Bekijk volle/desktop versie : dringendPagina's : [1] 2

19-01-2004, 21:22
please help me


salaaam
ik had er eens over de dag des oordels gelezen dat het nabij is en iemand zei het is voor 1500 het jaartel volgens de islam dus het gebeurd binnen de 76 jaar is dat ook zo alauikum asalaam

20-01-2004, 14:43


alleen allah weet dat.

Het is wel zo dat er verschillende tekenen van de dag des oordeels
al tot werkelijkheid zijn gekomen.

Ik denk ook dat het nabij is, de laatste tijd denk ik het meer en meer.

20-01-2004, 22:41

Citaat:
Origineel gepost door hamas2
please help me


salaaam
ik had er eens over de dag des oordels gelezen dat het nabij is en iemand zei het is voor 1500 het jaartel volgens de islam dus het gebeurd binnen de 76 jaar is dat ook zo alauikum asalaam
Alikom a salaam,

Soms heb ik ook het gevoel dat het zeer nabij is maar Allah weet het beste

20-01-2004, 22:56
Asalaam mo3leikom wa Rahmatullah wa Ta3ala wa Barakatuh

Soebhan Allah, het komt inderdaad steeds dichterbij, maar 76 jaar, soebhan Allah, dat is wel heeeeeeel dichtbij, soebhan Allah

Allah 3alum

mensen zeggen vaak het is dichtbij maar staan er meestal niet bij stil dat dat al morgen kan zijn

mohim Allah 3alum

Gheir insha Allah

Allah is de Alwetende

Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullah wa Ta3ala wa Baraaktuh


Moge Allah, insha Allah, onze zondes vergeven, en ons tot de mensen van het Paradijs laten behoren, amien

21-01-2004, 12:27


heel veel mensen en imams zeggen dat het bijna zo ver is,maar elleen allah weet het.

22-01-2004, 12:23
allahoe e3lem

ik heb het ook vaak gehoord... een aantal kenmerken zijn geloof ik dat mensen moeilijkheden krijgen met hun geloof enz.. dat de mensen aan het verwesteren zijn enzo.... Maar nogmaals |Allahoe E3lem..

24-01-2004, 01:42
ik zal jullie ff wat vertellen ik heb 4 keer over de dag des oordeels gedroomd he..

en er zijn nog minder dan 10 kleine tekens over van dag des oordeels ik denk dat het zelf rond de 5 kleine tekens zijn..

maar als je bidt enz hoef je niet bang te zijn voor de dag des oordeels..het is eigenlijk beter dat dag des oordeels snel moet komen dan komen we eerder bij onze Heer

en ja de meeste voelen het...en veel hebben dromen over de dag des oordeels gekregen.

Alleen Allah weet wanneer de Dag Des Oordeels is...vraag om vergeving voordat er maaar 1 ster aan de hemel hangt want dan is het pad van vergeving gesloten.

27-02-2004, 17:50
alleen Allah swt weet..... wij nie....

27-02-2004, 22:21
essalamoe 3alajkoem
ik sta al te rillen als ik het woord jawm elkijama hoor!
weten jullie wat er allemaal gaat gebeuren,zo erg he!!
ik weet niet eens wat ik eergisteren heb gegeten laat staan mijn zondes die ik heb begaan.sta jij elke min.stil of je wel of geen zonde(s) hebt begaan!moet je een keer doen.elke handeling die je verricht of het nou praten of lopen of tv-kijken is ofzo moet je denken "heb ik een zonde begaan"je zult erachter komen hoeveel zondes je hebt verricht zonder erbij stil te staan.
ik zal insha allah een bericht plaatsen welke tekenen er eerst moeten komen voordat er jawm elkijama is.(vb.er zullen veel doden vallen, zoals nu het geval is)
essalamoe 3aljkoem

28-02-2004, 17:27

Citaat:
Origineel gepost door hamas2
please help me


salaaam
ik had er eens over de dag des oordels gelezen dat het nabij is en iemand zei het is voor 1500 het jaartel volgens de islam dus het gebeurd binnen de 76 jaar is dat ook zo alauikum asalaam
Onzin

29-02-2004, 00:09
Wa 3alaikum Asalaam wa Ra7matulahi wa Barakatuhu beste broeders en zusters


Wat betreft de Laatste Dag,Het Uur,De Dag des Oordeels,De Dag der Opstanding, oftewel Yaum ul Qiyama

Wanneer het zal komen die kennis daarvan is alleen Bij Allah Sub7ana wa Ta3ala

Hieronder plaats ik enkele verzen uit de koran erover.

We lezen in Surah An-nazi3aat het volgende:

Zij vragen jou naar het Uur: "Wanneer zal het plaatsvinden?"
Hoe kan jij het noemen?
Bij jouw Heer is de kennis daarover
Voorwaar,jij bent slechts een vermaner voor wie het(Uur) vreest
Op de Dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of de morgen op aarde verbleven [Surah an-nazi3aat 42-46]

En in een andere vertaling van Surah an-nazi3aat lezen we.

Zij vragen u omtrent het Uur: "Wanneer zal het komen?"

Maar datgene waarmede gij u bezighoudt

De uitkomst daarvan is bij uw Heer.

Gij zijt slechts een waarschuwer voor hem die vreest.

Op de dag waarop zij dit zullen zien, (zal het zijn) alsof zij slechts een avond of een morgen (op de aarde) hadden vertoefd. [Surah an-nazi3aat 42-46]

Zoals reeds bekend is in verschillende Sahih Ahadith heeft onze Profeet Mohammed Salla Allahu 3alaihi wa Sallam enkele tekenen doorgegeven die de nabijheid van die Dag aangeven zoals de Ahadith waarin de engel Djibriel (Gabriël) bij de profeet kwam en hem vragen stelden over Islaam,Imaan en Ihsaan en als laatst vroeg Djibriel hem over de Dag des Oordeels waarna de Profeet vertelde de vrager weet evenveel als de ondervraagde.. waarna Djibriel vroeg naar de tekenen ervan wanneer ie nadert.. ik plaats insha Allah die Ahadith hieronder en enkele tekenen zo heb je de kleine tekenen en de grote tekenen wanneer de grote tekenen komen dan is het al te laat..

Hadith Jibriel

(Van `Abdullaah bin `Umar ra)Mijn vader` Umar ibn al-Chattaab(Radia Allahu 3anhu)zei:

Toen wij op een dag bij Rasoel'lullah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
zaten, verscheen er plotseling een man voor ons. Hij droeg stralend witte kleding en hij had gitzwarte haren. Je kon noch aan zijn kleding noch aan zijn gezicht merken dat hij een lange reis afgelegd had. Bovendien kende niemand van ons hem. Hij ging voor de Profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
zitten. Hij zat met zijn knieen tegen die van de Profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
en met zijn handen op zijn dijen. Hij zei:

- O Muhammad, vertel mij wat Islaam is.

Rasoel'lullah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
antwoordde:

- Islaam is:

1) Getuigen, dat er geen godheid is dan Allaah en dat Muhammad de Gezant van Allaah (sas) is.

2) De salaat (het vijfmaals daags gebed) verrichten.

3) De zakaat (jaarlijks armenbelasting) betalen.

4) De sawm (vasten tijdens de maand Ramadaan).

5) En de hadj (bedevaart) naar het Huis (de Ka`aba in Makkah) verrichten, als je daartoe in staat bent.

Waarop hij zei:

- U heeft juist gesproken.

`Umar(Radia Allahu 3anhu)zei:

- Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde.

Daarna zei (de vreemdeling):

- Vertel mij wat iemaan (geloof) is.

Rasoellullaah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
antwoordde:

- Iemaan is:

1) geloven in Allah,

2) in Zijn engelen (malaaika),

3) in Zijn (goddelijke) Boeken (kutub),

4) in Zijn profeten (rusul) en

5) in de Laatste Dag (jawmil Aakhira) en

6) geloven dat zowel het goede als het slechte (door Allah) voorbeschikt is (qadar).

Waarop (de vreemdeling) zei:

- U heeft juist gesproken.

Daarna zei hij:

- Vertel mij wat `ihsaan (goedheid) is.

Rasoellullaah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
antwoordde:

- `Ihsaan is dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet. Want al zie je Hem niet, Hij ziet jou wel.

Toen zei hij:

- Vertel mij over as Sa`ah (het Uur: de tijdstip van de Dag des Oordeels (Jawmi'l Qiyama).

Rasoellullaah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
antwoordde:

- Degene aan wie de vraag wordt gesteld weet er niet meer over dan de vragensteller.

Vervolgens zei hij:

- Vertel me dan over de tekenen ervan.

Rasoellullaah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
antwoordde:

- De tekenen van het Uur zijn:

1) Dat de slavin haar meester zal baren en

2) Dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge huizen.

Mijn vader (`Umar(Radia Allahu 3anhu)zei:

- Hierna ging de vreemdeling weg en ik bleef daar enige tijd zitten, totdat Rasoellullaah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
mij vroeg:

- O, `Umar, weet jij wie die vragensteller was?.

Ik antwoordde:

- Allaah en Zijn Gezant weten het best.

Rasoellullaah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)
zei:

- Het was Djibriel (Gabriel). Hij kwam om jullie je godsdienst (dien) te leren.

(Muslim, Kitabu'l Iemaan (1), B.1/H.1)

En dan hieronder enkele Tekenen insha Allah


Tekenen van de dag des Oordeels, door Amatullah.
In de naam van Allah, de Barmhartige de GenadevolleAllah (Soeb7ana wa Ta3ala) Meester van de Dag des Oordeels (1:4) zegt in de Qor-aan: “Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur “Wanneer zal het plaatsvinden?”Zeg: “Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij. Zwaar (is de kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen.”Zij vragen jou alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: “Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet.” (7:187)

“Zij vragen jou naar het Uur: “Wanneer zal het plaatsvinden?”Hoe kan jij dat noemen? Bij jouw Rabb is de kennis daarover. Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. Op de dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of morgen op de aarde verbleven.” (79:42-46)

“Zij(de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?” (47:18)

De Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) heeft ons door verschillende overleveringen op de hoogte gebracht wat de tekenen zijn voordat de dag des Oordeels zal plaatsvinden. Er zijn kleine tekenen die begonnen zijn bij de komst van de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) en nog steeds aan de gang zijn. Dan zijn er ook de grote tekenen die aangeven dat het einde der dagen werkelijk dichtbij is. Zodra de grote tekenen verschijnen zal het niet lang duren voordat de wereld zal vergaan, het zal in een vrij korte periode achtereenvolgend plaatsvinden.

Deze tijd zal een hele zware beproeving worden voor de Moslims maar de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) heeft ons zoveel aanwijzingen en mogelijkheden gegeven om onszelf te beschermen tegen deze beproevingen.

Een van die aanwijzingen is het aangeven welke tekenen we kunnen verwachten, door deze kennis is het mogelijk ons voor te bereiden. Kleine tekenen

De komst van de Profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) .

Splijten (delen) van de maan.

De dood van de Profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) .

De verovering van Jeruzalem.

De plaag van Amwaas (Palestina).

De verovering van Constantinopel (Istanbul).

Een oorlog tussen Moslims en een roodachtig volk met smalle ogen, die sandalen dragen gemaakt van haar (hier wordt de Mongoolse invasie in het Moslim territorium onder verstaan)

Er zullen 30 valse Profeten (Dajjals) verschijnen.

De tijd zal sneller voorbijgaan.

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden.” (Ahmad)

29-02-2004, 00:23
Kennis neemt af door de dood van geleerden en mensen zullen onwetende als hun leiders nemen.

Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeers rampen ect).

Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd ect).

Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.

Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben.”(Ahmad)

Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).

Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn zaqat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.

Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen. (world trade centre, rembrandtoren ect ).

Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.

Zina (overspel) zal toenemen en heel normaal worden.

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) heeft gezegd: “Onder de tekenen van het Uur zijn de volgende: “Overspel en het drinken van wijn zal normaal worden; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor 50 vrouwen zal zorgen (dat 1 op 50 zal zijn).” (Boekhari)Alcohol gebruik zal toenemen (ook een heel bekend fenomeen, we zien de waarschuwingen drink alcohol vrij, drink met mate ect ect).

Vrouwen zullen in de meerderheid zijn, zodat de verhouding 1 man op 50 vrouwen zal zijn.

Het gebruiken van Riba (interest en rente) zal normaal worden.

Moslims zullen de koeffaar (ongelovigen) nadoen, zelfs als deze in een hagedissen hol zullen kruipen de moslims dit ook zouden doen. (We zien het zo duidelijk om ons heen, moslims nemen zelfs de kleinste gewoontes over van de niet moslims, in de waan dat dit betekent dat ze zich ontwikkelen of modern zijn terwijl het juist zoals de Profeet het beschreef een hele Trieste zaak is, want wat is het nut om in een hagedissen hol te kruipen (bij wijze van spreken) maar omdat zij het doen doen de moslims het na).

Twee grote landen zullen tegen elkaar vechten en elkaar doden maar zullen de zelfde leer aanhangen.

Inkomsten zullen uit twijfelachtige bronnen komen, maar de moslims zullen zich daar geen zorgen over maken of hun inkomen wel of niet halal is.

De Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) heeft gezegd: “Voorwaar er zal een tijd komen waarin de mensen zullen leven, dat een gelovige niet bezorgd zal zijn hoe hij zijn geld heeft verdiend, of het Halal of Haram is.” (Ahmad)

Salaam (begroeting) zal alleen gegeven worden aan degene die men kent en niet aan de gene die men niet kent ondanks dat ze moslim zijn.

Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) heeft gezegd: “Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islaam) die men kent.” (Ahmad)

Een speciale begroeting wordt gegeven aan de mensen die een hoge positie bekleden.

De opkomst van de Onderdrukkers en hun helpers.

Het gewoon worden van Muziek en zijde kleding voor mannen.

Dat iemand via een stok (of een dergelijke vorm) zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt. (de mobiele telefoontjes worden kleiner en kleiner, dit lijkt erop dat het hiernaar verwijst, iemand die zijn familie belt).

Het was overgeleverd door Abu Said dat de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen tot de tijd dat een man zijn huis zal verlaten en zijn schoen, zweep of stok hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt sinds hij het huis heeft verlaten.” (Ahmad)

Hoge posities zullen worden gegeven aan mensen die niet geschikt zijn voor die positie (bv door vriendjes politiek of onderdrukking of erving etc).

Het wedijveren in het bouwen van prachtige moskeeën.

Wilde dieren zullen tot de mensen spreken (als je ziet gorillas leren gebarentaal en communiceren zo met de mens, het begint er zo wel op te lijken maar Allahu Allem).

Er zullen zware regenvallen komen die alles wegvagen (we zien dit in Amerika en in Azië, waar we volledige dorpen zien weg drijven door de zware regenval die stromingen en overstromingen veroorzaken).

Aardverschuivingen nemen toe.

Valse getuigenis zal normaal zijn.

Homofilie zal toenemen (nou daar hoeven we verder niet op in te gaan).

Roddelen neemt toe (ook daar hoeven we verder geen commentaar op te geven lijkt mij).

De Eufraat zal een schat aan goud blootstellen en velen zullen erover vechten en er zullen vele doden vallen.

Familie banden worden verbroken en het slecht behandelen van de
buren.

Graven worden veranderd tot Moskeeën (dus plaatsen van aanbidding, wat we dus ook veel om ons heen zien. Moslims onder anderen gaan op bedevaart naar graven van zogenaamde heiligen. Ze denken dat hun gebeden dan worden aanvaardt en zegeningen zullen krijgen terwijl de Profeet ons heeft gewaarschuwd de graven niet als gebedsplaatsen te nemen. Het is verboden in die plaatsen aanbidding te verrichten).

Plotselinge dood die toeneemt.

Haat in de harten van de mens.

Toenemende regen maar afname in productie.

De opkomst van Shirk (ongeloof) in deze Ummah.

Toename van de Handel.

Toename van grondverzakkingen.


[SIZE=3][/SIZE" -->

De Mahdee.

De Anti-Christ (Dajjal – Valse Messiahs).

Het nederdalen van Eesah (Jezus).

De Ghoeg wa Maghoeg.

De 3 grote verzakkingen van de Aarde.

Het verschijnen van Rook in de lucht.

Het opkomen van de zon in het Westen.

Het beest dat uit de Aarde komen (Daabbat ul-Ard)

Het vuur dat de mensen bijeen zal drijven.

Genomen uit: http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/tekenendagdesoordeels/1.html

Voor een uitgebreider info. schaf het boek [FONT=times new roman]Tekenen van de Dag des Oordeels aan insha Allah, staan talloze Overleveringen van de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) erin over de tekenen voor de Dag des Oordeels.. zie hieronder de foto en info.Boek informatie:

Niemand weet wanneer de Laatste Dag en de Dag des Oordeels zullen komen (behalve Allah). Wij kunnen slechts afgaan op de tekenen die daarop wijzen. De omschrijving van deze tekenen kunnen wij vinden in Ayat en hadith. Enkele onderwerpen die in dit boek besproken worden:

-Afscheidingen in de belangrijkste religieuze groeperingen;
-De Mahdi;
-De verschijning van de Dajjal;
-Het afdalen van Jezus aan het einde der tijden.

Aantal pagina's: 127

Prijs : €5.00

Genre: Diversen
Taal: Nederlands
Auteur: Ibn Kathir
Uitgever: Noer
Produktnummer: BKNL0006

http://www.arabesques.net/dutch/detail.php?itemid=6&dealer=1


Ma3a Salama

29-02-2004, 13:58


Dat is een heel goed boek...heb ik ook..


maar er zijn nog heeel weinig kleine tekens..die grote volgen elkaar snel op...

als er 1 ster aan de hemel staat..is het pad van berouw/ vergeving gesloten..

13-03-2004, 16:15
djazaak allahoe gayran broeder...zo heb je weer een paar ontwetende mensen wat betreft over dit onderwerp uit de brand geholpen......en dan heb ik het ook over mezelf....

wa salaam 3alaikoem

15-03-2004, 01:32
Aan de ene kant kunnen we maar beter van deze wereld verlost zijn. Een wereld vol onrecht, geweld, geroddel, huichelarij, machtshebbers en ongelovigen.
Aan de andere kant moeten we nog zo veel zondes zien weg te werken, we moeten nog zoveel berouw tonen en nog zoveel goede daden verrichten.

Pagina's : [1] 2