Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Myn ouders gaan ze naar de hel?Pagina's : [1] 2 3

shafia
30-09-2002, 21:27


Salaam eleykoem broerders en zusters ik heb een vraag voor jullie, ik ben hemdoelilah bekeert tot de islam ik. mijn ouders zijn nederlands en christelijk, ik heb een vraag gaan mijn ouders naar de hel ik weet dat dit in de koran staat omdat (astafirulah als ik het fout zeg) alleen het woord van Allah waarheid is dus het is fout wat ze geloven dat besef ik heel goed, alleen ze drinken niet roken niet. ze halen alleen maar halal vlees voor me. ze hebben respect voor de islam is er niet iets dat ik voor ze kan doen dat ik voor ze kan gaan bidden dat er toch nog hoop is dat ze goed terecht zullen komen insch allah. mijn ouders zijn mijn alles ik hou zo veel van ze en ze steunen me ook ze hebben respect dat ik een moslima ben. alleen jammer genoeg hebben ze geen belangstelling voor de islam misschien komt het nog en als het niet komt weet iemand wat ik dan kan doen ze hebben zulke goede harten .AUB broeders zusters help me dat zit me zo dwars walikom salaam Shafia

aSunnyFriend
30-09-2002, 21:32
hoi ik ben Salahdin ook bekeerd....ook de mensen van het boek kunnen in de hemel komen hoor......zij staan zelfs hoger bij ALLAH dan huichelaars (mensen die doen alsof ze Moslim zijn )

shafia
30-09-2002, 21:35
nee dat bedoel ik niet ik bedoel mijn ouders zijn geen moslim maar kan ik iets voor ze doen ik hou van ze en wil niet dat ze pijn hebben echt dit doet me verdriet walikom salaam shafia

almomina
30-09-2002, 21:57
salaam ja ogtie.. ik snap jou positie, ogtie maar je kunt er niets aan doen, alleen dua doen da tje ouders mischien het nut zien om zich te gaan bekeren tot de islam.. inshallah ja rab.. ik zal een paar bewijzen uit de koran laten zien dat alleen de muslims inshallah de djanaat bereiken 83. Daden in fraude (Al-Motaffifeen) -------------------------------------------------------------------------------- Dit is de laatste gereveleerde strofe in Mekka. Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 36 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Wee hen die anderen tekort doen. 2. Wanneer zij voor zichzelf wegen, nemen zij volle maat; 3. Indien zij voor anderen uitmeten of afwegen, geven zij minder (dan behoort). 4. Weten zulke mensen niet dat zij zullen herrijzen 5. Op een grote Dag, 6. De Dag, waarop de mensheid voor de Heer der Werelden zal staan? 7. Neen! Het gedenkschrift over de bozen is in Sidjdjien. 8. En wat weet gij er van wat Sidjdjien is? 9. Het is een geschreven boek. 10. Wee, op die Dag de loochenaars, 11. Die de Dag des Oordeels loochenen. 12. En niemand behalve de zondige overtreder loochent die (Dag), 13. Die zegt, als Onze woorden aan hem worden voorgedragen: "Fabelen der ouden." 14. Neen, maar hetgeen zij plachten te verdienen heeft zich als roest aan hun hart gehecht. 15. Neen, zij zullen die Dag zeker van hun Heer worden uitgesloten. 16. Voorwaar, dan zullen zij in de hel branden, 17. En er zal tot hen worden gezegd: "Dit is hetgeen gij placht te loochenen!" 18. Neen, het gedenkschrift der deugdzamen is voorzeker in "Illijjien." 19. En wat weet gij er van wat"Illijjien" is? 20. Een geschreven boek. 21. De nabij (God) zijnden zullen het zien. 22. Voorwaar, de deugdzamen onder zegeningen, 23. Op hoge sofa's zullen zij elkander aanschouwen, 24. Gij zult in hun gezicht de glans der gelukzaligheid herkennen. 25. Hun wordt zuivere verzegelde wijn te drinken gegeven. 26. Welks zegel muskus is. En laat degenen die wedijveren, hiervoor wedijveren. 27. En hij zal vermengd worden met water van Tasniem; 28. Een bron waaruit de nabij (God) zijnden drinken. 29. Waarlijk, de schuldigen plachten de gelovigen uit te lachen, 30. En wanneer zij hen voorbijgingen, knipoogden zij tegen elkander. 31. En wanneer zij tot de hunnen terugkeerden, keerden zij opgetogen terug; 32. En wanneer zij hen zagen, zeiden zij: "Dit zijn inderdaad de dwalenden." 33. Maar zij waren niet als bewakers over hen gezonden. 34. Daarom zullen op deze Dag de gelovigen over de ongelovigen lachen, 35. Op hoge sofa's zittende zullen zij aanschouwen; 36. Voorzeker wordt de ongelovigen vergolden voor hetgeen zij plachten te doen! sorat de gelovigen 49. En degenen die in het Vuur zijn zullen tot de bewaarders der hel zeggen: "Bidt uw Heer, een dag van onze straf te verlichten." 50. Zij zullen antwoorden: "Kwamen uw boodschappers niet tot u met duidelijke bewijzen?" Zij zullen zeggen: "Ja zeker." De bewaarders zullen antwoorden: "Bidt dan." Maar het bidden der ongelovigen is nutteloos. 51. Voorwaar, Wij helpen Onze boodschappers en de gelovigen in het leven dezer wereld en op de Dag waarop de getuigen zullen opstaan. 52. De Dag, waarop de verontschuldiging van de onrechtvaardigen niets zal baten en voor hen zal de vloek en het kwade tehuis zijn. 53. En Wij gaven Mozes de leiding, en deden de kinderen van Israël het Boek erven. 54. Als richtsnoer en aanmaning voor mensen van begrip. 55. Heb geduld, voorzeker, Allah's belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw Heer 's morgens en 's avonds met de lof die Hem toekomt. 56. Zij die over de tekenen van Allah twisten zonder dat hun het gezag daartoe verleend is, hebben in hun innerlijk niets dan trots, die zij niet kunnen verwerkelijken. Zoekt daarom uw toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende. 57. Voorzeker, de schepping der hemelen en der aarde is groter dan de schepping der mensen maar de meeste mensen beseffen het niet. 58. De blinden en de zienden zijn niet gelijk; noch zijn zij, die geloven en goede werken doen gelijk aan hen die kwaad doen. Gering is de lering die gij hieruit trekt. 59. Het Uur zal zeker komen, daaraan is geen twifel; toch geloven de meeste men sen het niet. 60. En uw Heer zegt: "Aanbidt Mij; Ik zal uw gebed verhoren. Maar zij die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden, zullen veracht de hel binnengaan." 61. Allah is Degene Die de nacht voor u aanwees opdat gij er in moogt rusten en de dag om u licht te geven. Voorwaar, Allah is vol genade voor de mensen, toch zijn de meeste mensen ondankbaar. 62. Zo is Allah uw Heer, de Schepper aller dingen. Er is geen God naast Hem. Waarheen wordt gij dan afgewend? 63. Zo worden degenen, die de tekenen van Allah verloochenen, afgeleid. 64. Allah is het, Die de aarde voor u als een rustplaats heeft gemaakt en de hemelen als gewelf, Die u gevormd heeft en u een schone vorm heeft gegeven en u van goede dingen heeft voorzien. Dit is Allah uw Heer. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden. 65. Hij is de Levende, er is geen God naast Hem. Aanbidt daarom Hem alleen, oprecht zijnde in gehoorzaamheid tot Hem. Alle lof behoort aan Allah, de Heer der Werelden. 66. Zeg: "Het is mij verboden diegenen te aanbidden die gij naast Allah aanroept daar er duidelijke bewjizen van mijn Heer tot mij zijn gekomen; en het is mij geboden mij te onderwerpen aan de Heer der Werelden." weet je wat meid je krijgt van mijn die cite waar de koran duidelijk in het nederlands staat vertaald . ik weet dat je een nlse koran hebt maar soms als je onrein bent kun je het gewoon via je pc lezen ogte. het spijt mijn zeer maar allahs woord is waarheid... doe dua want dat is het wapen van een muslim in de islam en misschien bekeren jou ouders wel ishallah maak ze duidelijk dat de bijbel het boek over god is en de koran de boek waarin allah swt ons een boodschap geeft. en waarschuwingen over onze leefregels en dat allah swt niets voor niets onze profeet mohammed sws de laatste profeet heeft gemaakt. die in deze dunja zal komen.. en laat merken dat de kerken vol beelden staan en dat ze meer het beeld van jezus en maria aanbeelden dan god zelf terwijl duidelijk in de bijbel staat aanbid geen beelden maar aanbid mijn dus ook geen jezus... want niemand weet hoe hij eruit heeft gezien... alleen de mensen die in zijn tijd leefde.... geef ze duidelijkheid met geduld want allah is met de geduldigen inshallah.. moge alalh jou helpen inshallah ameen khadija

almomina
30-09-2002, 21:58


http://www.orst.edu/groups/msa/quran/index_d.html

almomina
30-09-2002, 21:59
Origineel gepost door aSunnyFriend hoi ik ben Salahdin ook bekeerd....ook de mensen van het boek kunnen in de hemel komen hoor......zij staan zelfs hoger bij ALLAH dan huichelaars (mensen die doen alsof ze Moslim zijn ) broeder mashalalh van je dat je muslim bent geworden echt mashallah moge allah jou leiden

shafia
30-09-2002, 22:12
aslaam eleykoem khadjia bedankt voor alles mijn lieve moslima zuster je weet dat ik heel blij ben dat ik jou heb leren kennen! ja en over mijn ouders het doet me zo'n pijn ze zijn heel erg gelovig in het christedom ik heb zo'n pijn ha moslim zuster ik zit met tranen in mijn ogen ik hou zo veel van mijn ouders het zijn zulke goede mensen echt waar! en het zit me zo dwars ja ik kan hier nog wel uren over door gaan . bedankt voor je moeite lieve moslima en moslim broeder echt goed dat je bekeert zijn denk je nooit aan je ouders net zoals ik doe? walikom salaam shafia

almomina
30-09-2002, 22:17
Origineel gepost door shafia aslaam eleykoem khadjia bedankt voor alles mijn lieve moslima zuster je weet dat ik heel blij ben dat ik jou heb leren kennen! ja en over mijn ouders het doet me zo'n pijn ze zijn heel erg gelovig in het christedom ik heb zo'n pijn ha moslim zuster ik zit met tranen in mijn ogen ik hou zo veel van mijn ouders het zijn zulke goede mensen echt waar! en het zit me zo dwars ja ik kan hier nog wel uren over door gaan . bedankt voor je moeite lieve moslima en moslim broeder echt goed dat je bekeert zijn denk je nooit aan je ouders net zoals ik doe? walikom salaam shafia het is al goed zustertje van me ;)

moidiana
01-10-2002, 13:29
heey Shafia, ik ken het. ik zit met precies hetzelfde als jij! ook mijn ouders zijn christelijk! alleen mijn ouders accepteren de islam niet en zullen er alles aan doen om het tegen te werken. maar goed k hoop ook voor jou dat t allemaal goedkomt!

Dalilah18
02-10-2002, 08:55
De enige die weet wie naar de hel gaat, is de almachtige. De enige die mag oordelen, is de almachtige. Iemand die zich moslim noemt alcohol drinkt, sex voor het huwelijk heeft (veel mannen doen dat, terwijl zwart op wit staat dat het verboden is) liegt, manipuleert, gaat die persoon naar de hemel? Het probleem is dat velen van jullie niet weten wat er in de koran staat, hoewel ik het gelezen heb, weet ik het ook niet. schriftgeleerden, hoogleraren aan de al azhar universiteit te cairo zijn er dagelijks mee bezig. Er staat een tekst: het is een moslim geoorloofd om te trouwen met degeen die gelooft in het boek! Het boek is: de bijbel, de thora, christendom en jodendom zijn monotheistische godsdiensten waarin het geloof van 1 god centraal staat. afvalligen volgens de koran zijn zij die die in meerder goden geloven: polyteistische godsdiensten zoals hindoes en zij die niet in een god geloven. Dus meisje: denk goed na voordat je met zo'n stompzinnige topic komt van gaan mijn ouders naar de hel omdat zij christenen zijn. Wij mogen daar niet over oordelen alleen allah de barmhartige erbarmer en vergeet niet: ook moslims niet niet smetteloos. Doe goed, heb lief, help je naasten, geloof in de almachtige en leef je leven goed en hoop dat god jou welwillend zal zijn. met respect en liefde Dalilah

shafia
02-10-2002, 11:17
salaam eleykoem dalilah18 sorry dat ik het zeg maarwat jij nou zegt kwetst mij zeer van meisje denk na voordat je met zo'n stompzinnige topic komt. ik weet niet of je het beseft maar als je zo veel van je ouders houd (wij moslims moeten ook van onze ouders houden dus het is niet raar) en ik het laatste wat ik wil is dat ze pijn hebben kijk jij bent daar waarschijnlijk niet bang voor maar ik wel en dan moet je daar niet over oordelen, dit is iets waar ik al 1 jaar mee zit en elke dag een traan om laat vallen dus ik hoop dat je deze worden terug neemt de rest van je bericht heb ik wel wat aan nog bedankt daarvoor. walikom salaam shafia

ask_me
02-10-2002, 12:50
salam shafia ik denk dat je in discussie moet met hun gaan, over relegies en jesus enz, laat ze de waarheid zien, geef ze maar de koran, succes wa salam

ask_me
02-10-2002, 13:18


salam shafia: hier zijn twee soerah van koran, dat ze moeten eff door lezen: soerah Al-israa (De Nachtelijke Tocht) soerah Al-hadid hier komt een stukje van: """""" In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 22. Stel geen andere god naast Allah, anders zult gij vernederd en verlaten nederzitten. 23. Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord. 24. En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: "Mijn Heer, ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was." 25. Uw Heer weet het best, wat in uw gedachten is; indien gij goed zijt dan voorwaar is Hij Vergevensgezind jegens degenen die zich bekeren. "al israa" """"" """""" In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 27. Dan deden Wij Onze boodschappers in hun voetsporen treden en Wij deden Jezus, de zoon van Maria, opvolgen en Wij gaven hem het Evangelie. En Wij legden zachtmoedigheid en barmhartigheid in het hart zijner volgelingen. Doch het kloosterleven schreven Wij hun niet voor, maar zij vonden dit zelf uit om Allah's welbehagen te zoeken. Zij namen dit echter niet in acht zoals het behoorde. Toen gaven Wij de gelovigen onder hen een beloning, maar velen onder hen waren overtreders. "al hadied" ------ ik wens je veel succes, wa salaamo 3alaikom

shafia
02-10-2002, 15:02
salaam eleykoem ask me bedankt voor je berichtje ja hier heb ik wat aan en ik zie dat je het ook serieus opvat mijn dank daarvoor walikom salaam Shafia

Staha
02-10-2002, 17:09
heb jij mijn berichtje gehad shafia? btw mensen, er bestaan geen domme/stomme vragen en het is toch begrijpelijk dat ze hier mee zit!


Pagina's : [1] 2 3