Bekijk volle/desktop versie : ????????25-08-2002, 20:54
Salaam aleikom.....

Ben alweer een tijdje hier niet geweeSt..... EN heB het ecHt gemiSt HieRo......

Als KieSpijN....

MaaRRe Ik wiL gelIjk met de deur in huis valleN met een onderwerP.... HeT gaaT over het vergif in het leven... Wij Moslims wonen hier in NL in een Oceaan van Kufer, Overal om ons heen Zien we het!! Horen we heT!! eN NoG ergste van al we begaan het!! Het is niet te voorkomen dat we worden beschoten met vergif, het tegengif is duidelijk, en staat klaar om te worden ingenomen.... Doen we dat...??!! Denken we na over de vragen die ons worden gesteld in de Koran.... Volgen we de geboden op die ons zijn geschonken in de koran.. Laten we de verboden die ons vergif zijn op afstand.....

de koran staat vol met vragen, als we daarover zouden na denken.. Vragen die ons Imaam versterken.... Vragen die vele geleerden, onderzoekers, en mensen met kennis hebben doen na denken, en uiteindelijk zijn bekeerd tot de Islam.....

En in jullie zelf, zien jullie niet.. Kunnen jullie niet zien

Of zijn zij geschapen uit niks, of zijn ze zelf de schepers (At Thoer)

Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Zelfs zij zijn er niet van overtuigd (At Thoer)


Zijn jullie het die doen groeien of zijn Wij het die doen groeien? (Soerat Al Waqiaáh, 64)

En van de mooie vragen die ons in de Edele Koran is gesteld waar ik over heb moeten nadenken op het antwoord.....

O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? (Soerah As Shaf,2)

Heeft iemand nog zulke mooie vragen die ons door Allah SWT zijn gesteld.... waar je over hebt moeten na denken..... ???

Ik Hoor het inschallah.....

Neem inschalah de tijd om over de mooie vragen na te denken die ons zijn gesteld in de Edele Koran... We hebben een mooi geschenk gekregen, dat is ons verstand... Laten we die gebruiken en na denken over de vele mooie tekenen om ons heen... En ze niet blindelings voor bij lopen....

Aleikom salaam..

25-08-2002, 23:33


Heeft niemand... Maar dan ook NiemanDDDD Vragen.....???????? Zeker overal een anwtoord op.......

25-08-2002, 23:44
Ik heb ze wel, ongetwijfeld maar ik kom er niet zo 1,2,3 op meid.

26-08-2002, 15:13
DjazaakAllah OuGgTI FaRd...... KzoU ze graag van je willen weteN.....

28-08-2002, 15:23


Salaam AleikOm....


HeY FarD... je Laat weL lang op je wachten...!!

28-08-2002, 15:49
Salaam aleikom ougti FarD....

MeiD neem je TIjd...!!! Als je het morgen niet haalt, volgend jaar is ook goed....!!

28-08-2002, 19:21
salaamo 3alaykom wr wb zusters en broeders

mashallah ogti desperada echt mashallah voor je oplettendheid bij het lezen van qoran, voor het gebruiken van je verstand bij het lezen van quran, veel mensen lezen het alleen omdat het gelezen moet woden maar of ze er iets van bakken of proberen te snappen hellemaal niet een hele mooie onderwerp.
ik heb zelf een hele soera met vragen en andtworden sobhana lah ALLAH IS DE GROOSTE HELE MOOIE soera netals de hele quran ht is soerat Ar-ahmaan (De Meest Gracieuze) :::


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De Barmhartige

2. Heeft de Koran onderwezen.

3. Hij heeft de mens geschapen

4. En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.

5. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.

6. En planten en bomen aanbidden Hem.

7. Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald

8. Opdat gij het evenwicht niet zoudt verstoren.

9. Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.

10. En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:

11. Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,

12. En gebolsterd graan en geurige bloemen,

13. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

14. Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.

15. En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.

16. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

17. De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!

18. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

19. Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.

20. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.

21. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

22. Er komen paarlen en koraal uit beide (zeeën) vandaan.

23. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

24. En van Hem zijn de bergenhoge schepen op zee.

25. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

26. Al hetgeen is, zal vergaan.

27. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.

28. Welke van de gunsten van uw Heer uilt gij dan ontkennen?

29. Van Hem smeken allen, die in de hemelen en op aarde zijn, (gunsten) af. Elk dag toont Hij een andere Heerlijkheid.

30. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

31. Wij zullen spoedig met u afrekenen, o gij twee volkeren!

32. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

33. O, groep van djinn en mensen; als gij de grenzen der hemelen en der aarde wilt overschrijden, probeert dit dan. Doch gij zult dit zonder gezag stellig niet kunnen doen.

34. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

35. Er zullen vurige vlammen en gesmolten koper tegen u worden gezonden en gij zult u niet kunnen verweren.

36. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

37. En wanneer de hemel uiteengespleten en rosssig wordt als een roodgeverfde huid.

38. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

39. Op die Dag zullen mens noch djinn worden ondervraagd over hun zonden.

40. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

41. De schuldigen zullen aan hun kenmerken worden herkend en zij zullen worden gegrepen bij haren en voeten.

42. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

43. Dit is de hel door de schuldigen verloochend.

44. Zij zullen daar tussen vuur en fel kokend water rondgaan.

45. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

46. Maar er zullen voor hem die het verschijnen voor zijn Heer vreest, twee tuinen zijn,

47. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

48. Van verschillende soort.

49. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

50. In beide zullen twee fonteinen stromen.

51. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

52. Daarin zullen alle vruchten tweesoortig zijn.

53. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

54. Zij zullen zich nedervlijen op divans met tapijten waarvan de voeringen van dikke zijde zullen zijn. En het fruit der tuinen zal dicht bij de hand liggen.

55. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

56. Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt.

57. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

58. Als waren zij robijnen en koralen.

59. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

60. De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.

61. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

62. En naast deze twee zijn er nog twee tuinen.

63. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

64. Donkergroen van gebladerte,

65. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

66. Daarin zullen ook twee bronnen zijn die water in overvloed spuiten.

67. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

68. In beide zullen er vruchten, dadels en granaatappels zijn.

69. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

70. Daarin zullen goede en schone meisjes zijn.

71. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

72. Schonen in paviljoenen gehuisvest.

73. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

74. Die vóór hen mensen noch djinn hebben aangeraakt.

75. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

76. Rustend op groene kussens en prachtige tapijten.

77. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

78. Gezegend zij de naam van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer

28-08-2002, 19:30
salaamo 3alaykom

en hier zijn paar vragen van soerat alwaqi3a (De Onoverkomenlijke Gebeurtenis ):

En zij plachten te zeggen: "Als wij dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, zullen wij inderdaad herrijzen?

48. En ook onze voorvaderen?"
Wij schiepen u, maar waarom wildet gij deWaarheid niet erkennen?

Schept gij het of zijn Wij de Schepper er van?

En zeker kent gij de eerste schepping. Waarom trekt gij er dan geen lering uit?
63. Hebt gij gezien wat gij zaait?

64. Doen Wij het groeien of doet gij dat?


69. Zijt gij het die het uit de wolken nederzendt, of zijn Wij de Zender?

70. Indien Wij het willen, kunnen Wij het bitter maken. Waarom zijt gij dan niet dankbaar?

71. En zeg mij; het vuur dat gij aansteekt,

72. Zijt gij het die de boom er voor doet groeien of zijn Wij het?

80. Een Openbaring van de Heer der Werelden.

81. Veracht gij dan deze aankondiging?

82. En verzekert gij door de ontkenning ervan uw levensonderhoud?

87. Brengt gij haar niet terug indien gij waarachtig zijt? .


quran is vol met wonderen mensen vol met vragen en antworden maar wij zijn blinden een soort muur voo onze ogen die alleen achter doenya gaat en ons agira laten vergeten .
allah yehdiena.
wasalamo 3alaykom

29-08-2002, 19:26
Salaam aleikom......

Djazaak Allah Ougharaijan agi, en ougri Voor de mooiesoeraáts/ayaáts.... Moge Allah jullie belonen in doenja en Achira Inschallah......

Tangaoui Hele mooie soera dat was wat ik zocht de wonderen hier op aarde die we dagelijks zien, zoals de mens, planten, bomen, alle levende wezens, hemelen, gebergten etc... En nog twijfelen we....???!!!!! Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

31-08-2002, 12:02
as-salaamoe haleikoem war rahmatoe allah wa barakatoe.

bismi allahi arahmani arahim,

hoe is het met jullie broeders en zusters?
inshallah gaat het goed met u alle.

Echt toen ik deze dicussie zag, kreeg ik tranen in mijn ogen van geluk.
wanneer je de mooie woorden leest in de koran, en na gaat wie dat
heeft verwoord. Het is uw heer, het is uw schepper.

Moge Allah jullie gedenken, Desperada zuster moge allah je helpen.
in voor en tegenspoed.
Vragen die ons zijn gesteld, die de mens doen nadenken.
het zijn niet zomaar vragen, het verwoord wat er gaande is.

zoals: "Weet hij niet dat Allah alles ziet?" (Het geronnen bloed)
dat is inderdaad wat er gaande is, helaas vergeten sommige dat Allah swt alles ziet. heb je dan geen schaamte wanneer je een verkeerde handeling verricht?

Wa haleikoem as-salaam wa rahmatoe allah wa barakatoe.

31-08-2002, 16:30
salaam,

Zeg, Zijn de blinden en de mensen die wel kunnen zien gelijk
salaam

31-08-2002, 21:48

Citaat:
Origineel gepost door Mustapha A
salaam,

Zeg, Zijn de blinden en de mensen die wel kunnen zien gelijk
salaam
Salaam aleikom.....

DjazaakAllah ougharaijan Broeders en zusters voor de mooie aya'ts......

Agi Mustapha dat vind ik een hele mooie vraag, die me heeft ontroerd... Maar hij komt me bekend voor kan hem alleen niet plaatsen in welke soera.... Kan je dat er bij vermelden...??

Aleikom salaam

01-09-2002, 16:53


Salaam aleikom...

Ik heb nog 2 vragen die ik net tegen kwam...... Vragen die je in deze tijd kan toepassen....

Wanneer hun wordt gezegd: "Richt geen onheil op aarde aan" dan zeggen zij: "Wij zijn slechts vredestichters". Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet.” Al-baqarah, aayah 11-12.

“En wanneer hun wordt gezegd: "Gelooft, zoals andere mensen geloven", zeggen zij: "Zullen wij geloven, zoals de dwazen hebben geloofd?" Ziet toe! Zij zijn het die dwaas zijn, doch zij weten het niet.” Al-baqara, aayah 13.

02-09-2002, 17:12
Salaam,

Is degene die weet dat de waarheid op jouw is neergedaald gelijk aan de blinde? Ara3d aya 18


Die andere aya ga ik insha allah voor je vinden