Bekijk volle/desktop versie : Redenen waarom het niet goed is om staand te drinken/eten..3owischa
30-05-2008, 12:43


Ik heb verschillende beweringen hierover gehoord, maar wil graag hasaan verklaarde hadiets hierover lezen.

Zou iemand graag bewijzen kunnen plaatsen, waarom het niet goed is om staand te drinken/eten?

just_palestin
30-05-2008, 18:48

Citaat door 3owischa:
Ik heb verschillende beweringen hierover gehoord, maar wil graag hasaan verklaarde hadiets hierover lezen.

Zou iemand graag bewijzen kunnen plaatsen, waarom het niet goed is om staand te drinken/eten?


As salaamoe aalikoem warahmatu Allah,

Het is beter om zittend te drinken, maar als je staand drinkt dan is daar niks op tegen zoals deze onderstaande ahadith aangeven alhamdoelillaah:


Citaat:
I have read some ahaadeeth which say that it is forbidden to drink whilst standing. Does this mean that drinking whilst standing is prohibited?.

Praise be to Allaah.

There are ahaadeeth which say that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade drinking whilst standing. For example, Muslim (2024, 2025) narrated from Anas and Abu Sa’eed al-Khudri (may Allaah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade drinking whilst standing.

But there are other ahaadeeth which say that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) drank whilst standing, such as the following:

Al-Bukhaari (1637) and Muslim (2027) narrated that Ibn Mas’ood (may Allaah be pleased with him) said: I brought water to the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) from Zamzam and he drank whilst standing.

Al-Bukhaari (5615) narrated from ‘Ali (may Allaah be pleased with him) that he drank whilst standing then he said: Some people say it is makrooh for one of you to drink whilst standing, but I saw the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) doing what you have seen me do.

Ahmad (797) narrated that ‘Ali ibn Abi Taalib (may Allaah be pleased with him) drank whilst standing, and the people looked at him as if they objected to that. He said: “What are you looking at? If I drink whilst standing, I saw the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) drink whilst standing, and if I drink sitting, I saw the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) drink whilst sitting.” Ahmad Shaakir said in Tahqeeq al-Musnad: its isnaad is saheeh.

Al-Tirmidhi (1881) narrated that Ibn ‘Umar (may Allaah be pleased with him) said: “We used to eat at the time of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) whilst walking, and we used to drink whilst standing.” Classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi.

The scholars reconciled these hadeeth by stating that the forbidding mentioned here does not mean that it is haraam, rather it is to be understood as advice, and that it is better to drink whilst sitting. The ahaadeeth which describe the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) drinking whilst standing indicate that it is permissible to do that.

Al-Nawawi (may Allaah have mercy on him) said:

There is no contradiction in these ahaadeeth, praise be to Allaah, and none of them are da’eef (weak). Rather they are all saheeh. The correct view is that the forbidding mentioned in them is to be understood as meaning that it is disliked. The fact that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) drank whilst standing indicates that it is permissible to do so. This is all that needs to be said on the matter.

If it is asked: How come it is makrooh to drink whilst standing when the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did that?
The answer is that if what he (peace and blessings of Allaah be upon him) did was to show that it is permissible, then it is not makrooh, rather he (peace and blessings of Allaah be upon him) was obliged to show and explain that, so how can it be makrooh? It is proven that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did wudoo’ washing each part only once, and that he circumambulated the Ka’bah (i.e., did tawaaf) riding a camel – even though there is scholarly consensus that it is better to do wudoo’ washing each part three times and that it is better to do tawaaf walking. There are many similar examples. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) was demonstrating that something is permissible one time or many times, but he persisted in following the better option. So usually when he did wudoo’ he washed each part three times, and he usually did tawaaf walking, and he usually drank whilst sitting. This is clear and is not confusing to anyone who has the slightest claim to knowledge. And Allaah knows best.

This reconciliation between the ahaadeeth was suggested by al-Khattaabi, Ibn Battaal, al-Tabari and others.

Al-Haafiz said in Fath al-Baari:

This is the best and soundest explanation, and the farthest removed from contradiction.


It says in Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (22/133):

The basic ruling is that one should drink whilst sitting, which is better, but one may drink whilst standing. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did both to demonstrate that there is a lot of room for manoeuvre in this matter.


Islam Q&A

oem_soumaya
31-05-2008, 12:34
Nou ik heb juist gehoord omdat shaitan ook staand drinkt. Ik ga die hadieth zoeken

oem_soumaya
31-05-2008, 12:42
[B]Zit tijdens het drinken, onze Profeet verbood om water staande te drinken.

Overgeleverd door: Zadoel-Ma'ad

oem_soumaya
31-05-2008, 12:43


De Soenan met betrekking tot het drinken

Het is niet alleen spijtig dat deze Soenan in de steek zijn gelaten, maar nog veel erger is het dat wanneer sommige moslims op de hoogte hiervan worden gebracht zij zich hoogmoedig afwenden van deze Soenan. Dit vanwege de verkeerde gebruiken waarmee zij zijn opgevoed of wellicht vanwege angst dat de mensen opmerkingen hierover zullen maken. Al deze excuses zijn natuurlijk ongegrond. Hoe kan iemand überhaupt de mensen tevreden willen stellen terwijl dit tegen de leiding in gaat van de Profeet (vrede zij met hem). Allah zegt immers wat als volgt vertaald kan worden:

“En waarmee de Boodschapper tot jullie is gekomen neemt dat dan en wat hij jullie verbiedt onthoudt jullie daarvan.” (Soerat al-Hashr: 7)

Als wij het hebben over de Soenan van het drinken dan melden wij als eerste dat dit zittend dient te gebeuren. Anas overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) het heeft afgeraden dat iemand staand drinkt. Qataadah vroeg daarna aan Anas: “Hoe zit dit met eten?” Hij antwoordde: “Dit is nog erger of afschuwelijker.” (Moeslim)

Het 'afgeraden' in deze overlevering duidt echter op de onwenselijkheid van het staand drinken en niet op het verbod hiervan. Dit op basis van de overlevering van Ibn cAbbaas waarin hij zegt: “Ik gaf de Profeet (vrede zij met hem) te drinken uit (de bron van) Zamzam. Waarna hij staand dronk.”
(al-Boechari en Moeslim)

cAbd Allah ibnoe cOmar overlevert: “Tijdens het leven van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) aten wij terwijl wij liepen en dronken wij terwijl wij stonden.” (at-Tirmidhi)

Het is aanbevolen om in drie teugen te drinken en om niet in de drinkbeker uit te ademen maar daarbuiten. Anas overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het drinken drie keer onderbrak om buiten de drinkbeker te ademen. (al-Boechari en Moeslim)

Ook is het gewenst voor degene die anderen te drinken geeft als laatste zelf te drinken. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Degene die anderen te drinken geeft dient als laatste te drinken.” (at-Tirmidhi)

Wanneer iemand anderen te drinken geeft, dient hij aan zijn rechterkant te beginnen ook al is degene aan zijn rechterkant nog zo jong en degene aan zijn linkerkant een oude man. Behalve natuurlijk wanneer degene aan de rechterkant toestemming geeft om een ander voor te laten. Dit omdat toen de Profeet (vrede zij met hem) aangelengde melk te drinken werd geboden, terwijl er een bedoeïen aan zijn rechterkant zat en Aboe Bakr aan zijn linkerkant zat, liet hij de bedoeïen als eerste drinken en zei: “Je gaat de mensen af beginnend bij rechts.” (al-Boechari en Moeslim)

Sahl ibnoe Sacd overlevert dat toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) te drinken werd geboden, terwijl er een kind aan zijn rechterkant zat en een verzameling oude mannen aan zijn linkerkant zat, hij tegen het kind zei: “Geef je mij toestemming om hen als eerste te drinken te geven?” Hierop zei de jongen: “Nee, bij Allah, ik sta mijn kans om na u te drinken aan niemand af. Waarna de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het drinkgerei in zijn handen plaatste.” (al-Boechari en Moeslim)

Overige Soenan met betrekking tot het eten en drinken

Het behoort tot de Soennah om met z’n allen uit één bord te eten. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Eet gezamenlijk en gaat niet uit elkaar zitten. Want waarlijk, het eten van één persoon volstaat twee en het eten van twee personen volstaat drie en vier personen. Eet gezamenlijk en gaat niet uit elkaar zitten. Want waarlijk, de zegeningen zijn met de groep.” (hasan bevonden door al-Albaani)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft nooit geklaagd over datgene wat hij voorgeschoteld kreeg. Als het hem niet beviel dan liet hij het staan en als hij het lekker vond dan at hij het. Soms prijsde hij het eten. Djaabir overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zijn vrouw om iets vloeibaars vroeg om daarin zijn brood in te dopen. Er werd toen gezegd: “Wij hebben niets, behalve azijn.” Hij vroeg hierom en begon dit te eten, terwijl hij zei: “Azijn is goed om erin te soppen. Azijn is goed om erin te soppen. Azijn is goed om erin te soppen.” (Moeslim)

Het is gewenst de handen na het eten te wassen. In het bijzonder voordat men gaat slapen. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie slaapt terwijl z’n handen naar vlees ruiken, waarna hem iets overkomt, dan heeft hij dit geheel aan zichzelf te danken.” (Aboe Daawoed, at-Tirmidhi, Ibn Maadjah en sahih verklaard door al-Albaani)

Zoals het verplicht is om te beginnen met eten door het zeggen van ‘Bismillah’ is het ook verplicht om te eindigen met het betuigen van dank aan Allah voor dit eten. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, Allah is zeker tevreden met de dienaar als hij na het eten ‘Alhamdoelillah’ zegt en na het drinken (wederom) ‘Alhamdoelillah’ zegt.” (Moeslim)

Tenslotte, vragen wij Allah om ons te doen behoren tot Zijn dankbare en gehoorzame dienaren. Vrede en zegeningen zij met Mohammed en met zijn familieleden en metgezellen.

hicham_25
31-05-2008, 13:29

Citaat door oem_soumaya:
Nou ik heb juist gehoord omdat shaitan ook staand drinkt. Ik ga die hadieth zoeken
deze hadith bedoel je zeker:
حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شرب واقفاً: {أتحب أن يشرب معك هر}، قال: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: {كيف وقد شرب معك الشيطان!
de geleerde hebben gezegd dat t staand drinken (monha 3anh) niet mag volgens sunah en er zijn zo veel a7adith in sahihayn van moslim en boukhari die aangeven dat onze profeet sws ons afraadt om staand tedrinken en ook uit ademen in de glas.
وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء
op alhaj bij ma2 zmzam mag t door drukte enzv, dus wanneer t niet anders kan dan staand drinken geen probleem ( darourat toubiho alma7dourat)


p.s er zijn geleerde die staand drinken zels haram vinden.een vna is sheikh machohour hassan alsolaiman.omdat volgens hun de a7adith die dat afraadt bijna allemaal sa7i7 zijn en ze geven ook aan dat t wanneer niet anders kan dan staand drinken geen probleem is.

3owischa
31-05-2008, 21:23

Citaat door oem_soumaya:
De Soenan met betrekking tot het drinken
---

Tenslotte, vragen wij Allah om ons te doen behoren tot Zijn dankbare en gehoorzame dienaren. Vrede en zegeningen zij met Mohammed en met zijn familieleden en metgezellen.


Mag ik vragen waar je deze info vandaan hebt, zuster?

Ik wil dit graag doorgeven aan iemand anders.

tonk
31-05-2008, 22:43
Hemeltje.
Dat je je uberhaupt zoiets zou kunnen afvragen.
Ik bedoel, hoe kom je erop om je af te vragen of het misschien beter is om zittend te eten?

ghurab
31-05-2008, 22:52

Citaat door tonk:
Hemeltje.
Dat je je uberhaupt zoiets zou kunnen afvragen.
Ik bedoel, hoe kom je erop om je af te vragen of het misschien beter is om zittend te eten?


mot jij niet terug gaan naar je hoekie ouwe (nieuws & actualiteiten)

A_Ssaffaat
01-06-2008, 13:43
bismillah
noti.

tonk
01-06-2008, 14:08

Citaat door ghurab:
mot jij niet terug gaan naar je hoekie ouwe (nieuws & actualiteiten)


Ok, ok, ik pak mijn looprekje al.

Hier kan ik beter alleen meelezen.

ghurab
01-06-2008, 17:05

Citaat door tonk:
Ok, ok, ik pak mijn looprekje al.

Hier kan ik beter alleen meelezen.


waar het om gaat is dat bepaalde personen bepaalde kwesties onderschatten. zo ook bij deze en andere kwesties (b.v het staand of zittend urineren). het geloof heeft een bepaalde stelregels waaraan men zich dient te houden en dat is alleen voor je eigen veiligheid.

zoals eerder is vermeld is voor het staand of zittend urineren ook een aantal stelregels aangesteld. het beste is voor de man om zittend te urineren om zo de volgende punten te voorkomen:

Incontinentie (door het staand urineren kan de sluitspier van de blaas verslappen waardoor er urine uit de blaas kan lopen)
blaaskanker (door zittend te urineren zorg je ervoor dat je blaas in een bepaalde positie zit waardoor hij volledig geleegd word. als dit niet gebeurt kan er blaaskanker ontstaan)
blaasstenen (vanwege de positie van je blaas (zie punt 2) word je hele blaas geleegd. als je staand urineneert, heb je de kans dat calcium en urinezuur in je blaas achterblijft. als deze te lang in de blaas blijven zitten, dan worden het blaasstenen. deze dienen dan operatief verwijdert te worden omdat ze niet meer door de urinebuis passen)


hopelijk begrijpt u nu mevrouw tonk waarom dit soort vragen worden gesteld. Deze stelregels zijn in het leven gekomen sinds de komst van de profeet salla Allah 3aleihi wa sallam terwijl ze in die tijd nog niet de mogelijkheden en apparatuur om dit soort kwesties te onderzoeken.

ik hoop u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.

met vriendelijke groet,

Soufian