Bekijk volle/desktop versie : Wenen uit Angst voor Allah13-03-2008, 14:33

In De Naam Van Allah, de meest Geweldige, de meest Genadevolle.”

Gebasseerd op een lezing van 'Al-Khawf min Allah' door Sheikh Waheed 'Abdussalaam Bali.


de gelovigen de tijd nog niet aangebroken dat hun hart nederig wordt om Allah gedachtig te
zijn en de Waarheid (op te nemen), die nedergedaald is? En laten zij niet worden zoals zij die het
Boek voordien ontvingen - voor dezen was de termijn (te) lang geworden waardoor hun hart werd
verhard en velen van hen ongehoorzaam werden.

Soerah Al-Hadeed; Aayah 16

Allah heeft de beste verkondiging geopenbaard, een Boek (de Koran), overeenkomstig met zichzelf, vaak
herhalend (vermaningen) waarbij de huid van hen die hun Heer vrezen ineenkrimpt, daarna ontspant zich
hun huid en hun hart wordt zacht bij de gedachte aan Allah. Dit is de leiding van Allah, Hij leidt
daarmee wie Hij wil. En wie Allah laat dwalen, zal geen leider hebben.

Soerah Az-Zoemar; Aayah 23

Hij maakte in de Quran de belofte en maakte duidelijk dat Zijn ware dienaren vrees hebben en rillen bij
de gedachte aan de straf van hun Heer. Onze Heer de Verhevene licht ons in dat de gelovige,
wanneer zijn imaan sterker wordt en zijn zekerheid toeneemt, dan zal ook zijn angst toenemen jegens
Allah Ta'ala.

Het geween van de profeet Sala Allahu 'alayhi Wassalaam.

De profeet salla Allahu 'alayhi wassalaam, zei tegen 'Abdullah Ibn Mas'ood;
'Lees de Quraan voor.' Waarop hij [radia Allah ‘anhoe] antwoordde:
'Lees ik de Quraan voor jou, terwijl de Quraan aan jou geopenbaard werd?' Hij antwoordde: ‘Ik luister
graag naar de recitatie van iemand anders.'’ Daarop las ik het hoofdstuk 'de vrouwen' op, tot ik aan
het vers kwam:
'En hoe zal het zijn die Dag, wanneer wij uit elke gemeenschap een getuige zullen nemen, en dat Wij
jou (O Mohammed) vervolgens over hen allen zullen laten getuigen?'
Soerah An-Nisa (4): 41.

Waarop hij mij zei: 'Dit is voldoende, hou hier maar op!' Toen keek ik op en zag ik dat er tranen
waren in de ogen van de profeet Sala Allahu 'Alayhi wassalaam.

Sahieh Al-Boecharie


Het geween van Aboe Bakr [radia Allah ‘anhoe]

'Aai-sha [radi'a Allah ‘anha] zei: 'Gedurende een tijd van ziekte, zei de Boodschapper van Allah {Sala
Allahu 'Alayhi wassalaam} tegen haar:
'Laat Aboe Bakr {[radi'a Allah ‘anhoe] het gebed leiden.' Waarop ik tegen de Boodschapper van Allah
[Salla Allahu 'alayhi wassalaam] zei: 'Als Aboe Bakr in jouw plaats het gebed zal leiden, zullen de
mensen niet in staat zijn om hem te horen, vanwege zijn buitensporig geween.’
[Al-Boecharie]

Ons geween

De rechtgeleide dienaren hebben gehuild, de aanbidders hebben gehuild en de gelovigen hebben gehuild.
En in deze tijd zijn er mensen waarbij een heel jaar voorbijgaat, zonder dat zij ook maar een enkele
traan laten vallen uit angst jegens Allah Tabaraka Ta'ala.
O Allah, we zoeken ons toevlucht bij U tegen verharde harten. O Allah, verzacht onze harten bij de
gedachte aan Uw herinnering.
Degenen die geloven, en wiens hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! in het gedenken
van Allah kunnen de harten rust vinden.
Soerah Ar-Ra'd; Aayah 28

Ware gelovigen zijn slechts degenen wiens hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt
genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun
Heer vertrouwen.
Soerah Al-Anfaal; Aayah 2

Dus waarom huilen wij niet vandaag de dag? We huilen niet uit de sterkte van de hardheid van onze
harten, en onze harten die zich vastgeklampt hebben aan deze wereld. Dus onze harten zijn verhard en
onze ogen zijn gedroogd.
We zijn verwijderd van Allah Ta'ala. Hadden we dichtbij Allah Tabaraka Ta'ala gestaan, dan zouden onze
harten niet verhard zijn. Dus hij, die een gehele week spendeert zonder ook maar een enkele traan te
laten vallen uit angst, laat hem even gaan zitten, een smeekbede verrichten en onderdanig zijn.
Misschien zal zijn hart verzachten en zal hij een traan laten vallen. En als hij geen traan laat vallen,
laat hem dan de Quraan pakken en zijn aya's eruit lezen en hetgeen hij leest overpeinzen, nederig zijn
en zich onderwerpen. En als zijn oog dan een traan laat vallen, zijn hart angst betoont en zijn ziel
zich inbindt, dan is hij geslaagd. En als zijn hart in dezelfde staat blijft (verhard), laat hem dan in een
donkere kamer gaan zitten en wenen over zijn huidige staat, want zijn hart is dood.


13-03-2008, 14:51


Baraka allahu feek.

13-03-2008, 14:53

Citaat door Kaoutartjje:
Baraka allahu feek.Wa feeki ( F )

13-03-2008, 15:01
Masha Allaah!