Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Trouwismaelm
02-10-2002, 21:28


hallo allemaal,ik heb een beetje een rare vraag ik ben een jonge man van 25 getrouwd met een belgische vrouw en ze is zwanger van mij,maar natuurlijk zijn mijn ouders hier niet blij mee ze weten niet dat ze zwanger is maar wel dat we getrouwd zijn nu wou ik vragen of hie nog mensen zijn met mijn situatie ik ben ten einde raad dus vraag ik aan jullie of jullie me kunnen helpen dank u

shafia
02-10-2002, 22:47
salaam eleykoem broeder ik begrijp dat het moeilijk voor je is ik ben namelijk een nederlandse vrouw en ik ken ook jongen hier in nederlands die iets hebben met een nederlandse vrouwe en ze acsepteren het ook niet, ik snap dat het heel moeilijk voor je moet zijn want het zijn toch je ouders is je vrouw trouwens moslima geworden want als dat zou ik kan je laten zien (is toch belangrijk volgens mij bij veel marokkaanse ouders) dat ze een goede vrouwe is ik vind persoonlijk dat je haar neit moet laten zitten en is toch jou vrouw en jou kind maar ik zit niet in deze situatie dus ik kan eigenlijk ook niet een goede mening geven maar ik wil je alleen veel suc6 wensen en insch allah komt alles goed! walikom salaam shafia

ask_me
03-10-2002, 14:32
salam jou ouders weten dat je getrouwd bent, en trouwen betekent gelijk dat je kinderen zou krijgen, dan wat is de probleem, als jou ouders accepteerden dat je met haar gaan trouwen, dat geeft aan dat ze zullen ook jou kinderen accepteren, de vraag nu: is ze een moslima, hoe ga je jou kinderen opvoeden,was je op een islamitische manier getrouwd. als zij moslima wordt, dan heeft jou ouders geen recht meer om tussen jullie te komen, moslims zijn allemaal een familie, praat met jou ouders over wat de islam eigenlijk is, we gaan allemaal een keer dood en dat telt, en de vraag die zal gesteld worden is of je in Allah gelooft en dat mohammed (sws) zijn profeet: succes groetjes

ismaelm
03-10-2002, 14:54
hallo ik dank jullie voor de reacties ik wou maar effe zeggen dat mijn ouders niet echt accpteren dat ik getrouwd ben en mijn vrouw is nog niet"moslim" maar ze wilt het wel alleen weten we niet concreet hoe ze dat moet worden en bij mijn ouders kan ik het niet vragen ons kind gaat zeker moslim opgevoed worden dat zijn we al lang overeen gekomen dus daar is mijn probleem zo groot

Staha
03-10-2002, 15:13


Erg jammer dat je ouders er geen vrede mee hebben dat je met haar getrouwd bent. Nu ze zwanger is zal het misschien nog moeilijker worden. Jij hebt al voor haar gekozen. Jullie zijn al getrouwd zonder dat je ouders daar blij mee waren (om welke reden dan ook). Maar om de band met je ouders te behouden en deze ook met je vrouw en kinderen te laten delen zul je alsnog toch enige moeite moeten doen niet waar? Ik weet hoe moeilijk het is om tegen je ouders in te moeten gaan, respect voor je ouders is immers een groot goed binnen de islam. Maar de redenen dat zij je vrouw afkeuren (afkomst en geloof neem ik aan) vinden geen basis binnen de islam. Misschien dat je ze daarop aan kunt spreken. Islam wijst alle valse criteria af die op superioriteit van ras, nationaliteit, kleur of taal gebaseerd zijn. In Gods ogen zijn rechtvaardigheid en goed gedrag de enige tekenen van superioriteit. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (49:13) De Profeet zei, deze vers onderschrijvend: geen arabier heeft superioriteit over een niet-Arabier, en geen niet-Arabier heeft superioriteit over een Arabier, geen donker persoon heeft superioriteit over een blank persoon en geen blank persoon heeft superioriteit over een donker persoon. Door God wordt men geëerd voor rechtvaardigheid en een eerlijk leven. En: …. Het voedsel der mensen van het Boek is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan. En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden degenen, wie het Boek was gegeven vóór u…. (5:5) De Koran roept de moslims op om de niet-moslims op een vriendelijke en eerlijke manier te behandelen. Ook moet hen duidelijk gemaakt worden dat het Islamitische geloof ernaar streeft de banden met de mensen van het Boek te versterken door hen te bezoeken en hun voedsel te eten, wat gebruikelijk is tussen goede vrienden. Bovendien probeert de Islam de band aan te halen door gemengde huwelijken toe staan. Succes

Staha
03-10-2002, 15:17
Oja, het is wel erg aannemelijk dat ze liever een moslima als vrouw voor hun zoon hebben maar je zei al dat dat er eventueel wel van komt. Dat heeft nou eenmaal tijd nodig want het belangrijkste is dat ze dat uit volle overtuiging doet. Jij kunt wie je liefhebt niet op het goede pad brengen, maar God brengt wie hij wil op het goede pad. 28:56

shafia
03-10-2002, 19:23
salaam eleykoem ik wil nog wat staha zegt ben ik het zeker mee eens ik wil alleen nog iets kleins toe vogen ik ben zelf nederlands van afkomst ik ben een moslima geworden en het moet ook echt inderdaat uit vrije wil en als je vrouw er klaar voor is dan kan ze gewoon naar een moske gaan geloof me er zijn genoeg imaan's die de eer willen hebben om jou vrouw te bekeren (natuurlijk bekeert ze zelf) en inscha allah komt het wel goed. ik vind het toch heel goed dat je bij jou vrouw en kind blijft walikom salaam en als je ooit vragen hebt over jou vrouw en het bekeren laat gerust een berichtje achter shafia

Oujda1
06-10-2002, 17:43
absurd ! om jou te begrijpen moet ik geen logika gebruiken jij bent met een belgishe vrouw getrouwd ( je ouders Radyine biha ) Ok! wat zullen ze dan van haar verwachten ? trouwen ===> kindren mag van hen slechts , met haar trouwen en mag niet met haar slapen !!!! wil je zeggen .... weet je best vriend dat je mag niet van Allah met Haar trouwen ? want : zij is geen moslim , eerst , Je gaat zegen dat ze is een vrouw van het boek , de antwoord is : Zij zei dat Jesus is God , of Jezus is de zoon of 3 eenheden en de drie gevalen leiden tot de shirk en de Koefr Moet je eerst aan ALlah denken en niet aan je ouders ! want jij aanbidt Allah en niemand anders 17. Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: "De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah." Zeg: "Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?" Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen. [ al-maa ida ] 72. Zij lasteren God, die zeggen: "Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria," terwijl de Messias zelf zeide: "O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is." Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper. [al-maa ida ] 73. Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. Vrees Je Heer Itaqi Allah

Staha
07-10-2002, 14:52
Origineel gepost door Oujda1 de antwoord is : Zij zei dat Jesus is God , of Jezus is de zoon of 3 eenheden en de drie gevalen leiden tot de shirk en de Koefr HET antwoord is niet aan ons om te geven (in ieder geval niet in zo'n vage zinsconstructie). En wat weet jij verder van zijn vrouw? Wie zegt dat zij in de drie-eenheid gelooft? Ismael schrijft dat zijn vrouw zich misschien wil bekeren, dan moet dit vast heel uitnodigend overkomen...:rolleyes:

Oujda1
07-10-2002, 15:42
221. En huwt geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij u moge behagen. En huwt haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij u moge behagen. Zij noden tot het Vuur, maar Allah noodt u tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken. [ al-baqarah] eerst bekeren en daarna trouwen afgodendienaressen= moeshrikaat= alladiena yaj3aloen ma3a ALlah illha aagara , wa al-adiena Yaz3amoena anna Jesus Ibn Allah wa Ladien Yakfoeroena Bi Allah ......

Staha
07-10-2002, 15:56
Je zou eens wat over de geschiedenis van de islam moeten lezen dan zie je dat er met afgodendienaars iets anders bedoelt wordt dan de christenen en de joden van die tijd. Kom niet zomaar met teksten aanzetten zonder hun context in acht te nemen.

Oujda1
26-10-2002, 12:29
stel deze vraag aan jezelf ten eerst ik neem niet een wilkeurige tekst van een filosoof als Sartr , Kant, Deskart ,jean -jack roseau of Karl Marx , maar iets van Allah saw ten tweede , ik lees de Koraan in het arabish met zijn 'Balagha 'en zijn Grammatica en de Tafsier erbij [ omstandigheden van de AYA , de Oorzaak van al- 'Nozoel' [openbaren] ...... De geschiedenis van de Islam zegt veel over al-yahoed en alnasaara shkoen Qtal 3oemar Ibn al-khataab ? [ illa ka ta3arfie 3ade shkoen hada !!! ] , qatlah een Jood die abdel ALlah ibn sabaa heet tijdens salaat al-fajre in de Moskee toen was hij ( omar) de imaam van de slaat .... shkoen Qtal Othman Ibn 3afaan ? toen was hij de Koraan aan het te lezen , Shkoen qtal 3ali ibn abi Talib ( Karama Allahoe wajhah )? en weet je iets over het verhaltje van de vrouw die werd ontdekt ( Kshaf l3awera dyalha een Jood fe souk ) in de tijd van Onze Profeet (vzmh) , de Jood vrouw die een stukje schaap aan de Profeet gaf ( masmoem ) Soeb7an Allah wat doen De Jooden in Israel " Ka yela3boe m3a lfalastiniyin Yek awla Ka yedarbohom be al-7alwa ''........

Staha
27-10-2002, 14:21


je hebt het over afgodendienaressen en joden...daar gaat het toch niet over...