Bekijk volle/desktop versie : De Scheiding (At-Talaaq)Pagina's : [1] 2

23-08-2002, 19:16
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer. Verdrijft haar niet uit haar vertrekken, noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan (vóór de bepaalde termijn) tenzij zij zich openlijk onbetamelijk gedragen. Dit zijn Allah's vastgestelde grenzen; en wie de door Allah bepaalde grenzen overschrijdt doet zeker zijn eigen ziel onrecht aan. Gij weet niet; misschien zal Allah daarna iets beters teweegbrengen.

2. Als zij dan haar termijn bereikt hebben, neemt haar op een vriendelijke manier terug, of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor Allah. Dit is een vermaning voor hem die in Allah en de laatste Dag gelooft. En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden.

3. En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet verwacht. En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend. Voorwaar, Allah volbrengt Zijn voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaf bepaald.

4. En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

5. Dat is het bevel van Allah dat Hij u heeft geopenbaard. En wie Allah vreest, van hem zal Hij zijn fouten wegnemen en zijn loon zal vergroot worden.

6. Herbergt haar (van wie gij scheidt) in de huizen waar gij vertoeft, overeenkomstig uw middelen; en doet haar geen kwaad om het haar moeilijk te maken. En als zij zwanger zijn, onderhoudt haar tot zij verlost zijn. En als zij haar kind voor u zogen geeft haar vergoeding en beraadslaagt tezamen in vriendelijkheid; maar als gij het lastig voor elkander maakt laat dan een andere vrouw het kind zogen.

7. Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed. En laat hij wiens middelen beperkt zijn, geven overeenkomstig hetgeen Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven hetgeen Hij haar heeft gegeven. Allah zal weldra verlichting verlenen na ongemak.

8. Hoe vele steden kwamen niet in opstand tegen het gebod van hun Heer en van Zijn boodschappers! Wij riepen ze dan tot een strenge verantwoording en kastijdden haar met strenge kastijding.

9. Zo ondervonden zij het kwade gevolg van hun gedrag en het einde (hiervan) was de ondergang.

10. Allah heeft hun een strenge straf bereid; vreest daarom Allah, o gij mensen van verstand, die gelooft! Allah heeft inderdaad een vermaning tot u nedergezonden.

11. Een boodschapper, die aan u de duidelijke woorden van Allah voordraagt, opdat hij degenen die geloven en goede daden verrichten uit de duisternis in het licht moge brengen; en wie in Allah gelooft en goed doet, hem zal Hij in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen om daarin voor eeuwig te vertoeven. Allah heeft hem inderdaad een voortreffelijk onderhoud geschonken.

12. Allah is Hij Die de zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks. Het gebod daalt in hun midden neder, opdat gij moogt weten dat Allah macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in zijn kennis omvat.

23-08-2002, 19:21Citaat:
Origineel gepost door zina_maghrebia
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer. Verdrijft haar niet uit haar vertrekken, noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan (vóór de bepaalde termijn) tenzij zij zich openlijk onbetamelijk gedragen. Dit zijn Allah's vastgestelde grenzen; en wie de door Allah bepaalde grenzen overschrijdt doet zeker zijn eigen ziel onrecht aan. Gij weet niet; misschien zal Allah daarna iets beters teweegbrengen.

2. Als zij dan haar termijn bereikt hebben, neemt haar op een vriendelijke manier terug, of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor Allah. Dit is een vermaning voor hem die in Allah en de laatste Dag gelooft. En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden.

3. En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet verwacht. En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend. Voorwaar, Allah volbrengt Zijn voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaf bepaald.

4. En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

5. Dat is het bevel van Allah dat Hij u heeft geopenbaard. En wie Allah vreest, van hem zal Hij zijn fouten wegnemen en zijn loon zal vergroot worden.

6. Herbergt haar (van wie gij scheidt) in de huizen waar gij vertoeft, overeenkomstig uw middelen; en doet haar geen kwaad om het haar moeilijk te maken. En als zij zwanger zijn, onderhoudt haar tot zij verlost zijn. En als zij haar kind voor u zogen geeft haar vergoeding en beraadslaagt tezamen in vriendelijkheid; maar als gij het lastig voor elkander maakt laat dan een andere vrouw het kind zogen.

7. Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed. En laat hij wiens middelen beperkt zijn, geven overeenkomstig hetgeen Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven hetgeen Hij haar heeft gegeven. Allah zal weldra verlichting verlenen na ongemak.

8. Hoe vele steden kwamen niet in opstand tegen het gebod van hun Heer en van Zijn boodschappers! Wij riepen ze dan tot een strenge verantwoording en kastijdden haar met strenge kastijding.

9. Zo ondervonden zij het kwade gevolg van hun gedrag en het einde (hiervan) was de ondergang.

10. Allah heeft hun een strenge straf bereid; vreest daarom Allah, o gij mensen van verstand, die gelooft! Allah heeft inderdaad een vermaning tot u nedergezonden.

11. Een boodschapper, die aan u de duidelijke woorden van Allah voordraagt, opdat hij degenen die geloven en goede daden verrichten uit de duisternis in het licht moge brengen; en wie in Allah gelooft en goed doet, hem zal Hij in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen om daarin voor eeuwig te vertoeven. Allah heeft hem inderdaad een voortreffelijk onderhoud geschonken.

12. Allah is Hij Die de zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks. Het gebod daalt in hun midden neder, opdat gij moogt weten dat Allah macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in zijn kennis omvat.
Vat het voortaan samen..........wat wil je hier mee zeggen dat je ook zelfmoord wilt plegen???


23-08-2002, 19:22
Sukkel dat is een stuk uit de koran JA

23-08-2002, 19:27

Citaat:
Origineel gepost door ADON
VOLGENS MIJ IS ZE GEK?????!!!!!!!!!!!!! geen FUNDAMENTALISTISCHE TEKSTEN[KORANTEKSTEN] HIER AUB!!!!!!!!!LAAT ONS GENIETEN VAN HET LEVEN EN HOU OP MET HET HEILIGE MEISJE TE SPELEN.......GEEF MIJ LIEVER EEN xxxx.......
Haaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaha aaaaaaaaaaaaa


ik ging bijna dood.....

23-08-2002, 19:35Citaat:
Origineel gepost door ADON
VOLGENS MIJ IS ZE GEK?????!!!!!!!!!!!!! geen FUNDAMENTALISTISCHE TEKSTEN[KORANTEKSTEN] HIER AUB!!!!!!!!!LAAT ONS GENIETEN VAN HET LEVEN EN HOU OP MET HET HEILIGE MEISJE TE SPELEN.......GEEF MIJ LIEVER EEN kahvah.......
WAAROM LEES JE HET DAN HOMO

23-08-2002, 19:35

Citaat:
Origineel gepost door HandymanHaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaha aaaaaaaaaaaaa


ik ging bijna dood.....
GA S.V.P JE TANTE VERWENNEN

23-08-2002, 19:36
ADON JIJ VERDIENT GEEN HEILIGE MEID MAAR EEN xxxxx GEEN KAHFAH

23-08-2002, 19:39

Citaat:
Origineel gepost door jamila_nador


GA S.V.P JE TANTE VERWENNEN
dus vandaar dat strakke pakie......je houd wel van comando's geven eh independent woman!! Ook jij ga ga ga gaaaaaaaaa schaatsen en val ergens te pletter

23-08-2002, 19:40

Citaat:
Origineel gepost door Handymandus vandaar dat strakke pakie......je houd wel van comando's geven eh independent woman!! Ook jij ga ga ga gaaaaaaaaa schaatsen en val ergens te pletter
Hou je kop eikel.
Die strakke pakkie levert je wel een stijve ... op tfoeee

23-08-2002, 19:47

Citaat:
Origineel gepost door jamila_nador


Hou je kop eikel.
Die strakke pakkie levert je wel een stijve ... op tfoeee
He niet boos worden ik ga ophouden oke. Ik loop maar met je te flirten, alleen kwamen mijn woorden nogaal verkeerd aan. Maar ik had had een oogie op je.......

23-08-2002, 19:50
handyman ophouden nu

23-08-2002, 19:56
Heb respect voor elkaar (graag) (iechtaram touchtaram)wasalam hassan groetjes allemaal

23-08-2002, 19:57


HANDYMAN HEB JE JE FILM AL GEZIEN

23-08-2002, 19:58

Citaat:
Origineel gepost door tamazeert
Heb respect voor elkaar (graag) (iechtaram touchtaram)wasalam hassan groetjes allemaal
HIJ BEGINT DOM TE LACHEN HAHAHAHA HIJ ZAG ZIJN TANTE I.P.V KORAN TEKST

23-08-2002, 19:59

Citaat:
Origineel gepost door jamila_nador
HANDYMAN HEB JE JE FILM AL GEZIEN
ehhh welke films?? Jamila.

Pagina's : [1] 2