Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Op weg naar het Eeuwige Paradijs... !!!mujaahid
11-02-2002, 00:16


InshaAllah In naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige Salaam ou alaikoem Voor degenen die kennis zoeken inshaAllah. Enkele hadith om te lezen en om inshaAllah zo mogelijk na te volgen... Allah(swt) leidt wie Hij wil. Maar eerst een verhaaltje over een oud vrouwtje. De profeet(vzmh) paseerde op een dag naast een heel oud vrouwtje, die stokken droeg voor het vuur :-). Het was geen moslim vrouwtje, maar toch zij de profeet(vzmh) laat mij u helpen. Het vrouwtje zei dat haar huis heel ver van de stad ligt, maar de profeet zei:" het geeft niet." Toen ze bij haar thuis aankwamen, was het vrouwtje heel blij! Ze zei dat niemand haar nog nooit had geholpen op die manier. Toen zei ze:" ik wil je heel graag belonnen, maar ik heb niets thuis...ik ben arm. ((:- Daarom ga ik je een hele goede raad geven! Heb je al gehoord van een persoon die in mekka woont, hij beweerd dat hij een profeet is. Let op! Luister niet naar hem, dat is een duivel, hij splitst de kinderen van hun ouders en hij splits de vrouw van haar man. Hij heet namelijk Mohammed. " De vrouw wist natuurlijk niet dat hij de profeet is. Toen zei hij(vzhm)" Die rare man waar je daarnet over sprak dat ben ik, ik ben Mohamed. Toen zei ze:"Aschhadoe an laa Ielaha iella Allah wa Aschadoe anna moehamadoen rasoeloellah." Ze is een moslim geworden. we moeten niet geloven wat er allemaal gezegd wordt over dit of dat maar als we er zelf over lezen dan pas kunnen we iets meer begrijpen en de vooroordelen weghalen. Aboe Nadjih al-Irbad ibn Sariya (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd: ' De boodschapper van Allah preekte eens op zodanige manier, dat onze harten van vrees trilden en de tranen ons in de ogen sprongen. Wij zeiden: 'O, boodschapper van Allah! Dit lijkt veel op een afscheidstoespraak. Geef ons daarom raad'. Hij1 zei: ' ik geef jullie het advies om vrees 2 voor Allah, de Almachtige, de Verhevene, te koesteren. Gehoorzaam en luister naar jullie leider, zelfs wanneer een slaaf jullie leider wordt. waarlijk, diegene van jullie die lang zal leven, zal veel meningsverschillen zien. Je moet je dus aan mijn soenna 3 houden en aan de soenna van de rechtgeleide kaliefen 4; klamp je daar stevig aan vast 5. pas op voor nieuwe toevoegingen 6, want iedere toevoeging is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling leidt naar het hellevuur' .' Overgeleverd door Aboe daoed en Tiermidie. Volgens Aboe Hoe-rayra (Allah's welbehagen zij met hem) heeft de de boodschapper van Allah ( Allah's zegen en vrede zij met hem) gezegd: 'Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels van een van zijn zorgen verlost worden. Hij die het lot van iemand die hulp nodig heeft, verlicht, diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden. Hij die een moslim beschermt, zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna beschermd worden. Allah zal Zijn dienaar net zolang helpen als de dienaar zijn broeder helpt. Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allah de weg naar het paradijs gemakkelijk maken. Steeds wanneer de mensen in een van de huizen van Allah te samen komen, het boek van Allah reciteren en het gezamenlijk bestuderen, zal innerlijke vrede op hen neerdalen, zal genade over hun omringen en zal Allah over hen spreken met degenen die bij Hem zijn. Hij die door zijn daden wordt tegenhouden 1, zal door zijn goede afkomst niet vooruitgeholpen worden'. Overgeleverd door Moesliem. Mo'ad ibn Djabal (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd: ' Ik zei: O, boodschapper van Allah! Noem me eens een handeling waardoor ik in de hemel terecht zal komen en die me weg zal houden van het vuur van de hel'. Hij 1 zei: ' je hebt me iets belangrijks gevraagd en toch is het zo dat het voor iedereen een eenvoudig te realiseren zaak kan zijn als Allah het je maar gemakkelijk maakt. Je moet Allah aanbidden en niemand en niets anders dan Hem. Je moet de gebeden verrichten. Je moet de zakat 2 betalen. Je moet in de maand Ramadan vasten en je moet de bedevaart naar het huis 3 maken.' Toen zij hij: ' Zal ik je de deuren naar het goede eens laten zien? Vasten is een schild. Liefdadigheid blust de zonden, zoals vuur door water wordt uitgedoofd. En dan is er iemands gebed in het holst van de nacht'. Hierna reciteerde hij dit 4: zij mijden hun bed en roepen hun Heer vol vrees en hoop aan. En zij geven weg wat Wij aan hen gegeven hebben. Niemand weet welke vreugde voor hun ogen verborgen is als beloning voor wat zij hebben gedaan'. Vervolgens zei hij: ' zal ik je over de hoofdzaak, de steunpilaar en het hoogtepunt van dit alles vertellen?' Ik zei: ' ja, graag, o boodschapper van Allah'. Hij zei: ' DE hoofdzaak is de islam, de steunpilaar is het gebed en het hoogtepunt van dit alles is de djihad 5. Verder zei hij: ' zal ik je vertellen hoe je dit alles kunt beheersen?' Ik zei: o, ja boodschapper van Allah', en toen pakte hij zijn tong beet en zei: beheers dit!' Ik zei: ' O, profeet van Allah, zullen we beoordeeld worden in verband met wat we zeggen?' Hij zei: Had je moeder je maar verloren Mo'ad! Waardoor zouden de mensen anders op hun gezicht (andere versie: op hun neus) in het hellevuur tuimelen als het niet de oogst was van wat ze met hun tongen hebben gezaaid'?' Overgeleverd door Tiermidie. 1. De profeet (Allah's zegen en vrede zij met hem) . 2. veelal vertaald als armenbelasting, waardoor mens zijn bezittingen reinigt'. 3. De Ka'ba en de heilige moskee in Mekka 4. Qor'aan 32:16. In de Arabische tekst zijn alleen de eerste en de laatste woorden opgenomen. 5. Djihad wordt dikwijls als de " heilige oorlog" vertaald, maar als je de strijd met je ego zou beginnen, dan is dat de enige oorlog die werkelijk heilig is. En ALLAH(swt) weet het best. Meer hadith en andere kun je lezen op www.samjh.com inshaAllah Moge Allah(swt) jullie helpen in alles wat jullie doen in naam van Allah(swt) Salaaaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa barakatouh

mujaahid
21-02-2002, 15:53
Origineel gepost door SURIBOY Beste Mujaahid, Weet jij toevallig wat het woord ''moslim'' betekent.? Kende Mohammed jezus ook? Tora was er eerst of niet,daarna de Bijbel en daarna de Quar'aan,hoe komt het dan toch dat de joden en christenen Jezus als de belangrijkste boodschapper beschouwen en dat er dan ook nog eens een twee boodschapper moest komen met een andere boek, Is Jezus misschien de zelfde als Mohammed? Groet, Beste SURIBOY In het Arabisch betekent voorvoegsel mu + wortel diegene die de handeling uitvoert die uitgedrukt is door de wortel. Dus mu-S-L-M of Muslim is de persoon die zich onderwerpt aan Allah (God). Mohammed(saws) kende Isa(vzmh) uiteraard maar niet in de zin dat ze elkaar ontmoet hebben. Wel was Mohammed(saws) op de hoogte van alle voorgaande profeten. Men beschouwd Isa(vzmh) als de zoon van God (astaffirallah)en ziet hem daarom als de belangrijkste profeet Mohammed(saws) en Isa(vzmh) zijn niet dezelfde (astaffirallah). ...later Voor uw andere vragen: Adviseren over zaken waar ik minder kennis over hebt is een gevaarlijk iets. Daarom vraag ik u om geduld te hebben en weldra met Allah(swt) Zijn Wil zal u een antwoord krijgen op jouw andere vragen. En Allah(swt) weet het best. Tot ziens

mujaahid
22-02-2002, 14:33
Origineel gepost door SURIBOY Gachte Mujaahid, -Ben ik dan ook moslim?, ik onderwerp mij aan God en handel daar ook naar in mijn dagelijks leven. -Wat betekenen de S,L en de M in mu+...... -En wie bedoel je met "Isa" Op mijn vorige vraag heb je nog geen antwoord gegeven,de vraag was; Waarom moest er een derde heilig boek komen en nog een heilige profeet? Groet, Beste SURIBOY ""Op mijn vorige vraag heb je nog geen antwoord gegeven,de vraag was; Waarom moest er een derde heilig boek komen en nog een heilige profeet?"" - Inderdaad ik had er nog geen antwoord op gegeven. Daarom vroeg ik u ook om geduld te hebben en met Allah(swt) Zijn Wil zal u een antwoord krijgen op die andere vragen. - Aangezien de Bijbel door mensen veranderd is, moet er wel een ander boek gekomen zijn om ons naar het paradijs te leiden. Meerdere verzen in de Bijbel kondigen de komst van de profeet Mohammed (vzmh) aan. Dat andere boek, de Heilige Koran, het ware woord van God, geopenbaard aan de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem). De koran, het laatst geopenbaard, met zijn schoonheid en waarheid is het letterlijke woord van Allah swt en bevat daarom geen tegenstrijdigheden of dingen die niet kunnen. tot ziens

mujaahid
22-02-2002, 18:23
Origineel gepost door SURIBOY Gachte Mujaahid, -Ben ik dan ook moslim?, ik onderwerp mij aan God en handel daar ook naar in mijn dagelijks leven. -Wat betekenen de S,L en de M in mu+...... -En wie bedoel je met "Isa" Groet, Beste SURIBOY Je bent muslim : -Door het zeggen met overtuiging van (de Islamitische geloofsbelijdenis): "Laa ilaha illa'llaah Muhammadur rasoelu'llaah" ("er is geen ware god dan Allaah en Muhammad is de Boodschapper (Profeet) van Allaah"). -Geloven dat de Heilige Koran het letterlijke Woord van Allah is en door Hem geopenbaard. -Geloven dat de Dag des Oordeels waar is en zal komen zoals Allaah het in de Qur'aan heeft beloofd. Geloof jij hierin, dan ben je muslim. mu-S-L-M=Muslim Islam is afgeleid van de arabische wortel S-L-M en betekent het zich onderwerpen aan Allah (God). Dus mu-S-L-M of Muslim is de persoon die zich onderwerpt aan Allah (God). Profeet Isa(vrede zij met hem)= Jezus(vzmh) En Allah(swt) weet het best Met vriendelijke groet, Mujaahid

mujaahid
24-02-2002, 23:35


Origineel gepost door Dienna En Isa is de Arabische benaming voor Jezus. salaam Jazzakiellah aidan ochtie fie Al-Islaam wa salaam

mujaahid
02-03-2002, 15:45
Origineel gepost door praatpaal Mujaahid, Jij bent nou een man voor wie ik respect heb. ik heb al verschillende stukjes gelezen op deze site van jou. en ik vroeg me één ding af, waar heb je al deze wijsheid vandaan, heb je op de islamologie gestudeerd of is dat allemaal zelfstudie. inshallaah zullen we allemaal worden als jij. allah jegelik. groet. Salaam Alle lof aan Allah(swt) Ameen Nee, ik doe een andere richting momenteel op school. Daar waar ik niet zeker van ben vraag ik aan mijn broeders en zusters. Moge Allah(swt) hen belonen inshaAllah. En datgene andere door te lezen. Wa Allahoe 3alm · "...Boven elke wetende, staat de Alwetende." (Heilige Koran 12:76) Ik moest wel om wat lachen toen je zei: (ik ga er een beetje op in nu , gewoon bedoeld als informatie…) Je zei: inshaAllah zullen we worden zoals … : inshaAllah zullen we zo goed mogelijk leven zoals RasoolAllah(sas) dit ons vroeg.(in hadith) Het is niet zoals mij dat je moet worden hé. Stel: jij wilt worden zoals mij. Wat is mijn streven dan hier? Zoals wie wil ik dan worden? Dan kun je ook afvragen zoals wie wou de Profeet(vzmh) worden? Maar dan hebben we De Koran (als laatst geopenbaard). Dus de Koran, het woord van Allah(swt), daarnaar leefde de Profeet(vzmh) volledig naar en ook in zijn handelingen. Assalatoe wa salamoe 3ala RasoelAllah(sas). Moge Allah(swt)ons leiden zoals de Moettaqoen. Hou je goed inshaAllah wa salaam

Frejolito
11-08-2002, 03:29
salaam, Ik wil niet worden zoals el agg djazahu allahu ghair dus doe die dua niet voor iedereen p.s. ik wil worden zoals abou bakr assidiq insha allah ik weet het !!!!! IN my dreams maar ja ik moet toch een doel hebben he!!!