Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : "Trouwen"tachelhit102
16-11-2003, 23:21


Aangezien de meesten van jullie hier zitten, heb k deze Hadith hier geplaast. Cker de moeite waard om te lezen.. Bismi-l-lâhi-r-rahmâni-r-rahiem (In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige) Hadith over trouwen ''O jongemannen ! Ieder die in staat is te trouwen moet trouwen, want het helpt jullie je blik neer te slaan en je kuisheid te behoeden.'' (Al-Bucharie) "Al wie Allah rein en kuis wenst te ontmoeten, moet een edele vrouw trouwen." (Ibn Madjah) "Als een man trouwt heeft hij de helft van zijn geloof vervuld" (Al-Bucharie) "Een vrouw wordt omwille van vier redenen getrouwd: vanwege haar eigendommen, haar familie, haar schoonheid en haar geloof. Zoek er één omwille van haar geloof, moge je handen met stof bedekt zijn." (Al-Bucharie & Muslim) "De voorwaarden die het meest waard zijn om nageleefd te worden, zijn die voorwaarden die je het recht geven van de schaamdelen van de vrouw te genieten (d.w.z de voorwaarden van het huwelijkscontract)." (Al-Bucharie) Er was een man van de metgezellen die zichzelf in dienst van de Profeet (saws) had gesteld. Hij bracht de nachten in de nabijheid van de Profeet Mohammed (saws) door om hem van dienst te kunnen zijn. De Profeet (saws) vroeg hem ''Wil je niet trouwen?'' Hij zei: ''Ik ben een arme man, en als ik dat deed dan zou ik misschien stoppen met het u van dienst zijn.'' Op een andere moment stelde de Profeet (saws) hem weer dezelfde vraag en de man gaf hetzelfde antwoord. De man dacht na over de woorden van de Profeet (saws) en dacht: ”De Profeet weet beslist beter wat goed voor mij is in dit wereldlijke leven en het volgende leven.” Hij besloot dat als de Profeet (saws) hem weer zou vragen te trouwen hij zou instemmen. Toen de Profeet Mohammed (saws) hem voor de derde keer vroeg te trouwen, zei hij: ''O Boodschapper van Allah, kunt u me trouwen (met degene die u wilt)?'' Daarop zei de Profeet (saws): ''Je kunt het beste naar die en die familie gaan en hen vertellen dat de Profeet (saws) de hand van jullie dochter vraagt voor jou.'' De man zei: ''Ik heb niets (om als bruidschat te betalen)....'' Toen zei de Profeet (saws) tegen de andere metgezellen: ''Geef jullie broeder goud evenveel in gewicht als een dadelpit.'' Nadat zij het goud verzameld hadden gingen zij naar de familie van de bruid en zij stemde in. Toen gaven zijn Metgezellen hem een geit voor het bruiloftsmaal. (Ahmad) Ibn 'Abbas overleverde dat er een man naar de profeet (saws) kwam en zei: ''O Boodschapper van Allah! Ik ben de voogd van een weesmeisje. Twee mannen hebben dat meisje een aanzoek gedaan: Eén van hen is rijk en de ander is arm. We willen haar aan de rijke geven maar zij wil de arme!" de profeet (saws) zei: ''Het huwelijk is de beste zaak voor de geliefden.'' De Profeet (saws) heeft gezegd: ”Als iemand, wiens godsdienst en karakter je tevredenstelt om de hand van je dochter vraagt, sta dat verzoek dan toe, als je dat niet doet zal er verderf en een groot kwaad op aarde zijn.” (At-Tirmidhi) Dit duidt erop dat de vader/moeder (de ouders dus) van een meisje een huwelijk niet zouden moeten verhinderen of vertragen.

chicamaroquia
16-11-2003, 23:22
Dank je. Ik ken 'm al, maar zeker leerzaam voor degene die 'm nog niet gelezen hebben...

tachelhit102
16-11-2003, 23:24
Origineel gepost door chica*******a Dank je. Ik ken 'm al, maar zeker leerzaam voor degene die 'm nog niet gelezen hebben... Kan.. Vond m wel goed en wilde die ff hier plaatsen..

ChOcOtOfFfF
16-11-2003, 23:25
Masha Allah:goedzo: jammergenoeg vinden de meeste mensen het tegenwoordig gek als je jong trouwt, omdat je dan zehma niet meer kan genieten :rolleyes: Beter jong trouwen en zo niet de fout in te gaan, dan laat trouwen en tig relaties voor het huwlijk te hebben. Ook zouden heel wat ouders deze hadith eens moeten lezen: De Profeet (saws) heeft gezegd: ”Als iemand, wiens godsdienst en karakter je tevredenstelt om de hand van je dochter vraagt, sta dat verzoek dan toe, als je dat niet doet zal er verderf en een groot kwaad op aarde zijn.” (At-Tirmidhi) Sou

Najib26
16-11-2003, 23:25


koran over trouwen Soerah Al baqarah vers 187: "......Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen" Hier mee wordt bedoeld dat man en vrouw als een kledingstuk moeten zijn voor elkaar. Zoals kledingstuk dient tot bescherming, comfort, vertoon en verhulling voor menselijke wezens, zo verwacht Allah man en vrouw voor elkaar te zijn. Soerah al Baqarah vers 221: "En huwt niet met de veelgodenaanbidsters tot dat zij gelovigen zijn geworden, en een gelovige slavin is zeker beter dan een veelgodenaanbidster, ook al is zij aantrekkelijk voor jullie. En huwelijkt (de gelovige vrouwen) niet uit aan de veelgodenaanbidders, totdat zij gelovigen zijn geworden. En een gelovige slaaf is zeker beter dan een veelgodenaanbidder, ook al bevalt hij jullie. Zij nodigen uit tot de hel, terwijl Allah tot het Paradijs en tot de vergeving uitnodigt, met Zijn verlof. Hij maakt zijn Verzen duidelijk aan de mensen, hopelijk zullen zij (de vermaning) ter harte nemen." Soerah An Nisa vers 3: "En indien jullie vrezen de (vrouwelijke) wezen niet rechtvaardig (in hun recht op een bruidschat) te behandelen, trouwt dan met de vrouwen(niet de vrouwelijke wezen) die jullie aanstaan, twee, drie, of vier. En als jullie vrezen hen niet rechtvaardig (te kunnen) verzorgen dan een, of wat jullie aan slavinnen bezitten is de beste wijze om niet onrechtvaardig te zijn." Soera An Nisa vers 4: "En geeft de vrouwen hun bruidschatten als een schenking, maar wanneer zij zo goed voor jullie zijn iets ervan (van de bruidschat terug te geven): eet er dan met plezier en welbehagen van." Soerah An Nisa vers 19 t/m 25: "O jullie die geloven, het is jullie niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven, noch te verhinderen om wat jullie aan hen gegeven mee te nemen, behalve als zij duidelijk ontucht pleegden. En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft." "En als jullie een vrouw in de plaats van een een andere vrouw willen nemen, terwijl jullie een van hen een schat gegeven hadden, neemt daar niets van terug: zouden jullie het door laster en duidelijke zonde terugnemen? “En hoe zouden jullie ervan (kunnen) terugnemen, terwijl jullie al (als man en vrouw _) tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een plechtige overeenkomst gesloten hebben? “En huwt niet van de vrouwen die jullie vaders huwden, tenzij dat al gebeurd is (voor deze openbaring) Voorwaar, het was een zedeloosheid en toornafroepend (gedrag) en een slechte weg.” “Voor jullie verboden (om te trouwen zijn): jullie moeders en jullie dochters en jullie zusters, en jullie vaders zusters en jullie moeders zusters en dochters van jullie broeders en dochters van jullie zusters en de zoogmoeders van jullie en jullie zusters van (dezelfde) zoogmoeder en de moeders van jullie vrouwen en jullie stiefdochters die onder jullie voogdij staan van vrouwen (de moeders van de stiefdochters) waarmee jullie geslachtsgemeenschap hadden. Wanneer jullie nog geen geslachtsgemeenschap met hen hadden is er geen overtreding (om met hen te trouwen)_, en de voormalige vrouwen van jullie zonen die uit jullie voortkomen en het huwen van twee zusters gezamenlijk, behalve als het reeds(voor de openbaring) gebeurd is. Voorwaar, Allah is Vergevingsgezind, Meest |Barmhartig.” “En ook verboden zijn: de getrouwde vrouwen, behalve de slavinnen onder jullie gezag. Als een beslissing van Allah voor jullie. Het is voor jullie toegestaan wat daar buiten valt. Opdat jullie naar (hen) streven met jullie bezittingen, op eerbare wijze, niet ontuchtige. En voor wat jullie van hen genieten: geeft hen hun bruidschat, als verplichting. En er is geen zonde in wat jullie overeenkomen na de bepaling (van de bruidschat). Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.” “En wie niet van jullie in staat is te huwen met een vrije gelovige vrouwen: Hij kan de gelovige vrouwen onder slavinnen waar jullie over beschikken trouwen. En Allah kent jullie geloof het best. Jullie komen uit elkaar voort. Trouwt hen dus met verlof van hun familie en geeft hen hun bruidschatten volgens de voorschriften, zij behoren eerbaar te zijn en niet ontuchtig en (behoren zich) geen vriend te nemen……………… Soerah An Nisa vers 34: “De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat Allah de een boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken(over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zolas Allah ook waakt. En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: Vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen(in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen licht. Indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen. Voorwaar Allah is Verheven, Groots.” Soerah An Nisa vers 129: “En jullie zullen nooit in staat zijn rechtvaardig te zijn voor de vrouwen, hoezeer jullie ook willen, geeft niet geheel toe aan jullie neiging (tot een bepaalde vrouw) en laat haar (een andere vrouw) niet in het onzekere verkeren……. Soerah Ar Roem vers 21: “ En het behoort tot zijn tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar daarin zijn zeker Tekenen voor bezitters van kennis. “

SweetRose
16-11-2003, 23:32
Dat was fijn om te lezen :)..Echt kheb er van genoten en kheb zekers wat bijgeleerd...thx :blauwkus:..

tachelhit102
16-11-2003, 23:33
Origineel gepost door ChOcOtOfFfF Masha Allah:goedzo: jammergenoeg vinden de meeste mensen het tegenwoordig gek als je jong trouwt, omdat je dan zehma niet meer kan genieten :rolleyes: Sou Dat is nou juist iets dat de laatste tijd heel vaak voorkomt.. Najib choukran voor bovenstaande Quraan verzen..

tachelhit102
16-11-2003, 23:36
Origineel gepost door zin 'n midar Dat was fijn om te lezen :)..Echt kheb er van genoten en kheb zekers wat bijgeleerd...thx :blauwkus:.. Graag gedaan meid.. Heb nog wel een paar AHadith over dit onderwerp, wanna read them..?:)

no_more
16-11-2003, 23:47
ja graag ik wil ze wel lezen. ik moet toegeven ik heb me nooit echt in mijn geloof verdiept maar de laatste paar maanden ben ik zo veranderdt, ik ben begonnen met koran lezen en echt me in mijn geloof verdiepen. maar beter ooit dan nooit. en ik vindt echt de rust als ik versen ga lezen uit de koran. echt ik heb verkeerde dingen gedaan in het leven maar heb sinds een tijd mijn leven op de goede pad weer gezet. en daar ben ik allah(swt) echt dankbaar voor.

SweetRose
16-11-2003, 23:48
Origineel gepost door tachelhit102 Graag gedaan meid.. Heb nog wel een paar AHadith over dit onderwerp, wanna read them..?:) Ja hoor..kvond het leuk om te lezen aangezien ik een bruidje ben :D..dus yepz..geef ze maar :)

tachelhit102
16-11-2003, 23:53
Origineel gepost door no_more ja graag ik wil ze wel lezen. ik moet toegeven ik heb me nooit echt in mijn geloof verdiept maar de laatste paar maanden ben ik zo veranderdt, ik ben begonnen met koran lezen en echt me in mijn geloof verdiepen. maar beter ooit dan nooit. en ik vindt echt de rust als ik versen ga lezen uit de koran. echt ik heb verkeerde dingen gedaan in het leven maar heb sinds een tijd mijn leven op de goede pad weer gezet. en daar ben ik allah(swt) echt dankbaar voor. ALhamdoulillah lieverd.. Zo zie je maar weer. Allah(swt) yahdi men yacha.. Ja hoor..kvond het leuk om te lezen aangezien ik een bruidje ben Ben blij voor je lieverd. Moge ALlah)swt) je huwelijk zegenen inshaALlah..

tachelhit102
16-11-2003, 23:56
Over uithuwelijken Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (saws) heeft gezegd: "Een maagd mag niet in een huwelijk worden gewikkeld zonder haar toestemming en een vrouw die al eerder getrouwd is geweest mag niet gewikkeld worden in een huwelijk zonder dat zij om haar mening is gevraagd." Men vroeg hem: "Hoe is dan haar instemming?” Mohammed (saws) zei: "Als ze zwijgt." (duidt op haar toestemming) (Al-Bucharie) Inb Abbas overleverde: ”Er kwam een jonge vrouw bij de Profeet (saws) en zei dat haar vader haar uitgehuwelijkt had terwijl zij niet wilde trouwen. Zij zei: ''Mijn vader heeft mij aan zijn neef uitgehuwelijkt om zichzelf in beter positie te plaatsen.'' De profeet (saws) zei dat het huwelijk ongeldig kon worden gemaakt, en gaf haar daarop de keuze. Maar zij vertelde: ''Ik accepteer wat mijn vader gedaan heeft, want ik ben wel tevreden over deze man, het ging mij erom dat ik alleen maar wilde ik weten of vrouwen inspraak hebben.” (ibn Madjah & Ahmad) Hieruit blijkt dus dat je als vrouw je mening mag geven over het wel of niet trouwen. Khansa Bint Khaddam al-Ansariyyah overleverde dat haar vader haar ten huwelijk gaf toen zij geen maagd meer was zij had een hekel aan dit huwelijk. Dus ging zij naar Profeet (saws) en hij verklaarde dat het huwelijk niet geldig was. (Al-Bucharie) Over de bruidschat (Mahr) "Als men een vrouw trouwt voor een bepaalde bruidschat en hij wil haar niets geven, dan wordt hij als een bedrieger gezien. Als hij sterft zonder haar recht te betalen, zal hij Allah op de Dag des Oordeels als een overspelige ontmoeten." (Al-Bucharie) "Gezegend is de vrouw van wie de bruidschat gemakkelijk is." (Ahmad & Al-Nisa'i) "Op een keer kwam er een vrouw naar de Profeet (saws) en zei: " Ik heb mijzelf aan jou toegewijd voor het huwelijk." Zij verbleef een lange tijd daar, tot een man zei: " O Boodschapper van Allah! Als jij haar niet wilt, huw dan haar aan mij uit." De Profeet (saws) zei: "Wat heb je als bruidschat aan te bieden?" De man antwoordde: "Ik heb niets anders dan een izâr (onderkleed)." De Profeet (saws) zei: "Als je haar een izâr geeft, dan heb jij geen Izâr om te dragen, zoek iets anders." Hij zei: "Ik heb niets." De Profeet (saws) zei: "Probeer iets te vinden, zelfs al is het een ring van ijzer." Maar de man kwam met niets terug. De Profeet (saws) zei: "Ken je iets van de Qor'aan uit je hoofd?" De man zei: "Ja, ik ken die en die", en noemde zo een aantal Soerât. Toen zei de Profeet (saws): "Ik trouw jullie samen voor datgene wat je uit de Qor'aan kent." (Al-Bucharie & Muslim) Aboe Salamâ overleverde dat hij aan 'Aisha vroeg: "Hoeveel heeft de Profeet (saws) als bruidschat gegeven?" Zij zei: "De bruidschat die de Profeet (saws) aan zijn vrouwen gaf was slechts twaalf Uqiyyahs en een nash." Zij zei: "Weet je hoeveel een nash is?" Ik zei: "Neen." Zij zei: "Het is gelijk aan een halve Uqiyyah." Ik zei dat dit vijfhonderd dirham was." (Muslim) Ibn' Abbas heeft ook overgeleverd: "Toen 'Ali met Fatimah trouwde, vroeg de Profeet (saws) hem haar iets te geven, maar 'Ali zei: "Ik heb niets om te geven." 'De Profeet (saws) zei: "Waar is je mantel?" (Aboe-Da’woed & An-Nasa’i ) Anas overleverde dat de bruidschat die aan Oem Salim werd gegeven toen zij Aboe-Talha trouwde, zijn acceptatie van de Islam was. (An-Nasa'i) 'Omar vermaande de mensen door te zeggen: "Overdrijf de bruidschat van de vrouw niet, als het een deugd in het wereldlijke leven zou zijn of een devotie in het aangezicht van Allah, dan zou de Profeet (saws) het doen." Toen zei hij: "Ik heb nooit iets anders gehoord dan dat de Profeet (saws) niet meer dan twaalf uqqiyyah als bruidschat aan zijn vrouwen gaf, en hij ontving hetzelfde bedrag als hij zijn dochters ten huwelijk gaf." (At-Tirmidhie & Ahmad) Tot slot Een man vroeg: "Wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw?" De profeet (saws) zei: "Dat je haar te eten geeft, wanneer je zelf eet, en voorzie haar van kleren, wanneer je jezelf van kleren voorziet en sla haar niet in het gezicht, mishandel haar niet, en zonder je niet af in tijd van misnoegen." (Aboe-Da’woed & At-Tirmidhi) Aboe-Hoerayrah overleverde dat de Profeet (saws) zei: "Behandel vrouwen vriendelijk want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. behandel vrouwen dus vriendelijk" (Al-Bucharie & Muslim) Ook verhaald door Aboe-Hoerayrah is dat de Profeet (saws) zei: "De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen." (At-Tirmidhi) Abdoellah Ibn 'Amr Ibn al 'Aas verhaalde dat de Profeet (saws) zei: "De wereld is een genieting, en de beste van haar genietingen is een goede vrouw." (Muslim) Ibn 'Omar verhaalt dat de Profeet (saws) zei: "Iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en de man is een hoeder voor degenen in zijn huis. En de vrouw is een hoedster in het huis van haar man en zijn kinderen. En iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht." (Al-Bucharie & Muslim) Allahoe-Alim! (Allah weet het beste)

SweetRose
16-11-2003, 23:57


Origineel gepost door tachelhit102 Ben blij voor je lieverd. Moge ALlah)swt) je huwelijk zegenen inshaALlah.. Amin incha allah :D

RidouanSalih
19-11-2003, 05:23
Jazakom Allah ghayraan voor de info.

tachelhit102
19-11-2003, 12:28
Origineel gepost door RidouanSalih Jazakom Allah ghayraan voor de info. Lana wa laka..