Bekijk volle/desktop versie : Haat jegens ongelovigen06-01-2004, 12:53
Waar ik me de laatste tijd aan stoot is de manier waarop er door sommige moslimbewegingen wordt gesproken over ongelovigen. Ik snap zelf niet waarom sommige mensen geen dinn hebben, echt ongelooflijk dat ze zich er niet van bewust zijn dat er een Almachtige boven ons heerst en die Almachtige moeten we respecteren, eren, bedanken, altijd herinneren ( bidden), aan verantwoorden, belangrijkkste in in het leven zien, zelfs belangrijker dan je eigen familie. Maar toch is het voorbestemd om ook ongelovigen te accepteren, zij zijn ook voobestemd om in deze wereld een plaatsje te bemachtigen en een aantal van hen bekeert dan ook , het zijn er niet veel, maaar een paar is al wel goed, insallah worden het er meer. Ik vind het heel erg dat sommige moslimbewegingen zo'n een haat koesteren voor ongelovigen, ze brengen deze haat helaas ook over op andere in hun omgeving ( als die mensen snel beinvloedbaar zijn) en zo groeit haat, zonder dat men door heeft hoe erg het is voor jezelf, als gelovige, als medemens.

06-01-2004, 16:29


ongelovigen moeten goed behandeld worden als er een overeenkomst met hun is. dit zegt Allah Shoebhana wa Taala. verder zijn we verplicht te islam te vertegenwoordigen,goed te vertegenwoordigen. dit betekent dus ook je goed gedragen tegenover koeffaar aangezien jij dan ook de islam vertegenwoordigt.

wat wel zo is is het feit dat koeffaar lager zijn dan gelovigen. immers, zij geloven in niets of andere dingen dan Allah Shoebhana wa Taala . maar dat betekent neit dat we ze meoten haten of slecht behandelen.ma3a selema

06-01-2004, 17:38
Ben het helemaal met jullie eens!
Als wij juist laten zien hoe mooi Islaam is en het goede voorbeeld geven door de mensen om ons heen te respecteren en vriendelijk benaderen zal Insha'allah hun verlangen naar kennis over de Islaam aanwakkeren en zullen er Insha'allah meer mensen bekeren..

09-01-2004, 22:26
Assalaam Alaikoem Wa Rahmatullah Wa Barkatuh

Ik ben het ook met jullie eens, maar als ik soms hoor wat ongelovigen zeggen dan maak ik me toch zo boos, dat ik ze soms echt begin te haten, dan heb ik het voornamelijk over hindoes, die het toppunt van ongelovig zijn. Ik heb wel eens een discussie gehad met hindoes die beweerden dat de Kaabaa van hun was en dat midden in de Kaabaa een hindoebeeld zit.......ASTAGFIRULLAH!!!!
Ik denk dat jullie dan ook best wel boos zullen worden als iemand dit beweert, maarjah Allah subhane wa ta'ala zegt in de Koran sabr.....dat is wat je moet hebben, geduld. Ik probeer me er zoveel mogelijk aan te houden.......

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatullah Wa Barkatuh

09-01-2004, 22:39Citaat:
Origineel gepost door Saied
Assalaam Alaikoem Wa Rahmatullah Wa Barkatuh

Ik ben het ook met jullie eens, maar als ik soms hoor wat ongelovigen zeggen dan maak ik me toch zo boos, dat ik ze soms echt begin te haten, dan heb ik het voornamelijk over hindoes, die het toppunt van ongelovig zijn. Ik heb wel eens een discussie gehad met hindoes die beweerden dat de Kaabaa van hun was en dat midden in de Kaabaa een hindoebeeld zit.......ASTAGFIRULLAH!!!!
Ik denk dat jullie dan ook best wel boos zullen worden als iemand dit beweert, maarjah Allah subhane wa ta'ala zegt in de Koran sabr.....dat is wat je moet hebben, geduld. Ik probeer me er zoveel mogelijk aan te houden.......

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatullah Wa Barkatuh
ik heb daar ook zo een hekel aan die hindoes en boedisten bah, vooral na dat ik een reportage had gezien op tv over hindoes die in ratten geloven ales was onder de ratten. wat dat betreft spijt het me zeer maar ikmag ze gewoon niet ik heb meer feeling voor de mensen van het boek.
karima

11-01-2004, 02:35
Zielig zeg ...

15-01-2004, 20:12

Citaat:
Origineel gepost door Mujahida_19
Assalaamoe 3eleykoem Wara7 Matoe Allah,

De moslim moet zonder twijfel afstand nemen van de vijanden van Allah en niet men hen omgaan, omdat dit de manier van de profeten en hun volgelingen tegenspreekt. Allah, De Meest Verhevene zegt:
Weet je hoe de de profeet met de ongelovigen omging? Juist door het nobele gedrag van onze profeet jegens ongelovigen en vijanden hebben zoveel mensen de islam als waarheid aangenomen.

15-01-2004, 22:52

Citaat:
Origineel gepost door Saied
Assalaam Alaikoem Wa Rahmatullah Wa Barkatuh

Ik ben het ook met jullie eens, maar als ik soms hoor wat ongelovigen zeggen dan maak ik me toch zo boos, dat ik ze soms echt begin te haten, dan heb ik het voornamelijk over hindoes, die het toppunt van ongelovig zijn. Ik heb wel eens een discussie gehad met hindoes die beweerden dat de Kaabaa van hun was en dat midden in de Kaabaa een hindoebeeld zit.......ASTAGFIRULLAH!!!!
Ik denk dat jullie dan ook best wel boos zullen worden als iemand dit beweert, maarjah Allah subhane wa ta'ala zegt in de Koran sabr.....dat is wat je moet hebben, geduld. Ik probeer me er zoveel mogelijk aan te houden.......

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatullah Wa Barkatuh
Salaam Aleikom Wa Rahmatoe'Allah

Laat ze de Quraan gaan lezen, het verhaal van Ibrahiem Aleihie wa Salaam.. Zijn ouders, hele bevolking geloofden ook in beelden. Totdat hij als kind ze liet in zien wat een dwaasheid ze geloofden, wat een dwaasheid ze volgden. Hij brak alle beelden, behalve een. Nadat ze er achter kwamen dat ze allemaal kapot waren vroegen ze aan Ibrahiem Aleihie Wa Salaam; Wie heeft dat gedaan? Vraag het aan jullie oppergod, dat ene beeld dat nog in ''leven'' is. Als het werkelijk een god was had het zichzelf wel beschermd, verdedigd.

Ik heb ook discussie's gehad met hindoes, kon me best wel aan irriteren hoe dwaas het klonk. Uiteindelijk kwam het er dan op neer, ja het klinkt allemaal wel raar. Maar mijn voorouders volgden dit ook, dus ik zet de traditie voort al klopt het niet..

Angst om je te verdiepen in een andere religie om de waarheid te achterhalen? Misschien dat dat het is, hoe dan ook. Allah Taala leid wij Hij leiden wil en doet dwalen wie Hij dwalen wil...

Salaam aleikom

20-01-2004, 20:33
Allah heeft de vriendschap en liefde tussen een gelovige en ongelovige verboden gemaakt. De Meest Prijzenswaardige zegt ons in Zijn Machtig Boek:


Er is voor jullie een goed voorbeeld in Ibraahiem en zij die met hem waren; toen zij tegen hun volk zeiden: wij nemen afstand van jullie en datgene wat jullie buiten Allah aanbidden. Wij zijn ongelovig in jullie en er bestaat tussen ons en jullie vijandelijkheid en kwaadheid totdat jullie enkel in Allah zullen geloven.”[3]En De Meest Prijzenswaardige zegt ons:
“Je zal geen volk vinden die in Allah en de Laatste Dag geloven, terwijl zij iemand liefhebben die Allah en Zijn Boodschapper tegenwerkt, zelfs al waren dezen hun vaders, of hun kinderen of hun broeders of hun verwanten … ”[4]Het is dus een verplichting voor de moslim om afstand te nemen van de afgodendienaars en niet met hen om te gaan omwille van Allah. Hij doet hen echter geen pijn, noch kwaad en onderdrukt hen niet wanneer zij ons niet bevechten. Maar men neemt hen niet als gezellen en broeders.Als zij per toeval samen met ons eten op een trouwfeest of een aangelegenheid zonder dat wij hen als vrienden nemen of genegenheid voor hen voelen, dan is dit niet erg.Het is verplicht voor de moslim om met de ongelovige - wanneer zij ons niet bevechten - op een islamitische manier om te gaan. Datgene wat we ontleend hebben teruggeven, hen niet bedriegen of beliegen, wanneer een onderlinge discussie ontstaat dan voert hij die op de beste manier en verwijdert hij zich van deze discussie. En dat alles moeten we in praktijk brengen omwille van de woorden van De Meest Verhevene:“En ga niet in discussie met de mensen van het Boek, enkel en alleen op de beste manier, buiten de onderdrukkers van onder hen.”[5]Het is aan de moslim om hen tot het goede uit te nodigen, hen raad te geven en hierbij geduld te hebben, een goede buur te zijn en de beste woorden te gebruiken wanneer men met hen praat, omwille van de woorden van Allah De Machtige:


“Roep op tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze.”[6]en

“En zeg goede woorden tegen de mensen.”[7]En de woorden van de Profeet (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem):“Diegene die de weg naar het goede toont, zal dezelfde beloning hebben als diegene die het goede verricht.”[8]En er zijn vele verzen en overleveringen van de Profeet (Allah’s vredesgroeten en prijzingen zijn met hem) met deze betekenis.

21-01-2004, 12:42
Wat voor kwaad han het als je bevriend raakt met een ongelovige. Ik bedoel, je moet sterk zijn als moslim (a) in deze wereld en je kan toch proberen om met iedereen op te schieten?

30-01-2004, 21:14
Ik ben het eens met mouna. en beseffen jullie wel dat ook al ergeren jullie je aan hindoes omdat zij de tradities van de vaderen volgen, jullie hetzelfde doen en slechts van geluk mogen spreken dat je zo bent opgevoed als je bent, omdat je anders misschien zelf wel een ongelovige hindoe of westerling was geworden?

03-02-2004, 04:32

In de naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige
"Allah verbiedt jullie niet dat jullie hen die jullie in de godsdienst niet bestrijden en jullie niet uit jullie woningen uitdrijven, liefderijk behandelen en dat jullie jegens hen rechtmatigheid betrachten. Allah bemint de rechtmatigen." (Qur'aan, 60:8)

De gehele mensheid verdient onze moraliteit

04-02-2004, 04:16Citaat:
Origineel gepost door mouna18
Wat voor kwaad han het als je bevriend raakt met een ongelovige. Ik bedoel, je moet sterk zijn als moslim (a) in deze wereld en je kan toch proberen om met iedereen op te schieten?
Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh,

Leest en Praktiseert....en weet dat wij een Aqidah en een geloof hebben die ons stuurt!

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=11266&dgn=4&ln=eng

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=41631&dgn=4&ln=eng

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=11793&dgn=4&ln=eng

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=26118&dgn=4&ln=eng

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=23325&dgn=4&ln=eng

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=26721&dgn=4&ln=eng

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=10342&dgn=4&ln=eng

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=1204&dgn=4&ln=eng

en hier een uiteenzetting van de Grote Vuistregel -lees zelf-

http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=2179&dgn=4&ln=eng

wa salam,

06-02-2004, 00:11
ik haat niet iemand die geen moslim heeft, ik behandel hem met resprect, misschien dat hij of zij straks moslim word.......... inshallah