Bekijk volle/desktop versie : Amalgaam vulllingen!Pagina's : [1] 2

missy1979
23-02-2008, 21:43
Hoe betrouwbaar vind jij amalgaam?

Amalgaam is een betrouwbaar restauratiemiddel in de Nederlandse tandheelkunde.

Dat standpunt wordt gesteund door diverse instellingen die gespecialiseerd zijn in tandheelkunde.

Toch duiken in de media regelmatig berichten op dat amalgaam slecht zou zijn voor de gezondheid.

Hoe zit dat nu precies? Daarover meer in de achtergrondinformatie amalgaam.

Wat is jouw indruk van amalgaam en heb jij aanwijsbare redenen om aan te nemen dat het slecht is voor je gezondheid? Oordeel mee en geef jouw mening over dit vulmiddel.

missy1979
23-02-2008, 21:45


Amalgaam, de gemakkelijk en vooral snel aan te brengen goedkope tandvulling bestaat gemiddeld voor 50% uit
kwik, dat al bij kamertemperatuur verdampt.

Bij lichaamstemperatuur is de verdampingssnelheid een stuk
hoger.

De meeste mensen in Nederland hebben minstens enkele vullingen van amalgaam in het gebit.


Bij miljoenen Nederlanders zijn meer dan vier kiezen gevuld met amalgaam.
Er zijn in Nederland meer dan 150 miljoen kwikvullingen in 'omloop'!

missy1979
23-02-2008, 21:46


Welk effect heeft kwik uit amalgaamvullingen op de organen van het menselijk lichaam?

Lever: kwik verlaagt de produktie van leverenzymen, de omzetting van aminozuren in glycogeen etc. In het

algemeen resulteert het in een vertraging en verslechtering van de stofwisseling en verlaging van het bloedsuiker.

De levercellen zwellen op en het effekt is pijn in de leverstreek door de verhoogde kapselspanning.

Hart: kwik is een oorzaak van pijn in de borst, angina pectoris, hartgeruisen, hartkloppingen, steeds veranderende
bloeddruk, tachycardie enz.

Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt omdat de elektrische geleiding door het kwik in de hartzenuwen (bundel van His, sinusknoop) wordt beïnvloed. Uiteindelijk kan de kwikbelasting van
het hart leiden tot hartstilstand.

Bloed: de invloed van kwik op co-enzym A en vitamine B12 remt de produktie van hemoglobine (bloedarmoede).
Kwik, opgenomen in hemoglobine veroorzaakt chronische vermoeidheid door de verminderde bindingscapaciteit
voor zuurstof.

Bloedvaten: kwik heeft een destructief effect op de bloedvatwand door het verminderde zuurstofbindingsvermogen van het hemoglobuline.

Hierdoor ontstaan beschadigingen waaraan bloedplaatjes
zich hechten.

Door chronische onsteking van de bloedvaten meanderen aderen tot spataderen. Gevolgen: trombose, embolie, long- hersen- en hartinfarct ("Trancient Ischemic Attac").

Nieren: zoals hierboven al vermeld stimuleert kwik de natriumuitscheiding en hiermee het plassen. Ook kan de nier
worden betrokken in een auto-immuunproces door neerslaan van het kwik op de celmembraan van het nierfilter,
de glomerulus en/of op de celmembraan van de nierbuisjes. Met als gevolg: eiwit in de urine, of tubulusproblemen
waardoor ook meer geplast wordt. Vermoedelijk is het merendeel van de gevallen van nierziekten die uiteindelijk
dialyse noodzakelijk maken veroorzaakt door amalgaamkwik. De nier speelt een belangrijke rol in de regulatie van de
bloeddruk. Kwikvergiftiging heeft indirect door de ontregeling van het zg. renine – angiotensine – systeem een
onbeheersbare hoge of lage bloeddruk.

Alvleesklier: door kwik wordt de produktie van insuline geremd waardoor hyperglycaemie (=te hoog bloedsuiker)
ontstaat, ook kan een hypoglycaemie (te laag bloedsuiker) ontstaan door de remming van kwik op het co-enzym A,
dat invloed heeft op de productie van bloedsuiker in de lever. Eveneens door auto-immuun processen zoals
hierboven beschreven staan voor de nieren ontstaat door kwik uit amalgaamvullingen diabetes op jonge leeftijd
(juveniele diabetes) De eilandjes van Langerhans worden foutief door het immuunapparaat gezien als een vreemd
lichaam waartegen antistoffen worden geproduceerd. Het gevolg is de vernietiging van de insuline producerende
cellen in de pancreas waardoor plotseling diabetes ontstaat.

Milt: de milt vangt verouderde en verzwakte of abnormale rode bloedcellen uit de bloedbaan. Als gevolg van
kwik zijn er meer verzwakte bloedcellen en raakt de milt snel overbelast waardoor pijn ontstaat door vergrote
kapselspanning.

Hersenen: er zijn veel bewijzen verzameld m.n. door Lorscheider en Vimy waaruit blijkt dat kwik zich specifiek
ophoopt in die delen van de hersenen die te maken hebben met de geheugenfunctie en de emoties en die worden dan
ook verstoord met als gevolg besluiteloosheid, mensenschuw gedrag, concentratiestoornissen, innerlijke onrust,
depressiviteit, labiliteit, dwangmatige sexuele activiteit, migraine, clusterhoofdpijnen, dementie, ziekte van Altzheimer enz.
Er is een rechtstreeks verband van kwik met ADHD en autisme bij kinderen en MS, ALS, ME bij volwassenen.
Kwik uit amalgaamvullingen geeft psychiatrische problemen, sexuele problemen, diverse vormen van kanker etc.
Het bekijken van het gebit bij (psychiatrische etc.) patiënten moet een standaardprocedure zijn waarbij
ook het veilig vervangen van amalgaamvullingen door composiet het vervolgtraject is. Idem bij de bevolking van
gevangenissen, m.n. afdelingen zedenmisdrijven. Het is zeer ongelukkig dat er een taboe rust op het verband tussen
kwikvergiftiging en gedragsanomalieën. Een competente overheid is in staat het aantal (nieuwe) tbs gevallen vrijwel
zeker drastisch te verminderen. De opéénvolgende kabinetten Lubbers, Kok en Balkenende kunnen wat betreft
kwikvergiftiging zeker niet competent genoemd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor vele tienduizenden miserabele
levens van onwetende kinderen en mensen die denken dat zij door het noodlot getroffen zijn.


Neus-keelholte: kwikdamp veroorzaakt chronische neusverkoudheid en bij sommige mensen verminderen en
soms volledig verdwijnen van het reukvermogen.Verder veroorzaakt kwik aften, tandvleesontsteking, lichen planus en
allerlei vormen van kanker en mondholte-ontsteking.

Zenuwstelsel: bewegingsstoornissen, pijn in gewrichten en spieren, multipele sclerose, amyotrofische lateraalsclerose,
sexuele onrust enz. Uiteindelijk belandt men in een rolstoel.

Schildklier: kwik verlaagt de produktie van thyroxine door de binding aan het zwavelatoom van thyroxine.
Fluor draagt daaraan bij. Fluor zit in tandpasta en anti-depressiva.
De stofwisseling van je lichaam wordt verlaagd met als gevolg kouwelijkheid en vermoeidheid. Een overproductie van TSH
( Thyroid Stimulerend Hormoon ) is het gevolg. Er is een hele waslijst klachten bekend veroorzaakt door een gestoorde
schildklier.
Op latere leeftijd kunnen anatomische veranderingen in de schildklier ontstaan door langdurige overbelasting van de
kliercellen omdat de schildklier overmatig gestimuleerd wordt. Dit uit zich in schilkliervergroting en uiteindelijk in
goed- en kwaadaardige tumoren.


Geslachtsorganen: in ieder geval is goed gedocumenteerd een onderzoek van tandartsassistentes die een duidelijk
verminderde vruchtbaarheid als gevolg van kwik vertoonden 4. Verder is de invloed van kwik op de cellen van Leydigh
(voedingscellen in de zaadbuisjes) aangetoond waardoor een verminderd aantal spermacellen in het mannelijk zaad tot
rijping komt. Ook is bekend dat door kwik uit amalgaamvullingen in de prostaat op cellulair niveau veranderingen
plaatsvinden waardoor prostaatkanker kan ontstaan. Er bestaat een sterk vermoeden dat onder invloed van
kwik hetzelfde effect ontstaat in de borstkliercellen waardoor bij vrouwen met amalgaamvullingen vaker borstkanker
ontstaat. Kwik stimuleert de sexuele aktiviteit. (kwik werkt als viagra). Gevolg: abnormaal vaak masturberen
(wat is abnormaal?) Op de lange duur ontstaat blijvende schade zoals onvruchtbaarheid. IVF kan voorkomen worden
door het verwijderen van amalgaamvullingen en ontgiften.


Darmwand: door permanente kwikvergifitiging van de darmen zijn veranderingen in de natuurlijke darmbacteriën
vastgesteld waardoor die o.a. immuun worden voor de meest gebruikte antibiotica. Verder zijn er aanwijzingen
dat door het toxische kwik en bacteriële toxinen de darmwand wordt beschadigd met als gevolg de bekende ziekten
Colitis Ulcerosa en Ziekte van Crohn.

Spieren: door kwik in de spiercellen ontstaat spierpijn en stijfheid. Het bewegen gaat trager en moeizamer als gevolg
van rug- en schouderpijnen. Door de slechte stofwisseling en het snelle ontstaan van melkzuur in de spiercellen is de
conditie enorm gedaald.

Botten: een groot deel van het kwik wordt opgeslagen in het botweefsel en kan maar met moeite worden verwijderd na
jarenlang ontgiften. Kwikatomen hebben identieke buitenste electronenschillen als calciumatomen. Het lichaam kan
dus geen onderscheid maken tussen kwik en calcium. Door de voortdurende natuurlijke afbraak en opbouw van botweefsel
komt een constante jarenlange stroom van kwikatomen in de bloedbaan. Daardoor zal het ontgiften jarenlang moeten
duren. Door amalgaamvullingen kan men tien jaar na het verwijderen van de vullingen (tanden) nog de ziekte van
Atzheimer krijgen. Kronen met amalgaamopbouw en wortelkanaalbehandelingen met amalgaam zijn berucht vanwege de
kwikdeposities in het kaakbot. Door auto-immuunprocessen ontstaan ontstekingen en of rheumatische aandoeningen
in de gewrichten. Hernia in de lumbale wervels is typisch een verschijnsel van kwikvergiftiging: veel mensen komen
in de WAO door chronische rugklachten door amalgaamvullingen. Deze logica is onbekend in de medische wereld.

Dit stukje is maar een miniem overzicht. Het kwikprobleem is buitengewoon uitgebreid, want ook vergiften zoals andere
(zware) metalen en chemische vergiften spelen een rol. Steeds meer voedingsmiddelen bevatten resten van bestrijdingsmiddelen,
echter de basisbelasting vanuit de continue afgifte van kwik uit onze amalgaamvullingen forceert het immuunsysteem en de
vitamine- en mineraalhuishouding zodanig dat elk extra vergif steeds moeilijker verwijderd kan worden.
Er zijn talloze onderzoeken over de stofwisseling van kwik in het menselijk lichaam en dit is het resultaat van enkele
daarvan. Aan de andere kant zijn er de maatschappelijke weerstanden die er voor zorgen dat veel mensen in onzekerheid geraken
over hun problemen en twijfelen of die sociaal of toxicologisch van oorsprong zijn.missy1979
23-02-2008, 21:49


Het plaatsen van amalgaam(kwik)vullingen in kinderen vanaf 4 jaar is een misdaad tegen de mensheid.

Aangetoond is dat kwik de hersenen in ernstige mate beschadigt.

Kinderen met kwikvullingen presteren
aantoonbaar minder dan wanneer ze deze vullingen niet hebben.

missy1979
23-02-2008, 21:50


Wie van jullie heeft er amalgaam vullingen en kampt met ondefinieerbare klachten...?

LadyRabat
23-02-2008, 21:55
zijn er dan nog tandartsen die dit soort vullingen gebruiken


Ik dacht dat elke tandarts tegenwoordig alleen maar WITTE vullingen heeft...

missy1979
23-02-2008, 22:03

Citaat door LadyRabat:
zijn er dan nog tandartsen die dit soort vullingen gebruiken


Ik dacht dat elke tandarts tegenwoordig alleen maar WITTE vullingen heeft...Gebeurt nog steeds en de overheid doet er niets tegen.

In Zwitserland en en aantal andere landen is het al ten strengste verboden!

missy1979
23-02-2008, 22:32

Citaat door lahrirawaha:
ik heb vier van dergelijke vullingen waarvan twee eerst witte vullingen waren, maar mijn vorige tandarts had die totaal verkeerd geplaatst met het gevolg dat ik mijn twee tanden bijna kwijt was en er niets anders op zat dan met amalgaam te vullen (is blijkbaar veel steviger dan die witte)
ik heb ze nu al een viertal jaren zitten en voel er niets van, kbedoel die concentraties zijn waarschijnlijk zoooo laag dat het geen kwaad kan, kbedoel alles is eigenlijk toxisch afhankelijk van de concentraties natuurlijk en trouwes er zijn nog meer zaken die toxisch zijn, fijn stof bijvoorbeeld, alsof de lucht die we inademen 100% zuiver is
onze ganse planeet is gewoon naar de maan...Amalgaam is steviger en makelijker voor de tandarts om het in te brengen.

dat je geen klachten hebt.

Persoonlijk ben ik van mening dat ze het in Nederland moeten afschaffen...als je de rapporen leest...word je niet vrolijk van


Galopea
24-02-2008, 10:09
Amalgaam klinkt berbers

missy1979
24-02-2008, 11:55

Citaat door Selaila:
Amalgaam klinkt berbersmissy1979
24-02-2008, 11:55


HEEFT U AMALGAAMVULLINGEN IN UW TANDEN?

Wanneer u één of meer amalgaamvullingen hebt kunt u er van uitgaan
dat u door kwik wordt 'belast'.

Uw gezondheid, afhankelijk van uw
weerstand en leeftijd, is zeker minder dan deze zonder kwikvullingen zou kunnen zijn.

De door de kwikvergiftiging verminderde gezondheid kan zowel uw lichamelijke als uw psychische functioneren beïnvloeden.

Net zoals alcohol, caffeïne, ant-depressiva, anti-psychotica en talloze andere "geneesmiddelen" leidt kwikvergiftiging tot hersenbeschadiging en

GEDRAGSVERANDERING.

U WORDT AANGERADEN DE AMALGAAMVULLINGEN OP ZO
KORT MOGELIJKE TERMIJN TE LATEN VERWIJDEREN MET
GEBRUIK VAN DE CLEANUP

Gouden kronen, wortelkanalen en wortelpunten die met amalgaam zijn gevuld verergeren de
kwikvergiftiging dramatisch. De tandarts heeft over het algemeen geen enkele kennis van
de toxicologie en hoe metalen op elkaar inwerken.


Daarom wordt gedachteloos kwik, koper, zilver, roestvrij staal (bestaande uit ijzer, chroom en
nikkel), palladium, goud, aluminium, magnesium en nog veel meer legeringen TESAMEN in
de mond geplaatst! De desastreuse uitwerking op het menselijk organisme ontmoet vervolgens
een muur van onverschilligheid binnen de tandheelkunde maar ook binnen de medische wereld.
Er worden zelfs radioactieve metalen zoals uranium toegepast in de mond!


Metaalvergiftiging veroorzaakt depressieve stemmingen, suicidale gedachten, geweldsfantasieën
onberekenbaarheid, verwardheid en ongeordendheid. De lichamelijke en psychische klachten kunnen
variëren van moeheid het chronische vermoeidheidssyndroom, ME of CFS is typisch veroorzaakt
door zware metalen (o.m. kwik uit amalgaamvullingen en lood uit benzine en waterleidingen),
een slechte smaak in de mond tot ernstige neurologische (MS, ALS , dementie) en gastro-intestinale
ziekten. (zie klachtenlijst: de symptomen 1, 2 en 3)

Vaak is het ontstaan van chronische ziekten zoals M. Crohn, Colitis ulcerosa, manische
depressivitieit, karakterverandering, schizofrenie, ME, MS, reumatische artritis, parotitis,
schildklierafwijkingen, chronisch eczeem, astma, hartritmestoornis, atriumfibrilleren etc.
terug te leiden naar het tijdstip van het plaatsen van enkele amalgaamvullingen, een gouden kroon,
een palladium brug, een wortelpuntbehandeling of een wortelkanaalbehandeling (vaak met amalgaam gevuld)

De klachten verminderen of verdwijnen op den duur als al het kwik zo goed mogelijk uit het lichaam
(gebit en kaakbot) wordt verwijderd en er vervolgens enkele jaren wordt ontgift (bv met behulp van
één van de onderstaande ontgiftingsmethoden).

Aan het ontgiften kan men direct beginnen ook al zijn de kwikvullingen nog niet
vervangen door ander geschikt materiaal (geen metalen)
Het is dan wèl 'dweilen met de kraan open'.


missy1979
24-02-2008, 11:59

Citaat door lahrirawaha:
ja, inderdaad is niet echt opbeurend, maar wat zou dan een alternatief zijn?


Je kunt kiezen voor :


Composiet

Wit vulmateriaal dat bestaat uit deeltjes glas, kunststof bindmiddel en verharders. Dit materiaal wordt doormiddel van een ets en bonding techniek aan de tand bevestigd.

Het grote voordeel van composiet is dat dit materiaal zeer goed hecht aan tandglazuur, en een fraai uiterlijk heeft. In de praktijk is composiet het materiaal van eerste keus zowel in de tanden als de kiezen.
Oujdia_
25-02-2008, 14:44Citaat door missy1979:


Hoe betrouwbaar vind jij amalgaam?

Amalgaam is een betrouwbaar restauratiemiddel in de Nederlandse tandheelkunde.

Dat standpunt wordt gesteund door diverse instellingen die gespecialiseerd zijn in tandheelkunde.

Toch duiken in de media regelmatig berichten op dat amalgaam slecht zou zijn voor de gezondheid.

Hoe zit dat nu precies? Daarover meer in de achtergrondinformatie amalgaam.

Wat is jouw indruk van amalgaam en heb jij aanwijsbare redenen om aan te nemen dat het slecht is voor je gezondheid? Oordeel mee en geef jouw mening over dit vulmiddel.Wat is er tegenwoordig nou niet schadelijk voor je gezondheid,
Deodorant schijnt nu ook kanker verwekkend te zijn..
Amalgaam is het goedkoopste vulmateriaal in vergelijking met andere
vul materiaalen zoals (Bv: composiet of glasionomeercement).

Bij het plaatsen van de amalgaam vulling kan er kwik damp vrij komen en dit is schadelijk en wordt gemakkelijk opgemomen door de huid en het mondvlies.
Zo een vulling geeft ook dagelijks kwik af tijdens het eten, drinken, spoelen etc.

Amalgaam wordt bijna in geen ene praktijk meer gebruikt, er wordt nu bijna altijd gebruik gemaakt van composiet... zo een behandeling duurt wel langer dan een amalgaam behandeling.
Dat is trouwens ook veel mooier dan zo een lelijke grijze (Amalgaam) vulling.
Ik zelf heb nog nooit met Amalgaam gewerkt.

Oujdia_
25-02-2008, 14:47

Citaat door missy1979:


Het plaatsen van amalgaam(kwik)vullingen in kinderen vanaf 4 jaar is een misdaad tegen de mensheid.

Aangetoond is dat kwik de hersenen in ernstige mate beschadigt.

Kinderen met kwikvullingen presteren
aantoonbaar minder dan wanneer ze deze vullingen niet hebben.Meeste kinderen worden met glasionomeer cement behandeld.

missy1979
25-02-2008, 14:49

Citaat door Oujdia_:
Wat is er tegenwoordig nou niet schadelijk voor je gezondheid,
Deodorant schijnt nu ook kanker verwekkend te zijn..
Amalgaam is het goedkoopste vulmateriaal in vergelijking met andere
vul materiaalen zoals (Bv: composiet of glasionomeercement).

Bij het plaatsen van de amalgaam vulling kan er kwik damp vrij komen en dit is schadelijk en wordt gemakkelijk opgemomen door de huid en het mondvlies.
Zo een vulling geeft ook dagelijks kwik af tijdens het eten, drinken, spoelen etc.

Amalgaam wordt bijna in geen ene praktijk meer gebruikt, er wordt nu bijna altijd gebruik gemaakt van composiet... zo een behandeling duurt wel langer dan een amalgaam behandeling.
Dat is trouwens ook veel mooier dan zo een lelijke grijze (Amalgaam) vulling.
Ik zelf heb nog nooit met Amalgaam gewerkt.Dank je voor je reaktie!
Begrijp ik het goed..werk je voor een tandartsen praktijk?

Dit vraag ik omdat ik verheugd ben te lezen dat jullie er helemaal niet mee werken.

Helaas zijn er nog genoeg praktijken die wel met amalgaam werken en dit zou verboden moeten worden!

Pagina's : [1] 2