rekening kreeg en opende, ze was er zeker van dat het de rest van haar leven zou kosten om het alles te betalen. Viel haar oog op iets wat op de rekening was geschreven.

Ze las de woorden : "Rekening volledig betaald met een glas melk"

Ondertekend,

Dr. Faisel Achmed

Tranen van vreugde kwamen uit haar ogen en ze besloot om te gaan bidden: "Dank U, Allah, dat Uw liefde is uitgespreid over menselijke harten en handen."

21-01-2004, 13:18
Aboe Hoerairah verhaalt dat de boodschapper van Allah zei:

''Voorwaar, Allah wilde een leproos, een kale en een blinde van de kinderen van Israël beproeven, dus stuurde Hij een engel (in menselijke gedaante).
De engel kwam bij de leproos en zei:
''van wat voor iets houd jij het meest?''
Hij zei: "Een mooie (huid-)kleur en een mooie huid. En dat van mij weggaat wat de mensen haten."
Hij raakte hem aan en de ziekte ging van hem weg en hij kreeg een mooie kleur.
Toen vroeg hij: "Van wat voor eigendommen houd jij het meest?"
Hij zei: "Kamelen."
daarop werden er tien zwanger vrouwtjeskamelen gegeven en werd hem gezegd: "Moge Allah er voor je zegeningen in brengen."

Toen ging hij (de engel) naar de kale en zei:
''van wat voor iets houd jij het meest?''
Hij zei: "Mooi haar en dat van mij weggaat wat de mensen haten."
Hij raakte hem aan en zijn ziekte ging van hem weg en hij kreeg mooi haar.
Hij vroeg: "Van wat voor eigendommen houd jij het meest?"
Hij zei: "Koeien."
Toen kreeg hij drachtige koeien en de engel zei: "Moge Allah er voor je zegeningen in brengen."

Daarop ging hij naar de blinde en zei:
''van wat voor iets houd jij het meest?''
"Dat Allah mijn gezichtsvermogen herstelde."
Toen raakte hij hem aan, waarop Allah zijn gezichtsvermogen herstelde.
Daarop vroeg hij:
"Van wat voor eigendommen houd jij het meest?"
Hij zei: "Geiten."
Toen kreeg hij een zwangere geit.

De dieren vermenigvuldigden zich snel, zodat er één een vallei vol kamelen had, er één een vallei vol koeien had en er één een vallei vol geiten had.
Na verloop van tijd bezocht de engel de (voormalige) leproos in zijn gedaante als mens en zei:
"Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou, in naam van degene die jou een mooie kleur en mooie huid heeft gegeven, mij een kameel te geven om mijn reis te voltooien."
Hij zei: "Ik heb veel verplichtingen."
Hij (de engel) zei: "Het is of ik jou eerder heb gezien, was jij geen leproos die door de mensen gemeden werd, die daarop door Allah rijk werd gemaakt?"
Hij zei: "Ik heb deze eigendommen van mijn voorvaderen geërfd."
Hij (de engel) zei: "Als je liegt, moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin je was."

Toen kwam hij in zijn gedaante als mens bij de (voormalige) kale man en herhaalde zijn verzoek aan hem.
Hij kreeg een soortgelijk antwoord als hij van de leproos gekregen had.
Tegen hem zei hij: "Als je liegt, moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin je was."

Toen bezocht de engel de (voormalige) blinde man in zijn vroegere gedaante en zei:
"Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou in naam van degene die jou jouw gezichtsvermogen heeft teruggegeven, geef mij een geit die mij van nut kan zijn bij het bereiken van mijn bestemming."
Hij zei: "Ik was inderdaad blind, en Allah heeft mij mijn gezichtsvermogen teruggegeven. Jij mag nemen wat je wilt en je mag achterlaten wat je wilt. Bij Allah, ik zal jou niets weigeren dat jij in de naam van Allah, de Heer van eer en glorie, wilt nemen."
Hij (de engel) zei: "Houd alles wat je hebt. Jullie zijn beproefd. Allah is zeker met jou behaagd en Hij is vertoornd op jouw metgezellen."

(Boekhaarie en Moeslim)

21-01-2004, 13:37
Salaam eleikuum beste zusters en broeders

Gaat over de profeet Mohammed swt vlak voordat hij dood zou gaan;De dagen voordat hij zou sterven, riep hij telkens mensen in de moskee bijeen om te vertellen dat wie iets nog van hem moest krijgen of iemand iets heeft aangedaan dat ie het kan vertellen zodat hij het hier nog terug kan betalen om zo met een schone lij te sterven.

Toen de profeet zijn laatste elgotba (lezing) gaf op de elbomber, riep hij iedereen nogmaals op O mijn volk wie nog iets van mij krijgt moet het nu zeggen alstublieft. De mensen waren stil en zaten alleen bij de gedachte dat de profeet er niet meer zou zijn.

De stilte werd onderbroken door een man die opstond en zei "ik ya Rassoloe Allah, ik heb van u iets tegoed!!"
De stilte die heerste was ineens onderbroken door de moskeegangers en monde uit alsof het een marktstandplaats was, waar iedereen verbaasd omkeek naar de man die dit zou durven zeggen en wetend dat de profeet zelfs een vlieg geen kwaad heeft aangedaan.

De Profeet riep hem vervolgens naar hem toe en de man nam plaats voor de Profeet.

Profeet: Vertel broeder wat heb je nog tegoed van mij?

De man: Nou kijk ya Rasoloe Allah, we gingen een keertje samen met een groep door de woestijn naar Elmadina en toen wou

u uw kameel een por geven maar raakte mij en het deed pijn.
De mensen: La hawla ouala khoeatie Illa Billah!!
De Profeet: Ya Omar ga naar mijn dochter en vraag haar de stok waarmee ik mijn kameel in beweging zet.
Omar: Inmiddels was Omar inb Ghattab bij de dochter van de Profeet aangekomen en vroeg aan haar de stok van haar vader.

Dochter: De dochter keek Omar verbaasd aan en vroeg waarom ya Omar kan hij zelf niet komen halen?
Omar: Nee hij heeft mij opgedragen de stok te halen.
Dochter: Ya Omar je bent niet zoals je normaal gedraagd is er iets met jou? Met mijn vader? Met een van de Oema's?

Omar:Nee kan ik u niet vertellen, vergeef het me!! Geeft u mij de stok alsjeblieft ik heb geen tijd meer, ik moe zsm terug.

Omar kwam de moskee binnen en gaf de stok aan de Profeet Mohammed.

ProfeetHier alstublieft, doe het precies terug hoe ik u heb geraakt.
De man: Dank u ya Rassoloe Allah, maar ehh ehh toen u mij raakte was mijn huid bloot en was pijnlijker dan,dat ik u nu zou gaan slaan met kleding om uw huid.
De mensen:Wat gaat er hier gebeuren riepen de mensen we moeten die man tegenhouden, iedereen stond op waarop de profeet de mensen maande rustig te blijven en te gaan zitten! Het is beter voor mij als ik het hier betaal dan op de Dag Des OordeelsDe profeet:Goed zei de Profeet en trok zijn rug bloot en keerde naar de man toe, waarop de man een kreet losliet en op de rug van de profeet sprong, de stok weggooide en zei: YA RASSOLOE ALLAH u bent de boodschapper van GOD!! De man begon te huilen, hoe kan iemand u slaan ya Rassoloe Allah? En kuste de rug van de profeet............Sobhan Allah.....Deze man heeft in een van de lezingen van de profeet gehoord dat wie het vlees van de Profeet Mohammed kust samen met hem het Paradijs zal binnen treden!!

21-01-2004, 15:26


Het raam

Twee mannen, beide ernstig ziek, lagen op dezelfde ziekenhuiskamer. Eén man mocht elke middag een uur rechtop in zijn bed zitten om de vloeistof van zijn longen te laten druppelen. Zijn bed stond naast het enige raam in de kamer. De andere man moest de hele tijd plat op zijn rug liggen.

De mannen praatten uren aan een stuk. Ze praatten over hun vrouwen en families, hun huizen, hun werk, hun deelname aan de militaire dienst, hun vakantiebestemmingen.

Elke middag wanneer de man in het bed bij het raam rechtop kon zitten, bracht hij de tijd door met alles wat hij kon zien door het raam aan zijn kamergenoot te omschrijven.

De man in het andere bed begon te leven voor dat ene uurtje waarin zijn wereld uitgebreid zou worden en opgeleefd door alle activiteiten en kleuren van de buitenwereld.

Het raam keek uit op een park met een prachtig meer. Eenden en zwanen speelden in het water terwijl kinderen hun modelbootjes lieten rondzeilen. Jonge geliefden liepen arm in arm tussen de bloemen in alle kleuren en een mooi uitzicht op de skyline van de stad kon in de verte gezien worden.

Terwijl de man bij het raam dit alles tot in details beschreef, sloot de man aan de andere kan van de kamer zijn ogen en verbeelde zich dit schilderachtige tafereel.

Op een warme middag beschreef de man bij het raam een parade die langs kwam. Ook al kon de andere man de band niet horen - hij kon het zien in zijn gedachte doordat de man bij het raam het met woorden beschreef.

Dagen en weken gingen voorbij. Op een ochtend kwam de zuster water brengen om ze te wassen en vond het levenloze lichaam van de man bij het raam die vredig gestorven was in zijn slaap. Ze was verdrietig en belde de ziekenhuishelpers om het lichaam weg te laten halen.

Zodra het gepast leek, vroeg de andere man of hij verplaatst kon worden naar het raam. De zuster wilde dit graag doen en nadat ze er zeker van was dat hij comfortabel lag, liet ze hem alleen.

Langzaam en pijnlijk drukte hij zichzelf omhoog op een elleboog om zijn eerste blik in de ware buitenwereld te werpen. Hij spande zich in om langzaam uit het raam naast het bed te kijken. Het raam keek uit op een witte muur.

De man vroeg de zuster wat zijn overleden kamergenoot er toe had kunnen drijven zulke mooie dingen buiten dit raam te omschrijven. De zuster antwoordde dat de man blind was en de muur niet eens kon zien. Ze zei, "Misschien wilde hij je gewoon aanmoedigen."

Er zit een enorm geluk in het gelukkig maken van anderen, ongeacht je eigen situatie. Gedeeld leed is half leed, maar wanneer je geluk deelt, verdubbelt het.

Als je je rijk wil voelen, tel dan alles op wat je hebt dat je met geld niet kunt kopen.

21-01-2004, 17:06
[GLOW=crimson]Salaam Oe 3Aleikum...

Ten Eerste Wou Ik Zeggen dat Dit Een Heel Goed Idee Was..

En Ten Tweede..Ik Las Laatst Ook Zo'n Verhaaltje En Die Wil Ik Met Jullie Hier Delen..

Ik wil jullie een waargebeurd (Allahoe a3laam) verhaal vertellen, waardoor insha Allah iedereen bewuster wordt van keuzes die die maakt.

Er was eens een oude Man die inzichzelf dacht ik ga nu eens een goede moslim worden, dus hoe hij dacht, ging hij hoog in een berg helemaal alleen wonen om alleen Allah swt te aanbidden.
De duivels (shitaans) die probeerden alles en nog wat om hem af te leiden, maar het lukt gewoon niet want die man had een sterke Imaan. De duivels die kregen hem niet van zijn plaats. De duivels die gingen naar de grootse 'duivelkoning' (Ibliss) en zeiden over die man. Ibliss zei ik zal jullie laten zien hoe het echt moet. De Ibliss die vermomde zich ook in een oude man en die kwam bij de man langs. Hij klopte aan en zei: Mag ik aub bij jou komen logeren want ik ben op reis en weet niet waar ik kan slapen? De man met een open hart die zei Marhaba je bent welkom kom binnen mijn vriend. Ze dronken samen thee en baden samen. De volgende dag vroeg de man (Ibliss) weer: zou ik aub nog een dag bij jou kunnen slapen, want ik vind het echt gezellig bij jou. De man die was blij en zei: ik heb zo lang geen bezoek gehad blijf maar tot jij weg wilt gaan. De man (Ibliss) die zei jij bent echt een goede man ik denk doordat jij zo gelovig bent dat jij mensen beter kunt maken met de hulp van Allah er is hier een dochter van de koning die bezeten is door de duivel misschien kun je haar helpen, je zult dan veel worden beloond door de koning. Ondertussen had de Ibliss tegen de andere duivels gezegd: jullie moeten in de dochter gaan en 'bezet' haar lichaam. De Ibliss is naar de koning gegaan en zei: Oh koning, ik ken een hele goede man die goed gelovig is misschien kan hij jou dochter genezen. Die dag ging Ibliss met de koning, dochter, en zijn leger naar de berg om de dochter te laten genezen, maar de Ibliss had de andere duivels gewaarschuwd als de man een Doe'a zegt moeten jullie gelijk uit de lichaam van de dochter van de koning gaan.
De koning klopte aan bij de man en zei: ik heb gehoord dat jij mensen weer beter kunt maken.
De man zei: ik kan het proberen Allah (swth) zou mij misschien helpen. Ibliss zei: De man heeft dagen nodig ga terug Koning met je leger en de volgende dag zal de man jouw dochter brengen. De koning vetrouwde de man en ging terug met zijn leger. Toen de man Doe'a en wat Soera zei gingen de duivels uit haar lichaam. De Ibliss die zei tegen de man: Oh gelovige je bent hier nu jaren in de berg, Allah aan te bidden. Kun je niet 1 keer met de docher van de koning gaan? Na een tijdje is het Ibliss toch gelukt om de gelovige man over te halen. Dus de man deed het met de dochter van de koning. Na afloop had hij spijt, heel veel spijt. Hij vroeg om raad aan de man (Ibliss) en vroeg wat hij moest doen. De man zei: De koning zal er achter komen en jou vermoorden, vermoord de dochter en begraaf haar hier en zeg tegen de koning dat zij naar huis is gelopen, misschien dat zij is verdwaald. Zo gezegd zo gedaan. Na 2 dagen kwam de koning met zijn leger naar de gelovige man toe en vroeg waar zijn dochter was. De man loog en zei: jouw dochter is gisteren naar huis gelopen. De Ibliss zei: NEEE hij liegt, hij heeft haar vermoord en daar begraven! De koning graafde op de plek die aangewezen werd en daar zag hij zijn dochter liggen. Hij heeft de gelovige man gekruisd en zei: dit is je verdiende loon je zult doodgaan en naar de Hel gaan. De koning ging weer weg met zijn leger. De man die daar hing vroeg aan de man (Ibliss) om hem te helpen. De man (Ibliss): zei ik help je alleen als je in plaats van Allahoe Akbar (Allah is de grootste) zegt, zeg je Ibliss Akbar ( Ibliss is de grootste) de man dacht, Ik zeg het ff en dan kan ik Allah swt vergeving vragen en verder gaan met Hem te aanbidden. Zo gezegd zo gedaan, de man zei 'Ibliss Akbar' en de man (Ibliss) heeft hem daar vermoord. De man is direct naar de Hel gegaan, met veel zondes.
1) hij heeft de dochter verkracht
2) hij heeft de dochter vermoord
3) hij heeft tegen de koning gelogen
4) en het ergste, hij zei 'Ibliss Akbar'

4 grote zonden, zoveel jaren Allah aanbidden, heeft ook geen nut aan gehad. Hierbij wil ik zeggen, denk goed na wat je wilt (doen) en houd altijd deze voorbeeld in je hoofd, want de man heeft wel die zondes gepleegd met (denk ik) de gedachten: insha Allah als dit voorbij is ga ik Allah (swth) vergevenis vragen en Hem extra aanbidden, (maar ondertussen ging hij gewoon nog door met de zonden om zo gauw van de problemen af te zijn), maar daar kan het dan te laat voor zijn, want je weet nooit wanneer jij dood gaat.

Dus denk goed na wat je wilt doen en je moet niet denken van oh later word ik een goede moslim, want misschien leef je niet meer en dan heb je ook een grote probleem. Realiseer je dat de Dag Des Oordeels bijna zover is. [/GLOW]

21-01-2004, 19:08
Enkele jaren geleden strafte een vader zijn driejarig dochtertje omdat zij overbodig gebruik had gemaakt van mooi verguld papier.

Geld was er niet in overvloed en hij kon niet verdragen dat zij dit duur papier gebruikte om een cadeautje in te pakken.

De volgende morgen bracht het kindje het verguld cadeautje naar haar vader en zei: "Hier papa, voor jou!"
Met stomheid verslagen en aangegrepen door het voorval, bekloeg de vader zich zijn sterke reactie van de dag voordien.
Het dochterje aanvaardde zijn excuses maar al te graag.

Hij opende de doos, maar ontdekte dat er helemaal niets in de doos zat.Hij schreeuwde naar haar "Weet je dan niet dat het heel wreed is om iemand een leeg cadeau te geven, er moet altijd iets in de doos zitten."
Het meisje kreeg tranen in de ogen en zei: "Maar papa, de doos is niet leeg ik heb haar gevuld met kusjes, enkel voor jou!"
De vader was volledig van de kaart en omarmde zijn dochter, hopend dat zij hem ooit zijn opwindende reactie zou kunnen vergeven.

Enige tijd later, word het kleine meisje door een ziekte getroffen en sterft.

De vader heeft de doos nog steeds bij zich,dichtbij zijn bed.Elke keer dat het verdriet de overhand neemt, neemt hij de doos vast en neemt een "verbeelde" kus uit de doos en herinnert zich aan de liefde dat zijn dochtertje in het cadeau had gestoken.

tot slot herrinert ons dit verhaal aan het feit dat iedereen als mens zo een vergulde doos zou moeten bezitten. vol met onvoorwaardelijke liefde en kusjes van onze familie en vrienden.

Bestaat er eigenlijk wel een beter cadeau?------------

Toen ik bovenstaande verhaal las, heb ik echt gehuild !!
Wallah dat verhaal heeft me zo erg geraakt ...

JE WEET PAS WAT JE LIEF IS ALS JE HET KWIJT BENT !!!

Liefs,

S. Nadoria

21-01-2004, 20:14
De huilende kameel (Bericht #)

De stad Medina, waar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) woonde, was een prachtige stad. Er waren veel tuinen rondom de stad. In de tuinen stonden veel bomen. Als de zon overdag fel scheen, gaven de bomen een koele schaduw. De moslims die in Medina woonden zaten vaak in de schaduw, uit de hete zon. Op een dag maakte de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een wandeling door de stad om de moslims te ontmoeten en met hen te praten. Na een poosje kwam hij bij een tuin en ging daar naar binnen. Er zat een man in de koele schaduw van een boom. Er waren nog vele andere moslims. Toen zag de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een kameel in een van de hoeken van de tuin staan. De kameel was aan een paal vastgebonden. Het maakte een bedroevend huilend geluid.

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) liep naar de plaats waar de kameel was vastgebonden. Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat de kameel huilde. Grote tranen rolden over zijn wang en maakte het vacht van het gezicht helemaal nat.De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) had veel medelijden met de kameel. Hij liep er naar toe en aaide zijn vacht en droogde zijn tranen af. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zag dat de kameel erg mager was. Na een tijdje stopte de kameel met huilen en jammeren. Het begon te snuiven wat kamelen altijd doen als ze tevreden zijn. De profeet(vrede en zegeningen zij met hem) keek naar alle mensen die in de tuin stonden. "Van wie is deze kameel?" vroeg hij.

De man, die onder de boom zat stapte naar voren. "Die kameel is van mij, O Boodschapper van Allah!" zei hij. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei hem dat hij erg wreed voor zijn kameel was geweest. Het arme dier had staan jammeren en huilen omdat hij zo hard van zijn eigenaar moest werken maar niet genoeg te eten of te drinken kreeg. lederen in de tuin kon zien hoe mager de kameel was en hoe wreed de man de kameel had behandeld.

Toen de eigenaar van de kameel dit allemaal hoorde, schaamde hij zich. "Ben je niet bang voor Allah, vanwege je kameel?" vroeg de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hem. Allah heeft de kameel aan de zorgen van de man toevertrouwd om hem met zijn werk te helpen en lasten voor hem te dragen. De man heeft de plicht om de kameel goed te behandelen en er op toe te zien dat hij genoeg te eten en te drinken heeft. Als hij dat doet, zal de kameel goed voor hem werken. De eigenaar van de kameel schaamde zich nu werkelijk diep. "Ik heb het verkeerd gedaan!" zei hij.

"De kameel is ook een schepsel van Allah. Ik heb spijt van mijn wreedheid. Alle levende wezens moeten met vriendelijkheid behandeld worden. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) leerde ons, dat als ze goed behandeld worden, Allah tevreden zal zijn. Maar als. ze slecht behandeld worden, dan zal Allah echt boos zijn. De eigenaar van de kameel is nooit vergeten wat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hen verteld had. Na deze gebeurtenis zorgde hij goed voor zijn kamelen. De kamelen moesten wel hard werken, want het zijn hele sterke dieren, maar de man zorgde er altijd voor dat er genoeg te eten en te drinken was.

21-01-2004, 22:52
De tovenaarsleerling
Bibliotheek


Soehayb overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Er leefde een koning onder hen die voor jullie waren en hij had een tovenaar. Toen de tovenaar oud werd, zei hij tegen de koning: ,,Waarlijk, ik ben oud geworden, breng mij een jongen zodat ik hem tovenarij zal leren.” De koning bracht hem een jongen die hij het vak kon leren. En op weg naar de tovenaar ontmoette de jongen een monnik naar wie hij luisterde, dit trok hem erg aan. Het werd zijn gewoonte om, onderweg naar de tovenaar, langs te gaan bij de monnik en dan zou hij bij hem blijven zitten (om naar hem te luisteren). En hij kwam dan (als gevolg hiervan te laat) bij de tovenaar die hem dan zou slaan. Hij deed zijn beklag hierover bij de monnik die tegen hem zei: ,,Als je de tovenaar vreest, zeg dan: ,,Mijn familie hield mij op.’’ En als jij jouw familie vreest, zeg dan: ,,De tovenaar hield mij op.”

Het gebeurde op een dag dat er een groot beest kwam die de weg van de mensen blokkeerde, waarop de jongen zei: ,,Vandaag zal ik te weten komen of de tovenaar of de monnik beter is.” Hij pakte een steen en zei vervolgens: ,,O Allah, als de zaak van de monnik geliefder is bij U dan de zaak van de tovenaar, laat dit beest dan sterven zodat de mensen niet gehinderd worden.” Hij gooide de steen vervolgens waardoor het beest stierf en de mensen bevrijd waren. Daarna kwam hij bij de monnik en vertelde hem het verhaal. De monnik zei: ,,Zoon, vandaag ben jij beter dan mij. Je hebt een punt bereikt waarvan ik denk dat je binnenkort beproefd zal worden en als je beproefd zal worden, maak mij dan niet bekend.”

De jongen begon blindgeborenen en leprapatiënten te genezen en hij begon mensen met allerlei andere ziekten te genezen. Toen een hoflid van de koning die blind was geworden over hem hoorde, kwam hij bij hem met vele geschenken en zei: ,,Al dit hier is voor jou als je mij geneest!” De jongen antwoordde: ,,Ik zelf genees niemand. Alleen Allah, de Verhevene geneest. Zou je in Allah, de Verhevene geloven, dan zal ik smeebede tot Allah verrichten om jou te genezen.” Het hoflid geloofde hierna in Allah en hij werd vervolgens door Allah genezen. Daarna kwam het hoflid bij de koning en zat bij hem, zoals hij dit altijd deed waarop de koning hem vroeg: ,,Wie heeft jou je zicht terug gegeven?” Het hoflid zei: ,,Mijn Heer.” De koning vroeg: ,,Heb jij een andere heer buiten mij?” waarop hij antwoordde: ,,Mijn Heer en jouw Heer is Allah.” De koning pakte hem beet en begon hem vervolgens te martelen totdat hij de jongen bekend maakte. De jongen werd vervolgens gebracht en de koning zei tegen hem: ,,O mijn zoon, ik heb vernomen dat jouw tovenarij zo een niveau heeft bereikt dat jij in staat bent om de blindgeborenen en de leprapatiënten te genezen en zus en zo.” Hij antwoordde: ,,Ik zelf genees niemand. Alleen Allah, de Verhevene geneest.” De koning pakte hem beet en begon hem vervolgens te martelen totdat hij de monnik bekend maakte. De monnik werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar hij weigerde. De koning liet daarop een zaag halen, plaatste deze op het midden van zijn hoofd en zaagde hem door midden totdat hij in twee stukken uiteenviel. Het hoflid werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar ook hij weigerde. De zaag werd op het midden van zijn hoofd geplaatst en ook hij werd door midden gezaagd totdat hij in twee stukken uiteen viel. De jongen werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar hij weigerde.

De koning droeg hem over aan een groep van zijn mannen en zei: ,,Neem hem mee naar die berg en beklim deze met hem. Als jullie de top van de berg bereikt hebben vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan naar beneden. Zij vertrokken en beklommen met hem de berg waarop de jongen zei: ,,O Allah, bevrijdt mij van hen zoals U wilt.” De berg begon te schudden waarop zij allen naar beneden storten, behalve de jongen hij kwam lopend naar de koning. De koning vroeg hem: ,,Wat is er met jouw metgezellen gebeurt?” De jongen antwoordde: ,,Allah heeft mij van hen bevrijdt.” Wederom droeg de koning hem over aan een groep van zijn mannen en zei: ,,Neem hem mee op een boot en wanneer jullie het midden van de zee bereiken, vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan in het water.” Zij vertrokken met hem en (op open zee) zei hij: ,,O Allah, bevrijdt mij van hen zoals U wilt.” Daarop klapte de boot om en idereen verdronk, behalve de jongen die wederom lopend bij de koning kwam. De koning vroeg hem: ,,Wat is er met jouw metgezellen gebeurt?” De jongen antwoordde: ,,Allah heeft mij van hen bevrijdt.” En hij zei tegen de koning: ,,Jij zult mij niet kunnen doden totdat je doet wat ik je opdraag.” De koning zei: ,,Dat is?” Hij zei: ,,Verzamel alle mensen op een plaats, kruisig mij vervolgens aan een boomstronk, neem dan een pijl uit mijn houder en zeg: ,,In de Naam van Allah, de Heer van de jongen.”, daarna moet je schieten. Als je dat doet, zul je in staat zijn mij te doden.” De koning verzamelde alle mensen op een open plaats, kruisigde de jongen aan een boomstronk, nam een pijl uit de houder van de jongen, spande de boog en zei: ,,In de Naam van Allah, de Heer van de jongen.” Hij schoot de pijl af en het raakte de jongen in zijn slaap. De jongen plaatste zijn hand op zijn slaap waar hij was geraakt en stierf. Hierna zeiden de mensen: ,,Wij geloven in de Heer van de jongen. Iemand kwam bij de koning en vertelde hem: ,,Zie, datgene waar je voor vreesde, bij Allah, dit is gebeurt; alle mensen geloven.”

De koning gaf hierna opdracht om overal diepe kuilen te graven en vervolgens daarin vuur aan te steken. Hij zei: ,,Degene die niet terugkeert van de religie (van de jongen), gooi hem in het vuur of er wordt tegen hem gezegd: ,,Spring erin.” Dit deden zij totdat er een vrouw met haar baby kwam. Zij twijfelde om in het vuur te springen. Hierop sprak de baby en zei tegen haar: ,,O moeder, wees standvastig, want waarlijk je bent op (het pad van) de waarheid.” (Moeslim)

22-01-2004, 12:40
assalaam oualaikoum wr wb beste broeders en zuster....

echt een top toppic.... en die verhaaltjes macha Allah gewoon.
Ik zelf wil ook een verhaaltje emt jullie delen .....


Een verhaaltje.

Er was eens een arme schoenenmaker,Hij had een vrouw die zwanger was,
Hij werkte 20 jaar lang om op bedevaart te kunen,Hij werkte dag en nacht om het geld
te kunen sparen,Op een dag kwam de man thuis,Zijn vrouw zei" ow Ali,de buren zijn
lekkere eten aan het koken,ga er heen en vraag een beetje eten,
Ali ging naar de buren en klopte op de deur de buurman''zei wat wilt u Ali''
Ali zei mijn vrouw rook wat voor lekkers jullie zitten te maken ze zei dat ik een beetje voor haar moest halen,De buurman zei'' ik zou u graag een stuk vlees willen geven maar..Ons geld is op! en ik heb geen werk meer,En we hadden erg honger we hebben niks, en toen zijn we naar de bos gegaan en gingen we jagen,we hadden niks gevonden toen we weer naar huis liepen Zagen we een zwijn dat op de grond lag ''dood". we hebben die zwiijn meegenomen en hebben hem gekookt om t eten we hadden niks anders, Ali zei misschien is die zwijn wel aan een ziekte dood gegaan en dan worden jullie ook ziek!
toen zei de buurman dat weet ik maar we hebben niks anders en mijn vrouw en mijn kinderen hebben honger, en als we niks eten worden we ook ziek,
Ali liep naar huis, Hij ging naar huis en pakte het geld die hij voor de bedevaart had gespaart, En liep naar de buurman en zei '' hier heb je wat geld om van te kunen eten ,Maar je moet wel een ander werk gaan zoeken,want dit geld raakt eens op!
Toen zei de buurman'' dit geld heb jij gespaart voor de bedevaart ik kan het niet aan nemen,Ali zei' dat is waar maar ik geef het aan jou,en ik wil het niet terug,De buurman zei'' dankjewel dit zal ik nooit vergeten,hoe goed jij bent om het geld te geven waar voor jij 20 jaar hebt gespaart.
En Ali liep weh naar huis,Hij was moe en ging slapen, Hij droomde dat hij op bedevaart ging,Hij zag alles alsof hij echt de bedevaart had vericht,zou dit van Allah zijn dit mooie droom.

van: oem rabi3a

dit verhaal werd mij vertelt,Ik vertel het aan jullie,Zodat jullie kunen zien wat Ali heeft gedaan voor zijn buurman,
Zeg eerlijk dit zouden wienig mensen doen in deze tijd!!!

oe alikoemoe salaam wr wb
Halima

22-01-2004, 12:42
ik heb er nog 1
het is niet van mij hoor, ik heb het via hotmail doorgestuurd gekregen

Hier kunnen we nog wat van leren;

xxxxxxxxxxxxxx
Salaam mijn broeders en zusters, jullie moeten echt deze lezen, ik smeek het jullie.
Ik wou gewoon ook wat vertellen.
Het was vorige jaar gebeurt. We kregen studie van zo'n zedeleer(ongeloof) leraar.
Hij begon maar zomaar over onze geloof.
Hij zei dat er geen god bestaat. We waren met zo'n ongeveer 5 vreemdelingen in de klas, en ik was de enige die voor mijn geloof opkwam.

Ik zei toen: Mag ik jou vragen wie deze aarde heeft geschapen?
Hij zei: Er zijn 2 grote stenen(metioriten)tegen elkaar gebotst.
Ik zei hoe zijn die stenen daar gekomen en ontstaan?
Hij kon dus niets antwoorden.
Plots zei ik: Wie heeft deze heelal dan geschapen, en welke eigenschappen bezit ie?
Toen kon hij nog een keer niet antwoorden, en hij zei heel snel: Wie heeft Allah dan geschapen, en waarom laat hij dan al die ellende die een mens meemaakt( oorlogen, moorden,...)toe? Dan is Allah een bastaard, of niet soms?

Ik verhoogde mijn toon, en klopte op de bank, waardoor ik zei:
Kijk leraar, als jij tegen jouw leerlingen zegt: pak jullie agenda morgen hebben jullie een toets te leren. Dan moeten ze toch eerst aandachtig naar jouw lessen luisteren, of niet soms?

Hij antwoorde 'ja'.
Ik zei: Dan wil je graag dat ze alles opschrijven en goed de les meevolgen?
Hij zei'ja'.
Ik zei: En je vraagt op het einde van de les of ze alles gesnapt hebben?
Hij zei'ja'.
Ik zei: En wat als je de volgende dag testen uitdeelt, waardoor iemand jouw zegt: Meneer ik snap die vraag en die vraag niet,....

Wat ga je dan zeggen?
Je zal toch zeggen: Kijk jongen, ik heb gisteren jouw alles laten opschrijven, en alles grondig uitgelegt, wel jongen gebruik jouw VERSTAND.

Hij zei' ja dat is waar'.
Ik zei: Wel zo zegt God het ook: Ik heb jullie de koran neergezonden en profeten neergezonden die alles grondig uitlegden, jullie moesten maar de koran leren en de uitleg ervan, en IK heb jullie een VERSTAND gegeven die jullie moesten gebruiken!!!!

Hij werd rood en zweeg als den dode.
En heel de klas gaven mij een grote applaus, zelfs de belgen!!!!
En de leraar vroeg: Maar hoe is hij onstaan?
Ik zei: Wel leraar, weet jij hoe de heelal is ontstaan?
Hij zie'nee'
Weten de wetenschappers hoe de heelal is onstaan, leraar?
Hij zei' nee'
Maar jullie weten dat er een heelal bestaat?
'Ja'
Zo is het ook bij God.
Weer werd hij rood. En uiteindelijk gaf hij mij gelijk, en zei: Meisje je hebt bijna al mijn vragen beantwoord die zelf een volwassene moslim niet kon beantwoorden.

En iedereen van de klas(gelovigen) gaven me een grote applaus, en de ongelovigen zwegen als den dode.
Dus mijn broeder en mijn zuster, ik zal zeggen: Het antwoord moet rechtsreeks vanuit jouw hart komen, want het is jouw hart die antwoord.

Want zelf ik besefte niet wat ik zei, pas toen ik thuiskwam, kwamen de tranen uit mijn ogen, en zei Allah ik dank je, want ik heb net Jouw verdedigt en dat dankzij door Jouw omdat Je mijn hart liet spreken.

Beslama mijne zusters en broeders.

xxxxxxxxxxxxxx

22-01-2004, 15:18
salaam mo3leikoem wr wb

oooh wat prachtig zijn die verhalen....
ik zit hier echt te huilen als ik dit lees

ik wil nog meer verhalen......
zoooo mooi....

ik heb er ook zooo veel....
ik probeer ze ook zoveel mogelijk te plaatsen.

wa salaam mohleikoem wr wb

22-01-2004, 15:23


De liefde van Allah aza wa jal..

Op een dag, ontwaakte ik vroeg in de morgen om op de zonsopgang te letten.
Ah, de schoonheid van de schepping tart elke verbeelding, onbeschrijfbaar.
Terwijl ik oplette, prijste ik Allah aza wa jal voor het mooie werk.
Terwijl ik daar zat, voelde ik de aanwezigheid van Allah aza wa jal met me.
Hij vroeg me, "houdt je van me?"
Ik antwoordde, "Natuurlijk Ya Allah! U bent mijn Rabb!"
Dan vroeg hij me, "als je fysisch gehandicapt zou zijn, zou je nog van me houden"?
Ik was verward, ik keek neer naar mijn armen, benen en de rest van
mijn lichaam en vroeg me af hoeveel zaken ik niet zou kunnen doen, terwijl ik ze normaal vond.
En ik antwoordde, "het zou hard zijn Ya Rabb, maar ik zou nog steeds van U houden."
Dan vroeg hij me,"als je blind zou zijn, zou je nog van mijn schepping houden"?
Hoe kon ik van iets houden zonder het te kunnen zien ? Dan dacht ik
aan alle blinde mensen in de wereld en hoeveel ze nog van Allah houden en zijn schepping.
En ik antwoordde, "het zou moeilijk zijn Ya Rabb,maar ik zou nog steeds van U houden."
Dan vroeg hij me,"als je doof zou zijn, zou je dan nog luisteren naar mijn woorden?"
Hoe kon ik luisteren als ik doof was? Dan begreep ik het.
Het luisteren naar het woord van Allah is niet slechts met onze oren maar ook met onze harten.
En ik antwoordde, "het zou hard zijn Ya Rabb, maar ik zou nog steeds luisteren naar U woorden."
Dan vroeg hij me,"als je doofstom zou zijn, zou je dan mijn Naam prijzen?"
Hoe kon ik Allah prijzen zonder stem ? Dan begreep ik het.
Allah wil dat we hem prijzen vanuit ons hart en ziel .Het is niet van belang hoe wij klinken.
En ik antwoordde, "hoewel ik fysisch je niet kan prijzen, zou ik nog Uw Namen prijzen."
Dan vroeg hij me, "houdt je werkelijk van me?" Met volle moed en sterke overtuiging,
antwoordde ik dapper , "JA YA RABB!!"
Ik houd van u omdat u de enige en de ware Allah bent!" Ik dacht dat k goed had geantwoord,
maar dan vroeg hij me, "waarom zondig je dan?"
Ik antwoordde, "omdat ik slechts een mens ben, en ik niet perfect ben."
"Waarom dwaal je dan in tijden van vrede het meest?"
"En waarom bidt je alleen in tijden wanneer je een probleem hebt?"
"Geen antwoord. Alleen tranen."
Allah aza wa jal vervolgde :
"Waarom bidt je slechts bij samenkomsten?"
"Waarom zoek je me alleen op in tijden van aanbidding?"
"Waarom vraag je altijd egoïstische zaken?"
"Waarom vraag je altijd zo onvertrouwelijk?"
"De tranen bleven over mijn wangen naar beneden rollen."
"Waarom ben je beschaamd van me? "
"Waarom spreidt je het goede nieuws niet?"
"Waarom huil je, in tijden van vervolging bij andere, Wanneer ik Mijn schouders aanbied?"
"Waarom gebruik je excuses, wanneer ik je kansen geef om in Mijn Naam te dienen?"
Ik probeerde te antwoorden, maar ik kon geen antwoord geven.
Je bent gezegend met het leven. Ik schiep je om deze gift niet weg te werpen.
Ik heb jouw met talenten gezegend om me te dienen, maar je blijft je afwenden.
Ik heb Mijn woord aan jouw geopenbaard, maar je wint niet in kennis bij.
Ik heb je toegesproken, maar uw oren waren gesloten.
Ik heb mijn zegen aan jouw getoond, maar uw ogen waren afgewendt.
Ik heb jouw dienaars gestuurd, maar jij zat nutteloos terwijl zij werden weggeduwd.
Ik heb jouw gebeden gehoord en ik heb hen allen beantwoord.
Houdt je echt van me echt? Ik kon niet antwoorden.
Hoe kon ik? Ik was beschaamd. Ik had geen verontschuldiging.
Wat kon ik na dit zeggen? Toen mijn hart had uitgehuild, en de tranen hadden gestroomd,
zei ik; "Ya Rabb vergeef me alstUblieft. Ik ben het onwaardig uw dienaar te zijn."
Dan antwoordde hij me,"dat is mijn gunst,Oh mijn dienaar".
Ik vroeg, "waarom blijft U me vergeven? Waarom houdt U zo van me?
Dan antwoordde Hij me, "omdat je mijn schepping bent. Ik zal jouw nooit verlaten".
Wanneer je huilt, zal Ik medeleven hebben en met jouw meehuilen
Wanneer je met vreugde schreeuwt, zal Ik met je lachen.
Wanneer je triestig bent, zal Ik je aanmoedigen.
Wanneer je valt, zal Ik je omhoog heffen.
Wanneer je moe wordt , zal Ik je dragen.
"Ik zal met jouw tot het einde van de dagen zijn en Ik zal altijd van jouw houden."
Nooit had ik zo hard gehuild. Hoe kon ik zo koud zijn geweest?
En voor het eerst, bad ik echt.

deze vind ik ook zooooo mooi.....

22-01-2004, 16:47
Die is zeker mooi ja princess maar ze zijn allemaal mooi

Alle arme en behoeftige mensen gingen naar Rasoeloellah en zijn familie om hulp. Rasoeloellah en zijn vrouwen hielpen hen zoveel ze konden.
Op een dag kwam er een oude vrouw en haar twee dochters bij Oemm al-moe’minoen ‘Aisha. De oude vrouw had honger en moest iets eten. Ook allebei de dochters hadden erge honger. ‘Aisha keek in haar huis rond maar vond niets om aan de oude dame of haar dochters te geven. Toen ontdekte ze een dadel die op de vloer lag. Ze raapte hem op, poetste hem schoon en zei tegen de vrouw: “Misschien heeft Allah deze dadel vandaag voor u bewaard.”
De oude vrouw was erg dankbaar voor de dadel. Ze verdeelde hem tussen haar twee dochters, die zo’n honger hadden, dat ze hun deel onmiddellijk verorberden.
Een halve dadel was amper genoeg voor de hongerige meisjes. De liefhebbende moeder had zelf niets genomen, en er was niets anders dat ‘Aisha aan de arme familie kon geven. Na een poosje verlieten de oude dame en haar dochters ‘Aisha.
Toen Rasoeloe!lah terugkeerde, vertelde ‘Aisha het verhaal van de moeder met haar twee dochters. Rasoeloellah kreeg medelijden toen hij van hun toestand hoorde. Hij zei tegen ‘Aisha: “Als Allah de mensen kinderen geeft, dan plaatst hij een diepe liefde in hun hart. Als ze Allah’s zegening beantwoorden door hun plicht na te komen jegens hun kinderen, dan zal Allah hen beschermen tegen het vuur van de hel.”
Rasoeloellah leerde de ouders, dat zorgen voor de kinderen een manier is om Allah te danken voor Zijn vriendelijkheid. Allah beloont ouders voor het liefhebben van hun gezinnen

22-01-2004, 16:49
DE EERSTE MARTELAAR VAN DE ISLAM

(Beginjaren van het profeetschap)
Het aantal moslims in Mekka was toegenomen tot er veertig moslims waren. De Ongelovigen waren ontstemd over de groei van de islam.
Op een dag besloot Rasoeloellah naar de Ka’aba te gaan en openlijk te verkondigen: “God is één. Er is geen god naast Hem.” Hij ging naar de Ka’aba, stond op en verklaarde: “0 mensen, deze afgoden hebben geen macht. Ze hebben geen verstand. Ze kunnen jullie niet horen. Ze kunnen jullie niet helpen. Onze Heer is Allah. Hij schiep ons. Hij onderhoudt ons en tot Hem zullen we terugkeren.”
Terwijl hij sprak, werden de Ongelovigen kwaad. Ze vonden Mohammed brutaal om zulke dingen te zeggen in de Ka’aba, het huis van hun afgoden. Ze begonnen de Rasoeloellah te slaan. Sommigen onder hen trokken zelfs hun zwaarden.
Rasoeloellah had een Metgezel, Harith ibn Abi Halah, die erg veel van hem hield. Toen Harith hoorde wat de Ongelovigen deden, rende hij naar de Ka’aba en gooide zichzelf over Rasoeloellah heen. Een zwaard doorboorde Harith. Hij redde Rasoeloellah, maar offerde zijn eigen leven. Harith werd de eerste martelaar van de islam. Moge zijn ziel in vrede rusten.
Harith’s dood weerhield de moslims er niet van, om Rasoeloellah te volgen. In plaats daarvan moedigde het hen juist aan. Vandaag zijn er miljoenen mensen die van Rasoeloellah houden zoals Harith dat deed, en die hun leven en hun bezit zouden willen offeren voor de zaak van de islam.

Pagina's : [1] 2 3 4 5