Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : De waarde van de oudersAmathuAllah
31-08-2002, 18:39


A salaam alikoem wa ragmatoe Allah wa barakatoe Ik willde jullie graag iets vertellen over de waarde van de ouders, hoe je ze moet behandelen. En wat de islam daar over zegt. Ik hoop dat jullie hier veel van zullen leren. Imam Moedjahid heeft gezegd: Als je ouders oud zijn geworden moet je geen oef zeggen tegen ze zeggen. Als je iets van de adab (manieren) van hen ziet wat niet goed is moet je nooit oef zeggen. en je moet hen reinigen (van ontlasting) als zij dat zelf niet meer kunnen doen net zoals zij het voor jou deden toen jij klein was. je moet ok barmhartigheid en liefde aan heb\n geven en voor hen bij Alah swt smeken. Allah swt zegt: " En Wij hebben de mens opgelegd om plichtsgetrouw en goed voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder baarde hem in zwakheid en pijn en zijn zoogtijd is twee jaar. Toon dankbaarheid aan Mij en aan jullie ouders, bij Mij is de uiteindelijke bstemming. Maar als zij beiden ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben, gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je in deze wereld met hen vriendelijk en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in gehoorzaamheid. Vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden." soera Luqman vers 14-15 n deze verzen kunnen we dus lezen dat het je plicht is ook goed te zijn voor je ouders wanneer zij niet-moslim zijn. Je bent dus verplicht ook al het mogelijke vor ze te doen tenzij het iets is wat tegen de regels van de islam ingaat. Dat is het je plicht hen niet te gehoorzamen, omdat de gehoorzaamheid aan Allah swt altijd op de eerste plaats komt. Deze laatste vers werd geopenbaard voor Sa'd ibn Waqaas. Hij was een van de metgezellen ra en was altijd erg goed voor zijn moeder. Toen hij moslim werd zei zij tegen hem: "O Sa'd wat is er gebeurd met jou je hent iets vreemds gedaan. Je moet dit geloof loslaten. Bij Allah ik zal niets eten en drinken tot jij je geloof verwerpt of tot ik doodga zodat de mensen over jou zullen zeggen dat jij je moeder hebt vermoord." Zij bleef een dag en een nacht zonder eten en drinken totdat zij zwak werd. Toen bleef zij nog een dag en nacht zonder eten en drinken. Vervolgens ging Sa'd naar haar toe en zei: "O mijn moeder, al heb je 100 nafs (eigen ik) en iedere nafs sterft na de ander, ik zal nooit mijn geloof verlaten. Of je nu wel of niet eet." Tien zij merkte dat hij standvastig bleef ging zij weer eten en drinken. Toen openbaarde Allah swt deze vers: " Maar als zij ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je met hen vriendelijk in deze wereld en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in gehoorzaamheid. vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden." In een andere hadith lezen we over het behandelen van een niet- moslim moeder het volgende: Overgeleverd door Asma bint Abou Bakr ra: Mij moeder kwam naar mij hopend op een gunst van mij tijdens het leven van de profeet saas. Ik vroeg de profeet saas: Mag ik haar vriendelijk behandelen? Hij saas zei: ja. (gedeelte van een hadith van Boechari) Het betekent onder andere hen bezoeken, hen financieel te steunen, goede woorden met hen spreken enz. we hebben alsus kunnen lezen in de edele koran hoe slecht het is om je ouders niet goed te behandelen en ze niet te gehoorzamen. Uiteraard moet en mag je hen alleen gehoorzamen als het niet tegen de islam ingaat. de Profeet saas heeft alle radhiela (alle slechte manieren) aan ons duidelijk gemaakt om deze niet te doen en ook de goede dingen aan ons laten zien zodat we deze kunnen imiteren. De profeet saas heeft in een hadith over oeqoeq al walidien gezegd: "Zal ik jullie over de grootste zonden vertelen? Hij herhaalde dit drie keer. wij zeiden:"Natuurlijk, O Boodschapper van Allah." Hij saas zei: "Het verenigen van anderen met Allah, ongehoorzaamheid aan de ouders (hij rustte op een kussen en vervolgens zat hij rechtop en ging door) en een leugen vertellen en een valse getuigenis geven. Hij herhaalde deze zin zoveel keer dat we wensten dat hij ophield. (Boechari en moslim)

Mocro07
31-08-2002, 20:12
:goedzo: meid rabi hawnek

RidouanSalih
30-07-2003, 02:53
Origineel gepost door AmathuAllah A salaam alikoem wa ragmatoe Allah wa barakatoe Ik willde jullie graag iets vertellen over de waarde van de ouders, hoe je ze moet behandelen. En wat de islam daar over zegt. Ik hoop dat jullie hier veel van zullen leren. Imam Moedjahid heeft gezegd: Als je ouders oud zijn geworden moet je geen oef zeggen tegen ze zeggen. Als je iets van de adab (manieren) van hen ziet wat niet goed is moet je nooit oef zeggen. en je moet hen reinigen (van ontlasting) als zij dat zelf niet meer kunnen doen net zoals zij het voor jou deden toen jij klein was. je moet ok barmhartigheid en liefde aan heb\n geven en voor hen bij Alah swt smeken. Allah swt zegt: " En Wij hebben de mens opgelegd om plichtsgetrouw en goed voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder baarde hem in zwakheid en pijn en zijn zoogtijd is twee jaar. Toon dankbaarheid aan Mij en aan jullie ouders, bij Mij is de uiteindelijke bstemming. Maar als zij beiden ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben, gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je in deze wereld met hen vriendelijk en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in gehoorzaamheid. Vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden." soera Luqman vers 14-15 n deze verzen kunnen we dus lezen dat het je plicht is ook goed te zijn voor je ouders wanneer zij niet-moslim zijn. Je bent dus verplicht ook al het mogelijke vor ze te doen tenzij het iets is wat tegen de regels van de islam ingaat. Dat is het je plicht hen niet te gehoorzamen, omdat de gehoorzaamheid aan Allah swt altijd op de eerste plaats komt. Deze laatste vers werd geopenbaard voor Sa'd ibn Waqaas. Hij was een van de metgezellen ra en was altijd erg goed voor zijn moeder. Toen hij moslim werd zei zij tegen hem: "O Sa'd wat is er gebeurd met jou je hent iets vreemds gedaan. Je moet dit geloof loslaten. Bij Allah ik zal niets eten en drinken tot jij je geloof verwerpt of tot ik doodga zodat de mensen over jou zullen zeggen dat jij je moeder hebt vermoord." Zij bleef een dag en een nacht zonder eten en drinken totdat zij zwak werd. Toen bleef zij nog een dag en nacht zonder eten en drinken. Vervolgens ging Sa'd naar haar toe en zei: "O mijn moeder, al heb je 100 nafs (eigen ik) en iedere nafs sterft na de ander, ik zal nooit mijn geloof verlaten. Of je nu wel of niet eet." Tien zij merkte dat hij standvastig bleef ging zij weer eten en drinken. Toen openbaarde Allah swt deze vers: " Maar als zij ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je met hen vriendelijk in deze wereld en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in gehoorzaamheid. vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden." In een andere hadith lezen we over het behandelen van een niet- moslim moeder het volgende: Overgeleverd door Asma bint Abou Bakr ra: Mij moeder kwam naar mij hopend op een gunst van mij tijdens het leven van de profeet saas. Ik vroeg de profeet saas: Mag ik haar vriendelijk behandelen? Hij saas zei: ja. (gedeelte van een hadith van Boechari) Het betekent onder andere hen bezoeken, hen financieel te steunen, goede woorden met hen spreken enz. we hebben alsus kunnen lezen in de edele koran hoe slecht het is om je ouders niet goed te behandelen en ze niet te gehoorzamen. Uiteraard moet en mag je hen alleen gehoorzamen als het niet tegen de islam ingaat. de Profeet saas heeft alle radhiela (alle slechte manieren) aan ons duidelijk gemaakt om deze niet te doen en ook de goede dingen aan ons laten zien zodat we deze kunnen imiteren. De profeet saas heeft in een hadith over oeqoeq al walidien gezegd: "Zal ik jullie over de grootste zonden vertelen? Hij herhaalde dit drie keer. wij zeiden:"Natuurlijk, O Boodschapper van Allah." Hij saas zei: "Het verenigen van anderen met Allah, ongehoorzaamheid aan de ouders (hij rustte op een kussen en vervolgens zat hij rechtop en ging door) en een leugen vertellen en een valse getuigenis geven. Hij herhaalde deze zin zoveel keer dat we wensten dat hij ophield. (Boechari en moslim) JazakAllahoe ghairan

oughti_shahira
30-07-2003, 09:45
Origineel gepost door AmathuAllah A salaam alikoem wa ragmatoe Allah wa barakatoe Ik willde jullie graag iets vertellen over de waarde van de ouders, hoe je ze moet behandelen. En wat de islam daar over zegt. Ik hoop dat jullie hier veel van zullen leren. Imam Moedjahid heeft gezegd: Als je ouders oud zijn geworden moet je geen oef zeggen tegen ze zeggen. Als je iets van de adab (manieren) van hen ziet wat niet goed is moet je nooit oef zeggen. en je moet hen reinigen (van ontlasting) als zij dat zelf niet meer kunnen doen net zoals zij het voor jou deden toen jij klein was. je moet ok barmhartigheid en liefde aan heb\n geven en voor hen bij Alah swt smeken. Allah swt zegt: " En Wij hebben de mens opgelegd om plichtsgetrouw en goed voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder baarde hem in zwakheid en pijn en zijn zoogtijd is twee jaar. Toon dankbaarheid aan Mij en aan jullie ouders, bij Mij is de uiteindelijke bstemming. Maar als zij beiden ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben, gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je in deze wereld met hen vriendelijk en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in gehoorzaamheid. Vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden." soera Luqman vers 14-15 n deze verzen kunnen we dus lezen dat het je plicht is ook goed te zijn voor je ouders wanneer zij niet-moslim zijn. Je bent dus verplicht ook al het mogelijke vor ze te doen tenzij het iets is wat tegen de regels van de islam ingaat. Dat is het je plicht hen niet te gehoorzamen, omdat de gehoorzaamheid aan Allah swt altijd op de eerste plaats komt. Deze laatste vers werd geopenbaard voor Sa'd ibn Waqaas. Hij was een van de metgezellen ra en was altijd erg goed voor zijn moeder. Toen hij moslim werd zei zij tegen hem: "O Sa'd wat is er gebeurd met jou je hent iets vreemds gedaan. Je moet dit geloof loslaten. Bij Allah ik zal niets eten en drinken tot jij je geloof verwerpt of tot ik doodga zodat de mensen over jou zullen zeggen dat jij je moeder hebt vermoord." Zij bleef een dag en een nacht zonder eten en drinken totdat zij zwak werd. Toen bleef zij nog een dag en nacht zonder eten en drinken. Vervolgens ging Sa'd naar haar toe en zei: "O mijn moeder, al heb je 100 nafs (eigen ik) en iedere nafs sterft na de ander, ik zal nooit mijn geloof verlaten. Of je nu wel of niet eet." Tien zij merkte dat hij standvastig bleef ging zij weer eten en drinken. Toen openbaarde Allah swt deze vers: " Maar als zij ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je met hen vriendelijk in deze wereld en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in gehoorzaamheid. vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden." In een andere hadith lezen we over het behandelen van een niet- moslim moeder het volgende: Overgeleverd door Asma bint Abou Bakr ra: Mij moeder kwam naar mij hopend op een gunst van mij tijdens het leven van de profeet saas. Ik vroeg de profeet saas: Mag ik haar vriendelijk behandelen? Hij saas zei: ja. (gedeelte van een hadith van Boechari) Het betekent onder andere hen bezoeken, hen financieel te steunen, goede woorden met hen spreken enz. we hebben alsus kunnen lezen in de edele koran hoe slecht het is om je ouders niet goed te behandelen en ze niet te gehoorzamen. Uiteraard moet en mag je hen alleen gehoorzamen als het niet tegen de islam ingaat. de Profeet saas heeft alle radhiela (alle slechte manieren) aan ons duidelijk gemaakt om deze niet te doen en ook de goede dingen aan ons laten zien zodat we deze kunnen imiteren. De profeet saas heeft in een hadith over oeqoeq al walidien gezegd: "Zal ik jullie over de grootste zonden vertelen? Hij herhaalde dit drie keer. wij zeiden:"Natuurlijk, O Boodschapper van Allah." Hij saas zei: "Het verenigen van anderen met Allah, ongehoorzaamheid aan de ouders (hij rustte op een kussen en vervolgens zat hij rechtop en ging door) en een leugen vertellen en een valse getuigenis geven. Hij herhaalde deze zin zoveel keer dat we wensten dat hij ophield. (Boechari en moslim) Mascha-ALLAH! :goedzo: Djazak Allahoe Ghairan ya oughti.....