Bekijk volle/desktop versie : Koran El Kareem 130-09-2002, 19:18
ISLAM' (zich onderwerpen tot Allah.)
Moslim betekent: `hij die zich onderwerpt', `die gehoorzaamt'.

Rond 545 jaar was abd al-moettalib vijftig jaar. Abd al-Moettalib was de schoonvader van Amina(de moeder van Mohammed Ibn Abdullah). De vader(Abdallah) van Mohammed was bij zijn geboorte dood. Mohammed werd in 570 geboren in Mekka,in arabie. Daarom vroeg Amina hulp aan Abd al-Moettalib om Mohammed voor te zorgen,want Abd al-Moettalib is met verscheidene vrouwen getrouwd, (dus hij kreeg maar tien zoons en zes dochters) enkele jaren later overleed al-Moettalib. De min van Mohammed is ene Haliema vd Banoe-Sa'dclan. Ze nam de zuigeling mee naar de bergachtige gebieden rond Ta'if, waar hij later samen met zijn zoogbroer de kudde zal hoeden. Na de korte overleding van Abd al-Muttalib, nam Abu Talieb (zijn oom) het over, werd zijn voogd.

Mohammed ontving geen onderwijs door menselijk toedoen en daardoor, kon hij niet lezen en schrijven. Zijn opvoeding was enkel en alleen te danken aan goddelijke bronnen.

Toen Mohammed 40 jaar werd geopenbaard door de engel Djibriel (Gabriël) in de grot aan de voet van de berg Hira in Mekka.

Er zijn vier belangrijkste Engelen van Allah.
(1)Djibriel
(2)Mikaiel
(3)Israfiel
(4)Izraiel

Taak van Djibriel: werd gestuurd door Allah om zijn boodschappen over te brengen aan zijn uitverkorenen op aarde. De engel Djiebril gaf alle openbaringen van Allah door aan onze profeet Mohammed.

De belangrijkste eigenschappen van de engelen zijn
x zuiverheid
x rechtschapenheid
x waarheidsliefde
x en gehoorzaamheid aan de wil en geboden van Allah.

Er zijn vier Boeken van Allah of de godsdienstige WETBOEKEN.
(1)De Tauraat (Thora ofwel Oude Testament) werd geopenbaard aan de profeet MUUSA(MOZES)
(2)DE Zabuur(Psalmen)aan de Profeet DAWUUD(DAVID)
(3)De Indjiel(Nieuwe Testament)aan de Profeet ISA(JEZUS)
(4)De Heilige Koran aan de Profeet MOHAMMED.

De eerste drie van de wetboeken bestaan niet meer in de oorspronkelijk vorm, de tegenwoordige uitgaven zijn slechts bewerkingen van hun eigen volgelingen in latere tijden.

De Heilige Koran is het Evangelie van de Islamitische Godsdienst.

Ik zal de lijst geven vd Profeten,wier namen in de heilige koran worden genoemd.
1) Adam 8) Jaquub 16) Al-Jasa'a
2) Idries 9) Juusuf 17) Zulkifl
3) Nuuh 10) Ayyuub 18) Dawuud
4) Huub 11) Shu'aib 19) Sulaimaan
5) Saleh 12) Muusa 20) Ilyaas
5) Ibrahim 13) Haruun 21) Zakariya
6) Ismaiel 14) Luut 22) Isa
7) Ishaaq 15) Juunus 23) Mohammed

De belangrijkste van deze profeten zijn: Adam, Nuuh, Ibrahim, Muusa, Isa, en de laatste en grootste van alle profeten Mohammad.
Een profeet is een dienaar en een boodschapper van Allah, die de goddelijke openbaringen ontvangt. Hij is voorbeeld voor de mensen en leert ons de geboden van Allah en brengt deze in praktijk.

Als iemand die sterft met volledig vertrouwen in de Enigheid van Allah en met volledig vertrouwen in de profeten van Allah, zal voor alrijd in het paradijs blijven,terwijl iemand,die sterft zonder te geloven in de Enigheid van Allah en zonder te geloven in de profeten van Allah, ofwel gelooft in anderen, als deelgenoten van Allah, voor altijd in de hel zal blijven.

De soorten voedsel en drank die voor een moslim als onwettig vastgesteld zijn, zijn:

1) Alle soorten bedwelmende wijnen, alcoholosche dranken,en spiritualien
2) Varkensvlees en al het vlees van wilde dieren, die klauwen en tanden gebruiken om hun slachtoffers te doden,bv: tijger, luipaard, olifanten, wolven, enz, en alle roofvogels, zoals: Haviken, arenden, gieren, kraaien etc.
3) Knaagdieren, reptielen, wormen etc
4) Vlees van dode dieren, die anders als wettig zijn toegestaan.
5) Vlees van vierpotige dieren (geoorloofde) vogels die niet geslacht of gedood zijn op de voorgeschreven wijze;
6) Vlees van dieren, die geofferd zijn aan afgoden.Enkele daden, hoofdzonden zijn en die aan strenge straffen onderhevig zijn:
1) Geloven in iemand als deelgenoot van Allah
2) Niet geloven in Allah of zijn Profeten of zijn Boeken,of de Grondbeinselen vd Islam te ontkennen
3) Liegen
4) Overspel of sodomie begaan;
5) Roven of stelen
6) Iemand bedriegen
7) " vals aanklagen
8: " " beschuldigen
9) " belasteren
10) Misbruik van iemand maken of iemands gevoelens kwetsen.

Mohammed stond in hoog aanzien bij de mensen in Mekka, de mensen van Mekka accepteerden in het algemeen Mohammed niet als een Profeet , toen hij voor het eerst de Boodschap van Allah tegen de afgoden en afgoderij verkondigde. Slechts enkelen gingen over tot de Islam. Anderen vervolgden hem en zijn volgelingen, er toe werd verdreven zijn toevlucht te zoeken in Medina. De migratie van Mekka naar Medina van onze profeet wordt Al-Hidjrah genoemd. In Medina ontvingen de mensen onze profeet vriendelijkheid en geloofden in zijn leer en zending en gingen over tot de Islam.
Profeet Mohammed stierf op de leeftijd van 63 jaar en werd begraven in Medina (de Qoeba-moskee), waar zijn graftombe nu staat.
We moeten het graf van profeet Mohammed in Medina bezoeken, bij voorkeur na het verrichten vd Hadj (pelgrimstocht) naar Mekka, want onze profeet heeft gezegd. “Als een van mijn volgelingen mijn graf bezoekt, dwingt hij daarmee af dat ik voor hem (haar) voorspraak doe voor genade en vergeving op de Dag van het Oordeel".

Elke moslim moet vijf keer per dag bidden, vóór bidden moet je dan hebben al gewassen (WUDHU = reiniging)

Verplichte handelingen bij het verrichten vd Wudhu (reiniging).
1: Het gezicht wassen,
2: Beide armen tot aan de ellebogen wassen,
3: Over een kwart vh hoofd strijken met natte handen
4: Beide voeten tot aan de enkels wassen,

Ghusl (BAD).
Ghusl wordt verplicht na:
1:zaadlozing
2:sexuele omgang
3:beëindiging van mestruatie of bevalling

De verplichte voorwaarden die vervuld moeten worden voor een geldige verrichting ve verplichte GHUSL zijn:
1: de mond grondig spoelen,zodat alle delen goed schoon zijn
2: de neus spoelen tot aan de neusbeen;
3: alle delen van het lichaam grondig wassen,het haar inbegrepen

De beste manier om een verplicte GHUSL te verrichten is als volgt:

1: De persoon moet de Intentie (bedoeling) hebben (niyyat) om het lichaaam te reinigen van alle onzuivereheid op het moment vh te nemen bad.
2: Hij/zij moet de handen tot aan de polsen drie maal wassen
3: Dan moeten de schaamdelen driemaal gewassen worden
4: Het vuil moet verwijderd worden,als dit op het enig deel vh lichaam aanwezig is.
5: Men moet dan een reiniging verrichten
6: Men moet ten laatste alle delen vh lichaam,ook het haar, driemaal grondig wassen.


De volgende drie handelingen zijn in bepaalde omstandigheden verboden zonder het verrichten van WUDHU of TAYAMMUM.
1: Het gebed
2: Rondgang om de heilige Ka’aba in Mekka
3: De heilige qor'aan dragen of aanraken.

HET IS DAAROM AAN TE BEVELEN OM HET VOLGENDE TE ZEGGEN NA DE WUDHU:

ALLAAHUMMAJ 'ALNII MINAT TAWWAABIINA WAJ 'ALNII MINAL MUTA THAH HIRIIN.(" O'allah,maak mij tot een van hen die berouw hebben over hun zonden en tot een van hen,die zichzelf zuiver houden."


xxZAKAAT:--> IS HET BEDRAG IN NAURA OF GELD,DAT EEN BEMIDDELDE MOSLIM IEDER JAAR MOET UITDELEN ONDER DE ARMEN,JAARLIJKSE BEDRAG VD ZAKAAT IS 2,5%

xxRAMADAN (Vastenmaand): als het ramadan is mag men niet eten, drinken, geen sexuele omgang etc. Het inachtnemen van de vasten is verplicht voor alle moslims, behalve voor kinderen, krankzinnigen en invaliden.


AZAAN-->IS DE EERSTE OPROEP TOT HET GEBED.
1:ALLAAHU AKBAR(4KEER)
"ALLAH IS GROOT"
2:ASH-HADU AL LAA ILAAHA ILLAHA ILLAL LAAH(2 KEER)
"IK GETUIG DAT ER GEEN GODHEID BESTAAT BEHALVE ALLAH"
3:ASH-HADU ANNA MOHAMMEDAR RASUULULLAAH(2 KEER)
"IK GETUIG DAT MOHAMMED DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH IS"
4:HAYYA 'ALAS-SALAAH(2KEER,SLECHTS GEZICHT NAAR RECHTS GEWEND)
" KOM TOT HET GEBED"
5:HAYYA 'ALAL-FALAAH(2KEER,SLECHTS GEZICHT NAAR LINKS GEWEND)
" KOM TOT HET HEIL"
6:ALLAAHU AKBAR(2KEER)
"ALLAH IS GROOT"
7:LAAA ILAAHA ILLAL LAAH(1 KEER)
"ER IS GEEN ANDERE GODHEID DAN ALLAH"

OPMERKING:de volgende zin wordt toegevoegd na nr(5)in de azaan voor het vroege ochtendgebed.

AS-SALAATU KHAYRUM MINAN NAWM(2KEER).
"GEBED IS BETER DAN SLAAP."

IQAMAAT:TWEEDE OPROEP TOT HET GEBED EN WORDT GEZEGD ONMIDDELLIJK VOOR HET BEGIN VH VERPLICHTE GEBED(FARDH).HET IS GELIJK AAN AZAAN MAAR MET TOEVOEGING VD ZIN:

QAD QAAMATIS-SALAAH(2KEER NA NR. (5) BOVEN))
"HET GEBED IS INDERDAAD BEGONNEN"

De islam in het dagelijks leven.

Godsdienstbeleving in de islam, de betekenis van rituelen; reinigheid; spijswetten.

De vijf zuilen
1. De geloofsbelijdenis(sjahada); godsdienstige indentiteit.
2. Het rituele gebed(salaat); de moskee; de imam; speciale gebedsdiensten; vrijdag- en feestgebed; begrafenisrituelen; gebeden tijdens de ramadan; andere gebeden.
3. De materiele bijdrage (zakaat)
4. Het vasten (saum)
5. De bedevaart (haddj)
Inzet voor Gods zaak (djihaad); feest- en gedenkdagen; houding tegenover andere godsdiensten; interreligieuze dialoog; stromingen en sekten.Wat is islam?

De betekenis van het woord` islam'

Islam is de naam van de godsdienst die door de profeet Mohammed werd gepredikt. Het woord`islam'(islaam) betekent: overgave(aan God). Het Arabisch kent taalkundige `stammen' die gewoonlijk uit drie medeklinkers bestaan. Woorden die afgeleid zijn dezelfde stam zijn ook qua betekenis aan elkaar verwant. Islam komt van de stam s-l-m, waarvan tevens de woorden voor verzoenen(Salaam), vrede(Salaam) en welzijn(salama) zijn afgeleid.
Moslim (muslim) en de namen Saliem, Aslam en Sulaiman behoren tot dezelfde groep. Het woord `moslim' betekent: iemand die in onderwerpt tot Allah.

02-10-2002, 21:08


hoi

hoe is ie, met mij gaat het lekker.
ik vond het leuk om de stuk te lezen
maar ik heb een vraag waar kom jij aan de informatie er over
ik heb zelf informatie nodig en ik wil je vragen of je mij informatie kan sturen naar mij mail en dat is isakendisa@hotmail.com
alvast bedankt

02-10-2002, 21:46
Mijn complimenten mora. Ik hoop dat je hier nog veel meer informatie over de islam neer zult zetten, zoals verhalen over onze profeet Mohammed.

groetjes

N

03-10-2002, 16:11
sallaam oehaliekom a goeia,

ik vind het erg goed van je dat je dit hier hebt geplaatst ,
want ik heb er veel van gelleerd.
laten we hopen dat velen dit ook zullen hebben gedaan.
wil je alsjeblieft nog meer over de islam hier plaatsen?

allahiehawnek wie hafdek

mahasalama mocrogurly

04-10-2002, 13:01


salaam 3alikoum!
dat is heel goed van je dat je zo'n bericht tussen al die verhallen plaatst, want veel mensen vergeten kracht van AlLAHswt als ze problemen hebben, hiervoor word je inscha'allah beloont.

beslama

04-10-2002, 15:16
salaam,

heel mooi mora dit moet je vaker doen, we kunnen nog een hoop leren
bedankt,

groetjes rahmona

16-10-2002, 12:19
salaam allemaaal,
ik heb er zeker veel van geleerd Mora,
moge ALLAH je helpen om steeds meer te leren en het aan mensen te vertellen, maashallah

16-10-2002, 17:29
selam broeders/zusters
tbarkalah gelik
ga zo door ik hoop nog veel vanje te lezen

liefs je zusje