Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : De 99 schone namen van Allah (s.w.t.)Saida85
01-11-2003, 15:03


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Zeg: "Roept Allah aan of roep Rahman aan. Waarbij jullie hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen. En verricht je salat niet met luide stem, en spreek er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen." (Surah 17 : Ayah 110) Wanneer moslims eten dan zeggen zij BismiAllah(In naam van Allah(s.w.t.)). Dit niet alleen bij het eten maar alvorens we ergens aan beginnen. Zodat Allah (s.w.t.) het eten zegent of ons helpt met iets anders waar we aan willen beginnen. Dit zijn de 99 Schone Namen van Allah (s.w.t.). Hij die Zijn dienaar het Boek heeft gezonden, en Hij heeft daarin geen afwijkingen gemaakt. De namen van Allah(s.w.t.): 1. Allah (God in al zijn Majesteit) 2. ar-Rahman (de Meest Barmhartige) 3. ar-Rahim (de Meest Genadevolle) 4. al-Malik (de Absolute Heerser) 5. al-Quddus (de Heilige) 6. as-Salam (de Bron van Vrede) 7. al-Mu'min (de Beschermer van Geloof) 8. al-Muhaymin (de Beschermer & Beheerder) 9. al-'Aziz (de Machtige) 10. al-Jabbar (de Onweerstaanbare) 11. al-Mutakabbir (de Majesteuze) 12. al-Khaliq (de Schepper) 13. al-Bari' (de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.) 14. al-Musawwir (de Vormgever) 15. al-Ghaffar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.) 16. al-Qahhar (de Onderwerper) 17. al-Wahhab (de Gever) 18. al-Razzaq (de Schenker van onderhoud) 19. al-Fattah (de Opener) 20. al-'Alim (de Alwetende) 21. al-Qabid (de Samentrekker) 22. al-Basit (de Verruimer) 23. al-Khafid (de Vernederaar) 24. al-Rafi' (de Verheffer) 25. al-Mu'izz (de Schenker van Eer) 26. al-Mudhill (de Onteerder) 27. as-Sami' (de Alhorende) 28. al-Basir (de Alziende) 29. al-Hakam (de Rechter) 30. al-'Adl (de Rechtvaardige) 31. al-Latif (de Subtiele) 32. al-Khabir (de Bewuste) 33. al-Halim (de Verdraagzame) 34. al-'Azim (de Grote) 35. al-Ghafur (de Meest Vergevingsgezinde) 36. ash-Shakur (de Dank Aanvarende) 37. al-'Ali (de Allerhoogste) 38. al-Kabir (de Bezitter van Grootheid) 39. al-Hafiz (de Beschermer) 40. al-Muqit (de Onderhouder) 41. al-Hasib (de Opsteller van de Rekening) 42. al-Jalil (de Sublieme) 43. al-Karim (de Edelmoedige) 44. ar-Raqib (de Waakzame) 45. al-Mujib (de Verhoorder) 46. al-Wasi' (de Alomvattende) 47. al-Hakim (de Wijze) 48. al-Wadud (de Liefhebbende) 49. al-Majid (de Luisterrijke) 50. al-Ba'ith (de Opwekker van de Doden) 51. ash-Shahid (de Getuige) 52. al-Haqq (de Waarheid) 53. al-Wakil (de Gevolmachtigde) 54. al-Qawiy (de Sterke) 55. al-Matin (de Standvastige) 56. al-Waliy (de Beschermende Vriend) 57. al-Hamid (de Prijzenswaardige) 58. al-Muhsi (de Optekenaar) 59. al-Mubdi' (de Voortbrenger) 60. al-Mu'id (de Hersteller) 61. al-Muhyi (de Levengevende) 62. al-Mumit (de Levenontnemer) 63. al-Hayy (de Eeuwiglevende) 64. al-Qayyum (de Zelfbestaande) 65. al-Wajid (de Vinder) 66. al-Majid (de Nobele) 67. al-Wahid (de Unieke) 68. as-Samad (de Onafhankelijke) 69. al-Qadir (de Machtige) 70. al-Muqtadir (de Meest Machtige) 71. al-Muqaddim (Degene die Bevordert) 72. al-Mu'akhkhir (de Vertrager) 73. al-Awwal (de Eerste) 74. al-Akhir (de Laatste) 75. az-Zahir (de Openlijke) 76. al-Batin(de Verborgene) 77. al-Waali (de Legeerder) 78. al-Muta'ali (de Meest Verhevene) 79. al-Barr (de Bron van Alle Goedheid) 80. at-Tawwab (de Berouwaanvaardende) 81. al-Muntaqim (de Vergelder) 82. al-'Afuw (de Schenker van Vergiffenis) 83. ar-Ra'uf (de Milde) 84. Maliku-l-Mulk (de Bezitter van Soevereiniteit) 85. Dhu'-Jalali wa'l-ikram (de Heer van Glorie en Eer) 86. al-Muqsit (de Billijke) 87. al-Jami' (de Verzamelaar) 88. al-Ghani (de Zelftoerijkende) 89. al-Mughni (de Verrijker) 90. al-Mani'eh (de Verhinderaar) 91. ad-Darr (de Brenger van Nood) 92. an-Nafi'eh (de Begunstiger) 93. an-Nur (het Licht) 94. al-Hadi (de Gids) 95. al-Badi'eh (de Blijvende) 96. al-Baqi' (de Eeuwige) 97. al-Warith (de Erfgenaam) 98. ar-Rashid (de Gids naar het Juiste Pad) 99. as-Sabur (de Geduldige) Alle lof aan Allah(s.w.t.), de Heer der Werelden

Khalid1980
03-11-2003, 14:51
Salaammoe 3alaykoem wa rahmatoeAllahi wa barakatoeh De naam ar-Rasheed is niet de eigenschap van Allah soebhana wa ta3ala. Omdat het niet in de Qoran voorkomt noch in de authentieke hadith. Het is niet toegestaan om Allah ta3ala bij namen noemen die niet Zijn Eigenschappen zijn. Bron: http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=5457&dgn=4 (http://http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=5457&dgn=4) wa 3alaykoem asalaam

maroc1984
06-11-2003, 16:20
INERESSANT ;)

Khalid1980
06-11-2003, 21:34
salaammoe 3alaykoem wa rahmatoeAllah beste zuster Je kunt URL kopieren en dan plakken op de adres. Dit is het ook enige bron die ik heb en verder is het ook niet nodig omdat daar geen ijtihaad is. wa salaammoe 3alaykoem

Joacim
28-09-2006, 22:28


En je bron doet het niet, ik klik erop, maar hij geeft niks aan. http://islamqa.com/index.php?ref=5457&ln=eng&txt=rasheed

Prinz
30-09-2006, 10:44
Thank you!!! Ik had ze op papier maar was t kwijt geraakt. Nu heb ik ze weer uitgeprint...:goedzo:

Saida85
30-09-2006, 16:24
Thank you!!! Ik had ze op papier maar was t kwijt geraakt. Nu heb ik ze weer uitgeprint...:goedzo: Graag gedaan hoor oegti :) bedankt voor je puntje:kus: