Bekijk volle/desktop versie : Islam Hoeveel soera's ken je??29-08-2002, 14:27
Salaam 3alikoem,

Ik had even een vraagje aan iedereen, ik wilde graag weten hoeveel soera's jullie kennen??

ik ken er zelf heeeel weinig, om precies te zijn maar 8,
Het is maar dat iik geen arabisch kan lezen, anders was het leren veel makkelijker geweest......ik heb wel een beginnetje gemaakt met meer leren van de koran

Hoe zit het met jullie??

29-08-2002, 21:25


Ik zelf heb geleerd tot 1 hisb, echt dom, maar mijn arabisch is slecht, maar ik heb matties die kennen de hele koraan uit hun hoofd, maar ze zijn parra geworden daarna, ik dacht deze kerels zijn mijn grote voorbeelden, maar zij zijn nog erger dan ik, zij drinken die birra zelfs in ramadan. Ik word parra soms als ik ze zie drinken in ramadan, dat is toch niet normaal.

30-08-2002, 16:24
as-salaamoe haleikoem broeders en zusters,

als eerst hoe is het met jullie?
insahllah gaat het goed.

Graag wil ik reageren op deze discussie.
Het kennen van soera's is belangrijk, want het is het woord van onze heer. Maar als je een soera kent, en deze snapt. en je bid ermee tot uw heer. deze gebed zal beter zijn dan dat je een zeer lange soera opzegt terwijl je niet weet wat je zegt.

Het opzeggen van verzen van de Heilige Koran moet van het hart komen. je moet menen met wat je zegt.

Moge allah jullie gebeden aanhoren, Insahllah gaan jullie alle een mooie toekomst in.

Wa haleikoem as-salaam wa rahmatoe allah wa barakatoe.

30-08-2002, 23:18

Citaat:
Origineel gepost door mata
as-salaamoe haleikoem broeders en zusters,

als eerst hoe is het met jullie?
insahllah gaat het goed.

Graag wil ik reageren op deze discussie.
Het kennen van soera's is belangrijk, want het is het woord van onze heer. Maar als je een soera kent, en deze snapt. en je bid ermee tot uw heer. deze gebed zal beter zijn dan dat je een zeer lange soera opzegt terwijl je niet weet wat je zegt.

Het opzeggen van verzen van de Heilige Koran moet van het hart komen. je moet menen met wat je zegt.

Moge allah jullie gebeden aanhoren, Insahllah gaan jullie alle een mooie toekomst in.

Wa haleikoem as-salaam wa rahmatoe allah wa barakatoe.

AMIEN

31-08-2002, 18:59


A salaam alikoem wa ragmatoe Allah wa barakatoe

Het is inderdaad heel erg belangerijk om soera's te leren. Alles word je een stuk duidelijker door het leven van de soera's en ze ook te begrijpen. Hier heb ik een uitleg van een soera.En Wij zullen op de dag van het Laatste Oordeel rechtvaardige weegschalen opstellen en niemand zal in iets onrecht worden aangedaan. Al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje, Wij zullen de daden van iedereen brengen; Wij zijn als afrekenaar voldoende." [Koran - Soera Al-Anbiija 21:47]

Uitleg:

Allah, de Rechtvaardige en de Barmhartige, zal naar de kleinste daad, woord, gedachte, actie of motief vragen, al is het zo klein als een mosterdzaadje.

Het is moeilijk om vast te stellen wat de exacte vorm en aard van de weegschaal zal zijn. Eén ding is echter zeker; dat het de goede en slechte daden zal wegen en daardoor precies de morele waarde van elke persoon aan zal geven.

Er wordt nagegaan hoe goed of slecht iemand was. Allah gebruikt daarom het vertrouwde woord – weegschaal – om dit doel te verklaren, aangezien de evaluatie zal lijken op het wegen m.b.v. een weegschaal.

Een andere passende interpretatie is als volgt. Zoals een weegschaal dingen heel precies weegt en het verschil in gewicht tussen twee dingen aangeeft, zo zal de rechtvaardige weegschaal van Allah de levensloop van de mens evalueren en uitspreken wat erin overheerst –rechtgeaardheid of kwaad.


[Verzameld uit "Towards Understanding the Quran" door S. Abul Ala Maududi
“…..Zij zijn een gewaad voor u en jij bent haar een gewaad……”

Dit vers in de Koran onthult het basisdoel en concept van het huwelijk in de islam.
Islam schrijft voor, dat een echtgenote en haar echtgenoot de meest intieme en liefdevolle relatie behoren te hebben. Ieder van hen zou de belangen van de ander moeten beschermen, bedekken en bewaken. Dit diepzinnige en revolutionaire vers heeft de volgende vijf praktische implicaties:

Het feit dat man en vrouw worden beschouwd als gewaden voor elkaar, suggereert, dat zij alle twee een gelijkwaardige status hebben in het delen van de verantwoordelijkheden in een huwelijk.

Zoals kleding het lichaam bedekt op een manier dat er zich niets tussen de kleding en het lichaam bevindt, zouden de echtgenoot en echtgenote zo dichtbij en intiem moeten zijn, dat er geen geheimen tussen hen staan.
Beiden nemen elkaar volledig in vertrouwen en delen in elkaars vreugde en verdriet zonder schroom.

De taak van kleding is om het lichaam te beschermen tegen gevaren van buitenaf. De echtgenoten beschermen elkander dienovereenkomstig tegen alle gevaren van buiten. Zij werken samen om een thuis op te bouwen en een veilige haven, ver weg van het hardvochtige dagelijkse leven.

Kleding beschermt niet alleen het lichaam, maar geeft het ook schoonheid en sier.
Vergelijkbaar, zouden de echtgenoten elkaar niet alleen moeten afschermen van zorgen, verleidingen en misbruik van buitenaf, maar dit ook nog moeten doen met waardigheid en gratie.

Niemand wil graag leven zonder kleding, vandaar dat mannen en vrouwen zouden moeten streven naar een huwelijk zodat zij als kleding voor elkaar kunnen dienen.

Het is interessant om op te merken hoe dit vers een grote rol heeft gespeeld in de reis naar de islam van een Brits econoom en leraar, Kieren Ashorth (nu bekend als Yusuf Abdullah).
“Heel vaak, tijdens mijn reis naar de islam, werd ik geconfronteerd met intellectuele en moralistische dillema’s. Was het niet zo, dat islam werd beschouwd als zijnde wreed voor vrouwen, die toch ongeveer de helft van de wereldbevolking uitmaken?
Op een dag las ik een vertaling van de Koran en kwam het vers tegen, waarin “…..Zij zijn een gewaad voor u en jij bent haar een gewaad……” stond geschreven.
Welk een prachtige en verheven omschrijving! Geopenbaard in een tijd, aan een ras dat de gewoonte had om hun dochters levend te begraven, hoe kon de auteur van de Koran (God) ooit een man zijn? Hoe kon de islam onderdrukkend voor vrouwen zijn? Ik begon te twijfelen aan die typische westerse meningen ten opzichte van de islam. De Koran was veel te verheven en niet van deze wereld!”

(Uit: “Why we Embraced Islam”, samengesteld door Dr. Arafat El-Ashi, pp. 93-4)

Surah Yunus: 10:57
"O mensdom! Er is van uw Heer een vermaning tot u gekomen en genezing voor wat in de harten is en een leiding en barmhartigheid jegens de gelovigen"

De lezer zou de Koran moeten benaderen terwijl hij zich volledig bewust is van het antwoord op de volgende vragen: Voor wie is de Koran een genade? Voor wie is dit boek een genezing? Voor wie is het een leiding? Voor wie is de Koran in feite uiteindelijk geopenbaard?
Het antwoord op al deze vragen is één en dezelfde: De Koran is een genade, genezing en leiding en is geopenbaard voor het belang van IEDER individu die erin wenst te geloven en die het wenst te volgen.
Vandaar dat in essentie de Koran geopenbaard is voor de lezer zelf. Bovendien, door zijn leer te volgen en te accepteren, handelt een persoon vanuit het beste winstoogmerk voor zijn of haar eigen ziel, zoals God zegt in de Koran:
"Er zijn inderdaad bewijzen van uw Heer tot u gekomen, wie dus ziet het is voor hemzelf en wie blind wordt het is tegen hemzelf". (Koran 6:104)

Khurram Murad verklaard in "Way to The Quran"

“Er bestaat geen twijfel over het feit dat de Koran is geopenbaard op een bepaald moment in de geschiedenis, en dat jij het indirect ontvangen hebt door personen, tijd en ruimte. Maar de Koran is het woord van de Eeuwig Levende God, het is eeuwig geldig en het spreekt ieder individu persoonlijk aan.
Dus, laat al deze tussenpersonen even terugtreden en laat jezelf toe om de Koran te lezen alsof hij rechtstreeks tot jou spreekt, als een individu en als lid van een gemeenschap in jouw tijd.
De gedachte alleen al aan zulk een directe benadering, zal jouw hart in de ban houden terwijl je leest…
Werkelijk, er is niet één enkele passage in de Koran die niet een persoonlijke boodschap voor jou in zich heeft, je moet alleen het besef hebben en het verlangen om ernaar te zoeken!"

Wanneer was de laatste keer dat jij de Koran benaderde en opende met de gedachte om de genade, de leiding en de genezing van Allah, de Almachtige de Majestueuze, rechtstreeks te ontvangen
A salaam alikoem wa ragmatoe Allah wa barakatoe

06-09-2002, 19:16

Citaat:
Origineel gepost door FarD
Aanrader is een boekje te kopen met soerah's in het Arabisch, dan met de uitspraak in het Latijn, en vervolgens Nederlandse vertaling. Bijna overal te verkrijgen...


Assalamou alaikoum wa rahmatou laah wa barakatouh, bismillah wa salatou wa salam 3ala rasouli laah mohamadin ibni abdillah wa 3ala alihi wa sa7bihi wa man walah,

dat zou inderdaad een optie kunnen zijn voor de beginner maar zelf zou ik zeggen laat dit gepaard gaan met het leren van "de korantaal" oftewel Arabisch. Hiermee kijg je vele deuren geopend tot de islam o.a het goed kunnen lezen en begrijpen van De Edele Koran.

Wa salam

 

07-09-2002, 12:46
Salaam ik ben rdoine ik ben 15 jaar en ik bid sinds de winter van dit jaar toen mijn oma overleden was.

Ik kan ook niet arbisch lezen maar ik ken maar 2 soera's, maar alhamdoelilah ie rabbihellamien dat ik kan bidden en ik ben de jongste thuis en de enigste die bid dus dat vind ik ook raar, jij kent er aardig wat maar een vragie hoe heb jij die geleerd?

07-09-2002, 12:51
bissmillahi arrahmani arrahim,
ik ken een beetje uit mijn hoofd heb namelijk lang op een traditionele school gezeten in marokko naast mijn studie op school.....ik ben mijn sheik dankbaar en moge allah hem belonnnnnnnnnnnnnnen voor al dat kennis die hij mij heeft overgebracht amieeeeeeeeeen...zonder hulp van allah en mijn sheik was ik nu een andere persoon ik ben allah danbaar........
lailaha illa allah mohammed rassoulou allah.
PS:ben begonnen op een leeftijd van 3 jaar koran te leren.

07-09-2002, 12:59
ben je in marokko geboren, ik niet ik kan ook geen arabisch lezen, maar dankzij mijn moeder is het me wel gelukt om te kunnen bidden en daar ben ik haar dankbaar voor.

07-09-2002, 13:01

Citaat:
Origineel gepost door rdoine
Salaam ik ben rdoine ik ben 15 jaar en ik bid sinds de winter van dit jaar toen mijn oma overleden was.

Ik kan ook niet arbisch lezen maar ik ken maar 2 soera's, maar alhamdoelilah ie rabbihellamien dat ik kan bidden en ik ben de jongste thuis en de enigste die bid dus dat vind ik ook raar, jij kent er aardig wat maar een vragie hoe heb jij die geleerd?
as-salaamoe haleikoem wa rahmatoe aalh wa barakatoe ya agi.

hoe is het met je?
inshallah gaat het goed met je en met ander broeders en zusters.

Over je oma ya agi, Het is van Allah wat hij weggenomen heeft en van hem is wat hij gegeven heeft. Bij hem heeft alles een afgepaste termijn, ya agi wees geduldig en zoek een beloning bij hem.

Ya agi echt als je met 2 soera's bid, en je doet dit met je hart, is er geen betere gebed dan dat.

wa haleikoem as-salaam wa rahmatoe allah wa barakatoe.

07-09-2002, 13:05


"ÑÈ ÇáÓÌä ÃÍÈ Åáí ããÇ íÏÚæääí Åáíå"07-09-2002, 14:53
Salamoe aleikom wr wb

Ohhh masha allah... wist je dat iemand die de hele Koraan uit zijn hoofd kent, 70 families uit het hellevuur mag redden?
Ik zelf ben sinds ook kort begonnen met de koraan te lezen/leren. Wekelijks komen we (vriendinnen) bijeen om te reciteren en de soerat voortedragen die we moesten leren... misschien een idee voor degene die het ook willen leren?
Wa aleikomoe salaam wr wb