Bekijk volle/desktop versie : Relatie Voor Het Huwlijk Wah Nig ElaPagina's : 1 2 3 4 5 6 [7] 8

06-02-2006, 22:21
Als er een duidelijke verbod op staat waarom moeten wij dan nog gaan knutsellen om toch over te laten komen dat het helemaal niet zo erg is.

06-02-2006, 22:22


As salaam alaikoem

Naar aanleiding van jou vraag. Ik kan het niet begrijpen hoe men er toch steeds maar weer bij komt dat vrouwen en mannen een platonische (geestelijk, niet-seksueel) vriendschap zouden kunnen of mogen aangaan. Het is mij echt een raadsel, daar de Qor'aan en de soennah er heel duidelijk over zijn, namelijk dat het is verboden (haram) voor beide seksen (zowel man als vrouw dus).
Wellicht kan het volgende schrijven jou wat meer duidelijkheid en inzicht verschaffen, want alles kan ontstaan door:
"Een blik, een glimlach, een knikje met het hoofd, een praatje, maar pas op een klein vonkje kan in een vuurzee overslaan."


Een relatie vóór het huwelijk is verboden, mag niet! En lichamelijk contact buiten een huwelijk om is al helemaal verboden. Vriendjes of vriendinnetjes hebben dus ook niet, daar dat kan leiden naar of tot een lichamelijke relatie met alle gevolgen van dien………en daarbij heeft Allah dit duidelijk gemaakt:

Allah zegt in de Qor'aan: "Zondige vrouwen zijn er voor zondige mannen en zondige mannen zijn er voor zondige vrouwen, en goede vrouwen zijn er voor goede mannen en goede mannen zijn er voor goede vrouwen, zij zijn degenen die onschuldig zijn aan wat zij (de lasteraars) zeggen, voor hen is er vergeving en een weldadige voorziening" (Soerah An-Nôer 24 aya 26)

En Hij zegt: "En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen, wie het Boek was gegeven vóór u, wanneer gij haar haar huwelijksgift geeft, een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende, noch heimelijk minnaressen nemende. En wie het geloof verwerpt, diens werk is waarlijk tevergeefs en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn." (Soerah Al-Ma'idah 5 aya 5)

De bovenstaande ayât (verzen) zijn duidelijk, in de Islam zijn onwettige relaties tussen man en vrouw niet toegestaan, en buiten het feit dat het leidt tot verlies, de mensen moreel veel aan zulke relaties lijden. Daarnaast is er de aanwezigheid van Shaytân, die in de oren van de mens fluistert om in verboden zaken te vervallen, waardoor er velen zijn die zeggen of denken, ”Ja maar het feit is dat de tijden veranderd zijn”, of ”Maar we leven hier toch in het westen”

O dus dat betekent dan maar dat we de wetten van Allah maar moeten gaan aanpassen omdat het ons zo uitkomt. AstaghfirAllah Néé……dat zou pas de omgekeerde wereld zijn, wij moeten ons aanpassen aan de wetten van Allah in de Islam en niet andersom.

Wat betreft de argumenten: ”De tijden zijn veranderd” of ”We leven hier in het westen”, is een groot bedrog en die vlieger gaat zeker niet op.

Toen de Profeet Mohammed ons de Soennah achterliet, zei hij niet dat het alléén voor zijn generatie bestemd was, dus in zijn tijd. En toen Allah de Qor’aan liet neerdalen is niet vermeld dat het alleen voor de generatie van Mohammed bestemd was. Nee! De regels van de Qor’aan en Soennah gelden door alle eeuwen heen en in alle samenlevingen. Als iets haram (verboden) is verklaard, dan geldt dit voor de hele oemma (gemeenschap) en niet alleen voor de mensen die leven in Islamitische landen zoals Marokko, Dubai, Irak, etc.

Velen jongeren van tegenwoordig kiezen helaas toch voor deze weg waar hier de vraagstelling over gaat, toch zullen ze hun vreugde en doel daar niet in vinden. Integendeel ze lijden er eerder onder. Een jongen namelijk die een z.g.n. vriendin heeft speelt als het ware met de dochter van een ander. Terwijl hij niet zou wensen dat hetzelfde voor zijn eigen zus of dochter gebeurt.

Terwijl Allah duidelijk zegt: "En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg" (Soerah Al-Isrâ’ 17 aya 33)

Het betreft hier dus een duidelijke gebod voor de moslims om alle wegen die zouden kunnen leiden naar zedeloosheid, ontucht en overspel te vermijden.

De Profeet heeft gezegd: "Iedereen die in Allah en de Laatste Dag gelooft mag nooit alleen met een vrouw zijn zonder haar mahram te zijn, want anders zal shaytân de derde persoon (blijken te) zijn." (Overgeleverd door Ahmad)

In een overlevering van Aïcha heeft zij gezegd: "Ik zweer bij Allah, de Profeet heeft geen hand van een niet-mahram vrouw aangeraakt…" (Muslim)

En de Profeet heeft gezegd: ”Dat een man beter door een ijzeren naald in zijn hand geslagen kan worden dan dat hij een vrouw aanraakt die niet toegestaan is voor hem (om aan te raken).” (Overgeleverd door At- Tabarâni in Al-Kabeer 486, Sheikh Al-Albâni zei in Sahih Al-Jâmi' 5045, dat deze hadith sahih is)

Daarbij gelden de regels dus voor beiden seksen want mannen en vrouwen zijn elkaars gelijken in het naleven van de geboden en verboden in de Islam en de wetten die Allah heeft bepaald en verduidelijkt voor ons, en tevens de uitspraken en gezegden van de Profeet . Allah zegt namelijk dat de Profeet een voorbeeld is voor ons: "Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt" (Soerah Al-Ahzâb 33 aya 21)

Tot slot:
Aan hen die twijfelen aan Allah's wijsheid en die andere wetten en beslissingen verkiezen boven die van Allah wil ik graag op de volgende aya (vers) wijzen waarin een bekritisering ligt aan hen die zo handelen:

''Wensen zij dan de wetgeving van de onwetendheid? Wie heeft een betere wetgeving dan Allah voor de mensen die overtuigd zijn?'' (Al-Mâ'idah 5 aya 50)

Allahoe-Alim! (Allah weet het beste)

06-02-2006, 22:23

Citaat door Mocrobrains:
Als er een duidelijke verbod op staat waarom moeten wij dan nog gaan knutsellen om toch over te laten komen dat het helemaal niet zo erg is.
Walahila !!

06-02-2006, 22:27

Citaat door sebtouia:
Walahila !!
Wij proberen onze zwakheid te ontvluchten door bepaalde bewijzen te ontwijken, we volgen liever een mooie fantasie verhaal.

Verhalen dat we elkaar eerst goed moeten kennen, we moeten weten van elkaar wat we lekker vinden om te eten, we moeten van elkaar weten hoe we ons eerste kindje gaan noemen, we moeten weten waar we elk jaar op vakantie gaan, we moeten weten of we eerst een eigen huis of auto kopen en nog veel meer van dit soort onzing.

06-02-2006, 22:27Citaat door dienhaag79:
As salaam alaikoem

Naar aanleiding van jou vraag. Ik kan het niet begrijpen hoe men er toch steeds maar weer bij komt dat vrouwen en mannen een platonische (geestelijk, niet-seksueel) vriendschap zouden kunnen of mogen aangaan. Het is mij echt een raadsel, daar de Qor'aan en de soennah er heel duidelijk over zijn, namelijk dat het is verboden (haram) voor beide seksen (zowel man als vrouw dus).
Wellicht kan het volgende schrijven jou wat meer duidelijkheid en inzicht verschaffen, want alles kan ontstaan door:
"Een blik, een glimlach, een knikje met het hoofd, een praatje, maar pas op een klein vonkje kan in een vuurzee overslaan."


Een relatie vóór het huwelijk is verboden, mag niet! En lichamelijk contact buiten een huwelijk om is al helemaal verboden. Vriendjes of vriendinnetjes hebben dus ook niet, daar dat kan leiden naar of tot een lichamelijke relatie met alle gevolgen van dien………en daarbij heeft Allah dit duidelijk gemaakt:

Allah zegt in de Qor'aan: "Zondige vrouwen zijn er voor zondige mannen en zondige mannen zijn er voor zondige vrouwen, en goede vrouwen zijn er voor goede mannen en goede mannen zijn er voor goede vrouwen, zij zijn degenen die onschuldig zijn aan wat zij (de lasteraars) zeggen, voor hen is er vergeving en een weldadige voorziening" (Soerah An-Nôer 24 aya 26)

En Hij zegt: "En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen, wie het Boek was gegeven vóór u, wanneer gij haar haar huwelijksgift geeft, een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende, noch heimelijk minnaressen nemende. En wie het geloof verwerpt, diens werk is waarlijk tevergeefs en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn." (Soerah Al-Ma'idah 5 aya 5)

De bovenstaande ayât (verzen) zijn duidelijk, in de Islam zijn onwettige relaties tussen man en vrouw niet toegestaan, en buiten het feit dat het leidt tot verlies, de mensen moreel veel aan zulke relaties lijden. Daarnaast is er de aanwezigheid van Shaytân, die in de oren van de mens fluistert om in verboden zaken te vervallen, waardoor er velen zijn die zeggen of denken, ”Ja maar het feit is dat de tijden veranderd zijn”, of ”Maar we leven hier toch in het westen”

O dus dat betekent dan maar dat we de wetten van Allah maar moeten gaan aanpassen omdat het ons zo uitkomt. AstaghfirAllah Néé……dat zou pas de omgekeerde wereld zijn, wij moeten ons aanpassen aan de wetten van Allah in de Islam en niet andersom.

Wat betreft de argumenten: ”De tijden zijn veranderd” of ”We leven hier in het westen”, is een groot bedrog en die vlieger gaat zeker niet op.

Toen de Profeet Mohammed ons de Soennah achterliet, zei hij niet dat het alléén voor zijn generatie bestemd was, dus in zijn tijd. En toen Allah de Qor’aan liet neerdalen is niet vermeld dat het alleen voor de generatie van Mohammed bestemd was. Nee! De regels van de Qor’aan en Soennah gelden door alle eeuwen heen en in alle samenlevingen. Als iets haram (verboden) is verklaard, dan geldt dit voor de hele oemma (gemeenschap) en niet alleen voor de mensen die leven in Islamitische landen zoals Marokko, Dubai, Irak, etc.

Velen jongeren van tegenwoordig kiezen helaas toch voor deze weg waar hier de vraagstelling over gaat, toch zullen ze hun vreugde en doel daar niet in vinden. Integendeel ze lijden er eerder onder. Een jongen namelijk die een z.g.n. vriendin heeft speelt als het ware met de dochter van een ander. Terwijl hij niet zou wensen dat hetzelfde voor zijn eigen zus of dochter gebeurt.

Terwijl Allah duidelijk zegt: "En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg" (Soerah Al-Isrâ’ 17 aya 33)

Het betreft hier dus een duidelijke gebod voor de moslims om alle wegen die zouden kunnen leiden naar zedeloosheid, ontucht en overspel te vermijden.

De Profeet heeft gezegd: "Iedereen die in Allah en de Laatste Dag gelooft mag nooit alleen met een vrouw zijn zonder haar mahram te zijn, want anders zal shaytân de derde persoon (blijken te) zijn." (Overgeleverd door Ahmad)

In een overlevering van Aïcha heeft zij gezegd: "Ik zweer bij Allah, de Profeet heeft geen hand van een niet-mahram vrouw aangeraakt…" (Muslim)

En de Profeet heeft gezegd: ”Dat een man beter door een ijzeren naald in zijn hand geslagen kan worden dan dat hij een vrouw aanraakt die niet toegestaan is voor hem (om aan te raken).” (Overgeleverd door At- Tabarâni in Al-Kabeer 486, Sheikh Al-Albâni zei in Sahih Al-Jâmi' 5045, dat deze hadith sahih is)

Daarbij gelden de regels dus voor beiden seksen want mannen en vrouwen zijn elkaars gelijken in het naleven van de geboden en verboden in de Islam en de wetten die Allah heeft bepaald en verduidelijkt voor ons, en tevens de uitspraken en gezegden van de Profeet . Allah zegt namelijk dat de Profeet een voorbeeld is voor ons: "Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt" (Soerah Al-Ahzâb 33 aya 21)

Tot slot:
Aan hen die twijfelen aan Allah's wijsheid en die andere wetten en beslissingen verkiezen boven die van Allah wil ik graag op de volgende aya (vers) wijzen waarin een bekritisering ligt aan hen die zo handelen:

''Wensen zij dan de wetgeving van de onwetendheid? Wie heeft een betere wetgeving dan Allah voor de mensen die overtuigd zijn?'' (Al-Mâ'idah 5 aya 50)

Allahoe-Alim! (Allah weet het beste)
Masha Allah

Ik sluit me hier helemaal bij aan

06-02-2006, 22:34

Citaat door Mocrobrains:
Wij proberen onze zwakheid te ontvluchten door bepaalde bewijzen te ontwijken, we volgen liever een mooie fantasie verhaal.

Verhalen dat we elkaar eerst goed moeten kennen, we moeten weten van elkaar wat we lekker vinden om te eten, we moeten van elkaar weten hoe we ons eerste kindje gaan noemen, we moeten weten waar we elk jaar op vakantie gaan, we moeten weten of we eerst een eigen huis of auto kopen en nog veel meer van dit soort onzing.

Ja klopt, la 7awla wala Qu-atila bilahil 3adiem...

Je kan sowieso niet alles van een persoon te weten komen door een relatie voor het huwelijk te nemen. Je zult in de toekomst sowieso wel op nieuwe dingen stuiten.

Ik zeg meestal tegen mn vriendinnen...Je zult nooit echt precies weten hoe een persoon in elkaar zit ook al leef je je hele leven met die persoon samen. Er zal altijd wel IETS zijn wat je niet te weten komt...

wa allaho a3lem

Moge Allah ons leiden naar het rechte pad en ons behoeden voor al het slechte in deze Dounya..

wa 3alaikom a salaam warahmatoulah

06-02-2006, 22:40
salaam alykom warahamato allah wabarakatoeh..

k vraag me af.. of bepaalde marokko.nl leden het expres doen, zulke topic's openen hoezo vragen ze naar het bekende weg?


subhna allah..

06-02-2006, 22:49

Citaat door sebtouia:

Ja klopt, la 7awla wala Qu-atila bilahil 3adiem...

Je kan sowieso niet alles van een persoon te weten komen door een relatie voor het huwelijk te nemen. Je zult in de toekomst sowieso wel op nieuwe dingen stuiten.

Ik zeg meestal tegen mn vriendinnen...Je zult nooit echt precies weten hoe een persoon in elkaar zit ook al leef je je hele leven met die persoon samen. Er zal altijd wel IETS zijn wat je niet te weten komt...

wa allaho a3lem

Moge Allah ons leiden naar het rechte pad en ons behoeden voor al het slechte in deze Dounya..

wa 3alaikom a salaam warahmatoulah
Als je een geslaagde huwelijk wilt dan moet je met iemand trouwen omwille van Allah Subhanna Wa Taa'la en ervoor zorgen dat je oprecht Vertrouwt op Allah Subhanna Wa Taa'la en tevreden zijn met wat je bent en met wie je trouwt.

Dan zal het huwelijk slagen, als je soms kijkt dan denk je gewoon de Ummah is gek geworden.

We willen wel een goede huwelijk maar we willen het niet op de goede manier doen, is toch tegenstrijdig.

07-02-2006, 01:42

Citaat door tilila:
Salaam aleikoem broeders en zusters,

Ik vind de reacties echt shockerend...Iedereen heeft wel iets gedaan wat haram is...Ik zou echt niet kunnen trouwen zonder relatie...

Astaghfirullah...Omdat iedereen weleens zondes begaat betekent het niet dat je bewust ook nog eens zondes moet begaan....we begaan al zoveel zondes waarvan we het achteraf pas doorhebben...en juist daarom moeten we dingen die overduidelijk haram zijn vermijden!!!

Binnen de islam is het wel degelijk toegestaan om een relatie te hebben....dus om elkaar te leren kennen...Alleen is de wijze waarop niet hetzelfde als datgene wat er in de westerse wereld gebeurt...lichamelijk contact is niet toegestaan...en wanneer je met elkaar in 1 ruimte bent moet daar een mahrem aanwezig zijn (anders is de 3e aanwezige shaitan)...Ikzelf vind deze manier veel nuttiger en effectiever dan datgene wat gebruikelijk is in de westerse wereld...Iets wat mensen vergeten is dat je de rest van je leven bij die persoon blijft...en dat je daarom op het innerlijke moet afgaan in plaats van het uiterlijke...want uiterlijkheden vergaan...Daarom is de islamitische 'relatie' veel beter...Bovendien heeft Allah deze andere vorm gewoon niet toegestaan...en dus is het HARAM...(dit hoort al een duidelijke reden te zijn om het niet te doen...)

wa salaam, Tilila
Helemaal mee eens

Als je op een haram manier begint dan zul je nooit gelukkig leven en altijd in ellende leven. Er zullen altijd wel problemen zijn. Voor sommige misschien niet, maar vergeet niet dat er een bestraffing op je wacht.

En waarom op haram manier als het halal kan.

07-02-2006, 10:47
Liefde in de islam

Islam is de godsdienst van liefde en barmhartigheid. Veel ayaat [verzen in de Koran] en veel overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) benadrukken het belang van liefde in het leven van de moslims. Niet voor niets is liefde naast de nederigheid een eis voor de aanbidding en niet voor niets is hij een voorwaarde voor de getuigenis dat er geen god is dan Allah als men dit zinnetje uitspreekt zonder Allah en Zijn Ware Geloof en Zijn ware dienaren lief te hebben, wordt het niet geaccepteerd.

Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:

"En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie uit jullie eigen echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie bij hen rusten en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid doen ontstaan. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt." (Soerat ar-Roem: 21)

Dit is een geweldige ayah die kort maar zeer krachtig de ware relatie tussen de echtgenotes omschrijft en die mensen tot het denken zet, opdat zij misschien Allah dankbaar zullen zijn voor Zijn gunsten.

Onze Profeet (vrede zij met hem) zegt:

"(Er zijn) drie (eigenschappen) als iemand die heeft zal hij daarmee de zoetheid van het geloof ondervinden: dat hij van Allah en Zijn Profeet(vrede zij met hem) het meest houdt dan van wie/wat dan ook, dat als hij een persoon liefheeft hem puur omwille (van het behagen) van Allah lief moet hebben en dat hij het verafschuwt om terug te vallen in kofr (ketterij), nadat Allah hem daarvan heeft gered, zoals hij het verafschuwt om in het Vuur geworpen te worden." (al-Boekhari en Moeslim)

Dit is weer zo’n geweldige overlevering die de gelovige leert hoe hij/zij liefde in zijn/haar hart kan ‘bijstellen’ en koers geven opdat hij/zij de zoetheid gaat proeven waarmee zijn/haar hart wordt gerustgesteld. Hieruit kan men concluderen hoe belangrijk liefde is in de islam.1. Liefde is een natuurlijke behoefte voor iedereen

Iedereen heeft liefde nodig. Liefde is een aangeboren eigenschap bij de mens. Een moeder hoeft er niet over na te denken of ze van haar (pasgeboren) kind moet houden of niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het kind zelf. Liefde is een soort warmte die de verschillende relaties tussen mensen vers houdt en beschermt tegen bederf. Deze warmte is dus noodzakelijk voor het overleven van de goede relaties. Echter moet liefde toch binnen de perken blijven – deze warmte mag dus de kamertemperatuur niet overschrijden, maar ze mag ook niet tot het vriespunt gaan dalen - anders kan het tot bederf leiden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ontzettend veel van zijn vrouw houdt en die alles wat ze hem dicteert ook uitvoert ongeacht of dat nou goed is voor hem en anderen of niet, zo iemand kan door deze blinde liefde een gevaar zijn voor zichzelf en voor andere mensen, want het kan zo zijn – als het gaat om een slechte vrouw- dat zij hem opdraagt zonden te begaan die zijn ondergang kunnen betekenen. Het hoofd van de profeet Yahya Ibn Zakaria werd geschonken aan een prostituée uit Banoe Israël, omdat de toenmalige heerser ontzettend veel van haar hield en zich genoodzaakt zag haar vervloekte opdracht (wens!) uit te voeren: ‘een hoge temperatuur leidt tot brandwonden’! Een uitzondering hierop is liefde voor de Schepper, deze mag (moet) men altijd blijven opvoeren, omdat de absolute liefde alleen voor Allah is.

Liefde is niet altijd gebaseerd op of verbonden aan de sexuele drift zoals sommigen beweren. Ik kan me niet voorstellen dat een zoon van zijn moeder/vader houdt omdat hij met haar/hem gemeenschap wil hebben. Dat er tegenwoordig mensen zijn die dit soort ideëen dragen laat zien hoe erg het gesteld is met de mensheid en dat shaitan er toch in geslaagd is om de natuurlijke aanleg (Fitra) bij veel mensen te misvormen. Moge Allah ons allemaal behoeden!2. Liefde is verschillend afhankelijk van het soort relatie

Liefde verschilt volgens het soort relatie dat tussen de verschillende personen bestaat. Niemand twijfelt eraan dat de liefde die men voor de Schepper (Allah is geen mens) heeft anders is dan de liefde die men voor de moeder heeft en dat deze laatste weer verschilt van de liefde die men voor de echtgenote/echtgenoot koestert: vooral de gevoelens die daarmee gepaard gaan zijn verschillend. De ‘kleur’ van de verschillende ‘warmtes’ is dus niet dezelfde! Het is verplicht voor de moslim om deze ‘kleuren’ te kunnen onderscheiden en niet ‘kleurenblind’ te zijn! Moge Allah ons allemaal behoeden, Amien.

07-02-2006, 10:53
a salaam ou 3alaikom warahmatoulah wa barakatouh,

Ik weet niet of jullie dit al een keer eerder hebben gelezen, maar ik vond het wel gepast om hier te plaatsen

wa 3alaikom a salaam warahmatoulah wabarakatouh


Overspel

Tot de zeven mensen die door Allah van schaduw voorzien worden op de Dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw behoort: “Een man die door een aantrekkelijke vooraanstaande vrouw uitgenodigd wordt om overspel te plegen, maar antwoordt: ,,Waarlijk, ik vrees Allah.”

Een vrouw liep eens af op één van de rechtschapen personen en fluisterde hem in om voor één keer overspel met haar te plegen en vervolgens direct berouw te tonen. Op dat moment stond er een brandende olielamp voor de man. De man zei: “O Nafs van mij, ik zal mijn vinger in dit vuur stoppen en als jij dit kan verdragen dan zal ik je in staat stellen om te doen wat je wilt. Vervolgens stopte hij zijn vinger in het vuur en al snel trok hij in een reflex zijn vinger terug vanwege de hitte. Waarna hij zei: “O Nafs van mij, jij hebt dit wereldse vuur niet eens kunnen verdragen terwijl het Vuur in het Hiernamaals zeventig keer heter is. Hoe zul je dan in staat zijn om de Bestraffing van Allah, de Verhevene, te kunnen verdragen?”
‘Ictiraafaat cAashiq’ van Sheich Mohammed al-cAriefie

Een arme jongeman werkte als venter. Op een dag kwam hij voorbij een huis waaruit een vrouw naar buiten keek. Zij vroeg hem om naar binnen te komen om zijn handelswaar te bekijken. Toen hij eenmaal binnenkwam deed zij de deur achter hem op slot en nodigde hem uit om overspel met haar te plegen. De man begon tegen haar te schreeuwen. Waarop de vrouw zei: “Bij Allah, of je doet wat ik van je vraag of ik zal het uitschreeuwen. Als de mensen zich dan verzamelen zal ik hun wijsmaken dat jij mijn huis bent binnengedrongen om mij te onteren. Dan rest jou geen ander lot dan de dood of de gevangenis.” Hij probeerde haar te vermanen en aan Allah te herinneren, maar tevergeefs. Toen hij merkte dat zij vastberaden was vroeg hij: “Laat mij dan tenminste naar het toilet gaan om mij op te frissen?” Zij gaf hem toestemming en hij vertrok naar het toilet. In het toilet deed hij de poepdoos open, nam hieruit een handvol ontlasting en begon zichzelf en zijn kleren hiermee in te smeren. Daarna stapte hij op haar af. Toen zij hem zag begon zij te schreeuwen, gooide zijn handelswaar naar hem toe en joeg hem het huis uit.

Huiswaarts werd hij achtervolgd door kleine kinderen die hem toeschreeuwden: “Dwaas, dwaas.” Eenmaal thuis aangekomen verwijderde hij de ontlasting van zijn kleding en waste zich. Sindsdien rook hij tot aan zijn dood van nature naar de lekkerste muskus die er bestaat.” Masch allah!!

07-02-2006, 11:00
[SIZE="5"]Wijsheid achter het neerslaan van de blikken[/SIZE]


Allah de Verhevene heeft gezegd:

Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid
bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij
bedrijven. [an-Nur 24:30]
Allah heeft reiniging en spirituele groei het resultaat van het neerslaan
van de blikken en het bewaken van de kuisheid laten zijn. Daarom leidt het
neerslaan van de blikken van (het zien van) de verboden dingen
onvermijdelijk tot drie voordelen die een enorme waarde hebben en van groot
belang zijn:

1. De verrukking en de zoetheid van geloof ervaren.

Deze verrukking en zoetheid is vele malen groter en wenselijker dan hetgeen
verkregen zou kunnen worden van het object waar men de blik voor neerslaat
omwille van Allah. “Als iemand iets laat omwille van Allah, zal Allah het
vervangen met iets beters dan dat.” [1]
De ziel is een verleidster en kijkt graag naar mooie vormen en het oog is de
gids van het hart. Het hart geeft zijn gids de opdracht om te gaan kijken
wat er is en wanneer het oog het hart inlicht over een mooie verschijning,
beeft het uit liefde en verlangen voor datgene. Dergelijke interacties
vermoeien en verslijten vaak het hart en het oog, zoals eens gezegd is:

Toen je op een dag je oog als gids voor je hart uitstuurde, vermoeide het
kijkobject je,
want je zag iemand over wie je geen macht had,
een deeltje noch in totaliteit, in plaats daarvan moest je geduldig zijn.

Wanneer het zicht verhinderd wordt van het kijken en onderzoeken, vindt het
hart verlichting van het moeten doorstaan van de lastige taak van wensen en
verlangen.

Degene die zijn zicht vrij laat ronddwalen, zal ontdekken dat hij in een
aanhoudende staat van verlies en angst verkeert, want zicht veroorzaakt
liefde (mahabbah), het beginpunt waarvan het hart toegewijd en afhankelijk
wordt van dat wat het aanschouwt. Dit intensiveert dan en wordt vurig
verlangen (sabaabah) waardoor het hart toegewijd raakt aan het object van
zijn verlangen en er volledig afhankelijk van wordt. Dit intensiveert en
wordt fascinatie (gharaamah) wat zich aan het hart vastklampt zoals degene
die afbetaling van een schuld zoekt zich vastklampt aan degene die de schuld
moet betalen. Dit wordt dan nog intensiever en wordt gepassioneerde liefde
(ishk) en dit is een liefde die alle grenzen overschrijdt. Dit intensiveert
dan tot heftige passie (shaghafa) en dit is een liefde die elk minuscuul
deeltje van het hart omvat. Dit intensiveert tot aanbiddende liefde
(tatayyuma). Tatayyum betekent aanbidding en er wordt gezegd: tayyama Allah,
hij aanbad Allah.

Het hart begint dus datgene te aanbidden wat niet correct is om te aanbidden
en de reden achter dit alles was een verboden blik. Het hart is nu gebonden
in ketenen terwijl het voorheen de meester was, het is nu gevangen terwijl
het voorheen vrij was. Het is onderdrukt door het oog en het klaagt ertegen
waarop het oog antwoordt: Ik ben jouw gids en boodschapper en jij was het
die mij eropuit zond!

Alles wat vermeld is, is van toepassing op het hart dat de liefde en
oprechtheid voor Allah opgegeven heeft, want het hart moet een object van
liefde hebben waar het zichzelf aan toewijdt. Als het hart dus niet van
Allah Alleen houdt en Hem als God neemt, dan moet het iets anders aanbidden.

Allah heeft over Yusuf as-Siddiq (‘alayhi salaam) gezegd:

Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid zouden afwenden. En
voorwaar, hij is één van Onze oprechte dienaren. [Yusuf 12:24]

Omdat de vrouw van al-Aziz een polytheïst was, ging de gepassioneerde liefde
haar hart binnen, ondanks dat ze getrouwd was. Omdat Yusuf (‘alayhi salaam)
oprecht jegens Allah was, werd hij ervan gered, ondanks dat hij een jonge
ongetrouwde man was en een bediende.

2. De verlichting van het hart, duidelijke waarneming en doordringend
inzicht.

Ibn Shujaa’ al-Kirmaani heeft gezegd: “Als iemand zijn uiterlijke vorm op
het volgen van de Sunnah bouwt en zijn innerlijke vorm op aanhoudende
overdenking en bewustzijn van Allah, hij weerhoudt zijn ziel van het volgen
van verlangens, hij slaat zijn blikken neer voor de verboden dingen en hij
eet altijd de wettige dingen, zullen zijn waarneming en inzicht nooit
verkeerd zijn.” Allah noemde de mensen van Lut en waar zij door getroffen
waren en verder zei Hij:

Hierin zijn voorzeker tekenen voor de Mutawassimin. [al-Hijr 15:75]

De Mutawassimin zijn degenen die een duidelijke waarneming en doordringend
inzicht hebben, degenen die veilig zijn voor het kijken naar het onwettige
en het begaan van onfatsoenlijke handelingen.

Allah heeft na het vermelden van het vers betreffende het neerslaan van de
blikken gezegd:

Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. [an-Nur 24:35]

De reden hierachter is dat de beloning van hetzelfde soort is als de
handeling. Als iemand omwille van Allah zijn blik neerslaat voor het
onwettige, zal Hij het vervangen met iets beters van hetzelfde soort. Dus
zoals de dienaar het licht van zijn oog belet om op het onwettige te vallen,
zegent Allah het licht van zijn zicht en hart en laat hem daardoor waarnemen
wat hij niet gezien en begrepen zou hebben als hij zijn blik niet
neergeslagen had.

Dit is een kwestie die de persoon fysiek in zichzelf kan opmerken want het
hart is als een spiegel en de lage verlangens zijn als roest. Wanneer de
spiegel gepoetst wordt en gereinigd wordt van de roest, dan zal het de
realiteiten (haqaa’iq) weerspiegelen zoals ze werkelijk zijn. Als het echter
roestig blijft, dan zal het niet naar behoren weerspiegelen en daarom zal
zijn kennis en spraak voortkomen uit gissing en twijfel.


3. Het hart wordt sterk, stevig en moedig.

In de overlevering is vermeld: “Als iemand zijn lage verlangens bestrijdt,
zal de Shaytaan vluchten uit angst voor zijn schaduw.” [2]

Dit is de reden waarom degene die zijn lage verlangens volgt, de schaamte
van de ziel in zichzelf zal vinden, het is zwak, slap en verachtelijk. Allah
plaatst nobelheid voor degene die Hem gehoorzaamt en schande voor degene die
Hem ongehoorzaam is:

Voelt jullie niet vernederd en treurt niet; en jullie zijn de overwinnaars,
indien jullie (ware) gelovigen zijn. [‘Aal Imraan 3:139]

Wie eer wenst: aan Allah behoort alle eer. [Faatir 35:10]

Dit betekent dat Allah degene zal vernederen die ongehoorzaamheid en zonde
nastreeft.

Sommige van de salaf hebben gezegd: “De mensen zoeken nobelheid en kracht
aan de deur van de koningen en ze zullen het niet vinden behalve door de
gehoorzaamheid aan Allah.”

Dit is omdat degene die Allah gehoorzaamt, Allah als zijn vriend en
beschermer heeft genomen en Allah zal nooit degene vernederen die zijn Heer
als vriend en begunstiger heeft genomen. In de Du’a Qunut staat: “Degene die
U als vriend neemt, wordt niet vernederd en degene die U als vijand neemt
wordt niet geëerd.” [3]


wa allaho a3lam !!

a salaam ou 3alaikom warahmatoulah wabarakatouh

08-02-2006, 10:21Citaat door bentiab:
IWAA a mensen wat vinden jullie van een relatie voor het huwlijk zou het kunnen of niet...
Deze vraag is al eeuwen geleden beantwoordt bij de neerdaling van de Qoraan. Dus of het wel of niet zou kunnen dat was hamdoelilah toen al beantwoordt en het antwoordt zal ook niet veranderen anno 2006.

Wa alaikoem asalaam.

08-02-2006, 13:25

Citaat door Esma_1:
Deze vraag is al eeuwen geleden beantwoordt bij de neerdaling van de Qoraan. Dus of het wel of niet zou kunnen dat was hamdoelilah toen al beantwoordt en het antwoordt zal ook niet veranderen anno 2006.

Wa alaikoem asalaam.
mass'allah, oegtie in deze tijd willen moslims de islaam aan hun aanpassen ipv hun aan de islaam.

08-02-2006, 13:45

Citaat door fedoua_moslima:
Inderdaad. Mensen vragen zich vaak af wat er mis is gegaan in een huwelijk als ze zijn gescheiden. Terwijl ze weten dat ze hun huwelijk op een harammanier zijn begonnen, de goede basis ontbreekt dus al. Mensen trouwen om schoonheid, rijkdom enz enz ipv te trouwen omwille van Allah soebhana hoewa ta3ala. Logisch dat Allah soebhana hoew ta3ala zulke huwelijken niet zegent...
Helemaal gelijk.

Al die scheidingen en ruzie's komen inderdaad doordat het huwelijk geen enkele islamtische basis heeft.

Maar het is goed dat de jeugd dat nu door heeft, wij zijn verplicht om het beter te doen.

Inchallah zal dat ook lukken.

Pagina's : 1 2 3 4 5 6 [7] 8