Bekijk volle/desktop versie : Ahadith Qudsia: Hadith's die niet tot de profeetvzm maar tot Allah teruggeleid wordenPagina's : [1] 2

24-12-2003, 18:06
Salaam Alajkoem
Ik wil graag een aantal hadith's Qudsia met jullie delen inchaallah.

Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn)die gezegd heeft, Dat de boodschapper van Allah (vzm) zei, Allah heeft gezegd:

Ik ben zo zelfgenoegzaam dat Ik het niet nodig heb, dat er iemand met Mij wordt geassocieerd. Dus als iemand een daad doet zowel terwille van iemand anders als van Mij, dan doe ik afstand van die daad aan degeen die hij met Mij vergeleek.

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Ibn Maadjah

28-12-2003, 11:16


Op gezag van Aboe Hoerairah ( moge Allah teverden met hem zijn), die zie dat de boodschapper van Allah (vzm) zie dat Allah zei:

"Trots is Mijn mantel en grootsheid Mijn kleed, en degene, die met Mij om een van beiden wedijvert, die zal Ik in het hellevuur werpen[/SIZE] ."

Aboe Dawoed, Ibn Maadjah en Ahmad

28-12-2003, 11:24
Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn)die gezegd heeft, Dat de boodschapper van Allah (vzm) zei: Allah zal op de dag der Opstanding zeggen:

"Waar zijn degenen, die elkaar liefhebben dankzij Mijn glorie? Vandaag zal Ik hen schaduw in Mijn schaduw geven, het zal een dag zijn waar geen schaduw dan Mijn schaduw is"[/SIZE]

Al-Boechari (ook door Malik)

28-12-2003, 22:56
Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn)die het van de profeet (saas) gehoord heeft, die zei:
Allah de Almachtige zegt:

Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben, Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, Als hij Mij in een gemeenschap noemt noem ik hem in een gemeenschap die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de lengte van uitgespreide armen naar hem toe, en als hij naar Mij toe komt lopen dan kom Ik naar hem toe rennen.

Al Boechari

30-12-2003, 19:59


Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn)die gezegd heeft, Dat de boodschapper van Allah (vzm) zei:

De eerste daad waarvoor de dienaar van Allah op de Dag der Opstanding veantwoording moet afleggen is het gebed. Als dat goed is dan zal hij opbloeien en geslaagd zijn; en als dat gebrekkig is: zal hij gefaald en verloren hebben.
Als er iets aan de verplichte gebeden ontbreekt dan zegt de Heer (de Almachtige en Verhevene) "kijk of Mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft gedaan die het ontbrekende in zijn verplichte gebeden kunnen aanvullen. Daarna wordt de rest van zijn daden op dezelfde manier beoordeeld"

at-Tirmidhi

30-12-2003, 20:06

Citaat:
Origineel gepost door karimaah
Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn)die het van de profeet (saas) gehoord heeft, die zei:
Allah de Almachtige zegt:

Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben, Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, Als hij Mij in een gemeenschap noemt noem ik hem in een gemeenschap die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de lengte van uitgespreide armen naar hem toe, en als hij naar Mij toe komt lopen dan kom Ik naar hem toe rennen.

Al Boechari
Sabhanala de woorden van Allah zijn mooi telkens als ik deze hadith lees voel ik de Rahma van Allah

30-12-2003, 20:08

Citaat:
Origineel gepost door lady_arabia
Sabhanala de woorden van Allah zijn mooi telkens als ik deze hadith lees voel ik de Rahma van Allah
Salaam zuster, dat gevoel heb ik ook ikhaal uit deze hadith zoveel steun Alhamdoelillah.

30-12-2003, 20:22
Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn)die gezegd heeft, Dat de boodschapper van Allah (vzm) zei: Allah zal op de dag der Opstanding zeggen:

"O zoon van Adam, Ik voelde Mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht." Hij zal zeggen:"O heer, en hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent?'' Hij zal zeggen; "wist je niet dat Mijn dienaar ,die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had? Wist je niet dat als je hem bezocht had, je Mij bij hem aangetroffen zou hebben? O zoon van Adam ik heb je om eten gevraagd en je hebt Mij niet gevoed. "Hij zal zeggen: "O Heer en hoe had ik U moeten voeden, terwijl U toch de Heer der werelden bent?'' Hij zal zeggen "Wist je niet dat Mijn dienaar ,die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten? Wist je niet dat als je hem gevoed had je dat zeker bij Mij gevonden had. O zoon van Adam ik vroeg jou om Mij te drinken te geven en je hebt Mij niet te drinken gegeven. "Hij zal zeggen: "O Heer hoe had ik U te drinken moeten geven, want u bent toch de Heer der werelden?" Hij zal zeggen Mijn dienaar die en die, heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven. als je hem te drinken had gegeven dan had je dat zeker bij Mij aangetroffen.

Moeslim

30-12-2003, 20:45
Ge kunt da ook plaatsen in die andere topic met hadiths anyway thnx beslema

30-12-2003, 21:05
Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn)die gezegd heeft, Dat de boodschapper van Allah (vzm) zei, Allah heeft gezegd:

"de zonen van Adam zijn tegen de (wisselvalligheid van de ) tijd te keer gegaan, en Ik ben de tijd, in Mijn hand zijn de nacht en de dag"

Al-Bouchaarie

31-12-2003, 14:42
Op gezag van Anas (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: "Ik hoorde de boodschapper van Allah (saas) zeggen: Allah de Almachtige zei:

"O zoon van Adam, zo lang je een beroep op Mij doet en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik vind dat niet erg. O zoon van Adam, al reikten je zonden tot de wolken van de hemel, als je Mij om vergeving vroeg, zou Ik je vergeven. O zoon van Adam , als je tot Mij kwam met zonden, die bijna zo groot als de aarde waren en als je Mij dan onder ogen zou komen, zoder Mij deelgenoten toe te schrijven, dan zou Ik je vergiffenis geven bijna zo groot als dat ( dwz de aarde)."

at-Tirmidhi.

01-01-2004, 19:11

Citaat:
Origineel gepost door karimaah
Op gezag van Anas (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: "Ik hoorde de boodschapper van Allah (saas) zeggen: Allah de Almachtige zei:

"O zoon van Adam, zo lang je een beroep op Mij doet en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik vind dat niet erg. O zoon van Adam, al reikten je zonden tot de wolken van de hemel, als je Mij om vergeving vroeg, zou Ik je vergeven. O zoon van Adam , als je tot Mij kwam met zonden, die bijna zo groot als de aarde waren en als je Mij dan onder ogen zou komen, zoder Mij deelgenoten toe te schrijven, dan zou Ik je vergiffenis geven bijna zo groot als dat ( dwz de aarde)."

at-Tirmidhi.
Heel mooi

01-01-2004, 22:29


Op gezag van oeqbah ibn Anir (moge Allah tevreden met hem zijn),die zei:Ik hoord de boodschapper van Allah (saas) zeggen:

Jullie Heer is verheugd op de schaapsherder, die bovenop een rots, de oproep tot het gebed doet en bidt. Dan zegt Allah (de Verheerlijkte en Verhevene): "Kijk naar deze dienaar van Mij, hij doet de oproep tot het gebed op en bidt: hij heeft ontzag voor Mij. Ik heb Mijn dienaar (zijn zonden) vergeven en hem tot het paradijs toegelaten."

An Nasa'i

03-01-2004, 18:02
Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn)die gezegd heeft, Dat de boodschapper van Allah (vzm) zei,

"De poorten van het paradijs zullen op maandag en donderdag geopend zijn, en iedere dienaar van Allah die geen deelgenoot aan Allah heeft toegekend, zal vergeven worden, behalve de man die een wrok tegen zijn broeder heeft. (over hen) zal gezegd worden: " Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben; Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben; Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben "[/SIZE]

Moeslim

29-01-2004, 08:42
Asalaamu 3alaikum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu

40 Hadith Qudsi

Ma3a Salama

Pagina's : [1] 2