Bekijk volle/desktop versie : muziek..... haram of tog niet ????Pagina's : [1] 2 3 4

08-12-2003, 14:45
ik kwam dit toevallig tegen

graag wil ik van jullie weten wat jullie er van vinden

Muziek is NIET verboden in Islam (Onderwerping)

Muziek is een van de puurste en meest prachtige creaties van de Almachtige God die de toon en rythme van ieder geluid in het universum gezet heeft. Muziek, of zang, zoals alle creaties van God, dat nu een belangrijk deel van ons leven beheerst, kan zowel voor goed gebruikt worden als misbruikt worden. Muziek en zang zijn beide pure, prachtige creaties zoals bijvoorbeeld de lucht of het water en kunnen dus ook gecorrupteerd of vervuild worden door kwaadwillenden ongeacht hun nationaliteit, huidskleur of geslacht. De corruptie van sommige muziek of liedjes maakt het niet meteen zo dat alle muziek haram (onwettig) is. Net als dat de vervuiling van schoon water en frisse lucht het niet meteen zo maakt dat al het water en de lucht haram (onwettig) is.


De oprechte Moslim (Onderworpene) die alleen de Quran volgt zal in de Quran hoe dan ook GEEN VERBOD OP MUZIEK OF ZANG vinden. God is altijd erg specifiek en zijn geboden zijn erg duidelijk wat betreft elk verbod gegeven in de Quran. God, de Genadigste heeft NOOIT muziek of zang verboden in de Quran. Ieder 'verbod' op muziek of zang waarover wordt gesproken onder sommige Moslims heeft geen basis in de Quran. Deze 'verboden' zijn innovaties verzonnen door sommige 'geleerden' en hun volgelingen die weigeren om de duidelijke geboden in de Quran te volgen en inplaats hiervan de door de mens zelf gemaakte boeken van hadith and sunna te volgen die de Quran tegenspreken, de meest simpele logica verwerpen en de boodschap van de profeet Mohammed beledigen. Deze boeken van hadith en sunna zijn meer dan 200 jaar na de dood van de profeet Mohammed geschreven, (Zie: hadith and the corruption of this great religion) De profeet Mohammed zelf volgde en preekte ALLEEN maar de Quran. Deze 'geleerden' en hun volgelingen, die faalden in het accepteren van God's wetten in de Quran, zochten naar andere soorten van wetten in de interpretaties van Imams (leiders), Sahaba (kameraden, metgezellen) en Tabi'in (volgelingen). Zij vonden hun eigen wetten uit en beweerden dat "Muziek and zang haram (onwettig) zijn." Diegenen die verward en onwetend zijn met de Quran kiezen ervoor om de interpretatie van deze idolen in de vorm van deze mensen en hun wetten te kiezen en zo de duidelijke wetten van God in de Quran te negeren. Uiteindelijk moeten we altijd blijven beseffen dat de Quran het boek is dat God COMPLEET, PERFEKT en VOLLEDIG GEDETAILEERD noemt.


In de volgende paragrafen zullen we zien wat de Quran zegt over dit onderwerp. Ik (de auteur van dit artikel) zal de valse leer aantonen van degenen die de wet van God verworpen hebben en hun eigen wet gecreeerd hebben om muziek en zang onwettig te verklaren. Dit onderwerp begrijpen, is Islam (Onderwerping) begrijpen en waar Islam voor staat. Er zijn bepaalde basisprincipes die je moet begrijpen als je praat over wetten binnen de islam (Onderwerping). Ik zal het hier eerst kort even over hebben, als God het wil,


1) de Quran is een COMPLEET, PERFEKT EN VOLLEDIG GEDETAILEERD BOEK, (wat betreft deze religie): Zie 6:19,38 en 1:14; 7:52; 17:12; 11:1; 41:3; 12:111, en 16:89. Degenen die dit feit van God de Almachtige verwerpen zouden niet verder moeten gaan. Ze zullen niets kunnen zien of begrijpen zoals God beloofd heeft in Zijn boek.


2) De Profeet Mohammed leefde naar, regeerde volgens, preekte uit en volgde de Quran alleen.


3) God is de ENIGE bron van wet, 6:114 Niemand, inclusief de profeet Mohammed, kan verbieden wat God niet verboden heeft, 66:1. Toen de profeet Mohammed het eens deed waarschuuwde God hem in het openbaar om de gelovigen er aan te herrineren dat ALLEEN GOD iets kan verbieden. Zie 66:1 en 33:37.


Veel van hun die een gesloten hart hebben voor de waarheid quoten vers 59:7 als 'bewijs' dat de profeet Mohammed bepaalde dingen goedkeurde en verbood op 'eigen houtje'. Ze hopen hiermee diegenen te verwarren die niet bekend zijn met de Quran, omdat dit vers gaat over het buitmaken tijdens oorlog en niets te maken heeft met wetten of verboden.


4) Buiten het feit dat God ons keer op keer eraan herrinnerd dat de Quran VOLLEDIG GEDETAILEERD is, verteld God ons ook dat Hij voor ons uitgezet heeft wat voor ons verboden is. zie bijvoorbeeld 6:119. God had geen assistentie nodig van Imams, Sahaba of Tabi'in. God heeft nooit gewild dat de profeet Mohammed z'n eigen wetten zou opstellen. De profeet Mohammed heeft ons geen andere wetten gegeven dan de Quran, maar de fabricateurs van hadith en sunna wel.


5) God vergeet niets, 19:64. Hij is niet vergeten om muziek of zang te verbieden en wachtte ondertussen totdat iemand anders het zou doen. het verbod op muziek en zang kan niet gevonden worden in de Quran omdat God het niet verboden heeft.


6) Diegenen die God in Zijn boek geloven, die geloven dat de Quran een COMPLEET BOEK is wat Islam betrefd en alle zaken behandeldt die verboden zijn. Deze lijst bevat geen muziek of zang. Waar nodig is worden de zaken die verboden zijn duidelijk en rechtlijnig uitgelegd om alle twijfel te verwijderen bij de gelovigen, Zie 39:28


7) Sommige mensen willen God niet geloven als Hij in de Quran zegt dat Hij aan woorden niet tekort komt. God had deze woorden beide kunnen gebruiken, muziek EN/OF zang of woorden die er direkt en duidelijk naar verwijzen, als Hij dat wensde, Zie 31:27 and 18:109. De ECHTE GELOVIGEN weten dat de afwezigheid van deze woorden in de Quran zo is omdat God ze nooit verboden heeft en niet omdat God ze niet gebruikt, vergeten was, niet van op de hoogte was of niet wist hoe hij ze moest toepassen.


8) De Quran leert ons dat God extreem ontevreden is met diegenen die iets verbieden dat niet specifiek in de Quran verboden wordt, zie 16:112-116.


9) Het aanvaarden van welk verbod dan ook dat niet specifiek vermeld staat in de Quran (o.a. muziek en zang) staat gelijk aan verafgoding (6:142-152) Zulke verboden representeren een andere god of goden dan God.


10) God veroordeeld innovaties in 7:32

"Zeg: "Wie heeft al het mooie dat Hij voor zijn dienaren heeft voortgebracht en de goede geschenken verboden?" Zeg, " Zulke geschenken zijn er voor degenen die GELOVEN tijdens dit leven, en zal alleen voor hun zijn op de dag der Opstanding." Zo verklaren wij de openbaringen aan diegenen die begrip hebben." 7:32 (QURAN)


11) God veroordeelde elke andere hadith dan de Quran als religieuze wet, en noemde Zijn boek, de Quran, de BESTE Hadith. God riep de gelovigen op om alleen Zijn Hadith, de Quran, te volgen, en zo ook de profeet Mohammed. Zie 7:185, 10:36, 3:16, 39:23, 45:6, 52:34, 68:44, 77:50, 39:29..., etc.
Laten we voordat ik reageer op diegenen die beweren dat muziek en zang haram zijn in Islam (Onderwerping) eerst eens voor een paar seconden ons universum overdenken en de manier waarop God onze wereld geschapen heeft.


Aangezien we ons kunnen herrineren dat Galileo ooit gezegd heeft dat, "Wiskunde de taal is waarin God het universum geschreven heeft", is het best aannemelijk om te beweren dat muziek de stem van dit universum is.


Iedereen die het universum goed bestudeerd zal zich realiseren dat het hele universum is gecreeerd met muziek in elke uithoek ervan. Ons praten, huilen, lachen, zingen, roepen of schreeuwen zijn niets anders dan muziek. Ons hart klopt, onze maag knort, onze adem hijgt. Zelfs onze hersens en bloedstroom maken geluid. De vogels, de dieren, de bomen, de oceanen, de wind en de wolken zijn allemaal creaties met hun eigen klanken, hun eigen muziek. Muziek is aanwezig in iedere uithoek van ons universum. Met muziek aanwezig in alles om ons heen, is het naief om te denken dat de Ene God die al deze muziek gemaakt heeft het verboden heeft. Diegenen die beweren dat muziek en zang haram zijn, bedriegen God en verbieden wat God nooit verboden heeft.


Toen de mens geschapen was heeft het een waardevol bezit meegekregen, een 'stemdoos', wat eigenlijk een 'muziekdoos' is. Deze 'stemdoos' of larynx is een belangrijk instrument dat ons in staat stelt om te communiceren met elkaar en andere wezens om ons heen. Onze aankomst en vertrek van deze wereld worden gevierd met die speciale muziek, de schreeuw van de nieuwgeborene of van de stervende. De aankomst van een nieuwgeborene in dit leven wordt aangekondigd door een schreeuw, de beste muziek voor elk moeders oor. In de eerste maanden van het leven van de baby is de enige manier van communiceren door de muziek dat zijn of haar larynx maakt totdat hij of zij de meer ingewikkelde muziek leert wat wij praten noemen. Het is niet verbazend dat het luisteren naar een vreemde taal net lijkt alsof je naar muziek luisterd met andere tonen. Diegenen die muziek verbieden begrijpen Islam (Onderwerping) en de giften die ze van God gekregen hebben niet.

08-12-2003, 14:48


Muziek is NIET verboden in Islam (Onderwerping)


Een snelle blik op het leven van diegenen die muziek verbieden en onwettig maken wat God niet onwettig verklaard heeft zal al hun valse aard aantonen. Hun leven is vol muziek, het soort muziek dat zij niet begrijpen of waarderen, de muziek die God in hun leven geplaatst heeft om aan ons te bewijzen hoe onwetend ze zijn.


Voorbeelden van dat soort muziek om ons heen zijn: de deurbel, de claxon, de wekker, de telefoon, het brandalarm, de fluit op de ketel, de computer, de radio, de TV, kinderspeelgoed, vogels, een grasmaaier..., etc. Dit zijn nog maar een paar van de voorbeelden van muziek producerende instrumenten in ons leven. Diegenen die de ware Islam (Onderwerping) missen, die missen waar dit leven om draait, ze verbieden wat God nooit verboden heeft in Zijn complete boek, de Quran.

Laten we nu eens een kijkje nemen naar wat deze mensen aanwenden om te beweren dat muziek en zang haram zijn. Ik (de auteur) zal specifiek quoten uit een artikel geplaatst in AOL Islam BB bibliotheek met de titel "Muziek en zang", geplaatst op 9/2/96.


1) Als eerste is het interresant om de omgekeerde logica van deze mensen waar te nemen. Na geen bewijs in de Quran gevonden te hebben om muziek te verbieden, gaan ze de zwakkere bronnen een voor een langs om proberen te bewijzen wat ze in de Quran niet konden vinden. Diegenen die de Quran weigeren te accepteren als een compleet boek voor deze religie, worden misleid door satan om allerlei wetten te maken in bronnen buiten de Quran.


2) In ieder vers dat ze gebruiken in een poging te bewijzen dat muziek haram is, eindigen ze met de conclusie dat deze verzen niet echt muziek verbieden.. Ondanks dat hebben ze nog niet door dat GOD MUZIEK EN ZANG NOOIT VERBODEN HEEFT. Ze faalden ook in het begrijpen dat verboden ALLEEN van God KOMEN. Wanneer de profeet Mohammed iets verbood dan kwam het ALLEEN UIT DE QURAN, en niet van zichzelf. Wanneer de profeet Mohammed ooit eens probeerde dit wel toen toen waarschuwde God hem openlijk, zie 66:1. Hier zijn de verzen waarvan ze beweren dat ze muziek en zang verbieden, met een paar opmerkingen van mij (de auteur).


a) Allah richt zich als volgt tot de ongelovige onder de Quraysh, "Verwonderdt gij U dan over deze aankondiging, en lacht gij inplaats van te huilen, terwijl gij uzelf (vol trots) vermaakt met ijdelheden? Werpt U voor God neder en aanbid Hem." (53:59-62)


Vanwege de expressie "uzelf vermaakt" hebben deze Moslims de woorden en logica verdraaid om tot de conclusie te komen dat hier (o.a.) muziek en zang mee bedoeld wordt. Zo missen ze de bedoeling en betekenis die voor iedere oprechte gelovige duidelijk is. Het woord heeft een algemene betekenis en duidt aan dat iedere activiteit die je ervan weerhoudt om je respekt aan God te betuigen je ertoe leidt om een zonde te begaan. het maakt het niet haram of verboden. Als je jezelf vermaakt terwijl je bijvoorbeeld voetbal kijkt en zo je Salat (gebed) vergeet op tijd te doen dan bega je een zonde maar dat betekend dus nog niet dat voetbal haram is. En als je jezelf vermaakt doordat je met je kinderen aan het spelen bent en zo vergeet op tijd te bidden dan bega je ook een zonde maar dat maakt spelen met je kinderen nog niet haram. Als je dus naar muziek (zang) luisterdt en je vergeet te bidden dan bega je een zonde maar muziek is niet opeens haram. Onthou dat muziek is als lucht en water (zie eerste alinea), het is niet haram, maar sommige omstandigheden zullen de status hiervan controleren. Ik (de auteur) zal hier later meer op ingaan, als God het wil. Terwijl God geen muziek verboden heeft in dit of een ander vers, vinden deze groep Moslims in gewone mensen zoals sahaba, tabi'in en later 'geleerden' van tafseer, idolen, om voor hun te verbieden wat God niet gedaan heeft. Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibn Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Ad-Dahhak, Ibn Jareer ...,etc zijn belangrijker voor deze mensen dan God.


b) Allah richt zich als volgt tot Satan; "En bekoor met uw stem wie gij kunt. Spoor uw ruiterij en uw voetvolk tegen hen aan, en wees deelgenoot in hun weelde en hun kinderen, en doe hun beloften. Maar Satan beloofd niet anders dan bedrog" (17:64)


Trachtende dit als bewijs te gebruiken voor het verbod op muziek en zang laat alleen maar zien hoe naief en misleid diegenen zijn die achter andere goden aanrennen dan de Ene God die hun een compleet boek gegeven heeft, de Quran. Geen intelligent mens kan de 'stem' in dit vers gebruiken als aanwijzing naar muziek en zang. Als diegenen die verwarring in hun hart hebben de 'stem' hier ergens willen gebruiken om iets te verbieden dan zou het eerder praten zelf moeten zijn. En dan zouden ze dus zelf ook hun mond dicht moeten houden omdat Satan wel eens door hun zou kunnen spreken. (wat hij in dit geval dus ook doet)


het is duidelijk in dit vers dat er hier nergens over een verbod gesproken wordt. God verbiedt de dingen duidelijk en zonder iets aan de twijfel over te laten. Ze quoten hier Ibn Abbas, die zegt"de stem die in dit vers vermeld staat verwijst naar iedere vorm van uitnodiging tot ongehoorzaamheid tot Allah." Als deze vorm van uitnodigen "vriendelijk praten" tegen iemand is om diegene Allah te laten ongehoorzamen, dan is "vriendelijk praten" nog niet haram. het bevalt hen niet wat God verkondigd in de Quran, maar kunnen zich prima vinden in het luisteren naar Ibn Abbas. ZELFS terwijl ze niet eens weten wie Ibn Abbas is.


c) Het derde vers, en degene waar het meest naar verwezen wordt als bewijs voor het verbod op muziek en zang (door hen) is Sura Luqman.


"En onder de mensen zijn er hen die zonder kennis ijdele praat aanwenden om anderen van Allah's pad te doen dwalen, en hen die er de spot mee drijven. Voor hun zal er een nederige straf zijn." (31:6)


Zoals in het vorige vers is de uitdrukking "ijdele praat" (lahwal hadeeth) voor het verbod op muziek en zang gebruiken duidelijk corruptie. het toont alleen maar de verwarde geesten en harten van diegenen aan die niet begrijpen dat God geen woorden tekort komt en dat God alle talen controleerd en geen giswerk voor ons overlaat om te verbieden wat Hij nooit verboden heeft.


Ijdele praat kan iedere vorm van praten zijn en niet noodzakelijk zang en muziek. Er is eerder sprake van ijdele praat dat de mensen oproept om God te ongehoorzamen in andere vormen dan zang en muziek. Deze zouden eerst in acht moeten worden genomen. Hadith en sunna boeken staan vol met fabricaties en leugens die beschouwd zouden moeten worden als ijdele praat en ze zijn in strijd met de Quran en de ware boodschap van onze geliefde profeet Mohammed.


NU DE QURAN GEEN MUZIEK EN ZANG VERBIEDT zochten deze mensen naar andere idolen om dit voor hun te doen. Ze verwierpen de wet in het boek dat God de Beste Hadith (Quran) noemt. Ze weigerden God te gehoorzamen in de Quran wanneer Hij hen vertelde dat ze geen andere wet DAN de Quran moesten volgen.


Een kijk op wat zij hadith van de profeet beweren te zijn zal hun stuurloosheid en verwarring aantonen. Hier is een voorbeeld van wat deze mensen quoten en waarvan zij beweren dat het van de profeet komt en een duidelijke leugen is. De profeet kon niet van de Quran afwijken.


x"De Profeet SAWS zei, "Er zullen (in de komende toekomst) mensen van mijn ummah (gemeenschap van Moslims) zijn die er op uit zullen zijn om wettig te maken: geslachtsgemeenschap, het dragen van zijde (door mannen), het drinken van wijn en het gebruik maken van muziekinstrumenten (ma'azif). Sommige mensen zullen zich aan de rand van een berg bevinden en wanneer hun herder in de avond komt om voor hun gunsten te vragen zullen ze antwoorden, 'kom morgen naar ons terug.' dan zal Allah ze vernietigen in de loop van de nacht door de berg op ze te laten vallen, terwijl hij anderen in apen en zwijnen veranderd. Ze zullen zo blijven tot de Dag der Opstanding (vertaald vanuit de engelstalige tekst op http://www.submission.org/music.html)


ALLEREERST leert God ons in de Quran dat de profeet Mohammed de toekomst niet kende. Dit zal onmiddelijk de onechtheid aantonen van deze en gelijksoortige hadith en de ontkenning van diegenen die beweren Moslims te zijn maar weigeren God te geloven in de Quran. God heeft hun gezegd dat Mohammed de toekomst niet kende.


"Zeg (Mohammed), " Ik heb geen macht over goed of kwaad voor mijzelf. Alleen wat God wil geschiedt mij. ALS IK DE TOEKOMST WIST zou ik mijn weelde vergroten, en er zou mij geen kwaad geschieden. Ik ben slechts een waarschuwer, en een drager van goede tijding voor zij die geloven." 7:188


"Zeg (Mohammed), "Ik verschil niets van andere boodschappers, Ik heb GEEN KENNIS van wat mij OF UW zal geschieden. Ik volg ALLEEN wat aan mij is geopenbaard. Ik ben slechts een duidelijke waarschuwer." 46:9


TEN TWEEDE, in de afgelopen 1400 jaar waren er miljoenen mensen die naar muziek en liedjes geluisterd hebben zonder dat er bergen op hun vielen of dat ze in apen of zwijnen veranderd werden. Ik (de auteur en ik) denk(en) dat we dan toch zeker moeten vrezen dat al deze miljoenen mensen achter hun computers nu in varkens of apen veranderen omdat hun computers allerlei geluiden maken. Dit toont alleen maar aan hoeveel onzin er in de zogenaamde hadith en sunna boeken aanwezig is.


Zoals ik eerder vermelde heeft God muziek in ons universum geschapen zoals water en lucht en menig andere nuttigheden. We kunnen het water niet verbieden omdat iemand z'n vieze kleren er in wast. En we kunnen de lucht niet verbieden omdat iemand in onze omgeving rookt. Muziek is puur als vers water en frisse lucht. het is aan ons om er gebruik van te maken of het te misbruiken. Muziek is een van de grote gaves van God waar we dankbaar voor moeten zijn. We zouden het moeten gebruiken om ervan te genieten zoals we van een lekker warm bad of een koele lentebries genieten. Als je je tegoed doet aan je favoriete eten en drinken tot het punt dat je geen tijd meer hebt voor je plichten aan God, dan bega je een zonde. Eten en drinken worden hierdoor niet haram (onwettig). Als je je tegoed doet aan wat voor muziek of zang dan ook en het houdt je bezig tot het punt dat je God en je plichten jegens Hem vergeten bent, dan bega je een zonde maar de muziek zelf wordt niet haram (onwettig). Het is waar dat menige songtekst tegenwoordig enigzins storend is maar dit maakt muziek of zang niet haram, het maakt deze specifieke liedjes onaantrekkelijk en ze zouden vermeden moeten worden door diegenen die erdoor afdwalen. We moeten onze kinderen en geliefden waarschuwen voor sommige foute teksten en zo bewustzijn te scheppen. Maar we moeten niet verbieden wat God nooit verboden heeft. Muziek en zang. We zullen onze kinderen niet ervan weerhouden om boeken, kranten of bladen te lezen omdat iemand pornografische literatuur heeft geproduceerd. We zullen hun vertellen en waarschuwen over deze slechte literatuur. We zullen onze kinderen er nooit van weerhouden om TV, video's of DVD's te kijken omdat er mensen zijn die foute programma's, films of documentaires maken. Als je dit doet dan missen ze alle fantastische programma's, films en documentaires die hen leren hoe ze God en Zijn creaties moeten waarderen. Inplaats van ze het te verbieden zullen we ze leren de juiste programma's te selecteren.


Diegenen die muziek en de prachtige stemmen die God heeft geschapen echt waarderen zijn dankbaarder en dichter bij God dan zij die verbieden wat God nooit verboden heeft en het kwaad zien in iedere prachtige creatie van God


"Zeg: "Wie heeft al het mooie dat Hij voor Zijn dienaren heeft voortgebracht en de goede geschenken verboden?" Zeg, " Zulke geschenken zijn er voor degenen die GELOVEN in dit leven, en zal alleen voor hun zijn op de dag der Opstanding." Zo verklaren wij de openbaringen aan diegenen die begrip hebben." 7:32 (QURAN)


Conclusie: MUZIEK EN ZANG ZIJN NOOIT VERBODEN DOOR GOD. Ze maken deel uit van de meest prachtige creaties van God. Zolang ze niet aanzetten tot het begaan van zonden zijn ze VOOR DE WARE GELOVIGEN OM VAN TE GENIETEN terwijl ze God herrineren tijdens elke prachtige noot. Diegenen die verbieden wat God nooit verboden heeft in de Quran zullen verrast zijn op de Laatste Dag wanneer de boodschapper van God over hun zal klagen tegen God. Zie 25:30.


Is het niet eens tijd om wakker te worden en alleen de wet van God (Quran) te aanvaarden, en de wetten van mensen (hadith en sunna) te verperpen? Denk er maar eens goed over na

13-12-2003, 20:30
salaam
diegene die naar muziek luistert,zal de zang van de paradijs niet horen.
ik weet niet waar je het vandaan haalt ,maar muziek is wel haram
anasheed niet

13-12-2003, 22:49
Salaam aleikoem wb wr,
Dit stukje kwam ik tegen

Het mooiste belangrijkste en opvallendste van de Shari’ah (de wetgeving door Allah de Verhevene geopenbaard) is dat het alles in het leven beslaat. De shari’ah geeft alles voor de mens zijn welzijn hierop aarde en om in het hiernamaals goed terecht te komen. De islam leidt de mens in z’n geestelijke en z’n materiele leven. Niets maar dan ook niets is gelaten. Allah’s kennis is alomvattend. Allah kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. De islam beveelt ons ‘Ibaadah aan Allah de Verhevene alleen. Dit zal ons geestelijke rust geven en ook tevreden laten zijn met de rizq (voorziening) van Allah de Verhevene. Het is dus ook noodzakelijk dat er naast de geboden ook verboden zijn, om ons te beschermen tegen het kwade, ons te beschermen tegen shaytaan. Om zo onze imen te laten groeien en de imen te beschermen tegen alle slechte invloeden. Dit principe staat mooi omschreven in de volgende hadieth:

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Bij de ene in wiens hand mijn ziel is, er is niets wat mij dichter naar Al-Al-DJannah en mij verder van de nar (het vuur) brengt behalve dat ik jullie ernaar heb bevolen en er is niets dat je dichter naar de nar brengt terwijl het je verder van Al-Al-DJannah brengt behalve dat ik het jullie heb verboden.” (Ahmed Ibn Khoezaymah).

Deze hadieth laat ons dus het principe zien waar de gehele islam voor staat en wat we op vele plaatsen in de koran en de Soenna terug kunnen vinden. Alles wat de mens bevolen is te doen is voor zijn eigen goed en voordeel en alles wat verboden is, is kwalijk, slecht en nadelig voor zijn welzijn.

Vanuit dit gegeven kunnen we dus stellen dat muziek verboden is binnen de islam.
De bewijzen hiervoor vinden we in de koran en Soenna. Imam Al-Qoertoebie heeft drie ayaat als bewijs genoemd.

De eerste aya vinden we in Soerah al-qamar ayah 62: “Verwonderen jullie je dan over deze recitatie en lachen jullie erom en jullie huilen niet? Verspillen jullie je leven met tijdverdrijf en vermaak (muziek, zingen enz.) (wa entoem saamidoen). Valt neer in aanbidding aan Allah en aanbidt hem alleen”

“Wa entoem saamidoen” betekent luid zingen en muziek maken, hoofd ophouden in arrogantie extreme haat en woede voelen bij het horen van Qor’aan. Ook betekent het: onachtzaam zijn en verwerpen.

Bron: http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/muziekrabe/1.htm

13-12-2003, 22:51


De tweede ayah staat in Soerah al-isra’. Nadat iblies geweigerd had voor Adam te buigen vroeg hij uitstel bij Allah de Verhevene tot Yawm al-qiyamah zodat hij mensen kan afleiden van de Rechte weg, Allah de Verhevene zegt dan:

“En “istafziz” (rui hen op/houdt hen voor de gek) degenen die je kan met je stem (zingen, muziek en iedere andere roep voor ongehoorzaamheid aan Allah de Verhevene). Val hen aan met je cavalerie (paarden) en infanterie (voetvolk), wees een deelgenoot van hen in hun rijkdom en kinderen (door hen te verleiden op illegale wijze geld te verdienen en kinderen te verwekken) en maak hen beloften. Maar Shaytan belooft het niets dan bedrog” (Soerah al-isra:64).

Ibn Abbaas heeft ook over deze aya gezegd “istafziz met je stem betekent zingen, muziek en iedere andere roepvoor ongehoorzaamheid aan Allah de Verhevene”

De derde aya staat Soerah Loeqman ayah 6:

“En van de mensen zijn er die nutteloos gepraat (lahwal hadieth) kopen op de mensen te laten afdwalen van de Weg van Allah zonder kennis, en het nemen van Allah’s weg als spotternij. Voor dezen zal er een vernederende straf zijn.

Nadat in de ayaat hiervoor, degenen die goed doen worden beloond, openbaart Allah hier de toestand van degenen die weigeren te luisteren en het voordeel te verkrijgen van de Woorden van Allah de Verhevene. Zij wijden zich aan nodeloos, dom gepraat, leeg amusement en alle andere valse werken en handelingen met als doel anderen weg te halen van Allah’s Weg en te bespotten.

Imaam At-tabari zegt dat de geleerden verschillende meningen hebben over de betekenis van lahwal hadieth (nutteloos gepraat).

Zingen en luisteren naar liedjes
Het aankopen van professionele zangers en zangeressen. Het kopen van instrumenten, bijvoorbeeld de drum (tabl)

Abdullah Ibn Mas’oed werd over deze aya gevraagd en hij antwoordde: “Ik zweer bij de ene buiten wie er geen God bestaat, dat het verwijst naar zingen (ghinaa)” Hij herhaalde zijn woorden drie maal om het te benadrukken” (Al-Bayhaqi).

Lahwal hadieth kan nog meer betekenen:- gesprekken die uitnodigen tot shirk,alle handelingen, valse woorden enz. die laten afdwalen van de islam.

Dus deze ayah geeft een algemene betekenis. Alles wat afleidt van de Rechte Weg valt eronder, dus ook zingen, muziek, enz. ook al wordt dit niet expliciet genoemd. Maar zoals we weten halen we ons kennis vanuit Qor’aan en Soenna. In de Soenna vinden we een aantal duidelijke Ahadieth die onbetwistbaar het feit geven dat muziek, instrumenten, zingen met muziek enz. verboden zijn door de Islamitische Shari’ah. Er zijn uitzonderingen, die we straks bespreken, op deze algemene regel. Dit zijn wat onschuldige toegestane vormen van zingen of dichten zonder muzikale begeleiding of alleen door de daff (soort tamboerijn zonder belletjes) en dit bij bepaalde gelegenheden precies door de Soenna aangegeven. Straks gaan we hier verder op in.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: ”Er zullen (in de toekomst) mensen van mijn oemmah zijn die zullen zoeken om wettig te maken: overspel, het dragen van zijde, het drinken van gamr en het gebruiken van ma’aazif (muziekinstrumenten). Sommige mensen zullen bij de zijkant van de berg blijven en als hun herders ‘s avonds komen om te vragen wat zij nodig hebben zullen zij zeggen: “kom morgen terug”. Dan zal Allah de Verhevene hen gedurende de nacht vernietigen door de berg op hen te laten vallen, terwijl hij anderen in apen en zwijnen verandert. Zij zullen in deze situatie blijven tot de Dag der Opstanding” (Al-Boekharie).

In het Arabisch wordt hier “ma’aazief’ gebruikt (meervoud van Mi’zaf of ‘azf) dit betekent: muziekinstrumenten. Het geluid van instrumenten (muziek). Zingen met begeleiding van muziek.

Vanuit de zin “Die zullen proberen wettig te maken” kunnen we dus opmaken dat het verboden was. En kijk bij welke ernstige zonden het wordt genoemd, overspel, drankgebruik en het dragen van zijde.

In een andere hadieth lezen we: De boodschapper van Allah de Verhevene zei: “mensen van mijn Oemmah zullen wijn (gamr) drinken en het anders noemen dan bij de eigenlijke naam. Vrolijk zal voor hen worden gemaakt door het bespelen van muziekinstrumenten en het zingen door zangeressen. Allah zal de aarde onder hen vaneen splijten en hen veranderen in apen en zwijnen”. (Ibn maadjah, Albayhaqi en ibn asaakir: bekrachtigd door Ibn Al-Qayyim en Al-Albaani).

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “zeker, Allah heeft gamr, gokken en Al-koebah verboden: en ieder bedwelmingsmiddel is verboden. “Soefyan zei: “Ik vroeg degene die het had overgeleverd, Ali bin Badhiemah: “Wat is Al-koebah? “. Hij antwoordde: “ Het is de drum”. (Ahmed, bekrachtigd door sheich Al-Albaani).

In een andere overlevering staat dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de hand van zijn metgezel, Abdul-Rahman ibn ‘Auf en zij gingen naar het ijlende zoontje van de profeet, Ibrahiem. Zij vonden het kind in doodsstrijd en dus nam de profeet hem tegen zijn borst en hield hem vast tot de roeh (de ziel) hem verliet. Toen legde hij het kind neer en huilde waarop Abdul-rahman verbaasd vroeg “ jij huilt, O boodschapper van Allah terwijl je huilen verbiedt.

Het volgende antwoordde de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “zeker verbod ik huilen niet, maar ik verbood twee geluiden welke gek, een teken van geesteszwakte zijn en zondig schaamteloos: een, een stem (zingend) begeleid door muziekinstrumenten en shaytaan’s (wond / blaas) instrumenten: de andere, een stem (huilend, weeklagend) ten gevolge van een beproeving, vergezeld door in het gezicht slaan en stuk trekken van kleding. Maar dit (mijn huilen) komt dor medeleven / medelijden en wie geen medeleven toont zal het niet krijgen”.

Muziek is dus te allen verboden. Het is het werk van Shaytan om zo mensen af te leiden van de Rechte Weg. En wees eerlijk. Weten we niet allemaal da als je opgaat in muziek, of een muziekidool hebt of zelf een instrument bespeelt je alles om je heen vergeet. Mensen maken dat als ielaah (God).

Mensen kunnen zelfs zover komen dat zij zichzelf helemaal vergeten. Neem als voorbeeld de soefies die in trance raken en zeggen dat zij zo verder in islam komen, maar feitelijk in handen van Shaytan zijn gevallen. Kijk hoe mensen zich in discotheken of bij popconcerten gedragen, enz.. enz..

Ibn Al-Qayyim geeft ook nog andere aspecten van de wijsheid van Allah achter dit verbod: “weet dat muziek en zang bepaalde kenmerken hebben die het hart verzwakken. Ze veroorzaken dar er huichelarij ontspruit net als dat water planten ontspruiten. Het verwart en leidt het hart af en verhindert het van overpeinzing en begrijpen van de Qor’aan en om de koran aan te passen. Dit is zo omdat Qor’aan en zang nooit samen in het hart kunnen bestaan omdat ze tegenstrijdig zijn aan elkaar. Want de Qor’aan verbiedt het nastreven van ijdelheden en verplicht het in bedwang houden van de nafs (eigen-ik) zijn wensen en lusten en verlokkingen van het slechte. Zang, daarentegen, zet aan tot het tegenovergestelde van deze waarden en normen. Het prikkelt en windt het innerlijk op e verleidt de nafs tot ongerechtigheid door het nar iedere schaamteloze wens en lust te brengen…”

Een van de tekenen van huichelarij die het gevolg zijn van muziek en zang is dat men zich nog maar zelden als Allah de Verhevene herinnert en hierdoor wordt men lui in het opstaan voor salaah en men gaat ook slecht en makkelijk salaah doen. Verder is huichelarij gebaseerd op leugens en zang bevat de meest leugenachtige teksten. Het tracht het lelijke en slechte mooi te maken en het goede lelijk te maken. En het tracht het goede af te raden te volgen. Dit is de essentie van huichelarij. Als een persoon went aan muziek luisteren maakt dat het luisteren nar de Qor’aan moeilijk en zwaar voor hem. Het maakt de Qor’aan een zware last voor zijn hart en iets afschuwelijks voor z’n oren. Als dit geen huichelarij is dan bestaan huichelarij niet!

Als een moeslim zich dus inlaat met deze zaken brengt dit alleen voor hem huichelarij, veronachtzaming, onzedelijkheid, ijdelheid en nog veel meer slechte eigenschappen en het grootste kwaad is natuurlijk dat het diegene weghaalt van de herinnering aan zijn Schepper,

Zijn boek en zijn dien (geloof, de islaam). Iedere weldenkende gelovige weet en kent deze slechtheden, wapent zich ertegen en kent de nadelige gevolgen. “En da degenen die de kennis is gegeven weten dat het de waarheid van jullie rabb is en dat zij erin zullen geloven en hun harten zich eraan zullen onderwerpen met nederigheid. En zeker Allah is de Leider van degenen die geloven in de Rechte Weg” (Alhadj ayah54).

Er zijn zoals ik al eerder heb gezegd enige uitzonderingen op de algemene regel. De algemene regel is dus verbod, haraam. Er zijn bepaalde situaties waarin bepaalde vormen van zang toegestaan zijn. De enige manier om dit precies te weten is de Soenna te bestuderen. In het zo precies uitgebalanceerde systeem plaats voor vertier, vermaak en sport omdat de mens deze ontspanning ook nodig heeft. Maar de islaam schept de juist wegen voor gezonde sport en vermaak welke vrij zijn van iedere zonde en slechtheid die zich altijd bij de verboden vormen voordoen. De islaam laat de nafs ook niet doorslaan, alles heeft z’n grenzen.

Bron: http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/muziekrabe/2.htm

13-12-2003, 22:53
Voorbeelden:

Djihaad en wat daarmee samenhangt. Oorlogsliederen om de mensen te sterken voor of tijdens djihaad. Er zijn verschillende Ahadieth dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) liederen zei tijdens djihaad om de mensen aan te moedigen, sterker te maken, enz.

Een voorbeeld hiervan is het volgende wat dor de profeet en zijn metgezellen werd gezegd:“Bij Allah als het niet door hem kwam zouden we nooit geleid zijn, noch meelevend, noch hebben gebeden. Zo stuur vrede en rust neder op ons en maak onze voeten standvastig als we de vijand ontmoeten. Zeker, de anderen rebelleerden tegen ons. Wanneer zij fitnah wensen, weigeren wij, weigeren wij.” (Al-boekharie en moeslim). Tijdens de viering van de twee ee’ds (feesten).

Onschuldige liederen en slaan op de daff is toegestaan. Hier zijn ook weer meerdere ahadieth over, bijvoorbeeld: “‘Aicha zei: Allah’s boodschapper kwam bij mij terwijl twee jonge meisjes liedjes van boe’aath zongen, waarop hij ging liggen en zijn gezicht afkeerde. Aboe Bakr kam binnen en zei tegen mij: “De fluit van Shaytan voor de profeet?”. Allah’s boodschapper keerde zich naar Aboe bakr en zei: “Laat hen”.. ‘Aicha ging verder: “Toen de profeet indutte gaf ik hen een teken en zij gingen weg.” (Al-Boekharie).

In een andere versie:

‘Aicha vermeldt dat haar vader Aboe Bakr gedurende de dagen van mina bij haar kam. Er waren twee meisjes bij haar die op de daff sloegen terwijl de profeet zich bedekte met z’n kleed. Aboe Bakr schreeuwde tegen de meisjes waarop de profeet z’n gezicht ontblootte en zei: “laat hen Aboe Bakr, want dit zijn de dagen van de Ied!”. (Al-boekharie).

Het huwelijksfeest: Walima. Tijdens de walima is het toegestaan de daff te slaan. Dit om zo bekend te maken dat er een walima is en om vreugde en plezier bij de gasten te brengen.

Mohammed bin Haatib Al-djoemahi heeft overgeleverd dat de boodschapper zei: “de grens tussen haraam en halaal (in het huwelijksfeest) is de daff en de stem.” (sahieh, At-tirmidhie).

‘Aicha heeft overgeleverd dat de profeet zei “verkondig dit huwelijk, voltrek het in de moskee en sla op de dass als het plaatsvindt” (sahieh, At-tirmidhi).

‘Aicha heeft overgeleverd dat een vrouw was uitgehuwelijkt aan een man van de Ansaar. De profeet zei: “O ‘Aicha was er vermaak want de Ansaar houden van vermaak.”

In een andere versie staat dat de profeet heeft gezegd: “Zond je een jong meisje met de bruid mee op de daff te slaan en te zingen?”

‘Aicha zei: “Wat moest zij zeggen in haar gezang?”. Hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Laat haar zeggen: naar jullie zij wij gekomen, naar jullie zijn wij gekomen. Verwelkom ons zoals wij jullie verwelkomen!”.

Hierbij moeten we ook opmerken dat de daff en zingen alleen voor vrouwen en meisjes is.

Andere gelegenheden die de geleerden opnoemen zijn: tijdens het werk of het dragen van zware spullen of ander zwaar werk(zoals toen de profeet de greppel rond medina groef). Tijdens lange reizen te paard, kameel enz. om zo verveling tegen te gaan en het rijdier harder te laten lopen.

Maar moslims zijn gebonden aan de regels neergelegd in de Soenna gebonden aan de specifieke gelegenheden. Waarom?

Ten eerste: Algemene regel is haraam, zowel zang als muziek. Deze speciale gelegenheden zijn een bepaald soort zang en het slaan op de daff is ook bij uitzondering toegestaan op de algemene regel van verbod. De begrensde uitzonderingen op een vaststaande regel kunnen niet zomaar zelf worden uitgebreid tot andere zaken. Er kan ook geen qiyaas (overeenkomst) worden toegepast (Oesoeloel-Fiqh). Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld betreffende trots en arrogantie. Deze zaken zijn verboden. “Al wie in zijn hart trots heeft ter grootte van een mosterdzaadje zal Al-DJannah niet binnengaan” (moeslim). maar er is een uitzondering op deze algemene regel. Tijdens djihaad is trots tegenover de vijand toegestaan. Een duidelijk begrensde uitzondering op de algemene regel. Men mag echter geen vergelijkingen gaan maken voor bijvoorbeeld de spelers van een moeslim voetbalelftal tegen een kafir elftal om dus dan ook arrogantie te hebben. Trots is verboden op een uitzondering na, namelijk tijdens de djihaad. Geen andere uitzonderingen tenzij duidelijk bewijs uit Qor’aan, Soenna of idjmaa’ (overeenstemming).

Ten tweede: Er zijn geen Ahadieth die zeggen dat zingen of het gebruik van daff constant gebruikt mogen worden tijdens blijde gebeurtenissen en bijeenkomsten. Anders was dit overgeleverd.

Ten derde: als het bij iedere blijde gebeurtenis is toegestaan, waar stopt het dan. Dan zijn we altijd lichtzinnig bezig. En zo is de islaam niet. Men moet boven al dit vermaak staan en ervan af zien behalve in die gevallen genoemd in de Soenna. Ook wat betreft de daff, dit is een uitzondering, men kan geen vergelijking met andere instrumenten gaan maken. Niets is toegestaan behalve de daff. Door weer hetzelfde principe: algemene regel: alle muziekinstrumenten haraam, uitzondering: de daff. En vergelijking maken mag in de Fiqh-leer niet als het een uitzondering betreft op een algemene regel:

Zingen: Het is verboden te zingen onder begeleiding van muziek. Zingen met de daff is toegestaan tijdens een walima. En alleen zingen is toegestaan zonder bepaalde voorwaarden en speciale omstandigheden. -De teksten moeten zuiver en onschuldig zijn en natuurlijk binnen de morele grenzen van de islaam vallen.

Vrouwen mogen niet voor mannen zingen. De beste teksten zijn teksten die gaan over het doen van goede daden voor Allah en teksten die onze vroomheid sterken.

Het is dus de plicht van iedere moeslim muziek te vermijden en er nooit naar te luisteren. Als een moeslim het kan moet hij het ook afzetten als het ergens buiten is zoals in een taxi, op de markt, in een winkel, enz. Probeer te praten en de dingen uit te leggen, misschien helpt het hen om vrees voor Allah te krijgen en te stoppen met haraam. Weet dat het een van de grote zonden is zoals we hebben gezien. Het wordt in de Ahadieth genoemd met gamr drinken en overspel plegen. Zaken die het individu vernietigen als ook de Oemmah (gemeenschap).

Moge Allah ons sterken en ons helpen de da’wah uit te dragen en de werken van Shaytan te vernietigen. Wa’l hamdoellilahie rabbie’ amamien.

http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/muziekrabe/6.htm

Wa salaam,
Imane

13-12-2003, 23:01

Citaat:
Origineel gepost door Aichake
salaam
diegene die naar muziek luistert,zal de zang van de paradijs niet horen.
ik weet niet waar je het vandaan haalt ,maar muziek is wel haram
anasheed niet
sallem


ik vond het ook vreemd

tegenwoordig heb je ook nog verschil in anasheed!!!
ze zeggen alleen anasheed met doef ofzo iets!!
en waarom zijn er dan ook andere anasheeds????
dat is tog ook thikoe allah of zie ik dit verkeerd

13-12-2003, 23:02

Citaat:
Origineel gepost door KouZiNaFeMaLe
Voorbeelden:

Djihaad en wat daarmee samenhangt. Oorlogsliederen om de mensen te sterken voor of tijdens djihaad. Er zijn verschillende Ahadieth dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) liederen zei tijdens djihaad om de mensen aan te moedigen, sterker te maken, enz.

Een voorbeeld hiervan is het volgende wat dor de profeet en zijn metgezellen werd gezegd:“Bij Allah als het niet door hem kwam zouden we nooit geleid zijn, noch meelevend, noch hebben gebeden. Zo stuur vrede en rust neder op ons en maak onze voeten standvastig als we de vijand ontmoeten. Zeker, de anderen rebelleerden tegen ons. Wanneer zij fitnah wensen, weigeren wij, weigeren wij.” (Al-boekharie en moeslim). Tijdens de viering van de twee ee’ds (feesten).

Onschuldige liederen en slaan op de daff is toegestaan. Hier zijn ook weer meerdere ahadieth over, bijvoorbeeld: “‘Aicha zei: Allah’s boodschapper kwam bij mij terwijl twee jonge meisjes liedjes van boe’aath zongen, waarop hij ging liggen en zijn gezicht afkeerde. Aboe Bakr kam binnen en zei tegen mij: “De fluit van Shaytan voor de profeet?”. Allah’s boodschapper keerde zich naar Aboe bakr en zei: “Laat hen”.. ‘Aicha ging verder: “Toen de profeet indutte gaf ik hen een teken en zij gingen weg.” (Al-Boekharie).

In een andere versie:

‘Aicha vermeldt dat haar vader Aboe Bakr gedurende de dagen van mina bij haar kam. Er waren twee meisjes bij haar die op de daff sloegen terwijl de profeet zich bedekte met z’n kleed. Aboe Bakr schreeuwde tegen de meisjes waarop de profeet z’n gezicht ontblootte en zei: “laat hen Aboe Bakr, want dit zijn de dagen van de Ied!”. (Al-boekharie).

Het huwelijksfeest: Walima. Tijdens de walima is het toegestaan de daff te slaan. Dit om zo bekend te maken dat er een walima is en om vreugde en plezier bij de gasten te brengen.

Mohammed bin Haatib Al-djoemahi heeft overgeleverd dat de boodschapper zei: “de grens tussen haraam en halaal (in het huwelijksfeest) is de daff en de stem.” (sahieh, At-tirmidhie).

‘Aicha heeft overgeleverd dat de profeet zei “verkondig dit huwelijk, voltrek het in de moskee en sla op de dass als het plaatsvindt” (sahieh, At-tirmidhi).

‘Aicha heeft overgeleverd dat een vrouw was uitgehuwelijkt aan een man van de Ansaar. De profeet zei: “O ‘Aicha was er vermaak want de Ansaar houden van vermaak.”

In een andere versie staat dat de profeet heeft gezegd: “Zond je een jong meisje met de bruid mee op de daff te slaan en te zingen?”

‘Aicha zei: “Wat moest zij zeggen in haar gezang?”. Hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Laat haar zeggen: naar jullie zij wij gekomen, naar jullie zijn wij gekomen. Verwelkom ons zoals wij jullie verwelkomen!”.

Hierbij moeten we ook opmerken dat de daff en zingen alleen voor vrouwen en meisjes is.

Andere gelegenheden die de geleerden opnoemen zijn: tijdens het werk of het dragen van zware spullen of ander zwaar werk(zoals toen de profeet de greppel rond medina groef). Tijdens lange reizen te paard, kameel enz. om zo verveling tegen te gaan en het rijdier harder te laten lopen.

Maar moslims zijn gebonden aan de regels neergelegd in de Soenna gebonden aan de specifieke gelegenheden. Waarom?

Ten eerste: Algemene regel is haraam, zowel zang als muziek. Deze speciale gelegenheden zijn een bepaald soort zang en het slaan op de daff is ook bij uitzondering toegestaan op de algemene regel van verbod. De begrensde uitzonderingen op een vaststaande regel kunnen niet zomaar zelf worden uitgebreid tot andere zaken. Er kan ook geen qiyaas (overeenkomst) worden toegepast (Oesoeloel-Fiqh). Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld betreffende trots en arrogantie. Deze zaken zijn verboden. “Al wie in zijn hart trots heeft ter grootte van een mosterdzaadje zal Al-DJannah niet binnengaan” (moeslim). maar er is een uitzondering op deze algemene regel. Tijdens djihaad is trots tegenover de vijand toegestaan. Een duidelijk begrensde uitzondering op de algemene regel. Men mag echter geen vergelijkingen gaan maken voor bijvoorbeeld de spelers van een moeslim voetbalelftal tegen een kafir elftal om dus dan ook arrogantie te hebben. Trots is verboden op een uitzondering na, namelijk tijdens de djihaad. Geen andere uitzonderingen tenzij duidelijk bewijs uit Qor’aan, Soenna of idjmaa’ (overeenstemming).

Ten tweede: Er zijn geen Ahadieth die zeggen dat zingen of het gebruik van daff constant gebruikt mogen worden tijdens blijde gebeurtenissen en bijeenkomsten. Anders was dit overgeleverd.

Ten derde: als het bij iedere blijde gebeurtenis is toegestaan, waar stopt het dan. Dan zijn we altijd lichtzinnig bezig. En zo is de islaam niet. Men moet boven al dit vermaak staan en ervan af zien behalve in die gevallen genoemd in de Soenna. Ook wat betreft de daff, dit is een uitzondering, men kan geen vergelijking met andere instrumenten gaan maken. Niets is toegestaan behalve de daff. Door weer hetzelfde principe: algemene regel: alle muziekinstrumenten haraam, uitzondering: de daff. En vergelijking maken mag in de Fiqh-leer niet als het een uitzondering betreft op een algemene regel:

Zingen: Het is verboden te zingen onder begeleiding van muziek. Zingen met de daff is toegestaan tijdens een walima. En alleen zingen is toegestaan zonder bepaalde voorwaarden en speciale omstandigheden. -De teksten moeten zuiver en onschuldig zijn en natuurlijk binnen de morele grenzen van de islaam vallen.

Vrouwen mogen niet voor mannen zingen. De beste teksten zijn teksten die gaan over het doen van goede daden voor Allah en teksten die onze vroomheid sterken.

Het is dus de plicht van iedere moeslim muziek te vermijden en er nooit naar te luisteren. Als een moeslim het kan moet hij het ook afzetten als het ergens buiten is zoals in een taxi, op de markt, in een winkel, enz. Probeer te praten en de dingen uit te leggen, misschien helpt het hen om vrees voor Allah te krijgen en te stoppen met haraam. Weet dat het een van de grote zonden is zoals we hebben gezien. Het wordt in de Ahadieth genoemd met gamr drinken en overspel plegen. Zaken die het individu vernietigen als ook de Oemmah (gemeenschap).

Moge Allah ons sterken en ons helpen de da’wah uit te dragen en de werken van Shaytan te vernietigen. Wa’l hamdoellilahie rabbie’ amamien.

http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/muziekrabe/6.htm

Wa salaam,
Imane
elogt imane shokran leky!!!

14-12-2003, 10:49

Citaat:
Origineel gepost door omaisa
elogt imane shokran leky!!!
Shokran 3la wajib zuster!!


14-12-2003, 18:03

Citaat:
Origineel gepost door obl_for_ever
Ik luister Zain Bhikha de laatste tijd alleen maar, omdat ik zeker weet dat zijn anasheeds niet haram zijn. Zonder instrumenten, alleen zijn gezegende stem. De teksten gaan aleen over de Islam. Soms met een verhaal over een profeet zoals; profeet mohammed en de profeet Yoesef. Of over zaken waar wij(moslims) dagelijks mee te maken hebben.

Dus allemaal luisteren naar Zain Bhikha of Yusuf Islam.
Salaam aleikoem wb wr,
Zou je mij kunnen vertellen waar ik deze anasheeds op internet kan vinden? Eerst luisterde ik ze bij http://www.al-islaam.com, maar ik kan ze daar niet meer vinden.
Wa salaam,
Imane

15-12-2003, 23:08
salaam
je mag alleen muziek maken met een bendier,das de eneige instrument dat mag volgens de islam.
spijtig genoeg zijn er mensen die anasheed maken met andere instrumenten die eigelijk haram zijn.

19-12-2003, 12:57
Ik heb de site even snel bekenen waaruit dat stuk van omaisa komt. Het is mij opgevallen dat ze de hadith en sunnah de profeet (vrede zij met hem) wordt ontkend. Die groepering wordt ook wel de quraniyeen genoemd. Ze geloven alleen in de quran en niet in wat de profeet heeft gezegd. Dat is een sekte binnen de islam, die de verkeerde islam verkondigd. Er staat ook in stuk in op al-islaam.com Wa Allah Oua3lem

19-12-2003, 22:29Citaat:
Origineel gepost door achie25
Ik heb de site even snel bekenen waaruit dat stuk van omaisa komt. Het is mij opgevallen dat ze de hadith en sunnah de profeet (vrede zij met hem) wordt ontkend. Die groepering wordt ook wel de quraniyeen genoemd.
ik heb van deze groepering nooit eerder gehoord!!!!

20-12-2003, 11:47
salaam
met anasheed is het zelfde met mensen
vb, de ene zegt wekbrauwen is haram de andere zegt nee,ook al bidden ze alle twee.
dus de ene maakt anasheed met instrumenten en de andere met tamboerijn.
ik luister alleen met tamboerijn,ik weet zelf wat haram en halal is,wat de andere doen,daar beslist allah over,

20-02-2005, 03:25
MUZIEK IS VERBODEN IN DE ISLAM OMDAT HET DE ZIEL AANTAST WAARDOOR JE ZIEL ALLEEN MAAR HARDER WORDT TEGEN OVER DE QURAAN(GEEN ZIN OM GOEDE DINGEN TE BELUISTEREN ETC)

ps. helaas luister ik ook naar muziek maar insha'allaah zal allaah mijn ziel verbeteren

Pagina's : [1] 2 3 4