Bekijk volle/desktop versie : Grote zonden03-09-2002, 23:14
salaam eleikoom wa rahmatoelah wa barakatoehoe


ik ga hier stuk voor stuk 1 van de grote zonden zetten. Ik begin bij het drinken van alcohol

Het drinken van alcohol, zelfs maar een kleine hoeveelheid
Allah Ta'ala zegt:
"Zij vragen je over alcoholische dranken en gokken. Zeg: "Daarin is een grote zonde. (Qor'aan 2:219).

Allah Ta'ala zegt ook:
"0 jullie die geloven. Bedwelmende zaken, gokken, lotspijlen zijn iets walgelijks van Sheitan's handen. Mijd ze dus, zodat jullie zullen slagen." (Qor'aan 5:90)

Het is bevestigd dat Ibn Abbas (RA) zei: "Toen het verbod op het drinken van alcohol geopenbaard was, liepen de Metgezellen van de Profeet naar elkaar toe en zeiden: "Alcohol is verboden en het drinken ervan is een grote zonde."

'Abdoellah Ibn 'Oemar zei dat het drinken van alcohol de grootste van de grote zonden was. Het drinken van alcohol is zonder twijfel de moeder van alle zonden en degene die alcohol drinkt is in meer dan één hadith vervloekt.

De Profeet zei:
"Sla iedereen die alcohol drinkt, als hij het een tweede maal drinkt sla hem dan, als hij het een derde maal drinkt, sla hem dan en als hij het een vierde maal drinkt, doodt hem." (Een betrouwbare hadith)

'Abdoellah Ibn 'Anir overleverde dat de Profeet zei: "ledereen die het gebed nalaat omdat hij een keer gedronken heeft (heeft de hele wereld en wat daarin is verloren) en iedereen die vier maal het verrichten van het gebed nalaat, omdat hij dronken is voorwaar Allah Ta'ala zal hem van de tinatoel Khabal laten drinken (op de Dag des Oordeels)."
De Metgezellen van de Profeet zeiden: "0 Boodschapper van Allah! Wat is 'Tinatoel Khabal?" Hij antwoordde: "Het zweet van de bewoners van de hel." Of: "De pus van de bewoners van de hel. "(Een betrouwbare hadith)

Jabir zei: "De Profeet zei: "Allah Ta'ala heeft aan Zichzelf beloofd dat iedereen die alcohol drinkt (of een ander bedwelmend middel) van de Tinatoel Khabal zal drinken."(Zij vroegen: "Wat is Tinatoel Khabal?&quot Hij zei: "Het zweet van de bewoners van de hel." Of "De pus van de bewoners van de hel." (Muslim)

De Profeet zei:
"ledereen die alcohol drinkt (en daar geen berouw van betuigt) zal in het hiernamaals niet mogen drinken." (Boechari en Muslim)

De Profeet zei:
"ledereen die alcohol drinkt en sterft in die staat (zonder berouw te tonen) zal Allah Ta'ala als een ongelovige ontmoeten." (Een betrouwbare hadith).wa salaam

04-09-2002, 13:25


a.s.3.


Citaat:
"De Profeet zei:
"Sla iedereen die alcohol drinkt, als hij het een tweede maal drinkt sla hem dan, als hij het een derde maal drinkt, sla hem dan en als hij het een vierde maal drinkt, doodt hem." (Een betrouwbare hadith)
wat als een van je ouders drinkt?? mag je die dan slaan???? of hoe zit dat nou????w.s.3.

04-09-2002, 17:11
Dus als ik het goed begrijp heeft een geest in het hiernamaals ook zweet en puz? hmhmhm interessant ...

eieiiiiieeew klinkt wel vies moet ik zeggen?

04-09-2002, 17:17

Citaat:
Origineel gepost door arab
a.s.3.

wat als een van je ouders drinkt?? mag je die dan slaan???? of hoe zit dat nou????w.s.3.
je ouders zijn je ouders die moet je respecteren.

04-09-2002, 17:21Citaat:
Origineel gepost door butterfly1983
Die is goed!
Er zijn ook anderen manieren om iemand van de drank af te helpen hoor.
wat is daar nou goed aan. iemand stelt een vraag?

04-09-2002, 17:28
Allah zegt:
"...En dood jezelf niet. Zeker, Allah is de Genadevolste voor jullie. En Wie dat door agressiviteit of onrechtvaardigheid begaat, zullen Wij naar het Vuur verbannen, en dat is gemakkelijk voor Allah. Als jullie de grote zonden, die jullie verboden zijn te plegen, vermijden, dan zullen Wij jullie zonden vergeven, en jullie naar een Edele ingang verwijzen." (Qor'aan 4:29-31)

Allah zegt:
"En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch dat leven doden dat Allah verboden heeft, behalve voor een gerechtelijke zaak..." (Qor'aan 25:68)

De Profeet zei:
"Onder de volkeren voor jullie was een man die gewond raakte en ongeduldig werd (wegens zijn pijn), hij nam een mes en sneed daarmee in zijn hand en hij bloedde dood. Allah zei: "Mijn slaaf haastte zich om de dood voor zichzelf te krijgen dus heb Ik hem verboden het paradijs (binnen te treden)." (Boechari)

Aboe Hoerairah (RA) zei: "De Profeet zei:
"Wie vergif drinkt en zichzelf daarmee doodt, zal zijn gif in zijn hand dragen en ervan drinken in het vuur, waar hij voor eeuwig in zal verblijven, en wie zichzelf met een ijzeren wapen doodt, zal dat wapen in zijn hand dragen en zijn ingewanden ermee steken in het vuur, waar hij voor altijd zal verblijven." (Boechari en Muslim)

De Profeet zei over de man die zichzelf met het zwaard had gedood:
"Hij is één van de bewoners van de hel." (Een betrouwbare hadith)

Thabit Ibn Ad-Dahhak (RA) zei: "De Profeet zei:
(De zonde van) "het vervloeken van een gelovige is als (de zonde van het) doden van hem, en iedereen die een gelovige ervan beschuldigt een ongelovige te zijn, doodt hem. En iedereen die zichzelf ergens mee doodt, die zal daarmee door Allah op de Dag des Oordeels gefolterd worden." (Een betrouwbare hadith)

04-09-2002, 17:36
Magie wordt als een grote zonde beschouwd, want om een beoefenaar van magie te zijn moet men ongelovig zijn.

Allah Ta'ala zegt:
"maar de duivels waren ongelovig, en onderwezen de mens in toverij... "Qor'aan 2:102)

De vervloekte Sheitan had geen ander doel met het onderricht van de mensheid in magie, dan om hen ongelovig (aan Allah en de islam) te maken.

Allah Ta'ala zegt:
"...Haroet en Maroet, maar geen van deze twee (engelen) onderwees iemand (zulke zaken) tot zij gezegd hadden:
"Wij testen slechts, wees dus niet ongelovig."
En van deze (engelen) leerden de mensen wat voor de scheiding tussen man en vrouw zorgde, maar zij konden niemand schade toebrengen behalve met Allah's toestemming. En zij leerden datgene wat hen schade toebracht en waar zij geen voordeel aan hadden. En waarlijk, zij wisten dat de kopers hiervan (magie) geen deel zouden hebben in het hiernamaals...) (Qor'aan 2:102)

Tegenwoordig kom je veel mensen tegen die magie leren en daarmee omgaan en denken dat het slechts een verboden handeling is en zij weten niet dat bet absoluut ongeloof is. Dus zij gaan door met de studie daarvan en in het hanteren van zuivere magie. En zij (degenen die magie beoefenen) zeggen obscure en onbekende woorden om een man (of een vrouw) zijn vrouw (of haar man) te laten haten of liefbebben en dit is ook magie.

De straf voor degene die magie beoefent is bet doden van hem, want hij was ongelovig aan Allah Ta'ala of heeft dingen gedaan die ongeloof aanduiden.

De Profeet zei: "Vermijdt de zeven grote vernietigende zonden..." Hij noemde magie als één van hen.

Dus de moslim moet zijn Rabb (Heer) vrezen en niet die daden verrichten die hem deze wereld en het hiernamaals zullen laten verliezen.

Er wordt gezegd dat de Profeet zei:
"Degene die magie beoefent moet met het zwaard geslagen worden." Maar dit is niet een hadith van de Profeet (vzmh), het is door Joendoeb gezegd, één van de Metgezellen van de Profeet (vzmh).

Bajala Ibn Abada zei: "Ik ontving de brief van 'Oemar één jaar voor zijn dood.
Hij zei dat we alle beoefenaars van magie, man of vrouw, moesten doden."

Aboe Moesa (RA) zei: "De Profeet zei: "Drie (soorten mensen) treden niet toe tot het paradijs: de alcoholicus, de schender van de verwantschapsbanden en de gelovige in (of beoefenaar van) magie."

Ibn Mas'oed (RA) zei: "De Profeet zei: "Roeqa (een paar woorden die gezegd worden voor iemand die deze nodig heeft zoals een zieke of iemand die benijd wordt... (man of vrouw), amuletten en tiwala (een soort magie die ervoor zorgt dat de man van zijn vrouw houdt) zijn allen (daden) van ongeloof."