Bekijk volle/desktop versie : Slaan? NO way01-10-2002, 09:46

Citaat door moslima1982:
Salaam,

Ik weet dat het niet mag, maar waarschijnlijk zou ik zeker terug slaan, en niet zo zachtjes ook...En verder zou ik hem voor schut gaan zetten bij zijn familie enz. Slaan valt gewoon niet te tolereren...In de koran staat zelf dat een man zich moet inhouden wanneer hij kwaad wordt, of ze moeten zich een paar dagen van elkaar afzonderen enz...Als ie dan nog kwaad is (of kwader wordt) mág hij een klein tikje geven, alleen óp de pols...Dusssssss....echt hard slaan mag NIET! Denk je dat Allah het toestaat dat mannen er lekker op los mogen slaan bij vrouwen? I don't think so...En de mannen die het wel doen die komen er zelf wel achter inshAllah... Allahu Akbar
.

02-10-2002, 00:57


Dit is zo'n interessante vraag.. Maar al staat het in de Koran, ik zal een vrouw NOOIT als eerste slaan... MAAAAAAAAAAR!!! vinden jullie vrouwen het wel zo eerlijk als ik een vrouw terugsla als zij, omdat ze geen woorden meer terugheeft, mij slaat??? Want ik vind dat wel zo eerlijk, ik bedoel ik ga er niet op hakken maar als ik discussier of ruzie met een vrouw en ze wordt boos en slaat mij.. waarom mag ik dan niet terugslaan?? Wie denkt zij wel niet dat ze is... Ik ben het 100% mee eens dat vrouwen gelijke rechten hebben als de man, emancipatie.. gelijke rechten!! Maar dan ook gelijke behandeling, en dat betekent dus ook gelijke klappen mits natuurlijk zij die als eerste geven en natuurlijk in een correcte situatie. Bijv. als ik een vrouw/meisje haar ouders beledig ofzo..

02-10-2002, 01:39
Eens met Hikim gewoon terugslaan hahahahahahah! ik zie het al voor me.knok you down gurl! HA!:P

02-10-2002, 01:50
Slaan van vrouwen
Blijkbaar leeft bij velen de overtuiging dat slaan van vrouwen in de Islam is toegestaan. Maar laten we onszelf eerst de volgende vragen voorhouden: Komt het slaan van vrouwen alleen voor bij moslims? Komt het ook bij andersgelovigen voor? Zijn andersgelovigen er in geslaagd om vrouwenmishandeling volledig uit de samenleving te verbannen. Op welke wijze kun je het slaan van vrouwen voorkomen en hoe zou je dat volgens de Islam kunnen aanpakken?
De profeet sprak ooit zijn afschuw uit over het slaan en zei: ‘Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?’
En van Aisha (de vrouw van de profeet) weten we dat de profeet zelf nooit zijn vrouwen, dienaren of andere mensen geslagen heeft. Metgezel Abu Masud al-Badri vertelt over slaan het volgende verhaal: ‘Ik was mijn dienaar met een zweep aan het slaan. Toen hoorde ik een stem achter me, "Pas op Abu Masud", maar ik herkende de stem niet, want de stem was gekleurd door intense boosheid. De profeet zei:" Pas op Abu Masud, pas op Abu Masud, pas op Abu Masud; want zeer zeker God heeft meer macht over jou dan jij over je dienaar." Vanaf die dag heb ik nooit meer mijn dienaren geslagen.’
De Quraan behandelt het onderwerp slaan van vrouwen als volgt (4.34): ‘Mannen zijn de beschermers en onderhouders van hun echtgenotes omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten in [fysieke] kracht en omdat zij van hun rijkdommen zullen besteden [aan hun vrouwen]. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die vroom zijn en heimelijk bewaren hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen die zich slecht gedragen: wijst haar [eerst] terecht en [als dat niet helpt] laat haar in haar bedden alleen en [als laatste en ook afgeraden] geef haar een lichte tik [in plaats van haar te slaan]. Als zij hun gedrag veranderen, zoekt geen weg tegen haar[door oude koeien uit de sloot te halen of het herkauwen van ruzies]. Waarlijk, God is Verheven, Groot.’
Vervolgens is er, als bovengenoemde stappen tot verzoening tussen man en vrouw niet helpen, de volgende richtlijn (4.35): ‘En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidrechter [bemiddelaar] van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal God deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, God is Alwetend, Alkennend.’
De Islam probeert het slaan van vrouwen te voorkomen door:
1. De voorbeeldfunctie van de profeet Mohammed, die zijn vrouw nooit geslagen heeft.
2. Het inbouwen van een ‘stappenplan’ door bijvoorbeeld eerst het gesprek aan te gaan
3. Over te gaan tot seksuele onthouding (voor mannen vaak een reden snel tot inkeer te komen) Want je mag niet met je vrouw slapen zolang je ruzies niet hebt bijgelegd.
4. Als dat niet helpt, wordt er gedoogd dat er symbolische lichte tik toe met een miswak (een tandenborstel van hout van ongeveer 20 x 1 cm) vanuit de pols (dus niet vanuit de elleboog of schouder) en niet in het gezicht of op intieme gedeelten wordt gegeven.
Islam heeft voor alle situaties regels ook voor die situaties die absoluut ongewenst zijn binnen een gezin. Het feit dat Islam hier regels voor heeft betekent niet dat men hiertoe wordt opgeroepen om zijn vrouw te slaan, integendeel. Deze regels en adviezen zijn juist bedoelt om agressieve en communicatie-arme mannen in het gareel te houden en vrouwen tegen hen in bescherming te nemen.
In de Quraan staat trouwens nergens dat vrouwen als zij geslagen en mishandeld worden dit lijdzaam moeten ondergaan. In sommige gevallen is het raadzaam om verzet te plegen. Het is mijns inziens een legitieme grond voor echtscheiding als een man zijn handen niet thuis kan houden.
Ikzelf zou het volledig onacceptabel vinden als mijn dochters door hun toekomstige man geslagen zouden worden. Maar gelukkig mijn dochtertje zit op judo en heb ik alle vertrouwen in haar toekomstige judo-kwaliteiten
Abdullah Haselhoef
Wilt u zich afmelden Forward de nieuwsbrief naar : verwijdermij@haselhoef.net
Heeft u zich al een keer eerder afgemeld Forward de nieuwsbrief naar: reedsverwijderd@haselhoef.net
Wilt u reageren (antwoord duurt lang): nieuwslicht@haselhoef.net
U heeft toestemming om deze nieuwsbrief via uw adresboek door te sturen. Uw relaties kunnen zich rechtstreeks aanmelden door een email te sturen naar: aanmelden@haselhoef.net

06-10-2002, 02:17


Hey peeps,

Ik vind dat je elkaar niet mag slaan, of je nou een man bent of een vrouw en zelfs kinderen.
Maar als een man zo laf is om een vrouw een klap te geven, dan kreeg hij meteen de echtscheiding, want als hij het de 1e keer doet, dan doet hij het vast nog een 2e keer,........

En Hakim, als een vrouw je zou slaan, dan moet je je omdraaien en weglopen, ipv terug timmeren want dan verlaag jij je naar dat niveau terwijl jij de verstandige hoort te zijn !!!!!

xxxx

Dorita

09-10-2002, 15:59
Ook over dit onderwerp zijn er heel wat vreemde theorieën in omloop, hoewel de Koran er zeer duidelijk over is.
Zo geeft 4:34 drie richtlijnen inzake huwelijkstwist:
[1] vermaan hen ; de partner een waarschuwing geven
[2] laat hen alleen in de slaapplaatsen ; een afxxxxxngsperiode in acht nemen
[3] ‘idriboe hoenna’ ; wordt door de meeste Koranvertalers vertaald als ‘sla haar’. De grondvorm van ‘idriboe hoenna’, zijnde ‘daraba’, kan echter meerdere betekenissen hebben; het woordenboek geeft ongeveer vijftig (!) andere betekenissen, waaronder ‘weerhouden’ .
In de Koran komt het woord daraba of afleidingen daarvan meer dan veertig maal voor, waarbij het in slechts enkele gevallen als ‘slaan’ zou kunnen worden geïnterpreteerd. Als we nu het leven van de profeet Mohammed en zijn metgezellen in beschouwing nemen, vinden wij zelfs niet één betrouwbare overlevering waaruit zou moeten blijken dat zij hun vrouwen sloegen. We zien in de Koran (48:29) staan dat de gelovigen mededogend tegenover elkaar moeten zijn; het slaan van vrouwen past hier totaal niet in. Verder kan worden aangehaald een overlevering van Mohammed: "De besten onder u zijn degenen die hun vrouwen het best behandelen". Ook dit gezegde spreekt het slaan van vrouwen tegen. Het is dan ook belachelijk dat velen steeds weer de verkeerde vertaling van het woord ‘daraba’ trachten te verdedigen door de verklaring eraan te verbinden dat slechts met een tandenborstel mag worden geslagen.

Het authentieke arabisch zoals het in de koran gebruikt wordt is nou eenmaal moeilijk te vertalen. Gelukkig zijn er genoeg mensen die de moeite nemen de koran ook op historisch en taalkundig vlak te bestuderen. En helaas, er zijn te veel mensen die dit nalaten terwijl de islam ons aanspoort zoveel mogelijk kennis op te doen.
Ik denk dat je je geloof te kort doet wanneer je je er alleen oppervlakkig mee bezig houdt.

Uit de Hadith's kunnen we het volgende leren:

"Wanneer God over iemand tevreden is, dan staat Hij hem toe om kennis over de islam te vergaren.""Iemand die de weg inslaat van het opdoen van kennis, voor hem vergemakkelijkt God de weg naar het paradijs. En waar ook een aantal moslims bijeenkomen in één van God’s huizen om daar het boek van God te lezen en te bestuderen, worden zij omringd door engelen, daalt er rust op hen neer, bedekt de rahmah (erbarmen) hen en gedenkt God hen tezamen met diegenen die bij Hem zijn. "De engelen leggen hun vleugels op diegenen die naar kennis zoeken uit tevredenheid over wat zij doen; alles wat zich tussen de hemelen en de aarde bevindt vraagt vergiffenis voor diegenen die kennis hebben, zelfs de walvissen in de oceanen (doen dit). En de bezitter van kennis heeft de voorkeur boven de gewone dienaar, zoals de maan de voorkeur heeft boven de andere planeten. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten; de profeten namelijk hebben geen geld of bezit verworven maar bezaten slechts kennis en wetenschap. Wie dus hiervoor kiest heeft voor het succes en geluk gekozen."
(overgeleverd door al Tirmidhiy)

"God neemt kennis niet weg door het van mensen af te nemen, maar Hij neemt kennis weg wanneer geleerden sterven totdat er geen enkele geleerde overblijft, dan zullen mensen onwetende leiders kiezen die gevraagd zullen worden en fatwa's zonder kennis zullen geven, waardoor zij afdwalen en mensen tot dwaling brengen"
(overgeleverd door al-Bukhari)

09-10-2002, 17:12
ik VERAFSCHUW mannen die vrouwen slaan...
ik begrijp gewoon niet dat je in staat bent iemand pijn te doen...
lichamelijk dan nog....
en waarvoor?
om je als Man te voelen?....


echt zielig...

10-10-2002, 13:39
En ik denk dat vrouwen zich niet neer moeten leggen bij het feit dat hun man/vader zegt dat het in de koran staat dus "het is zo".