Bekijk volle/desktop versie : Qoraan30-12-2003, 17:24
Ik zet hier een paar verzen uit De Koran die makkelijker uitgelegd worden met een verhaal. ( ik typ ze over uit een boek )

Al-Fatihah ( De opening )

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
2. Alle lof en dank aan Allah , de Heer van alle werelden.
3. De Barmhartige, de Genadevolle
4. De Enige Eigenaar van de Dag des Oordeels.
5. U ( alleen ) aanbidden wij, en U ( alleen ) vragen wij ( voor alles ) om hulp.
6. Leidt ons op het Rechte Pad
7. Het Pad van degene die Uw gunsten hebben gekregenen niet van degenen die Uw woede hebben gewekt of van degenen die dwalen.

Soera Fatihah is een heel speciaal om meerdere redenen. Het is de mooie opening van het Boek van Allah: DE Qoraan.

Er is overgeleverd dat Soera Faatihah twee keer is geopenbaard, dus niet zoals de andere soera's die eenmalig geopenbaard zijn, een keer in Mekka en een keer in Medina.

Een engel vertelde de Profeet eens dat het een licht was wat nooit eerder aan een andere profeet gegeven is.

Het is de belangerijkste doe'a van de Moslims en we moeten het tijdens iedere Raka'ah van het gebed reciteren.

Hierdoor is Faatihah het meest herhaalde gebed van de wereld, miljoenen moslims over de wereld reciteren het minstens 17 keer per dag.

Omdat het aan het begin van de Qoraan staat is deze soera eigenlijk een smeekgebed van de mens en de rest van de Qoraan is het antwoord van Allah, waarin Hij de mens het juiste pad wijst dat hem voorspoed zal geven in dit leven en het leven hierna. ( Hiernamaals )

Allah vraagt de mens de Qoraan te lezen met de bedoeling de ' rechte weg ' en de juiste leiding te ontdekken.AN- NAAS ( De Mens )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Zeg: '' Ik zoek mijn toevlucht bij de HEER DER MENSHEID.
2. De Koning der mensheid.
3. De GOD der Mensheid.
4. Tegen het kwaad van de influisteringen van de duivel.
5. Die in de harten van de mensen fluistert,
6. te midden van de djinns en de mensen.

Alleen Allah kan ons beschermen tegen het kwade van sjaitaan die de mensen en de djinns slechte gedachten influistert. Allah is de Schepper van alles en heeft de volledige Macht over alles en iedereen.

Wanneer iemand moeilijkheden krijgt zoals honger, de dood van een familielid, zijn werk verliest, een ernstige ziekte krijgt, als er brand is of je krijgt een ongeluk, moet hij of zij soera al-Falaq en An-Naas reciteren zo vaak als nodig is.

Deze woorden van steun, licht en bescherming zijn een geschenk van de Heer der werelden.


Al-Falaq ( De dageraad )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1.Zeg:'' Ik zoek mijn toevlucht bij de HEER van de dageraad.
2.Tegen het kwaad wat Hij geschapen heeft.
3.En tegen het kwaad van de duisternis (nacht)
4.Tegen het kwaad van de bezweerders wanneer deze door bezweringen vaste banden willen ontbinden.
5.En tegen het kwaad van de jaloerse wanneer hij jaloers is.

Deze Soera werd aan de Profeet geopendbaard in een tijd dat zijn gezonheid en zijn geheugen verminderden door tovenarij of zwarte kunst, die op hem gebruikt was door een Joodse man in medina die Labied heette.

Deze man had wat haren van de profeten te pakken gekregen en had er een bezweringsformule over uitgesproken.

Allah heeft goed en kwaad geschapen en heeft alle macht erover. Als je in het donker loopt of als je bang bent dat iemand je kwaad wil doen; vraag dan om bescherming van Allah tegen het kwade door deze soera op te zeggen.


Al-Iglaas ( De zuiverheid )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Zeg: hij is Allah, de Enige
2. Allah die Zichzelf in alles voorziet
3. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt.
4 En er is niemand die met hem te vergelijken is.

In verschillende hadies wordt gezegd dat de soera was geopendbaard naar aanleiding van vragen over Allah, die inwoners van Mekka aan de Profeet stelden.

Telkens antwoordde de Profeet met deze Soera.

Allah is EEN in de betekenis dat er nergens iets is wat op Hem lijkt of waarmee Hij vergeleken kan worden.

Hij heeft niets en niemand nodig. Hij heeft geen vader of moeder. Hij heeft geen vrouw nodig om Hem te vergezellen of een zoon om Hem te helpen.

Hij is de Levende Die nooit sterft, zonder begin of einde, de Eeuwig Bestaande.


Al-Masad ( De palmvezels )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Vergaan is de macht van Aboe Lahab en vergaan zal hijzelf.
2. Hij zal geen nut hebben van zijn weelde en zijn kinderen.
3. Hij zal in een vuur branden met laaiende vlammen!
4. En ook zijn vrouw, die hout aandraagt.
5. Om haar nek zal een touw van palmvezels gebonden zijn.

Aboe Lahab en zijn vrouw deden tijdens hun leven vreselijke, bijna ongelooflijke dingen, tegen de Profeet en zijn vrienden.
Ondanks dat hij de eigen oom van de Profeet was, probeerde Aboe Labab toch allerlei manieren de Profeet het even zuur te maken. Hij is de enige persoon die in de Qor'aan bij naam genoemd wordt voor de straf van Allah.

Zijn vrouw had de gewoonte vroeg op te staan om stekels te verzamelen en die voor het huis van de Profeet te gooien.

Er wordt verteld dat ze een waardevolle halsketting had en deze wilde verkopen en dit geld te gebruiken om de profeet op een of andere manier te kwetsen.

Allah zegt haar dat ze een dik touw om haar nek zal dragen ( in plaats van een keting ) in de HEL.

Deze soera is bekend al-Lahab.

30-12-2003, 17:26


Salaam oe3alaikom broeders en zusters..

Als jullie meer willen lezen van dit soort...dan moeten jullie ff reageren en dan typ ik verder....

Beslamaaa

30-12-2003, 23:08
nou omar type verder

31-12-2003, 00:18
macha allah!
Ja broeder graag, daar leren veel mensen van!echt please doe het en je zal inchallah beloond voor worden!

31-12-2003, 14:49


salaam oe3alaikom

omar ( neefjee ) en mafiagirl ik zal ff meer plaatsen...

31-12-2003, 15:59
An-Nasr ( De Hulp )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Als de hulp van Allah tot je komt.
2. En je ziet dat de mensen in grote groepen tot Allah's godsdienst treden,
3. Verheerlijk en prijs dan je Heer, en vraag om zijn Vergiffenis. Waarlijk, Hij is de Ene Die berouw aanvaart en vergeeft.

Soera an-Nasr was de laatste complete soera van de Qor'aan die geopenbaard werd, tijdens de afscheidsbedevaart drie maanden voordat de profeet dood ging. De soera was een teken van Allah dat de Profeet zijn opdracht voltooid had en dat hij kon uitkijken naar de terugkeer tot zijn Heer, Die tevreden over hem was.

Slechts 2 jaren daarvoor, was de stad Mekka vreedzaam ingenomen door een leger van 10.000 moslims en was gereinigd van afgoderij en slechte praktijken.

Nu vergezelden niet minder dan 100.000 gelovigen de profeet op zijn afscheidsbedevaart naar de heilige stad!

In die korte tijd was de Islam tot buiten Mekka en Medina door heel Arabie verspreid en de handelaren vertelden over de Islam tot ver over de grenzen. De verspreiding van De Boodschap van Mohammed was door Allah's oneindige Genade een grote overwinning geworden.

Hoewel dit een speciale opdracht was voor de geliefde Profeet, is het ook een taak van alle Moslims om de Islam aan anderen uit te leggen.

Wanneer iemand ergens succes mee heeft, hoe hard hij zijn best gedaan heeft en hoeveel moeilijkheden hij heeft gehad, hij zal nooit moet vergeten Allah ervoor te bedanken en vergeving te vragen aan zijn Schepper en Onderhouder.


Al-Kaafiroen ( De Ongelovigen )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Zeg:'' O ongelovigen ! ''
2. Ik aanbid niet wat jullie aanbidden
3. Noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid.
4. En ik zal niet aambidden wat jullie aanbidden.
5. Noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid
6. Daarom voor jullie je eigen godsdienst en voor mij de mijne.

De Mekkanen die zich verzetten tegen de boodschap van de profeet probeerden soms met de profeet afspraken te maken de Islamitische godsdienst te veranderen, omdat ze dachten dat het dan gemakkelijker voor hen zou zijn.

Sommige mensen zeiden als de Profeet een jaar hun afgoden zou aanbidden, dat ze Allah in het volgende jaar zouden aanbidden en dan zo ieder jaar wisselen.

Dus openbaarde Allah deze soera om de Qoeraish duidelijk te maken dat dit een onmogelijke idee was en ook om ons te laten zien hoe we tegen de ongelovigen moeten praten.

Als een persoon de Islam niet wil aannemen nadat deze aan hem is uitgelegd, dan moeten we geen ruzie met hem maken maar alleen zeggen;

Ik mijn geloof en jij jouw geloof.Al-Kawthar ( Een rivier in het Paradijs )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Waarlijk, Wij hebben aan jou Al-Kauthar gegeven.
2. Bidt daarom tot jou Heer en offer
3.Want degenen die jou boos maken zullen uitsterven.

Sommige leiders van de Qoeraish lachten de profeet Mohammed uit. toen zijn zoon Qaasiem stierf en zeiden dat hij nu geen zoons meer had om zijn naam te dragen en dat hij na zijn dood vergeten zou worden,

Met deze soera beloofde Allah dat het juist de mensen die de profeet beledigden zouden zijn, die niemand zouden hebben om achter te laten en niet hijzelf.

1400 jaar later vragen miljoenen moslims over de hele wereld aan Allah om Zijn zegeningen aan de Profeet en zijn familie en Metgezellen te geven, bij ieder gebed en ook tijdens vele andere gelegenheden.

Al Kauwthar is de naam van een fontein in het paradijs. Het betekent overvloed of genoeg; meer goede dingen dan een mens nodig heeft. Ibn Abas zei hierover: Dat is het goede wat Allah aan zijn Boodschapper heeft gegeven.


Al-Ma'oen ( De bereidwilligheid )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Heb je degene gezien die de godsdienst ontkent?
2. Dat is degene die een wees afstoot,
3. En niet tot het voeden van de armen aanspoort,
4. Wee voor diegene die gebeden verricht ( zonder oprechtheid )
5. Die de gebeden uitstelt van hun bepaalde tijd,
6. Diegene die goed doet om gezien te worden.
7. En de kleine vriendelijkheid weigeren.

In deze Soera veroordeelt Allah mensen die wel aandacht geven aan aanbidding zoals salaat, maar anderen niet helpen, geen geld aan de armen te geven en kinderen zonder vader en moeder niet steunen.

De soera waarschuwt voor het vergeten van je gebeden door dan wel en dan weer niet op tijd te bidden, of alleen op het laatste moment.

Het waarschuwt ook tegen mensen die alleen bidden om aan anderen te laten zien hoe gelovig ze zijn, en niet uit nederigheid voor de Schepper, Om Allah te eren en uit dankbaarheid.

( dus broeder en zusters bid voor allah en niet voor anderen, op een dag sta je voor allah en niet voor iemand anders )


Quraysj ( De Qoeraish )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Het is een grote gunst en bescherming van Allah voor de Qoeraish.
2. Hun veilige karavanen in de winter en in de zomer.
3. Laat hen dus Allah aanbidden, de Heer van het Huis ( de Kaa'ba in Mekka )
4. Die hen in hongerige tijden voedsel geeft en alle vrees wegneemt.

De profeet Mohammed behoort tot de stam van de Qoeraish die de belangerijkste en machtigste stam in Mekka was. Ze waren trots dat ze zo belangerijk waren en bleven een lange tijd tegen de booschap van de Islam. Om deze soera te kunnen begrijpen moet je weten dat Mekka midden in een zeer droge woestijn ligt haast niets kan groeien. De Qoeraish en de andere inwoners van Mekka overleefden hoofdzakelijk door handel met hun buurlanden.

In de winter stuurden ze handelskaravanen zuidoost naar Jemen waar ze specerijen en andere goederen, die uit India en het Verre Oosten kwamen, kochten. In de zomer verkochten ze deze goederen aan de mensen in het noorden, in Shaam ( Syrie, Palestina, Jordanie en Libanon ) Waarvan ze weer verschillende voedselproducten kochten. Door het reizen ontmoetten ze veel mensen en kregen een grote kennis van verchillende gewoontes en manieren van leven.

De andere grootste bron van inkomen van de Qoeraish waardoor ze voordelen kregen, was de jaarlijkse pelgrimstocht naar de Kaa'ba, dat al gebeurde sinds de tijd van de profeet Ibrahiem, waarvoor mensen van heel ver weg kwamen.

Hierdoor werden de Qoeraish gastheer van de mensen die Mekka bezochten en hun gevoel voor gastvrijheid en verdraagzaamheidwerd daardoor heel groot. In ruil voor hun gastvrijheid werden ze goed behandeld en beschermd, waar ze ook naartoe gingen ; terwijl andere karavanen in Arabie aangevallenwerden door rovers, konden de Qoeraish rustig doorreizen.

De Qoeraish waren gewend geraakt aan het goede en beschermde leven, ze hoefden zich nooit druk te maken om hun voedsel en veiligheid.

In deze soera werd hun verteld dat ze beter de ware Heer van de Kaa'ba konden aanbidden dan hin afgodsbeelden, die erom heen opgesteld stonden en dankbaar moesten zijn aan de Ene, die hen alles gaf wat ze nodig hadden.

31-12-2003, 16:19
Al-Fiel ( De olifant )

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Heb jij niet gezien hoe jou Heer de mensen van de olifant behandelde?
2. Liet Hij niet hun aanval vernietigen?
3. En tot hen zwermen vogels stuurde,
4. Hen treffend met stenen van ' Sidjjil '
5. En hen maakte als fijngekauwd gedroogd gras.

Voor de komst van de Islam gebruikten de Arabieren een kalender en telden de maanden en dagen, maar de jaren niet: in plaats daarvan gaven ze ieder jaar een naam van iets bijzonders dat tijdens dat jaar gebeurde.

Het jaar waarin de Profeet Mohammed was geboren stond bekend als '' Het jaar van de olifant '' en wel door de volgende gebeurtenis.

Een Christelijke generaal uit Abessinie die Abraha heette was in die tijd regeerder in Jemen. Hij was boos dat zoveel christenen ieder jaar naar Mekka gingen om er te bidden en hun spullen daar brachten om te verkopen.

Hij besloot een grote kerk in Sanaa te bouwen, en geloofde dat dan alle mensen in plaats van naar Mekka hiernaar toe zouden komen en dan zou Jemen belangerijker en rijker worden. Nadat hij heel veel tijd, geld en moeite in de bouw van de enorme kerk gestoken had, bleven de pelgrims toch naar Mekka gaan.

Hij besloot toen de Kaa'ba te vernietigen en trok op naar Mekka met een leger van 60.000 man en verscheidene olifanten, wat nog nooit vertoond was in Mekka.

Het leger was voor de inwoners van Mekka te groot om te kunnen weerstaan. Het enige wat ze konden doen was proberen zich te redden door zich te verschuilen in de bergen en grotten rond Mekka. De stad en de Kaa'ba lieten ze onbeschermd achter.

In die tijd was Abdoel Moettalib de grootvader van de profeet, leider van de Qoeraish.

Toen het leger Mekka naderde namen ze veel dieren die van de Qoeraish waren in beslag. Ook 200 kamelen van Abdoel Moettalib. Daarom ging hij naar Abraha om te vragen ze aan hem terug te geven.

Abraha was verbaasd dat hij kwam om zijn kamelen terug te vragen maar niet sprak over de grote Kaa'ba, maar Abdoel Moettalib antwoordde: Ik ben de eigenaar van mijn kamelen en ik vraag je ze aan mij terug te geven. Het ' Huis ' heeft zijn eigen eigenaar en Hij zal het beschermen.

De rest van de Qoeraish bad samen met Abdoel Moettalib tot Allah, Heer van de Kaa'ba, om zijn Huis te beschermen.

Het eerste wonder wat gebeurde was dat de hoofdolifant niet wilde vechten. Toen vernietigde Allah het leger met zwermen vogels die de soldaten met stenen van klei bekogelden waardoor ze hevig bloedden;
hun wonden infecteerdem en ze stierven in zeer korte tijd. De Kaa'ba en Mekka bleven ongedeerd.

31-12-2003, 16:22
moet ik nog meer plaatsen