Bekijk volle/desktop versie : Nederland Is Gebaat Bij Een Oorlog Op Irak!24-09-2002, 13:01
Waarom?

Best wel simpel, de nederlandse inkomsten uit het exporteren vaan aardgas zijn zeer belangrijk voor de welvaart in nederland. De aargas prijs is gekoppeld aan de olieprijs. Bij een aanval op irak stijgt 100% zeker de olieprijs en de daaraan gekoppelde aardgasprijs.

VOILAAAAAA: nederland heeft weer extra inkomsten om deze moeilijke tijd door te komen. En dat het over lijken van Irakese onschuldige staatsburges gaat kan ze in Den Haag een worst wezen.

Toch Japie, slijmende balhaar!!

Ali Z.

24-09-2002, 18:15


In dit systeem gaat geld voor mensenlevens! Helemaal als het toch maar arabieren of moslims zijn...

26-09-2002, 02:18
Ik vind dat jullie heel makkelijk voorbij gaan aan het gevaar Saddam zelf. Niet het westen, maar Saddam is de grootste bedreiging van de Irakezen.

26-09-2002, 20:24
Het zijn met name duitse en franse olieconcerns die contracten met Irak hebben afgesloten om na de sancties als eerste in de winst te mogen delen! En junk, wat dat gevaar van Saddam betreft, dat hadden we ook kunnen bedenken toen hij verantwoordelijk was voor de dood van een miljoen iraniers...

26-09-2002, 21:06


De Nederlandse regering moet zich juist tégen deze oorlog te verklaren. Want:


-Een aanval op Irak zal vele duizenden burgers het leven kosten. Zowel bombardementen als gevechten op de grond zullen veel onschuldige burgerslachtoffers maken. 'Schone oorlogen' bestaan niet. De vorige oorlog tegen Irak kostte naar schatting aan 200 duizend Irakezen het leven.


-Een aanval op Irak is in strijd met het internationale recht. De Amerikanen bereiden een aanvalsoorlog voor waarvoor geen wettige grondslag is. Als we toestaan dat internationale rechtsregels willens en wetens geschonden worden, ziet de toekomst er levensgevaarlijk uit.


-Een aanval op Irak schept een gevaarlijk precedent. Als Amerika naar eigen goeddunken preventief mag aanvallen, waarom zouden landen als India, Pakistan, Israël, Iran en China dat voortaan niet óók gaan doen? De wereld is vol ernstige geschillen en conflicten. Laten we voorkomen dat oorlog daarvoor als 'logische' oplossing wordt gezien.


-Een aanval op Irak vormt een ernstige bedreiging voor de Verenigde Naties. Als de VN als 'niet relevant' worden afgedaan, kunnen we het instituut net zo goed opheffen, en krijgen de sterkste landen voortaan helemaal de vrije hand in het bepalen van de wereldorde.


-Een aanval op Irak bevordert het recht van de sterkste in de internationale politiek De internationale verdragen over ontwapening, over verspreiding van chemische, biologisch en kernbewapening worden daardoor steeds minder waard. Landen kunnen besluiten, zich beroepend op het recht tot verdediging tegen Amerikaanse dreiging, deze wapens juist stiekem aan te schaffen of te maken.


-Een aanval op Irak dreigt een keten van oorlogen in het Midden-Oosten te starten. Israël en Turkije zouden hun kans schoon kunnen zien om met respectievelijk Palestijnen en Koerden af te rekenen. Niet alleen bestaat het gevaar dat Irak uiteen zal vallen, maar tevens is de vraag in hoeverre landen als Iran zich direct bedreigd zullen voelen door de aanwezigheid van een enorme Amerikaanse troepenmacht op schootsafstand.


-Een aanval op Irak zal landen als Iran en Noord-Korea verder in het isolement brengen. De toenadering die tot deze landen in gang is gezet, zal worden beëindigd. Daardoor zullen de spanning en de risico's die zij mede veroorzaken in de internationale politiek toenemen en zullen de barre levensomstandigheden van miljoenen mensen in die landen nog verder verslechteren.


-Een aanval op Irak dreigt de islamitische wereld verder van het Westen te vervreemden. De gevolgen zullen doorwerken in de internationale verhoudingen maar ook in de integratie van de islamitische bevolkingsgroepen in het Westen.


-Een aanval op Irak zal leiden tot een toename van het terrorisme. Extremisten zullen veel makkelijker medestrijders kunnen werven in landen als Pakistan, Indonesië en de Palestijnse gebieden maar ook elders.


-Een aanval op Irak zal leiden tot een enorme prijsstijging van olie, met een wereldwijde recessie tot als gevolg. Zeker als een desperate Saddam met zijn olievelden doet wat hij in Koeweit deed: in de brand steken.


-Een aanval op Irak zal tot ongekende humanitaire catastrofes en milieurampen kunnen leiden. Als Saddam inderdaad beschikt over biologische en chemische wapens, zoals de Amerikanen beweren, vergroot een aanval alleen maar het risico dat hij tot desastreuze aanvallen met massavernietigingswapens zal overgaan.


-Een aanval op Irak zal er geen democratisch land van maken dat de mensenrechten respecteert. Een van buitenaf geïnstalleerd marionettenbewind negeert opnieuw de zeggenschap van de Iraakse bevolking. Die hoeft ook in de toekomst weinig van de Verenigde Staten te verwachten, gezien de steun die dat land in het veleden gaf aan dictators als Saddam Hoessein, Soeharto, Pinochet, Idi Amin of Moboetoe. En ook nu nog steunt de VS een groot aantal dictatoriale regimes in het Midden-Oosten en Centraal Azië.


-De dreiging van massavernietigingswapens en de belangen van de bevolking van Irak lijken gelegenheidsargumenten om te verhullen waar het Amerika vooral om gaat: de toegang tot en controle over wat zich onder Iraakse bodem en in de regio bevindt: een groot deel van de wereldolievoorraad. Zonder olie zou Amerika zich vele minder druk maken om Irak.

Het lijkt mij dus duidelijk dat Nederland niet gebaat is bij een oorlog op Irak.

26-09-2002, 21:27
Ja inderdaad, maar hoe pak je zoiets aan zonder gedonder?
Zoals je zelf zegt, die Saddam is ook een misselijk mannetje....

De hele manier waarop het nu dreigt te gebeuren is gewoon verkeerd.
Busch zei letterlijk: "De veiligheid van het Amerikaanse volk kan me niks schelen."
Dat zegt genoeg over zijn mentaliteit.

26-09-2002, 22:27

Citaat:
Origineel gepost door achmad
dat nederland achter de xxxx van de v.s. aanloopt, ben ik mee eens en saddam moet ooit ook weg, nadat bush weg is..........
1 ding word vergeten ali en dat is dat nederland helemaal geen baat heeft bij een aanval op irak!
nadat de golfoorlog wat was geluwd in de jaren negentig hebben de grote europeese olie maatschappijen contracten afgesloten met irak waaronder ook shell. amerika is degene die achter het net heeft gevist, niet nederland.
amerika heeft er baat bij samen met israël, niet europa
Achmad,

Contracten of geen contracten, feit blijft dat de olieprijs zonder enige twijfel zal stijgen bij een aanval op irak. Dus ook Nederlands belangrijkste grondstof: Aardgas. Meer dollars in het kasaatje van Den Haag als gevolg. En die contracten tussen de grote europese oliemaatschappijen en Irak zullen echt niet opgeheven worden als Amerika Irak aanvalt. Irak heeft geld nodig, helemaal in tijd van oorlog.

Ali Z.

P.S. Irak zal zich inmiddels wel met de meest afschuwelijke wapens hebben bewapend. Amerika brengt de veiligheid van de wereld in gevaar door nu in te grijpen. Alleen hebben Chimpansee`s van het type Bush moeite om zulke logische dingen te begrijpen.

Nogamaals Ali Z.

28-04-2016, 00:18
Nederland doet momenteel niks in irak.
Overigens importeert nl ook veel olie uit Rusland wat dan weer duurder wordt.

28-04-2016, 07:43
De reden is dat Saddam zijn olie wilde verkopen in andere valuta dan de US dollar en dat mag niet van de Yankees want dan gaat hun inkomsten bron weg die petrodollar kost dan vervallen ze tot een nietszeggend landje met een mega schuld .