Bekijk volle/desktop versie : islam en jongerenPagina's : [1] 2

10-02-2002, 15:21
in de naam van Allah de barmhartige,de genadevolle, wat vinden jongeren van de islam en wat doen ze voor de islam? en volgen ze echt de islam/.....

10-02-2002, 19:03


Salaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa barakatouh
Alhamdoelillah

De eerste verzen uit de Heilige Koran zijn op de 25e, 27e of 29 van de maand Ramadan geopenbaard door de Engel Gabriël. Gedurende 23 jaar in het leven van Profeet Mohammed(vzmh), 13 jaar in Mekkah en 10 jaar in Madinah.

De Boodschapper van Allah(vzmh) moest de Waarheid brengen aan de mensen. Geleid door Allah.

“O, Mohammed waarschuw hen voor de Dag der Opstanding waarop de harten treurig in de kelen blijven steken.

“En zeg: (O Mohammed): “Voorwaar, ik ben een duidelijke waarschuwer.” Verkondig wat jou bevolen is en aanbid jouw heer totdat het zekere(de dood) tot jou komt.

Moslims zullen in 73 groepen opgedeeld worden, maar als wij de soenna (levenswijze van de Profeet(vzmh)) en de Koran volgen dan zullen we inshaAllah behoren tot de Ummah van Rasool Allah(sas).

Er is geen god buiten Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper(vzmh).
Ook de Engelen en de bezitters van kennis geloven hierin. En Allah weet het best.

Wie niet wil geloven dat is zijn vrije keuze.

“Er is geen dwang in de godsdienst (van Islam)(2:256).”

Wij leven nu hier in de Westerse Maatschappij en daar waar we ook wonen, zo heeft Allah het gewild. Ik/wij hebben niet te klagen, Allahoe 3alm.
Zijn wereld is uitgestrekt en het stukje grond waarop je bidt voelt zich gelukkiger dan de grond naast haar waar niet op gebid wordt.

[colo=red] "O Mijn dienaren die geloven: voorwaar, Mijn aarde is wijd, aanbidt daarom slechts Mij.”(29:56).[/color]

“En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen .(51:56)”

Zelf de walvissen in de zee en ook de vogels met hun uitgespreide vleugels verheerlijken Hem. SoubhanAllah.

Opgetekend door Abu hoe-rai-ra:

De Profeet Mohammed(vzmh) zei: Allah de Verhevene, de Glorieuze, zei: “Ik heb voor Mijn vrome dienaren voorbereid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft waargenomen”. (Moslim)

Wa salaam ou alaikoem

13-02-2002, 14:29
Ik moet zeggen dat ik dagelijks bid, ik vast keurig netjes ieder jaar en probeer een zo goed mogelijk persoon te zijn. Hoewel dat me niet altijd even gemakkelijk afgaat. Ik draag bijvoorbeeld geen hoofddoek en zo zijn er van die kleine dingetjes die mij geen perfecte moslima maken. Maar verder probeer ik me zo veel mogelijk in de islam te verdiepen en wil ik in mijn leven een goede moslima zijn. Inschallah.

13-02-2002, 14:55
-
Bismi Allahi Arrahmani Arrahimi

Als ik verder mag doen met praten over Islam inshaAllah.

Het woord Al-Qoer’ân betekent letterlijk ‘de oplezing’ of ‘de voordracht’

De Koran is het woord van Allah dat aan de Profeet Mohammed(vzmh) in de Arabische taal is geopenbaard, als een goddelijk wonder.

De Koran heeft ook andere namen.
-Al Kitab (het Boek)
-At Tanzil(de Neerzending)
-Al Foerqân(de onderscheidmaker)
-An Noer(het Licht)
-en Al Moeshhaf (de Bladeren)

Voor de Koran waren er ook boeken/schriften nl:
De Pslamen aan David, de Torah aan Mozes, de Bijbel aan Jezus en de Koran aan Mohammed(vzmh).

Deze Boeken/Schriften buiten de Koran waren veraderd geweest en sommige gedeelten werden/worden achtergehouden (En Allah weet het best).

“En vermengt de Waarheid niet met valsheid en verbergt de Waarheid niet terwijl jullie het weten.(Koran 2:42)”

Dit betreft de aankondiging van de komst van de Profeet Mohammed(vzmh) in eerdere Schriften.

Dan werd de Koran als laatst geopenbaard aan de hele mensheid om te leiden wie Allah leiden wil op de Weg naar het Paradijs.

“Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, wij zijn daarover zeker de Wakers.”(15:9) (Zodat niemand het ooit zal kunnen wijzigen Allahoe3alm)

Zeg (O Mohammed): “Als de mensen de Djinn zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zij.(17:88)”

De Heilige Koran zonder tegenstrijdigheden in mijn ogen en in de ogen van moslims.

“Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) anders dan bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden.(4:82)”

Allah wens voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak.

“O jullie die geloven, weest geduldig en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen.(3:200)

Sluit de rijen : naast elkaar bidden in de moskee Allahoe 3alm.

Wees eerlijk, beleefd, vriendelijk, steel niet, bedrieg niet, respect voor niet-moslims,, kijk niet neer op mensen het kan zijn dat zij beter zijn dan jou in geloof, wens hetzelfde voor jouw broeders als wat jij wil en meer,…

Wanneer je een moslim(a) ziet dan zou het net moeten zijn alsof je uzelf in de spiegel ziet staan. Je bent gelijk voor elkaar, huidskleur, situatie, nationaliteit, achtergrond,.. maakt allemaal niet uit voor de oprechte moslims. Allahoe 3alm

Het hart telt, jouw daden die je meeneemt naar het Hiernamaals.

Volg de Boodschapper van Allah(vzmh) (vriendelijk, lachen, eerlijk, het goede tonen het slechte laten,...). En Allah weet het best.

Moge Allah mij vergeven als ik iets verkeerd zei.

Wa salaam ou alaikoem
mujaahid

15-02-2002, 00:1226-02-2002, 14:49

Citaat:
Origineel gepost door butterfly1983
Ik deed vroeger altijd bidde...maar ben ik mee gestopt (ik weet is erg) maar ik deed het alleen maar om mijn ouders te plezieren en niet voor mijzelf. Maar er zijn zoveel dingen die mij bezig houden over het geloof...ik heb zoveel vragen maar die heeft mij niemand kunnen beantwoorden.En dat neemt veel tijd in beslag...ik ben nog heeeeel veel aan het uitzoeken. Maar ik vind mij zelf wel een goed mens...kan natuurlijk beter. Ik respecteer bijna iedereen....diegenen die het verdienen en dat mis je weleens bij "moslims". Ik ben niet streng islamitisch opgevoed en daar ben ik toch wel blij mee want ik zoek alles zelf uit. Ik neem niet alles gewoon over...ik ben geen domme schaap. En die heb je wel..heel veel zelfs, die gewoon alles aannemen en verder er niks over zeggen/vragen. Ik bedoel Allah heeft ons hersenen gegeven niet voor niks.....ik probeer ook zo veel mogelijk over andere godsdiensten te "leren". Omdat het heel interessant is en zo kom je meer te weten hoe anderen gelovigen denken. Maja.....zoheeft iedereen zijn eigen manier met het omgaan van zijn geloof.
Salaam ou alaikoem

Waarschijnlijk als je iets doet om er iemand anders mee te plezieren dat je het doet om het gewoon te doen. Maar erna zal je het niet meer graag doen omdat je geen echte reden hebt, denk ik. En Allah weet het best.

Zo hoort ook in de Islam dat we iedereen respecteren omdat het allemaal schepsels zijn van Allah.

Je hebt gelijk we moeten zelf alles zoeken en vinden als Allah het wil. We hebben hersenen gekregen om te kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Een beetje begrijpen over andere geloven hoort er natuurlijk ook bij, Allahoe 3alm. En dat neemt wel wat tijd in beslag zoals je zegt.

Je zegt dat je niet streng gelovig bent opgevoed. Maar eigenlijk is het toch dat streng niet hoort in de Islam. De islam is vredelievend . Maar waarschijnlijk gebeurd het wel dat er mensen streng zijn in de Islam (toevoegingen en dat mag niet !)

De Boodschapper van Allah(vzmh) was ook aardig zoals het hoorde tegen zijn moslimbroeders en moslimzusters en ieder. Allah weet het best.

Je mag gerust je vragen hier stellen en we zullen inshaAllah ons best doen om er op te antwoorden.

En Allah weet het best.
Hou je goed.

Wa salaam ou alaikoem

28-02-2002, 11:11
Zoals sommigen hier misschien al weten ben ik zelf zonder geloof opgevoed en ben ik zelf op zoek naar alle antwoorden..Die antwoorden vind ik bij de Islam....wat ik aan mijn geloof doe? Ik doe al een aantal jr mee met de Ramadan en geef zakaat ik lees veel over de Islam en probeer mijn leven zo goed mogelijk te doorstaan, en probeer andere mensen te helpen waarbij ik kan...Incha allah leer ik bidden op de juiste manier...En incha allah doe ik binnekort mijn geloofsovertuigenisafleggen...liefs miss21

05-03-2002, 21:52
salaam mujaah inderdaad gedult hebben is het zeker!

liefs miss21

10-03-2002, 17:16
..ameen, Salaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa baraktouh

..om een beetje verder te doen inshaAllah.

Het paradijs en het vuur zijn geschapen en ze bestaan al op dit moment. Ze zullen nooit ophouden met het bestaan. De zwart ogige vrouwen (in Jannah) zullen nooit sterven. Allah straf en Zijn beloning zullen nooit eindigen...

Vanwege Allah's gratie leidt Hij degene die Hij wil tot verlossing, vanwege Zijn rechtvaardigheid voert Hij degene die Hij wil tot dwaling. Zijn voering tot dwaling betekent "khizlâl". De betekenis van het woord khizlân is: Hij onthoudt Zijn goedheid en Zijn genade van een dienaar en Hij helpt hem niet bij het volbrengen goede daden waarvan Hij tevreden is.
Dit is vanwege Zijn rechtvaardigheid. En dit is ook het geval met Zijn bestraffing van degenen die overgelaten zijn aan zichzelf vanwege hun zondes.

We hebben zelf te kiezen of we nu goed doen of slecht... Met de Wil van Allah altijd.

Toen de Engel Gabriël vroeg aan RasoolAllah(sas): "wat is Islaam?"

De Profeet(vzmh) antwoorde:" De Islaam is de getuigenis dat er geen godheid is dan Allah en dat Muhammad (sas) Zijn Gezant (Rasûl) is, het verrichten van de vijfmaal daags gebed (salat), het geven van de jaarlijks aalmoes (zakat), het vasten in de maand Ramadan (sawm), de bedevaart naar het Huis voor wie tot de reis daarheen in staat is (hadj)." (Bukhari).

Nog iets heel belangerijk...
Ons doel moet alleen het verkrijgen van Allah welbehagen en gehoorzaamheid aan Allah zijn.

Alleen dat wat je doet voor Allah heeft nut/wordt geaccepteerd.

Geloof daarom in Allah en Zijn Boodschapper (Muhammad(sas) en in het Licht (Koran), dat Wij nedergezonden hebben. En Allah is precies op de hoogte van hetgeen jullie verrichten. De dag, dat Hij jullie zal verzamelen voor de Dag van de Verzameling, zal een dag van ontluistering zijn. Maar wie gelooft in Allah en goede werken verricht, aan hen zal Allah zijn slechte daden kwijtschelden, en Hij zal hen toegang verlenen tot de Tuinen, onder welke rivieren stromen, om daarin voor eeuwig te vertoeven. Dat is de uiterste gelukzaligheid." (64:8-9)

SoubhanAllah, Alhamdoelillah wa La Illaha Illa Allah, Mohamadoen RasoolAllah(sas).

Dua:

Rabbana atinaa fie doenja hassanatan wa fie alachirati hassanatan wa qinaa 3adabba an-naari(2:201)

Onze Heer, geef ons in de wereld wat goed is en in het Hiernamaals wat goed is en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel. (2:201)

Moge Allah mij vergeven voor eventuele fouten in deze tekst.

En Allah weet het best

wa salaam

11-03-2002, 21:48
Salaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa barkatouh

Alhamdoelillah.
Zo ongeveer was het ook bij mij, misschien ook nog bij anderen? Allahoe3alm. Maar dan bidden en vasten tijdens de Ramadan. Vanaf als ik dacht na de Ramadan :Waarom bidt ik nu niet meer? Enkel en alleen omdat de Ramadan voorbij is? Allah is er toch ook na de Ramadan. Hij is Eeuwig! Na3am, het klopt je vindt innerlijke rust..

Nog een klein iets inshaAllah, je zegt helaas heb ik geen tijd om Arabisch te leren...
Natuurlijk heb je gelijk omdat je het graag wilt, maar zeg steeds Alhamdoelillah.

Wij moeten altijd dankbaar zijn tegen Allah, al worden we ziek. Want als je ziek bent en je dankt Allah hiervoor dan geeft Allah je hasanat of Allah vergeeft je zondes in dit vb. Allahoe3alm.

Dat versterkt je geloof nog meer inshaAllah. In welke omstandigheden iemand zich ook bevindt , zo heeft Allah het gewild en het kan zijn dat het niet leuk is, maar dat er iets beters uitvoortvloeit dan hetgeen je eerst wenste ,doordat je Allah dankt.

Alhamdoelillah, Moge Allah jou belonen met het Firdouws.

wa salaam

13-03-2002, 14:54
Salaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa baraktouh Moslimbroeders/zusters

Ps: Islam is voor mij ook het mooiste geloof omdat het perfect is en zonder fouten. Zo denken misschien alle moslims Als Allah het wil.

Daarom net moeten we kennis opdoen om te zien wat er zo mooi aan is.
Het wordt ons ook gevraagd in de Heilige Koran om kennis te zoeken over ons geloof en niet op één punt te blijven.

Kennis kun je opdoen door ernaar te streven. Boeken lezen, site’s, vrienden. De Profeet(vzmh) zei; je bent geneigd om het geloof van je vriend aan te nemen dus let op wie je als vrienden neemt.

"Wanneer God over iemand tevreden is, dan staat Hij hem toe om kennis over de islam te vergaren.""Iemand die de weg inslaat van het opdoen van kennis, voor hem vergemakkelijkt God de weg naar het paradijs.

"En waar ook een aantal moslims bijeenkomen in één van God’s huizen om daar het boek van God te lezen en te bestuderen, worden zij omringd door engelen, daalt er rust op hen neer, bedekt de rahmah (erbarmen) hen en gedenkt God hen tezamen met diegenen die bij Hem zijn.
De engelen leggen hun vleugels op diegenen die naar kennis zoeken uit tevredenheid over wat zij doen; alles wat zich tussen de hemelen en de aarde bevindt vraagt vergiffenis voor diegenen die kennis hebben, zelfs de walvissen in de oceanen (doen dit)."

En de bezitter van kennis heeft de voorkeur boven de gewone dienaar, zoals de maan de voorkeur heeft boven de andere planeten. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten; de profeten namelijk hebben geen geld of bezit verworven maar bezaten slechts kennis en wetenschap. Wie dus hiervoor kiest heeft voor het succes en geluk gekozen" (at-Tirmidhi)


Loop met goede vrienden, spreek met mooie woorden, lach niet teveel omdat het hartdodent is. De profeet(vzmh) glimlachte veel, maar nooit hard. Allahoe3alm.
Degene die kennis hebben zijn het erover eens dat het beste wat een persoon kan doen is het gedenken van Allah.swt., (dhikrAllah).

Op één dag hebben we waarschijnlijk wel tijd dat we eens niets te doen hebben. Allah weet het best.
Dan kun je ofwel die tijd goed doorbrengen ofwel ook anders. Kunnen we ons best doen om zoveel mogelijk goede zaken te doen. Alles wordt genoteerd door Engelen. Een goede daad wordt onmiddellijk opgeschreven, maal 10 een slechte daad 1 maal. Wa Allahoe3alm.

Natuurlijk elke mens maakt fouten. Maar de beste foutenmaker is degene die om vergiffenis vraagt. Wanneer je het gebed bidt dan worden je voorgaande kleine zonden vergeven tussen het vorige gebed en het moment erna dat je bidt. En Allah weet het best.
Laat een slechte daad volgen door een goede daad. Goede daden wegen zwaar op de weegschaal. Dus hoe meer je er hebt hoe beter voor je. Allahoe3alm. Al zijn het kleine zaken die je doet…

"De daden die het meest geliefd bij God zijn, zijn de daden die regelmatig worden gedaan, zelfs al zijn ze maar klein".

"Gelukkig zijn zij, die puurheid betrachten in hun daden, zij die, wanneer zij in een gezelschap aanwezig zijn, niet gekend worden en die wanneer zij afwezig zijn niet gezocht worden. (omdat ze nooit de aandacht op zichzelf vestigen) Zij zijn de dragers van toortsen, die duistere dreigingen doen verdwijnen". (al-Bayhaqi)

De Gezant zei: "Wie in God en het hiernamaals gelooft, laat hem iets goeds zeggen of zwijgen,..."
(Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim)

Als moslims horen we ons goed te gedragen en respect te hebben zowel in onze daden als in onze woorden. Wees een voorbeeld voor anderen. Toon hoe de Islam werkelijk is.

Als je boos bent dan wil je graag iets zeggen.(hoe moeilijk het ook is om het niet te zeggen).
Wat kun je dan gemakkelijk doen? “A3oedoe billahi mina saytaan i razeem.” “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte duivel(saytaan).”

...

wa salaam

18-03-2002, 20:31
Sallaam alikoem,

Mijn mening is: er zijn best wel veel mensen die de islam goed volgen.
Volgens de regels.
Maar ik ken ook veel mensen die wel oprecht zijn in hun dagelijkse werkzaamheden, maar juist niets doen aan de islam.
Of ze kennen de taal niet, of ze bidden niet of ze doen niet mee aan de ramadan etc.
En dat vind ik wel jammer.

En als ik de mensen daarop aanspreek, dan luiden de antwoorden meestal: als ik ga trouwen dan ga ik bidden, als ik ga trouwen dan ga ik een hoofddoek dragen, als ik ga trouwen dan ga ik de islam volgen.

Het is zo jammer dat mensen zulke uitspraken doen, want je weet nooit wanneer je leven afgelopen is.
Elke seconde telt.

Moge Allah ons vergeven en leiden naar de goede weg.
Insallah.


Ma'sallaama Igwana20

19-03-2002, 15:54Citaat:
Origineel gepost door butterfly1983
Ik deed vroeger altijd bidde...maar ben ik mee gestopt (ik weet is erg) maar ik deed het alleen maar om mijn ouders te plezieren en niet voor mijzelf. Maar er zijn zoveel dingen die mij bezig houden over het geloof...ik heb zoveel vragen maar die heeft mij niemand kunnen beantwoorden.En dat neemt veel tijd in beslag...ik ben nog heeeeel veel aan het uitzoeken. Maar ik vind mij zelf wel een goed mens...kan natuurlijk beter. Ik respecteer bijna iedereen....diegenen die het verdienen en dat mis je weleens bij "moslims". Ik ben niet streng islamitisch opgevoed en daar ben ik toch wel blij mee want ik zoek alles zelf uit. Ik neem niet alles gewoon over...ik ben geen domme schaap. En die heb je wel..heel veel zelfs, die gewoon alles aannemen en verder er niks over zeggen/vragen. Ik bedoel Allah heeft ons hersenen gegeven niet voor niks.....ik probeer ook zo veel mogelijk over andere godsdiensten te "leren". Omdat het heel interessant is en zo kom je meer te weten hoe anderen gelovigen denken. Maja.....zoheeft iedereen zijn eigen manier met het omgaan van zijn geloof.

21-03-2002, 17:59
In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Salaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa barakatouh

Wa ijaak ochti
--
Het leven is schoonschijnend gemaakt voor ons. Waardoor we misschien ons geloof wel verwaarlozen. Verleidingen die ons slecht kunnen uitkomen in het hiernamaals. Allahoe3alm. Alhoewel we dit slecht plezier hebben het zal niet eeuwig duren. Het is de duivel die ons afhoudt van de Rechte Weg. Van de Weg naar het Eeuwige Paradijs...

Wat velen misschien niet weten. De duivel speelt met ons (sommigen beseffen het zelfs niet) en op de Laatste Dag, Yauwm Al-Qiyaam, dan zal de duivel ons niet helpen, zéker niet! De Hel is de eindbestemming van de duivel dat weten we zeker omdat Allah het zegt.

De duivel probeert de mensen mee te nemen op zijn slechte weg dat heeft hij beloofd. De duivel (saytaan) zal ons steeds willen misleiden…

Wanneer de zaak is beslist zal Satan zeggen: "Allah deed u een [color=red]ware belofte, ik echter beloofde u en faalde, maar ik had geen macht over u dan dat ik u riep en jij mij gehoorzaamde.[/color]

Allah doet ons een ware belofte, daarentegen de duivel belooft ons...niets...uiteindelijk!

Daarom …Allah waarschuwt ons:

Er zal een dag komen, De Jongste Dag, deze Dag zal zeker komen! -

Als jullie willen slagen insha Allah. Doe je best in de Islam. Leef volgens de Islam(5x bidden,vasten,&hellip. Zowel binnen als buiten, op straat.
Op De Laatste Dag zal niemand je kunnen redden, niet je geld en niet je familie. Het is jij “tegenover” je eigen ziel. Allahoe3alm.

Je ziel zal tegen jou getuigen, net zoals je ogen wat ze allemaal gezien hebben, je benen zullen vertellen waar ze allemaal naartoe zijn geweest, de aarde zal getuigen wat op haar is aangedaan.
Daarom is het dat we moeten opletten met waar we mee bezig zijn. We weten nooit wanneer we sterven. Ook al zijn we gezond en wel… Als Allah zegt wees , dan is het!

Net zoals de hemelen die zijn opgeheven zonder pilaren. De nacht die overgaat in de dag en de dag die overgaat in de nacht. Het zijn Tekenen van de Schepping…

Zoals onze ziel die de Engel des Doods, Izra'il, plots kan meenemen met de Wil van Allah.

Op de Dag des Oordeels zal de weegschaal worden opgemaakt zodat géén enkele ziel onrecht zal worden aangedaan. Wie goed deed ter grote van een mosterdzaadje zal het kunnen zien en wie slecht deed ter groote van een mosterdzaadje zal het ook zien. Allah zal het zéker naar voren brengen en hij is voldoende als Rekenaar.

Zeg ; O mijn dienaren wie tegen zichzelf zondig is geweest (door slechte daden en zonden te begaan)! Wanhoop niet over de barmhartigheid van Allah, waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Hij is de Vergevensgezinde, Meest Barmhartig’. (39:53)

We worden dagelijks getest, doe je goed of doe je slecht. Blijf je bidden als het slecht gaat? Zet je die muziekcd weer aan? En zo nog vele andere (kleine) dingen in ons leven.

In de Boodschapper van Allah(vzmh) hebben we het beste voorbeeld.

Werk voor het Paradijs of werk ((on)wetend)voor de Hel. En Allah alleen kent onze eindbestemming.

In een hooggelegen Paradijs is de eindbestemming voor de ware gelovigen met rustbanken waaronder door rivieren stromen. Vrede zal er te horen zijn…

En de hel, deze wordt gevuld met mensen en stenen die erin gegooid worden... ...O’ moesten we maar geloofd hebben zoals de ware moslims geloofden. Maar dan zal het al te laat zijn. En Allah weet het best.

Natuurlijk zal niemand onrecht worden aangedaan…Het is gewoon datgeen waarvoor je gewerkt hebt in deze wereld. Allahoe3alm.

Allah leidt wie Hij wil.

Moge Allah ons standvastiger maken in ons geloof inshaAllah.

Moge Allah De Verhevene mij vergeven indien ik fouten heb gemaakt. Al het goede komt van Allah en al het slechte komt doormezelf.

En Allah weet het best.

wa salaam

23-06-2008, 16:14

Citaat door rinnoa:
Ik moet zeggen dat ik dagelijks bid, ik vast keurig netjes ieder jaar en probeer een zo goed mogelijk persoon te zijn. Hoewel dat me niet altijd even gemakkelijk afgaat. Ik draag bijvoorbeeld geen hoofddoek en zo zijn er van die kleine dingetjes die mij geen perfecte moslima maken. Maar verder probeer ik me zo veel mogelijk in de islam te verdiepen en wil ik in mijn leven een goede moslima zijn. Inschallah.Salaam lieverd,

Je hoeft geen hoofddoek te dragen om een goede moslima te zijn, Het gaat om wat en waar je in gelooft en dat zit in je hart.
Niet op je hoofd (Hoop ik voor je)
Maar ja, je hebt veel meiden die hoofddoek dragen en niet bidden; Daar ben ik zelf jammer genoeg een van ...,
Moge allah ons op het goede pad zetten en onze kennis vermeerderen insha'allah

xx

Pagina's : [1] 2