Bekijk volle/desktop versie : iedereen een hadithe inscha AllahPagina's : [1] 2

27-12-2003, 20:00
SAlaam aleykoem rachmatoellah

wat zouden jullie er van vinden dat ik elke dag een hadithe stuur en jullie inscha Allah mij helpen we plaatsen met z'n alle een hadithe en lezen en praktiseren het inscha Allah

walikom salaam

27-12-2003, 20:01


Abou Hoerayra verhaalt dat de Profeet zei: "Weest niet jaloers op elkaar, en drijft geen oneerlijke handel, en haat elkaar niet, en keert jullie niet van elkaar af en doe geen bod als een ander biedt en weest als broeders dienaren van Allah. De broeder is een broeder van een moslim: behandelt hem niet onrechtvaardig en kijkt niet op hem neer en laat hem niet in de steek. Godsvrees (Taqwa) is hier – en hij wees drie maal naar zijn borst – om slecht te worden, volstaat het voor een moslim om op zijn broeder neer te kijken. Alles van een moslim is verboden voor een moslim: zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer.”

27-12-2003, 20:11
deze vond ik er toepasselijk voor deze topic


Beloning voor het volgen van het kennispad

De Profeet (s.a.w.s) zei: "Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het paradijs makkelijk gemaakt."

Overlevering: Muslim

27-12-2003, 22:51
Abu Mousa, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: De gelovige vormt samen met een andere gelovige een soort bouwwerk, het ene deel steunt op het andere. Hij maakte een gebaar door zijn vingers in elkaar te schuiven. [overgeleverd door Bouchari en Moesliem]

Djabir heeft overgeleverd dat de heilige Profeet (v.z.m.h.) zei: "Elke goede handeling is liefdadigheid." (Bukhari)

Omar Ibn oel-khattaab, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, horen zeggen: "De daden worden op grond van de intenties beoordeeld en iedereen wordt beloond naar zijn intenties. Degene die migreert voor Allah en Zijn gezant, die is ook met Allah en Zijn gezant verbonden door zijn keuze, maar degene die migreert vanwege wereldse voordelen of vanwege een huwelijk met een vrouw zal beoordeeld worden naar de intentie van deze keuze om te migreren'." [Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim].

In een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn,zegt hij: "De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: "Wie graag in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en lang wenst te leven, moet een goede band houden met zijn bloedverwanten'." [overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem]

Naar een overlevering van Aboe Dharr Jundub Ibn Junaad en Aboe Abdurrahmaan Mu'ath Ibn Jabal, moge Allah met hen tevreden zijn, heeft de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, gezegd: "Vrees Allah waar je ook bent, en reageer op een ondeugdzame handeling met een deugdzame daad want zo neem je het kwaad weg en wees aardig tegen je medemens". [overgeleverd door Termidhi]

27-12-2003, 23:01


Abu Thar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:"De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, zei tegen mij: 'Wees fatsoenlijk in je gedrag en minacht dit niet, ook al gaat het er maar om je broeder met een vriendelijk gezicht tegemoet te treden." [Overgeleverd door Moesliem]

Abu Mohammad Al Hassan Ibn Ali Ibn Abi Taalib, de geliefde kleinzoon van de Profeet, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb van de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, geleerd: 'Vermijd wat je verdacht vindt in ruil voor wat niet verdacht is." [Overgeleverd door An-nasa i en At-tirmithi]


Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, gezegd: 'Wie tot het volgen van het goede leidraad aanmoedigt heeft er net zoveel baat bij als degenen die hem daarin volgen, zonder dat hun beloning minder wordt. Maar wie tot het volgen van een dwaling oproept heeft net zoveel zonden als degenen die hem volgen, zonder dat hun zonden minder zouden zijn.' [uiteindelijke overlevering door Moesliem]

Abu Bakr, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: "Zal ik jullie op de hoogte stellen van wat de allergrootste zonden zijn?' Wij zeiden: O, jawel Gezant van Allah. Hij zei: 'Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders'. Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei: 'en zeker het vertellen van een onwaarheid, onwaarheid bij een getuigenverklaring' en bleef dat herhalen totdat wij hoopten dat hij zou stoppen." [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

28-12-2003, 12:31
De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: Wie geen medelijden heeft met het lot van anderen, zal zien, dat hijzelf de goddelijke barmhartigheid moet ontberen. (Moesliem)

28-12-2003, 14:32
Eerst en vooral mn complimenten voor deze geweldige topic

Hier heb ik ook enkele hadiths

De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: 'Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen'

28-12-2003, 14:34
Overgeleverd door Aboe hourayra dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: 'Godvrezendheid en een goed karakter zijn de belangrijkste zaken die leiden tot het paradijs'

28-12-2003, 23:21
Salam aleikom,

het zeggen van salam:

Aboe Oemama zei dat de boodschapper van Allah zei: "waarlijk de mensen die het dichts staan bij Allah staan, zijn zij, die beginnen met het zeggen van salam.

Tirmidhi, Aboe Dawoud, Ahmed


Aboe Hoerairah zeim dat de boodschapper van Allah zei: "De jongeren moeten salam tegen de ouderen zeggen, de voorbijganger tegen degene die zit en de kleine (groep) tegen de grotere"

Boechari


Van Jabir: De Profeet liep voorbij (wat) vrouwen en zei salam tegen hen.


Ahmed


Wa Aleikom Salam Warahmatoelahi Wabarakatoe

28-12-2003, 23:30
Aboe Hoerairah zei: "een man kwam naar de Boodschapper van Allah en zei: "O Boodschapper van Allah, wie van de mensheid heeft het meeste recht op mijn gezelschap?" Hij zei:"je moeder." hij zei: "Wie dan?" Hij zei: "Je moeder." Hij zei: "Wie dan?" Hij zei: "Je moeder." Hij zei: "wie dan?" Hij zei: "Je vader"

Boechari, Muslim


Van Aboe Hoerairah: De Profeet zei: "Geef elkander cadeaus, want een cadeau verwijdert de wraak uit de borst"

Tirmidhi

29-12-2003, 11:57

Citaat:
Origineel gepost door islamicgirl3
Salam aleikom,

het zeggen van salam:

Aboe Oemama zei dat de boodschapper van Allah zei: "waarlijk de mensen die het dichts staan bij Allah staan, zijn zij, die beginnen met het zeggen van salam.

Tirmidhi, Aboe Dawoud, Ahmed


Aboe Hoerairah zeim dat de boodschapper van Allah zei: "De jongeren moeten salam tegen de ouderen zeggen, de voorbijganger tegen degene die zit en de kleine (groep) tegen de grotere"

Boechari


Van Jabir: De Profeet liep voorbij (wat) vrouwen en zei salam tegen hen.


Ahmed


Wa Aleikom Salam Warahmatoelahi Wabarakatoe
Sow zal ik dan ook maar voortaan zeggen

29-12-2003, 12:01
De profeet (vzmh) zei: 'Niemand zal het paradijs binnengaan met (alleen) zijn daden. Daarop vroegen de metgezellen hem: ook jij niet, o profeet van Allah? Nee ook ik niet! Antwoordde de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Behalve wanneer Alllah mij overspoelt met Zijn Barmhartigheid!'

(sahih moslim.)

29-12-2003, 12:10


De profeet (vzmh) zei: ' De beste van jullie is hij die het beste is voor zijn familie, en ik ben de beste van jullie jegens mijn familie. Niemand zal vrouwen respectvol behandelen dan een nobele man en niemand zal hen beledigen dan een niet-nobele man'


(overgeleverd door Ibn 'Asaaker)


30-12-2003, 17:20
Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: 'Een vrouw werd bestraft omdat zij een kat had opgesloten totdat deze dood ging. De vrouw kwam in de hel terecht omdat zij de kat niet te eten en te drinken had gegeven tijdens de opsluiting en omdat zij de kat ook niet liet weggaan om zelf voor eten te zorgen'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

30-12-2003, 20:35

Citaat:
Origineel gepost door lady_arabia
Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: 'Een vrouw werd bestraft omdat zij een kat had opgesloten totdat deze dood ging. De vrouw kwam in de hel terecht omdat zij de kat niet te eten en te drinken had gegeven tijdens de opsluiting en omdat zij de kat ook niet liet weggaan om zelf voor eten te zorgen'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]
Meskien die kat moe wa gecrepeerd hebben Echt erg..

Pagina's : [1] 2