Bekijk volle/desktop versie : Man Mishandeling03-09-2002, 12:24
A.S.3.W.R.L.W.B.

AMA BA3D:

beste zusters en broeders,

kunnen jullie mij helpen bij het volgende onderwerp, want ik moet in het weekend een verslag hierover af hebben.

wat wordt er in de Heilige Koran en in de Sahih Ahadiths gezegd over mannen die hun vrouwen mishandelen en niet respecteren??

tot zover heb ik alleen kunnen lezen dat de vrouw haar man moet respecteren en met mooie woorden tegen hem moet praten en naar hem moet luisteren etc.

en kan een vrouw van een man scheiden als ze niet meer van hem houdt?? of moet de vrouw echt een goede reden hebben om van haar man te scheiden. Immers, de man kan, wanneer hij dat wil, zonder reden van zijn vrouw scheiden, correct me if i'm wrong.

nou, <In Sha llah> zie ik jullie reacties tegemoet.

en alvast bedankt voor de hulp/informatie!!

W.S.3.W.R.L.W.B.

03-09-2002, 12:51


Aselaamoehalaikoem Zuster

Om je info te geven die je kan gebruiken voor je verslagje is het nu al te laat voor, helaas, ik heb deze topic niet eerder gezien

In iedere geval , ik hoop dat je een goede cijfer voor hebt gehad

Ik raad je aan om de het boekje te kopen genaamd:
De Vrouw in de Sharia, een goeie boekje

en er staat veel in over Scheiding

Groetjes,

03-09-2002, 15:03
s.3.

interessante vraag, maar ik weet er jammer genoeg niet zo heel erg veel over.

ik hoop wel dat er iemand hierop gaat reageren, want ik zou er zelf ook wel wat over willen leren.

w.s.3.

03-09-2002, 16:13
Asaalamoe alaikoem wara7matallah wabarakatoeh
Beste broeder ik heb even rond zitten surfen
ten eerste Moge allah swt u helpen en leiden hier In sha allah het geen dat ik gevonden heb:
Vraag: Mag de vrouw nu wel of geen echtscheiding vragen?


Antwoord:

Bismillahie Arrahmanie Arrahiem

Sheikh Abdou Bakr al jazaa'iera zegt in zijn boek mihadjoe al moesliem (de weg van de moslim). blz 374 onderwerp Al khol3 (de 3 is de letter 'a van 'alaihie assalam) Ik zal de woorden van de sheik proberen te vertalen in shaa Allah.

Derde stof: Al khol3 (echtscheiding bij aanvraag van de vrouw waar ze iets afstaat aan de man om te scheiden).

Betekenis van al khol3: Al khol3 is het vragen van een vrouw aan haar man, die ze niet meer accepteert om echtscheiding. Het standpunt van de islam jegens al khol3: Het is toegestaan mits alle voorwaarden voldaan zijn. De profeet heeft tegen de vrouw van Thabiet ibn qays gezegd, toen ze naar hem kwam en over haar man zei: "O, boodschapper van Allah, ik heb niks tegen zijn schepping of geloof, maar ik vrees het ongeloof na het betreden van de Islam" Toen zei de profeet tegen haar: "Geef je hem zijn tuin (veld) terug?" Ze zei: "Ja", de profeet zei aan haar man:"accepteer de tuin die ze jou terug heeft teruggegeven en scheid van haar." (overgeleverd door bukhari)

De voorwaarden van al khol3 zijn:
De vrouw wenst niet meer met de man te verblijven, als het andersom is dan dient de man niks van de vrouw's haar eigendommen te vragen. Als de man niet meer met de vrouw kan leven, dient hij geduld te hebben jegens zijn vrouw en als er geen uitgangen zijn scheidt de man met zijn vrouw.
De vrouw vraagt al khol3 te vragen pas nadat alle oplossingen geprobeerd zijn, wanneer zij vrees heeft om haar religie niet goed te uiten of haar man zijn rehten niet te geven, kan de vrouw al khol3 vragen.
De man mag te vrouwen niet dwingen om al khol3 te vragen zodat hij één van haar bezittingen kan nemen, wanneer dit het geval zou zijn, spreekt men dan van echtscheiding. De man kan zijn vrouw niet terugvragen, pas na een nieuwe acte.
Wat zeg de islam over al khol3:
Het is (Mostahab) beter dat de man niet meer dan de waarde van de bruidschat van zijn vrouw neemt bij al khol3. Zoals Qays dat met zijn vrouw deed, na dat de profeet dat van Qays eiste.
Wanneer er sprake is van al khol3 dient de vrouw een iedah te nemen van één mentrueerperiode zoals al mostabri'a, zoals de profeet de vrouw van Thabiet ibn Qays dat vroeg te verrichten. En als er sprake is van echtscheiding dient de vrouw iedah van drie maanden te nemen. (Lees soerat Atalaq ayah 1, blz 764 van DE EDELE Qor-aan)
De man kan zijn vrouw niet terugvragen na al khol3.
De vader kan al khol3 vragen voor zijn dochter, als ze niet instaat is om dat te doen.
Uit het bovenstaande bewijzen kunnen we concluderen dat de vrouw echtscheiding kan vragen aan de rechter (zoals de profeet dat heeft gedaan), tevens kan de vader van de vrouw of degene haar waliey (degene die verantwoordelijk voor haar) in plaats van zijn dochter vragen, als ze dat wenst.

(In het boek: FIQH ASSOENAH van sheikh Sayied Sabieq staat dit onderwerp uitgebreid uitgelegd, Deel 2, blz 252 t/m blz 262. onder de titel al khol3) En Allah weet het het beste.

Cyber Imam, Het team van al-Islaam.com
wasalam alaikoem wara7matallah
Oemimraan

03-09-2002, 16:14


Asaalamoe alaikoem wara7matallahi wabarakatoeh
Wat moet een vrouw doen als haar man haar bedriegt?Vraag: Mijn vraag is:Als je je man het bij Allah/Qor-aan hebt gezworen nooit te zullen vluchten en je komt er achter dat hij je bedriegt(ongeacht op welke manier).Zou het dan heel erg zijn als je dan toch zou vluchten?

Antwoord:

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest barmhartige

Alle lof zij Allah, Allah’s vrede en genade zij met de profeet Mohammed. Wat gerenommeerd is in het westen wanneer de vrouw tot onenigheden komt te staan met haar man, dat zij zich tot plaatselijke autoriteiten kan wenden. Dezen helpen haar en steunen door haar een woning te verzorgen, inkomen…etc Zij heeft bij Allah gezworen om het huis niet te verlaten met de bedoeling dat het leven tussen beide echtgenoten in harmonie en rechtsgeleiding voort zal duren.

Ze vraagt of ze in staat is om het huis te verlaten. Is het verlaten van het huwelijksnest een aanleiding tot terugkeer van de man tot de rechte pad?! Of zal dat resulteren in meer dwaling van de man, en misschien ook een oorzaak voor de vrouw om de verkeerd pad te kiezen.

We adviseren haar om het huis niet te verlaten, en haar uiterste best te doen om deze man tot het rechte pad proberen over te halen, door zich eerst te ondersteunen met Allah’s hulp en hem vragen deze man tot het rechte pad te leiden. Maar naast Allah kan zij steun vragen van mensen die hem helpen tot de rechtsgeleide pad te komen. Het is iets simpels om een huwelijksnest in een oogflits te vernietigen. Maar dit zal Allah en Zijn profeet niet wensen.

Allah is in staat om vele harten te doen omzetten naar verlichte harten die Allah’s bevel volgen.

En Allah weet het het beste.

Cyber-imam, Het team van al-Islaam.com
wasalam alaikoem wara7matallah
OemImraan

03-09-2002, 16:15
Asaalamoe alaikoem wara7matallahi wabarakatoeh
Is het toegestaan om kinderen te slaan en om mijn vrouw te straffen?Vraag: Is het een zonde om je kinderen met je hand of met een stok te slaan? Ik doe dit alleen als ik vind dat het kind niet naar me luistert na verschillende waarschuwingen. Ook wilde ik vragen of het een zonde is om mijn hand te verheffen naar mijn vrouw? Er zijn momenten waarin ik vind dat dit gedaan moet worden maar ik heb het tot dusver vermeden. Wat de kinderen betreft, ik voel me altijd enorm schuldig nadat ik ze heb geslagen en ik smeek de Almachtige om Zijn Vergeving als dit verkeerd is. Zijn er doea's die ik kan lezen zodat mijn kinderen geleid worden en gezegend met een goede Aqaa'id?

Antwoord:

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Alle lof zij Allah.

De plicht van de vader is om zijn kinderen goed op te voeden en voor ze te zorgen, en het kind een tik geven kan gebruikt worden als een vorm van discipline. De Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) beval ons dat we kinderen een tik moeten geven als ze niet bidden vanaf hun tiende jaar, maar dit mag alleen als laatste hulpmiddel, wanneer alle andere manieren hebben gefaald, en men zou niet hard moeten slaan, en uberhaupt nooit in het gezicht. De vader zou zijn kind ook niet moeten slaan uit blinde woede, of met iets scherps dat het kind pijn kan doen, of met iets dat tot verwondingen of botbreuken kan veroorzaken. Hij mag hem nooit slaan op een plek die voor een klein kind fataal kan zijn. Zwaaien (of dreigen) met een stok kan effectiever zijn dan het echte slaan. Het punt is, dat wanneer een vader zijn kind discipline bijbrengt, hij de meest zachte en subtiele manier moet aanpakken. Hij zou geen toevlucht moeten zoeken in harde en zware middelen (voor het kind) als hij het kan bereiken met iets dat makkelijker en zachtaardiger is.

Met betrekking tot het slaan van uw vrouw, dit is niet de eerste optie bij een conflict. Ten eerste zou u met haar moeten praten en haar adviseren (wanneer zij schuld draagt aan het conflict). Als dat na een tijd niet blijkt te werken, dat zou de man haar moeten verlaten in haar bed (d.w.z., dat hij gedurende een periode geen gemeenschap met haar heeft). Als dat niet helpt (en er geen enkele andere uitweg beschikbaar is) mag hij haar slaan, maar niet hard, zoals Allah zegt (vertaling):

"En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen in bed en (als dat niet helpt) slaan hen (licht, als er enig nut uit voort kan komen). Indien zij jullie dan gehoorzamen; zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen. Voorwaar, Allah is Verheven, Groots." (Soerat an-Nisaa, 4:34)

De Boodschapper van Allah (vrede en zegen van Allah zij met hem) heeft ons verteld dat de beste van de mensheid niet degenen zijn die hun vrouwen slaan. Wat betreft de begeleiding van kinderen, de ouders moeten datgene doen wat daartoe leidt (een effectieve leidraad) zoals hen adviseren, ze weghouden van slecht gezelschap en hun helpen de banden met oprechte vrienden te onderhouden. Ze moeten goed voor hen zijn, en voortdurend bidden dat ze geleid worden en dat ze als oprechte kinderen zullen opgroeien. Enkele doe'aa's voor kinderen zijn:

"Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een verxxxxxng voor de ogen..." (al-Foerqaan 25:74 - vertaling)

"... en maak mijn nakomelingen rechtschapen" (al-Ahqaaf 46:15 - vertaling)

- of een andere goede doe'aa. Maar naast het maken van doe'aa moet u ook andere manieren toepassen om te zorgen dat ze sterk worden en standvastig in de Islam. En Allah is de Gids op het Rechte Pad.

En Allah weet het het beste.

Cyber Imam, Het team van al-Islaam.com

03-09-2002, 16:17
Asalamoe alaikoem wara7matallah
de boodschapper van Allah gezegd heeft in een hadith die overgeleverd is door Thawbaan (Allah’s tevredenheid met hem): "Een vrouw die scheiding vraagt van haar man zonder geldige reden, zij zal de geur van het paradijs niet ruiken" (Tiermiedie 1108)
wasalam alaikoem wara7matallah

03-09-2002, 17:07
s.3.

dit is wel een serieuze vraag, dus geen grapje...

WAT ALS EEN VROUW HAAR MAN MISHANDELD (NIET PER SE LICHAAMLIJK, MAAR MEER IN DE GEESTELIJKE ZIN), EN HAAR MAN KAN NIET VAN HAAR SCHEIDEN, VANWEGE DE VOOGDIJ OVER DE KINDEREN (DIE NOG TE JONG ZIJN).??????


graag jullie reacties!!!!


w.s.3.