Bekijk volle/desktop versie : Een Marokkaan(se) is Nu te vergelijken met de Jood(se) van de jaren 30Pagina's : 1 2 [3]

27-08-2002, 15:27
Beste Corrie

Ik zal proberen dit aan je uit te leggen.

Wat ik heb begrepen is dat jezus (ook de profeet voor de moslims) voor dat hij is gekruisigd....is gewaarschuwd door god.....en dat god jezus heeft teruggehaald naar de hemel.......God heeft intussen een ander mens geschapen die percies leek op jezus ....de jezus look a like is dus gekruisigd

Dit is zodat de romeinen moesten geloven dat jezus dood is.
De moslims geloven in wederopstand.....dat jezus zijn boodschap in toekomst zal afmaken hier op aarde......wanneer...? dat weet niemand?????!!!
behalve god.

Dit is ook de reden waarom moslims niet in de kruis geloven ......het is jezus niet.

vriendelijke groeten

27-08-2002, 15:33


Wat Mhaidra heeft gehoord , heb ik ook vernomen
Geloof in alle Profeten.

De islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam tot Mohammed (vrede zij met hen allen)

We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar God.
In sommige religies wordt het schelden op profeten van andere religies ook wel eens als een vorm van vroomheid beschouwd , maar als een moslim ook maar het minste onrespect zou tonen aan het adres van grondleggers van het Judaïsme of het Christendom, zal dat gaan ten kostte van zijn eigen overtuiging.
Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de lofuiting; "Aleihi-assalam" ofwel "Vrede zij met hem" (vzmh)

Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn.
Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels.
Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd.
Wij geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties.


Verder kan je dit lezen wat ik heb overgenomen ( zie bron )....

De Christen weet niet dat de werkelijke gemoedsstemming van mildheid die de Moslim altijd aan de dag legt, ten aanzien van Jesus(Allah's vrede en zegeningen met hem)en zijn moeder Maria, voortkomen uit de bron van zijn geloof; de Heilige Koran. Hij weet niet dat de Moslim de heilige naam "Jezus" niet in zijn mond neemt, zonder te zeggen Hazrat Isa(=Eerwaardige Jezus) of Iesa 'alai-his-Salaam (=Jezus , Vrede zij met hem)

Telkens als de Moslim de naam Jezus noemt (Allah's vrede en zegeningen met hem) zonder deze woorden van respect, word hij als een oneerbiedig, eigenaardig of baarbaars persoon beschouwd. De Christen weet niet dat in de Koran Jezus(Allah's vrede en zegen zij met hem) bij naam vijf keer zo veel wordt genoemd als het aantal keren dat de Profeet van de Islam(Allah's vrede en zegen zij met hem) wordt genoemd in het boek van Allah. Om percies te zijn: 25 keer tegen 5.

Bijvoorbeeld:

".. en Wij gaven Jezus, de zoon van Maria, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de heilige Geest...." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 2:87)

"O Maria, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Messias, Jezus, zoon van Maria..." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 3:45)

"Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is de boodschapper van Allah..."(Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 4:171)

"En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen...""(Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 5:46)

"En Zakariyya(Zacharias) en Yahya(Johannes) en 'Ilyas: allen behoorden tot de oprechten."(Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 6:85)

Alhoewel Jezus (Allah's vrede en zegen zij met hem) op 25 plaatsen in de Heilige Koran bij naam wordt genoemd, wordt hij ook aangesproken met titels die betrekking hebben op hem, zoals "Ibne Maryham" (zoon van Maria), als "Masih" (Messias, vertaald als Christus), "Abd-ullah"(dienaar van Allah)of "Rasoel-Allah" (Boodschapper van Allah).

De Heilige Koran eert deze machtige Boodschapper van Allah(soebhana wa t'ala). En de Moslims zijn de laatste 1400 jaar niet tekort geschoten om hetzelfde te doen. Er is geen enkele kleinerende opmerking in de gehele Koran waar zelfs de meeste bevooroordeelde persoon onder de Christenen bezwaar tegen kan maken......

(Bron: Ahmed Deedat, "Jezus vrede zij met hem in de islam&quot

27-08-2002, 15:40
Beste bouzabula

Een leerzame bron......dank je ik weet nu ook wat meer.

Groetjes Mhaidra

27-08-2002, 16:00
Moge God ons allen de goede weg wijzen!

27-08-2002, 16:08


Beste Corrie

jij ook bedankt.....mocht je nog wat vragen hebben dan probeer ik ze voor je te beantwoorden

groetjes

27-08-2002, 16:08
Beste Corrie

jij ook bedankt.....mocht je nog wat vragen hebben dan probeer ik ze voor je te beantwoorden

groetjes

27-08-2002, 19:33
......je leest ook elke dag dat over ( nederlanders ) die de belasting voor miljoenen tillen , en die beursfraude plegen ..en hoeveel nederlanders zitten vast in V.S wegens handel in X.T.C ??...

De gewone burger heeft van dat soort criminaliteit geen last. Wel van het feit dat ze persoonlijk bedreigd en overvallen worden!

27-08-2002, 21:04
Corrie, lieverd

Je snapt ook wel dat een persoonlijke bedreiging VEEL meer impact heeft dan een paar eurocenten die ze meer moeten betalen voor een produkt.

28-08-2002, 21:04

Citaat:
Origineel gepost door an3sdej
Corrie, lieverd

Je snapt ook wel dat een persoonlijke bedreiging VEEL meer impact heeft dan een paar eurocenten die ze meer moeten betalen voor een produkt.
Ja die impact op een klein groepje mensen en die "paar"eurocenten op de hele bevolking van Nederland.

29-08-2002, 21:24
Wat een vergelijking.. De jood maakte deel uit van criminele organisaties en ging zo efficient en kundig te werk. De jood stopte zijn geld in investeringen die rendabel waren en zorgde ervoor dat zijn kinderen een opleiding konden genieten die hij zelf niet kon genieten. De jood had oog voor de toekomst en was door de voor hen extra moeilijke omstandigheden gedreven zijn lot in eigen handen te nemen en het de 'wereld' betaald te zetten...

De marokkaan jankt als een kindje dat zijn lollie in een plas zure regen heeft laten vallen, schreeuwt moord en brand als hij weer eens niet zijn zin krijgt en getuigt al sputterend van ultieme loosheid wanneer hij de schuld van al zijn ellende weer eens aan de maatschappij wijt! De maatschappij Hassan/Fatima....dat ben JIJ

Ik als half arabier van Syrische afkomst sta versteld van het weinige dat marokkanen hier in het westen presteren!

Liefs,
Mo

Pagina's : 1 2 [3]