Bekijk volle/desktop versie : De waarde van de ouders31-08-2002, 18:39
A salaam alikoem wa ragmatoe Allah wa barakatoe

Ik willde jullie graag iets vertellen over de waarde van de ouders, hoe je ze moet behandelen. En wat de islam daar over zegt. Ik hoop dat jullie hier veel van zullen leren.


Imam Moedjahid heeft gezegd: Als je ouders oud zijn
geworden moet je geen oef zeggen tegen ze zeggen. Als je iets
van de adab (manieren) van hen ziet wat niet goed is moet je nooit
oef zeggen. en je moet hen reinigen (van ontlasting) als zij dat zelf
niet meer kunnen doen net zoals zij het voor jou deden toen jij klein
was. je moet ok barmhartigheid en liefde aan heb\n geven en voor
hen bij Alah swt smeken.

Allah swt zegt:
" En Wij hebben de mens opgelegd om plichtsgetrouw en goed
voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder baarde hem in zwakheid en
pijn en zijn zoogtijd is twee jaar. Toon dankbaarheid aan Mij en aan
jullie ouders, bij Mij is de uiteindelijke bstemming.
Maar als zij beiden ernaar streven om anderen naast Mij in
aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben,
gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je in deze wereld met hen
vriendelijk en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in
berouw en in gehoorzaamheid. Vervolgens zal jullie terugkeer naar
Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden."
soera Luqman vers 14-15

n deze verzen kunnen we dus lezen dat het je plicht is ook goed te
zijn voor je ouders wanneer zij niet-moslim zijn. Je bent dus
verplicht ook al het mogelijke vor ze te doen tenzij het iets is wat
tegen de regels van de islam ingaat. Dat is het je plicht hen niet te
gehoorzamen, omdat de gehoorzaamheid aan Allah swt altijd op de
eerste plaats komt.
Deze laatste vers werd geopenbaard voor Sa'd ibn Waqaas. Hij was
een van de metgezellen ra en was altijd erg goed voor zijn moeder.
Toen hij moslim werd zei zij tegen hem: "O Sa'd wat is er gebeurd
met jou je hent iets vreemds gedaan. Je moet dit geloof loslaten.
Bij Allah ik zal niets eten en drinken tot jij je geloof verwerpt of tot
ik doodga zodat de mensen over jou zullen zeggen dat jij je moeder
hebt vermoord."
Zij bleef een dag en een nacht zonder eten en drinken totdat zij
zwak werd. Toen bleef zij nog een dag en nacht zonder eten en
drinken. Vervolgens ging Sa'd naar haar toe en zei: "O mijn
moeder, al heb je 100 nafs (eigen ik) en iedere nafs sterft na de
ander, ik zal nooit mijn geloof verlaten. Of je nu wel of niet eet."
Tien zij merkte dat hij standvastig bleef ging zij weer eten en
drinken. Toen openbaarde Allah swt deze vers:
" Maar als zij ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te
nemen waarvan jullie geen kennis hebben gehoorzaam hen dan
niet, maar gedraag je met hen vriendelijk in deze wereld en volg het
pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in
gehoorzaamheid. vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik
zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden."

In een andere hadith lezen we over het behandelen van een niet-
moslim moeder het volgende:
Overgeleverd door Asma bint Abou Bakr ra: Mij moeder kwam naar
mij hopend op een gunst van mij tijdens het leven van de profeet
saas. Ik vroeg de profeet saas: Mag ik haar vriendelijk behandelen?
Hij saas zei: ja. (gedeelte van een hadith van Boechari)
Het betekent onder andere hen bezoeken, hen financieel te
steunen, goede woorden met hen spreken enz.

we hebben alsus kunnen lezen in de edele koran hoe slecht het is
om je ouders niet goed te behandelen en ze niet te gehoorzamen.
Uiteraard moet en mag je hen alleen gehoorzamen als het niet
tegen de islam ingaat.
de Profeet saas heeft alle radhiela (alle slechte manieren) aan ons
duidelijk gemaakt om deze niet te doen en ook de goede dingen
aan ons laten zien zodat we deze kunnen imiteren. De profeet
saas heeft in een hadith over oeqoeq al walidien gezegd:
"Zal ik jullie over de grootste zonden vertelen?
Hij herhaalde dit drie keer. wij zeiden:"Natuurlijk, O Boodschapper
van Allah."
Hij saas zei: "Het verenigen van anderen met Allah,
ongehoorzaamheid aan de ouders (hij rustte op een kussen en
vervolgens zat hij rechtop en ging door) en een leugen vertellen en
een valse getuigenis geven. Hij herhaalde deze zin zoveel keer dat
we wensten dat hij ophield. (Boechari en moslim)

31-08-2002, 20:12


meid

rabi hawnek

30-07-2003, 02:53

Citaat:
Origineel gepost door AmathuAllah
A salaam alikoem wa ragmatoe Allah wa barakatoe

Ik willde jullie graag iets vertellen over de waarde van de ouders, hoe je ze moet behandelen. En wat de islam daar over zegt. Ik hoop dat jullie hier veel van zullen leren.


Imam Moedjahid heeft gezegd: Als je ouders oud zijn
geworden moet je geen oef zeggen tegen ze zeggen. Als je iets
van de adab (manieren) van hen ziet wat niet goed is moet je nooit
oef zeggen. en je moet hen reinigen (van ontlasting) als zij dat zelf
niet meer kunnen doen net zoals zij het voor jou deden toen jij klein
was. je moet ok barmhartigheid en liefde aan heb\n geven en voor
hen bij Alah swt smeken.

Allah swt zegt:
" En Wij hebben de mens opgelegd om plichtsgetrouw en goed
voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder baarde hem in zwakheid en
pijn en zijn zoogtijd is twee jaar. Toon dankbaarheid aan Mij en aan
jullie ouders, bij Mij is de uiteindelijke bstemming.
Maar als zij beiden ernaar streven om anderen naast Mij in
aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben,
gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je in deze wereld met hen
vriendelijk en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in
berouw en in gehoorzaamheid. Vervolgens zal jullie terugkeer naar
Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden."
soera Luqman vers 14-15

n deze verzen kunnen we dus lezen dat het je plicht is ook goed te
zijn voor je ouders wanneer zij niet-moslim zijn. Je bent dus
verplicht ook al het mogelijke vor ze te doen tenzij het iets is wat
tegen de regels van de islam ingaat. Dat is het je plicht hen niet te
gehoorzamen, omdat de gehoorzaamheid aan Allah swt altijd op de
eerste plaats komt.
Deze laatste vers werd geopenbaard voor Sa'd ibn Waqaas. Hij was
een van de metgezellen ra en was altijd erg goed voor zijn moeder.
Toen hij moslim werd zei zij tegen hem: "O Sa'd wat is er gebeurd
met jou je hent iets vreemds gedaan. Je moet dit geloof loslaten.
Bij Allah ik zal niets eten en drinken tot jij je geloof verwerpt of tot
ik doodga zodat de mensen over jou zullen zeggen dat jij je moeder
hebt vermoord."
Zij bleef een dag en een nacht zonder eten en drinken totdat zij
zwak werd. Toen bleef zij nog een dag en nacht zonder eten en
drinken. Vervolgens ging Sa'd naar haar toe en zei: "O mijn
moeder, al heb je 100 nafs (eigen ik) en iedere nafs sterft na de
ander, ik zal nooit mijn geloof verlaten. Of je nu wel of niet eet."
Tien zij merkte dat hij standvastig bleef ging zij weer eten en
drinken. Toen openbaarde Allah swt deze vers:
" Maar als zij ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te
nemen waarvan jullie geen kennis hebben gehoorzaam hen dan
niet, maar gedraag je met hen vriendelijk in deze wereld en volg het
pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in
gehoorzaamheid. vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik
zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden."

In een andere hadith lezen we over het behandelen van een niet-
moslim moeder het volgende:
Overgeleverd door Asma bint Abou Bakr ra: Mij moeder kwam naar
mij hopend op een gunst van mij tijdens het leven van de profeet
saas. Ik vroeg de profeet saas: Mag ik haar vriendelijk behandelen?
Hij saas zei: ja. (gedeelte van een hadith van Boechari)
Het betekent onder andere hen bezoeken, hen financieel te
steunen, goede woorden met hen spreken enz.

we hebben alsus kunnen lezen in de edele koran hoe slecht het is
om je ouders niet goed te behandelen en ze niet te gehoorzamen.
Uiteraard moet en mag je hen alleen gehoorzamen als het niet
tegen de islam ingaat.
de Profeet saas heeft alle radhiela (alle slechte manieren) aan ons
duidelijk gemaakt om deze niet te doen en ook de goede dingen
aan ons laten zien zodat we deze kunnen imiteren. De profeet
saas heeft in een hadith over oeqoeq al walidien gezegd:
"Zal ik jullie over de grootste zonden vertelen?
Hij herhaalde dit drie keer. wij zeiden:"Natuurlijk, O Boodschapper
van Allah."
Hij saas zei: "Het verenigen van anderen met Allah,
ongehoorzaamheid aan de ouders (hij rustte op een kussen en
vervolgens zat hij rechtop en ging door) en een leugen vertellen en
een valse getuigenis geven. Hij herhaalde deze zin zoveel keer dat
we wensten dat hij ophield. (Boechari en moslim)
JazakAllahoe ghairan

30-07-2003, 09:45

Citaat:
Origineel gepost door AmathuAllah
A salaam alikoem wa ragmatoe Allah wa barakatoe

Ik willde jullie graag iets vertellen over de waarde van de ouders, hoe je ze moet behandelen. En wat de islam daar over zegt. Ik hoop dat jullie hier veel van zullen leren.


Imam Moedjahid heeft gezegd: Als je ouders oud zijn
geworden moet je geen oef zeggen tegen ze zeggen. Als je iets
van de adab (manieren) van hen ziet wat niet goed is moet je nooit
oef zeggen. en je moet hen reinigen (van ontlasting) als zij dat zelf
niet meer kunnen doen net zoals zij het voor jou deden toen jij klein
was. je moet ok barmhartigheid en liefde aan heb\n geven en voor
hen bij Alah swt smeken.

Allah swt zegt:
" En Wij hebben de mens opgelegd om plichtsgetrouw en goed
voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder baarde hem in zwakheid en
pijn en zijn zoogtijd is twee jaar. Toon dankbaarheid aan Mij en aan
jullie ouders, bij Mij is de uiteindelijke bstemming.
Maar als zij beiden ernaar streven om anderen naast Mij in
aanbidding te nemen waarvan jullie geen kennis hebben,
gehoorzaam hen dan niet, maar gedraag je in deze wereld met hen
vriendelijk en volg het pad van degene die zich naar Mij keert in
berouw en in gehoorzaamheid. Vervolgens zal jullie terugkeer naar
Mij zijn en Ik zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden."
soera Luqman vers 14-15

n deze verzen kunnen we dus lezen dat het je plicht is ook goed te
zijn voor je ouders wanneer zij niet-moslim zijn. Je bent dus
verplicht ook al het mogelijke vor ze te doen tenzij het iets is wat
tegen de regels van de islam ingaat. Dat is het je plicht hen niet te
gehoorzamen, omdat de gehoorzaamheid aan Allah swt altijd op de
eerste plaats komt.
Deze laatste vers werd geopenbaard voor Sa'd ibn Waqaas. Hij was
een van de metgezellen ra en was altijd erg goed voor zijn moeder.
Toen hij moslim werd zei zij tegen hem: "O Sa'd wat is er gebeurd
met jou je hent iets vreemds gedaan. Je moet dit geloof loslaten.
Bij Allah ik zal niets eten en drinken tot jij je geloof verwerpt of tot
ik doodga zodat de mensen over jou zullen zeggen dat jij je moeder
hebt vermoord."
Zij bleef een dag en een nacht zonder eten en drinken totdat zij
zwak werd. Toen bleef zij nog een dag en nacht zonder eten en
drinken. Vervolgens ging Sa'd naar haar toe en zei: "O mijn
moeder, al heb je 100 nafs (eigen ik) en iedere nafs sterft na de
ander, ik zal nooit mijn geloof verlaten. Of je nu wel of niet eet."
Tien zij merkte dat hij standvastig bleef ging zij weer eten en
drinken. Toen openbaarde Allah swt deze vers:
" Maar als zij ernaar streven om anderen naast Mij in aanbidding te
nemen waarvan jullie geen kennis hebben gehoorzaam hen dan
niet, maar gedraag je met hen vriendelijk in deze wereld en volg het
pad van degene die zich naar Mij keert in berouw en in
gehoorzaamheid. vervolgens zal jullie terugkeer naar Mij zijn en Ik
zal jullie vertellen over hetgeen jullie deden."

In een andere hadith lezen we over het behandelen van een niet-
moslim moeder het volgende:
Overgeleverd door Asma bint Abou Bakr ra: Mij moeder kwam naar
mij hopend op een gunst van mij tijdens het leven van de profeet
saas. Ik vroeg de profeet saas: Mag ik haar vriendelijk behandelen?
Hij saas zei: ja. (gedeelte van een hadith van Boechari)
Het betekent onder andere hen bezoeken, hen financieel te
steunen, goede woorden met hen spreken enz.

we hebben alsus kunnen lezen in de edele koran hoe slecht het is
om je ouders niet goed te behandelen en ze niet te gehoorzamen.
Uiteraard moet en mag je hen alleen gehoorzamen als het niet
tegen de islam ingaat.
de Profeet saas heeft alle radhiela (alle slechte manieren) aan ons
duidelijk gemaakt om deze niet te doen en ook de goede dingen
aan ons laten zien zodat we deze kunnen imiteren. De profeet
saas heeft in een hadith over oeqoeq al walidien gezegd:
"Zal ik jullie over de grootste zonden vertelen?
Hij herhaalde dit drie keer. wij zeiden:"Natuurlijk, O Boodschapper
van Allah."
Hij saas zei: "Het verenigen van anderen met Allah,
ongehoorzaamheid aan de ouders (hij rustte op een kussen en
vervolgens zat hij rechtop en ging door) en een leugen vertellen en
een valse getuigenis geven. Hij herhaalde deze zin zoveel keer dat
we wensten dat hij ophield. (Boechari en moslim)
Mascha-ALLAH!

Djazak Allahoe Ghairan ya oughti.....