Bekijk volle/desktop versie : Ben verliefd, verloofd maar heb toch mijn twijfels06-09-2002, 12:45

Citaat door faisa:
wie kan mij helpen,

ik heb een hele leuken jongen ontmoet, tenminste ontmoet, het is allemaal op de ouderwetse manier gegaan, hij zag mij op een feest in marokko en is toen naar mijn zwager gegaan en heeft om mijn hand gevraagd, aangezien ik die jongen al jaren kende omdat hij de neef is van mijn zwager wist ik dat het een goeie en leuke jongen was, dus ik heb ja gezegd. we gaan volgend jaar trouwen, maar ik heb zo mijn twijfels, ik twijfel niet aan hem, maar meer aan mezelf, ben ik wel de juiste voor vrouw hem, kan hij wel met me opschieten , ik weet namelijk van mezelf dat ik heel moeilijk kan zijn. zal ik me bijvoorbeeld kunnen aanpassen aan een heel nieuw leven, ik ben gewent om constant mensen om me heen te hebben, en als ik getrouwd ben ga ik naar belgie (hij woont namelijk in belgie), waar ik geen familie heb, geen werk, terwijl hij gewoon verder met zijn leven gaat moet ik mijn leven opnieuw gaan opbouwen, en ik ben bang dat dat voor de enige problemen kan gaan zorgen,

wat denken jullie???
.

06-09-2002, 12:52


Weet je verloofde dat je hiermee zit? Ik denk dat je aanstaande het niet prettig zal vinden als later ineens blijkt dat jij ongelukkig bent met je nieuwe leventje dus vertel hem in ieder geval dat je twijfels hebt. Misschien kunnen jullie een middenweg vinden?

06-09-2002, 12:53
oef


ja elmachakil denk na wat je wilt meid het is heel moeilijk om een plaats te verlaten waar je gewend bent en iedereen om je heen hebt en zo maar naar een andere land te verhuizen .

06-09-2002, 12:59
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar als je echt gelukkig met hem bent dan kun je dat toch OVERAL zijn.

06-09-2002, 13:05


Logisch, maar Belgie is niet de andere kant van de wereld en als je er na een tijdje nieuwe mensen hebt ontmoet en je draai hebt gevonden zul je er vast geen last meer van hebben. Succes ermee...

06-09-2002, 14:31
Hi Faisa,
De meeste Belgen zijn aardige mensen en als jij zelf een beetje aktief wilt zijn, zul jij ook snel mensen leren kennen. Voorwaarde is, en dat moet je vooraf met je verloofde bespreken, dat je niet de hele dag thuis moet blijven. Nu is het de goeie tijd om het daar over te hebben. Als hij dat goed vindt, dan kun je bij een clubje gaan, gaan sporten, een cursus gaan volgen, muziek gaan maken of iets anders dat je leuk vindt; dan kom je vanzelf mensen tegen........Ik ken verschillende mensen van een andere nationaliteit, die het in België goed naar hun zin hebben en ook helemaal vooraan begonnen zijn. Het heeft toch ook ietws spannends en uitdagends om nieuwe mensen te leren kennen?Denk je nog even aan de taal? want niet alle Belgen spreken Nederlands. Misschien moet je alvast wat Frans (bij) leren.

Succes,

Alternatif.

06-09-2002, 16:27
Smeekbede van de istikhaarah-gebed.(1)

Djaabier Ibn Abdoellah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "De Profeet was gewend ons te leren Allah's raad te vragen in alle zaken. Zoals hij gewend was ons een Soerah uit de Qor'aan te leren. Hij zei: "Als iemand van julllie een belangrijke beslissing moet nemen, laat hem twee Raka'aat (2) bidden buiten de verplichte gebed, en dan zeggen:
74. O Allah! Ik zoek leiding in Uw kennis en kracht van Uw macht. en ik vraag om Uw veelomvattende zegeningen, U beschikt over macht en ik niet , U bent alwetend en ik niet. U bent de kenner van het onwaarneembare, O Allah! Als U weet dat deze aangelegenheid gunstig is voor mijn religie en mijn (levens) onderhoud en voor mij in het Hiernamaals, (of zeg: Als het beter is voor mijn huidige en latere noodzaak) laat U het dan voor mij bepalen en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij hiermee. En als U weet dat deze aangelegenheid schadelijk is voor mij in mijn religie en mijn (levens) onderhoud en in het Hiernamaals (of zeg: Als het slecht is voor mijn huidige en latere noodzaak), Houdt het dan ver weg van mij en laat mij hiervan afstand nemen. En verorden datgene wat goed is voor mij en laat mij hier tevredenheid in vinden." (3)


"ÇááøåõÜãøó ÅöäøöÜí ÃóÓúÊóÎíÜÑõßó ÈöÚöÇúÜãöß¡ æóÃÓúÊóÞúÜÏöÑõßó ÈöÞõÜÏúÑóÊöÜß¡ æóÃóÓúÜÃáõÜßó ãöäú ÝóÖúÜáößó ÇáÚóÙÜíã¡ ÝóÅöäøóÜßó ÊóÞúÜÏöÑõ æóáÇ ÃóÞúÜÏöÑ¡ æóÊóÜÚúáóÜãõ æóáÇ ÃóÚúáóÜã¡ æóÃóäúÜÊó ÚóáÇøãõ ÇáÛõÜíæÈ¡ ÇááøåõÜãøó Åöäú ßõäúÜÊó ÊóÚúÜáóãõ Ãóäøó åÜÐÇ ÇáÃãúÜÑó- æóíõÓóÜãøöí ÍÇÌóÊóÜå - ÎóÜíúÑñ áí Ýí ÏíäÜí æóãóÚÜÇÔí æóÚÇÞöÜÈóÉö ÃóãúÜÑí¡ ÝóÇÞúÜÏõÑúåõ áí æóíóÓøöÜÑúåõ áí ËÜãøó ÈÇÑößú áí ÝíÜå¡ æóÅöäú ßõäúÜÊó ÊóÚúÜáóãõ Ãóäøó åÜÐÇ ÇáÃãúÜÑó ÔóÜÑñ áí Ýí ÏíäÜí æóãóÚÜÇÔí æóÚÇÞöÜÈóÉö ÃóãúÜÑí¡ ÝóÇÕúÑöÝúÜåõ æóÇÕúÑöÝúäí ÚóäúÜåõ æóÇÞúÜÏõÑú áí ÇáÎóÜíúÑó ÍóíúÜËõ ßÇäó ËõÜãøó ÃóÑúÖöÜäí ÈöÜå."

"Allaahoemma iennie astakhieroeka bi'ielmieka, wa astaqdieroeka bieqoedratieka, wa as-aloeka mien fadlieka l-'adhziem, fa-iennaka taqdieroe wa laa aqdier, wa ta'lamoe, wa laa a'lam, wa Anta allaamoe lghoeyoeb, Allaahoemma ien koenta ta'lamoe anna hadha l-amra - [zeg dan wat er moet worden besloten] - Khayroen lie fie dienie wa ma'aashie wa 'aaqiebatie amrie - [of zeg] - 'Aadjieliehie wa aadjielieh. Faqdhoerhoe lie wa yassierhoe lie thoemma baariek lie fieh, wa ien koenta ta'lamoe anna haadha l-amra sharroen lie fie dienie wa ma'aashie wa 'aaqiebatie amrie - [of zeg] - 'Aadjieliehie wa aadjielieh. Fasriefhoe 'annie wasriefnie 'anhoe waqdoer liey lkhayra h'aythoe kaana thoemma ardiennie bieh".
Een ieder die de raad van de Schepper vraagt, zal er geen spijt van krijgen en degene die de raad van de gelovigen vraagt, zal zich zeker voelen over zijn beslissingen. Allah heeft in de Qor'aan gezegd: "… en raadpleeg hen bij de zaak. En wanneer je dan besloten hebt, vertrouw dan op Allah."(4)

________________________________________
1. Allah om raad vragen.
2. Raka'aat is de meervoudsvorm van Rak'a. Rak'a is het neerbuigen tijdens het gebed.
3. Al-Boekhaarie 7/162.
4. 3:159 De Edele Qor'aan.