Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : VraagjeEe.Pagina's : [1] 2

__ik__ik
27-05-2008, 14:22


heeft iemand een site waar lezing wordt gegeven over Omgaan met je familie enz.

Groen-oogje
27-05-2008, 14:38
Op youtube heb je daar ook wel filmpjes over..maar die zijn wel in het engels..

Wonder2008
27-05-2008, 14:39
Op youtube heb je daar ook wel filmpjes over..maar die zijn wel in het engels.. Ik zou graag wat teksten willen zien Chokran oeghtie

Wonder2008
27-05-2008, 14:41
Ik zit namelijk in een situatie waar ik ruzie heb met mn hele familie (moeder, zussen, broer). Reden => mn moeder liegt enorm en stookt haar kinderen op tegen elkaar Het is al nu 2 weken dat ik geen contact met hen heb Wat zegt de islam hierover

just_palestin
27-05-2008, 14:42


Deze is echt mooi.: http://nl.youtube.com/watch?v=tLqt63jVoog

Groen-oogje
27-05-2008, 14:43
Familiebanden Eén van de grote zondes die vandaag de dag wijd verspreidt is onder de moslims en al zolang duurt dat het een gewoonte is geworden waar mensen zich niet bewust van zijn en die men niet afkeurt, is het verbreken van familiebanden. Dit is een grote zonden in overeenstemming met de opvattingen van alle geleerden omdat het verbod erop en de waarschuwing ervoor zeer nadrukkelijk is, en dat is uitgesloten worden van het betreden van het Paradijs op de Dag des Oordeels. Dit is duidelijk vanuit de hadith van de Profeet (salallahu alaihi was alaam): "Iemand die de banden met familieleden verbreekt, zal het paradijs niet betreden." Met welke familieleden mag men de banden niet verbreken? Dit zijn zowel de naaste familieleden zoals ouders, broers, zussen, ooms van vader en moeders kant als de indirecte familieleden zoals neven en nichten. Dit geldt zowel voor moslim als niet-moslim familieleden. [B]Hoe is het verbreken van familiebanden verboden? Het verbreken van familiebanden bestaat uit verscheidene maten van ernst; de ergste soort is om de banden volledig te verbreken (zelfs niet groeten of een enkel woord wisselen). En minder ernstig is het wanneer je band met hen niet meer compleet is, het soort relatie waar nog begroetingen worden uitgewisseld maar er geen wederzijdse visites op de gepaste gelegenheden zoals Eid en trouwerijen plaatsvinden en er geen financiële steun en wederzijdse hulp is. Dit alles is haram (verboden) maar sommigen zijn erger dan anderen. Wat wordt er over dit onderwerp vermeld? « Zult gij dan niet door u af te wenden verderf in het land brengen en uw familiebanden verbreken? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt, zodat Hij hen doof heeft gemaakt en hun ogen verblind. » {47:22-23} Imam Ibn Kathir zegt in zijn uitleg van deze twee verzen, "dit betekent dat je terug gaat naar de periode van onwetendheid (periode voor de islam); je verspreidt kwaad en overtredingen op aarde, en verbreekt de banden met familieleden…" Dit is een nadrukkelijk algemeen verbod op overtredingen op aarde en het verbreken van familiebanden in het bijzonder. De profeet (sallallahu alaihi was alaam) heeft gezegd: "Allah heeft Zijn schepping gecreëerd en toen Hij het afgewerkt had, kwam de baarmoeder op en richtte zich tot Allah waarop Allah zei, "Wat is er aan de hand?" Daarop zei het, "Ik zoek toevlucht tot U voor Al-Qati’ah (degene die de familiebanden verbreken)" Waarop Allah zei, "Accepteer je het (ben je tevreden) als ik Mijn Gunsten neer zend op degene die jouw banden behoudt, en Mijn Gunsten weerhoud van degene die jouw banden verbreekt?" Daarop zei het, "Ja, O mijn Heer!" Toen zei Allah, "Dat is voor jou." In een hadith Qudsi lezen we: "Allah de Verhevene zegt: "Ik ben de Meest Barmhartige, Ik heb Ar-Rahim geschapen en Ik snij er een naam voor uit van mijn naam, dus wie er goeden banden mee houdt; Ik zal goede banden met hem houden, en wie de banden verbreekt, Ik verbreek en beëindig hem." [Ahmad, Abu Dawud en At-Tirmidhi] De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft ook gezegd: "Er is geen zonde waar Allah de bestraffing gemakkelijker voor geeft in dit leven, naast hetgeen Allah bewaart aan bestraffing voor de zondaar in het Hiernamaals, dan de zonde van overtreding en het verbreken van familiebanden." [Ahmad, Abu Dawud, At-Timidhi en Ibn Majah] [B] Wat doe je als jij wel banden met je familieleden onderhoudt, maar zij alle banden met jou verbreken? Verbreek je ze dan? Nee, luister naar de hadith van de Profeet (salAllahu alaihi was alaam): Er kwam een man bij hem en zei, "O Boodschapper van Allah, ik heb familieleden met wie ik goede banden onderhoudt maar zij verbreken de banden met mij. Ik vergeef ze maar ze beknellen mij, ik ben goed voor ze maar ze behandelen mij slecht, moet ik hen net zo behandelen als zij mij behandelen?" De Profeet antwoordde: "Nee, als je dat doet zullen alle banden verbroken worden. In tegenstelling, wees gul en blijf in contact met hen, je zal altijd de steun van Allah hebben zolang je op deze manier doorgaat." [Ahmad, Muslim] Allah Subhanahu wa Ta’aala beveelt ons om goede banden met onze familieleden te hebben: « En degenen, die verbinden, wat Allah bevolen heeft verbonden te worden en die hun Heer vrezen en de kwade afrekening duchten. » {13:21} En Hij vertelt ons ook dat het een taak van de moslim tegenover zijn familieleden is. En Hij zegt: « Geef de verwanten… » {17:26} De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd, "Degene die wil dat zijn onderhoud overvloedig wordt en ouder wil worden, laat hem goede banden houden met zijn familieleden." [Bukhari & Muslim] Een bedoeïen vroeg aan de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam), "O Boodschapper van Allah, zeg me iets wat me dichter bij het Paradijs brengt en me verder weg houdt van het Hellevuur." De Profeet zei, "Onderwerp je alleen aan Allah en ken geen deelgenoten aan Hem toe, verricht het gebed, betaal zakah en sticht goede banden met je familieleden," Toen de bedoeïen wegging, zei de Profeet, "als hij vast houdt aan wat Ik hem gezegd heb, zal hij het Paradijs betreden." [Bukhari & Muslim] De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei ook, "Ar-Rahim hangt aan de troon van Allah (al-A’rsh) en zegt: Degene die mij verbindt, Allah zal hem verbinden, en degene die mij verbreekt, Allah zal met hem verbeken." [Bukhari & Muslim] Nadat we al deze verzen en vele hadith gelezen hebben, zouden we een serieuze blik op ons leven moeten werpen; zien we onszelf in deze grote zonden van het verbeken van familiebanden, dan moeten we oprecht berouw tonen. Dit berouw moet ons weerhouden om opnieuw in deze zonde te vervallen en ons doen betreuren wat we gedaan hebben en we zouden vastbesloten moeten zijn niet meer in deze zonde te vervallen. We zouden zonder uitstel tot inkeer moeten komen voordat het te laat is want we weten niet wanneer de dood zal komen. 'Elke daad die door de mens wordt verricht is ofwel profijtvol of schadelijk voor hem in deze wereld en in de volgende, en anders is het profijtvol voor hem in deze wereld en schadelijk voor hem in de andere. De beste weg voor de mens is te doen wat profijtvol voor hem is in het Hiernamaals en weg te blijven van datgene wat schadelijk voor hem is in het Hiernamaals. Dit is de realiteit van iman: doen wat goed voor hem is, en dat is dankbaarheid; en wegblijven van wat hem schaadt, en dat is geduld'. (Sheikh Ibn AlQayyim Ra7iemahoe Allah)

Wonder2008
27-05-2008, 14:46
Deze is echt mooi.: http://nl.youtube.com/watch?v=tLqt63jVoog Een heel mooie masha ALLAH

Wonder2008
27-05-2008, 14:49
Familiebanden Eén van de grote zondes die vandaag de dag wijd verspreidt is onder de moslims en al zolang duurt dat het een gewoonte is geworden waar mensen zich niet bewust van zijn en die men niet afkeurt, is het verbreken van familiebanden. Dit is een grote zonden in overeenstemming met de opvattingen van alle geleerden omdat het verbod erop en de waarschuwing ervoor zeer nadrukkelijk is, en dat is uitgesloten worden van het betreden van het Paradijs op de Dag des Oordeels. Dit is duidelijk vanuit de hadith van de Profeet (salallahu alaihi was alaam): "Iemand die de banden met familieleden verbreekt, zal het paradijs niet betreden." Met welke familieleden mag men de banden niet verbreken? Dit zijn zowel de naaste familieleden zoals ouders, broers, zussen, ooms van vader en moeders kant als de indirecte familieleden zoals neven en nichten. Dit geldt zowel voor moslim als niet-moslim familieleden. [B]Hoe is het verbreken van familiebanden verboden? Het verbreken van familiebanden bestaat uit verscheidene maten van ernst; de ergste soort is om de banden volledig te verbreken (zelfs niet groeten of een enkel woord wisselen). En minder ernstig is het wanneer je band met hen niet meer compleet is, het soort relatie waar nog begroetingen worden uitgewisseld maar er geen wederzijdse visites op de gepaste gelegenheden zoals Eid en trouwerijen plaatsvinden en er geen financiële steun en wederzijdse hulp is. Dit alles is haram (verboden) maar sommigen zijn erger dan anderen. Wat wordt er over dit onderwerp vermeld? « Zult gij dan niet door u af te wenden verderf in het land brengen en uw familiebanden verbreken? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt, zodat Hij hen doof heeft gemaakt en hun ogen verblind. » {47:22-23} Imam Ibn Kathir zegt in zijn uitleg van deze twee verzen, "dit betekent dat je terug gaat naar de periode van onwetendheid (periode voor de islam); je verspreidt kwaad en overtredingen op aarde, en verbreekt de banden met familieleden…" Dit is een nadrukkelijk algemeen verbod op overtredingen op aarde en het verbreken van familiebanden in het bijzonder. De profeet (sallallahu alaihi was alaam) heeft gezegd: "Allah heeft Zijn schepping gecreëerd en toen Hij het afgewerkt had, kwam de baarmoeder op en richtte zich tot Allah waarop Allah zei, "Wat is er aan de hand?" Daarop zei het, "Ik zoek toevlucht tot U voor Al-Qati’ah (degene die de familiebanden verbreken)" Waarop Allah zei, "Accepteer je het (ben je tevreden) als ik Mijn Gunsten neer zend op degene die jouw banden behoudt, en Mijn Gunsten weerhoud van degene die jouw banden verbreekt?" Daarop zei het, "Ja, O mijn Heer!" Toen zei Allah, "Dat is voor jou." In een hadith Qudsi lezen we: "Allah de Verhevene zegt: "Ik ben de Meest Barmhartige, Ik heb Ar-Rahim geschapen en Ik snij er een naam voor uit van mijn naam, dus wie er goeden banden mee houdt; Ik zal goede banden met hem houden, en wie de banden verbreekt, Ik verbreek en beëindig hem." [Ahmad, Abu Dawud en At-Tirmidhi] De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft ook gezegd: "Er is geen zonde waar Allah de bestraffing gemakkelijker voor geeft in dit leven, naast hetgeen Allah bewaart aan bestraffing voor de zondaar in het Hiernamaals, dan de zonde van overtreding en het verbreken van familiebanden." [Ahmad, Abu Dawud, At-Timidhi en Ibn Majah] [B] Wat doe je als jij wel banden met je familieleden onderhoudt, maar zij alle banden met jou verbreken? Verbreek je ze dan? Nee, luister naar de hadith van de Profeet (salAllahu alaihi was alaam): Er kwam een man bij hem en zei, "O Boodschapper van Allah, ik heb familieleden met wie ik goede banden onderhoudt maar zij verbreken de banden met mij. Ik vergeef ze maar ze beknellen mij, ik ben goed voor ze maar ze behandelen mij slecht, moet ik hen net zo behandelen als zij mij behandelen?" De Profeet antwoordde: "Nee, als je dat doet zullen alle banden verbroken worden. In tegenstelling, wees gul en blijf in contact met hen, je zal altijd de steun van Allah hebben zolang je op deze manier doorgaat." [Ahmad, Muslim] Allah Subhanahu wa Ta’aala beveelt ons om goede banden met onze familieleden te hebben: « En degenen, die verbinden, wat Allah bevolen heeft verbonden te worden en die hun Heer vrezen en de kwade afrekening duchten. » {13:21} En Hij vertelt ons ook dat het een taak van de moslim tegenover zijn familieleden is. En Hij zegt: « Geef de verwanten… » {17:26} De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd, "Degene die wil dat zijn onderhoud overvloedig wordt en ouder wil worden, laat hem goede banden houden met zijn familieleden." [Bukhari & Muslim] Een bedoeïen vroeg aan de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam), "O Boodschapper van Allah, zeg me iets wat me dichter bij het Paradijs brengt en me verder weg houdt van het Hellevuur." De Profeet zei, "Onderwerp je alleen aan Allah en ken geen deelgenoten aan Hem toe, verricht het gebed, betaal zakah en sticht goede banden met je familieleden," Toen de bedoeïen wegging, zei de Profeet, "als hij vast houdt aan wat Ik hem gezegd heb, zal hij het Paradijs betreden." [Bukhari & Muslim] De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei ook, "Ar-Rahim hangt aan de troon van Allah (al-A’rsh) en zegt: Degene die mij verbindt, Allah zal hem verbinden, en degene die mij verbreekt, Allah zal met hem verbeken." [Bukhari & Muslim] Nadat we al deze verzen en vele hadith gelezen hebben, zouden we een serieuze blik op ons leven moeten werpen; zien we onszelf in deze grote zonden van het verbeken van familiebanden, dan moeten we oprecht berouw tonen. Dit berouw moet ons weerhouden om opnieuw in deze zonde te vervallen en ons doen betreuren wat we gedaan hebben en we zouden vastbesloten moeten zijn niet meer in deze zonde te vervallen. We zouden zonder uitstel tot inkeer moeten komen voordat het te laat is want we weten niet wanneer de dood zal komen. 'Elke daad die door de mens wordt verricht is ofwel profijtvol of schadelijk voor hem in deze wereld en in de volgende, en anders is het profijtvol voor hem in deze wereld en schadelijk voor hem in de andere. De beste weg voor de mens is te doen wat profijtvol voor hem is in het Hiernamaals en weg te blijven van datgene wat schadelijk voor hem is in het Hiernamaals. Dit is de realiteit van iman: doen wat goed voor hem is, en dat is dankbaarheid; en wegblijven van wat hem schaadt, en dat is geduld'. (Sheikh Ibn AlQayyim Ra7iemahoe Allah) Barka ALLAH oufiek Ya Oeghtie

Wonder2008
27-05-2008, 14:50
Ik ben el hamdoulilah nooit ongehoorzaam geweest tegen 1 van mn ouders. Ik was altijd goed tov hen.

Groen-oogje
27-05-2008, 14:53
Ruzie en Verzoening Bron: www.islamqa.com Vertaald door www.AlMutaqqun.tk Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Vreest dan Allah en sticht vrede onder jullie. En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper, als jullie gelovigen zijn.” [al-Anfaal 8:1] “Er is geen goed in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve wie aanmaant tot liefdadigheid of wijsheid of verzoening tussen de mensen, wie dat doet om het welbehagen van Allah te bereiken: Wij zullen hem een geweldige beloning geven.” [al-Nisa’ 4:114] De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft ons verteld dat het verzoenen van mensen beter is dan vrijwillig vasten, vrijwillige gebeden verrichten en vrijwillige liefdadigheid geven. Het is overgeleverd dat Abu’l-Darda’ (radiAllahu ‘anhu) gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Zal ik jullie vertelen over iets wat beter is dan de status van (vrijwillig) vasten, bidden en liefdadigheid?” Ze zeiden: “Ja.” Hij zei: “Verzoenen in een geval van onenigheid, want het kwaad van de onenigheid is de scheerder.” Al-Tirmidhi heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Het is de scheerder en ik zeg niet dat het haar scheert, maar het scheert (m.a.w. verwoest) religieuze toewijding.” Overgeleverd door Abu Dawoed, 4273; al-Tirmidhi, 2433. Geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi. De islam staat het toe om leugens te vertellen om dit grootse doel te bereiken. Je mag beide partijen dus vertellen dat de ander goede dingen over hen gezegd heeft en hen geprezen heeft, om de verzoening te bemoedigen. Dit valt niet onder de categorie van leugens die haram zijn. Het is overgeleverd van Umm Kalthoem bint ‘Uqbah ibn Abi Mu’iet dat zij de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: “Degene die verzoening tussen mensen nastreeft en goede dingen zegt, is geen leugenaar.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 2490. Het is haram voor moslims om elkaar te negeren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En weest geduldig: voorwaar, Allah is met de geduldigen.” [al-Anfaal 8:46] “En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen.” [Aal ‘Imraan 3:103] Het is overgeleverd dat Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Haat elkaar niet, benijd elkaar niet, wend jullie niet van elkaar af. Wees, O dienaren van Allah, broeders. Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder voor meer dan drie dagen te negeren.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 6065; Muslim, 2559. Het is overgeleverd van Abu Ayyoeb al-Ansaari (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder voor meer dan drie dagen te negeren, waarbij elk van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen. De betere van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 2757; Muslim, 2560. Het is overgeleverd van Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “De poorten van het Paradijs zijn geopend op maandag en donderdag en iedereen die niets met Allah vereenzelvigt, wordt vergeven, behalve een man die een ruzie met zijn broeder heeft gehad. Er wordt gezegd: ‘Wacht op deze twee totdat zij verzoenen, wacht op deze twee totdat zij verzoenen, wacht op deze twee totdat zij verzoenen.’” Overgeleverd door Muslim, 2565. Al-Nawawi heeft gezegd: “Wacht op deze twee” betekent “wacht totdat zij verzoend zijn en de liefde tussen hen hersteld is.” Het is overgeleverd van Abu Kharaash al-Sulami dat hij de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: “Wanneer iemand zijn broeder een jaar negeert, is het alsof hij zijn bloed vergoten heeft.” Overgeleverd door Abu Dawoed, 4915. Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Targhieb, 2762. Deze teksten geven aan dat het voor een moslim verboden is om zijn broeder langer dan drie dagen te negeren door hem niet te groeten met salaam en door zich van hem af te wenden, zolang dat negeren niet om een shar’i reden is en niet gedaan wordt om een bepaald doel te bereiken, in welk geval het wel langer dan drie dagen toegestaan is voor hem. En Allah weet het het beste

Wonder2008
27-05-2008, 15:03
Wat als je contact verbreekt omdat bijvoorbeeld ze verkeerd bezig zijn nochtans verschillende malen verwittigd en raad gegeven en advies en koran teksten erbij gehaald etc....?

__ik__ik
27-05-2008, 15:09
Deze is echt mooi.: http://nl.youtube.com/watch?v=tLqt63jVoog dankjewel, maar hij werkt niet..

__ik__ik
27-05-2008, 15:10


Familiebanden Eén van de grote zondes die vandaag de dag wijd verspreidt is onder de moslims en al zolang duurt dat het een gewoonte is geworden waar mensen zich niet bewust van zijn en die men niet afkeurt, is het verbreken van familiebanden. Dit is een grote zonden in overeenstemming met de opvattingen van alle geleerden omdat het verbod erop en de waarschuwing ervoor zeer nadrukkelijk is, en dat is uitgesloten worden van het betreden van het Paradijs op de Dag des Oordeels. Dit is duidelijk vanuit de hadith van de Profeet (salallahu alaihi was alaam): "Iemand die de banden met familieleden verbreekt, zal het paradijs niet betreden." Met welke familieleden mag men de banden niet verbreken? Dit zijn zowel de naaste familieleden zoals ouders, broers, zussen, ooms van vader en moeders kant als de indirecte familieleden zoals neven en nichten. Dit geldt zowel voor moslim als niet-moslim familieleden. [B]Hoe is het verbreken van familiebanden verboden? Het verbreken van familiebanden bestaat uit verscheidene maten van ernst; de ergste soort is om de banden volledig te verbreken (zelfs niet groeten of een enkel woord wisselen). En minder ernstig is het wanneer je band met hen niet meer compleet is, het soort relatie waar nog begroetingen worden uitgewisseld maar er geen wederzijdse visites op de gepaste gelegenheden zoals Eid en trouwerijen plaatsvinden en er geen financiële steun en wederzijdse hulp is. Dit alles is haram (verboden) maar sommigen zijn erger dan anderen. Wat wordt er over dit onderwerp vermeld? « Zult gij dan niet door u af te wenden verderf in het land brengen en uw familiebanden verbreken? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt, zodat Hij hen doof heeft gemaakt en hun ogen verblind. » {47:22-23} Imam Ibn Kathir zegt in zijn uitleg van deze twee verzen, "dit betekent dat je terug gaat naar de periode van onwetendheid (periode voor de islam); je verspreidt kwaad en overtredingen op aarde, en verbreekt de banden met familieleden…" Dit is een nadrukkelijk algemeen verbod op overtredingen op aarde en het verbreken van familiebanden in het bijzonder. De profeet (sallallahu alaihi was alaam) heeft gezegd: "Allah heeft Zijn schepping gecreëerd en toen Hij het afgewerkt had, kwam de baarmoeder op en richtte zich tot Allah waarop Allah zei, "Wat is er aan de hand?" Daarop zei het, "Ik zoek toevlucht tot U voor Al-Qati’ah (degene die de familiebanden verbreken)" Waarop Allah zei, "Accepteer je het (ben je tevreden) als ik Mijn Gunsten neer zend op degene die jouw banden behoudt, en Mijn Gunsten weerhoud van degene die jouw banden verbreekt?" Daarop zei het, "Ja, O mijn Heer!" Toen zei Allah, "Dat is voor jou." In een hadith Qudsi lezen we: "Allah de Verhevene zegt: "Ik ben de Meest Barmhartige, Ik heb Ar-Rahim geschapen en Ik snij er een naam voor uit van mijn naam, dus wie er goeden banden mee houdt; Ik zal goede banden met hem houden, en wie de banden verbreekt, Ik verbreek en beëindig hem." [Ahmad, Abu Dawud en At-Tirmidhi] De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft ook gezegd: "Er is geen zonde waar Allah de bestraffing gemakkelijker voor geeft in dit leven, naast hetgeen Allah bewaart aan bestraffing voor de zondaar in het Hiernamaals, dan de zonde van overtreding en het verbreken van familiebanden." [Ahmad, Abu Dawud, At-Timidhi en Ibn Majah] [B] Wat doe je als jij wel banden met je familieleden onderhoudt, maar zij alle banden met jou verbreken? Verbreek je ze dan? Nee, luister naar de hadith van de Profeet (salAllahu alaihi was alaam): Er kwam een man bij hem en zei, "O Boodschapper van Allah, ik heb familieleden met wie ik goede banden onderhoudt maar zij verbreken de banden met mij. Ik vergeef ze maar ze beknellen mij, ik ben goed voor ze maar ze behandelen mij slecht, moet ik hen net zo behandelen als zij mij behandelen?" De Profeet antwoordde: "Nee, als je dat doet zullen alle banden verbroken worden. In tegenstelling, wees gul en blijf in contact met hen, je zal altijd de steun van Allah hebben zolang je op deze manier doorgaat." [Ahmad, Muslim] Allah Subhanahu wa Ta’aala beveelt ons om goede banden met onze familieleden te hebben: « En degenen, die verbinden, wat Allah bevolen heeft verbonden te worden en die hun Heer vrezen en de kwade afrekening duchten. » {13:21} En Hij vertelt ons ook dat het een taak van de moslim tegenover zijn familieleden is. En Hij zegt: « Geef de verwanten… » {17:26} De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd, "Degene die wil dat zijn onderhoud overvloedig wordt en ouder wil worden, laat hem goede banden houden met zijn familieleden." [Bukhari & Muslim] Een bedoeïen vroeg aan de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam), "O Boodschapper van Allah, zeg me iets wat me dichter bij het Paradijs brengt en me verder weg houdt van het Hellevuur." De Profeet zei, "Onderwerp je alleen aan Allah en ken geen deelgenoten aan Hem toe, verricht het gebed, betaal zakah en sticht goede banden met je familieleden," Toen de bedoeïen wegging, zei de Profeet, "als hij vast houdt aan wat Ik hem gezegd heb, zal hij het Paradijs betreden." [Bukhari & Muslim] De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei ook, "Ar-Rahim hangt aan de troon van Allah (al-A’rsh) en zegt: Degene die mij verbindt, Allah zal hem verbinden, en degene die mij verbreekt, Allah zal met hem verbeken." [Bukhari & Muslim] Nadat we al deze verzen en vele hadith gelezen hebben, zouden we een serieuze blik op ons leven moeten werpen; zien we onszelf in deze grote zonden van het verbeken van familiebanden, dan moeten we oprecht berouw tonen. Dit berouw moet ons weerhouden om opnieuw in deze zonde te vervallen en ons doen betreuren wat we gedaan hebben en we zouden vastbesloten moeten zijn niet meer in deze zonde te vervallen. We zouden zonder uitstel tot inkeer moeten komen voordat het te laat is want we weten niet wanneer de dood zal komen. 'Elke daad die door de mens wordt verricht is ofwel profijtvol of schadelijk voor hem in deze wereld en in de volgende, en anders is het profijtvol voor hem in deze wereld en schadelijk voor hem in de andere. De beste weg voor de mens is te doen wat profijtvol voor hem is in het Hiernamaals en weg te blijven van datgene wat schadelijk voor hem is in het Hiernamaals. Dit is de realiteit van iman: doen wat goed voor hem is, en dat is dankbaarheid; en wegblijven van wat hem schaadt, en dat is geduld'. (Sheikh Ibn AlQayyim Ra7iemahoe Allah) dankjewel:goedzo: dit is precies wat ik nodig heb.

just_palestin
27-05-2008, 15:11
dankjewel, maar hij werkt niet.. ` Graag gedaan, maar hij doet het gewoon. Anders ga je naar youtube en type je: Goedheid jegens de ouders.

Wonder2008
27-05-2008, 15:13
Wat als je contact verbreekt omdat bijvoorbeeld ze verkeerd bezig zijn nochtans verschillende malen verwittigd en raad gegeven en advies en koran teksten erbij gehaald etc....? Geeft niemand antwoordt op mn vraag?


Pagina's : [1] 2