Bekijk volle/desktop versie : Verhaal van Abil en Kain (Habil en Kabil) terug te vinden in Koran?3owischa
25-01-2008, 08:35


Is dit verhaal terug te vinden in de Koran ?

sayf_7
25-01-2008, 09:17

Citaat door 3owischa:
Is dit verhaal terug te vinden in de Koran ?


Ja, surat al-Ma2idah!

Dubai_girl
25-01-2008, 09:20
27. En vertel naar waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam, toen zij een offer brachten en het van één hunner werd aangenomen en van de ander niet. De laatstgenoemde zeide: "Ik zal u zeker doden." - De eerste zeide: "God neemt alleen iets van de rechtvaardigen aan." -

28. "Als gij uw hand naar mij uitstrekt om mij te doden, zal ik mijn hand niet naar u uitstrekken, om u te doden. Ik vrees God, de Heer der Werelden.

29. Ik wens, dat gij zowel met de zonde tegen mij, als met uw zonde terugkeert, zodat gij tot de bewoners van het Vuur zult behoren, dat is de beloning der misdadigers."

30. Maar zijn kwade neiging dreef hem er toe zijn broeder te doden, dus doodde hij hem en werd een der verliezers.

31. Toen zond God een raaf, die in de grond krabde, om hem te beduiden, hoe het lijk van zijn broeder te verbergen. Hij zeide: "Ware ik maar de raaf gelijk, zodat ik het lijk van mijn broeder kon verbergen." En toen kreeg hij berouw.


Surat almaedah

peace1988
25-01-2008, 09:56
Na3am in soerat almaeda.

3owischa
25-01-2008, 11:02


Djazakoum Allahu ghairan!

peace1988
25-01-2008, 11:02
wa gayraan djazaaki.

Lopend
25-01-2008, 11:34
Masha allaah, nooit gelezen.