Bekijk volle/desktop versie : Hadith!!De baard van de man staat gelijk aan de hoofddoek van de vrouw !!!31-10-2003, 12:58

Citaat door NOUR_ZUSTER19:
De baard van de man staat gelijk aan de hoofddoek van de vrouwIn een Hadith (Buchari en Muslim) heeft de Profeet Mohammed verklaard dat vrouwen die veranderen wat Allah heeft geschapen, zoals het verwijderen van het haar van hun gezichten of het vijlen van hun tanden of het tatoeëren van hun lichaam en op zo’n manier hun verschijning probeerden te verfraaien, vervloekt zijn door Allah .
De Hadith vermeldde vrouwen in het bijzonder omdat zij zichzelf, veel meer dan mannen, mooier trachten te maken, maar het is van toepassing op beide seksen omdat de reden voor het verbod belangrijk is, zoals aangetoond door de vele ulemâ. Het afscheren van de baard valt dus onder deze waarschuwing, aangezien het veel erger is dan de Nams (het verwijderen van gezichtshaar) die werd uitgevoerd door sommige vrouwen.
Het houdt het gehoorzamen van Shaytân in die zei: ”En ik Shaytân zal hen zeker doen dwalen en ijdele begeerten in hun opwekken en ik zal hen voorzeker ophitsen en zij zullen de oren van het vee afsnijden en ik zal hen voorzeker aansporen en zij zullen Allah’s schepping bederven,” (Soerah An-Nisâ’4 aya 119)


Er zijn een aantal meningen omtrent het onderwerp
”de baard”

1. Wâjib (Verplicht).
2. Moestahab (aanbevolen), echter een mening die sterk in de minderheid is.
3. Dat het niet zou hoeven, echter zonder enig bewijs aan te voeren.

Het laten groeien van de baard is echter wâjib (een vereiste) voor alle mannen, en wordt als enige ondersteunt met bewijs in de Soennah. Het is de eensgezinde mening van de ulemâ in de Islâm dat het wâjib (vereist) is, tevens is het hun eensgezinde mening dat men niet misleid mag worden met deze Soenna, door schaamteloze sjeich’s van deze tijd. Zij proberen enige Fatwa’s te geven die datgene ondersteunen wat zij zelf plachten te doen, op deze manier proberen zij alleen maar dat mensen hen op een verkeerde manier gaan volgen.

Maar wat heeft de Profeet Mohammed gezegd: ”En wie ook maar met een goede soennah begint zal zijn beloning hiervoor krijgen, en een gelijksoortige beloning voor al diegenen die hem hierin volgen. Terwijl diegene die met slechte soennah begint, er zijn last voor zal krijgen en een zelfde last voor al diegene die hem hierin volgen. (Muslim)

Ik zal enkele van de bewijzen geven uit de Soennah betreffende dit onderwerp de “Baard van de man”

Is afscheren een daad van ongehoorzaamheid aan Allah ?

Er is overgeleverd dat door de heersers van Jemen, die waren aangewezen door de Kisra (titel v/d Perzische keizer), twee mannen naar de Profeet Mohammed werden gestuurd om met hem te vergaderen. Toen zij in het bijzijn van de Profeet Mohammed waren merkte hij op dat zij hun baarden hadden afgeschoren en hun snor hadden laten groeien. Hij haatte het naar hen te kijken wegens hun schaamteloze verschijning en zei: ”Wee u, wie heeft jullie gezegd dit te doen?” Zij antwoordden: ”Onze heer (zij bedoelde Kisra)”, de Profeet zei toen: ”Wat mijn Heer betreft, moge Hij Heilig en Verheerlijkt zijn. Hij beval mij alleen mijn baard te laten staan en mijn snor te knippen.”

Is afscheren een daad van ongehoorzaamheid aan Rasoel-Allah ?

De Profeet beval in verschillende ahadith (daarbij verschillende werkwoorden gebruikend), de baard te laten staan, welke allen dezelfde betekenis hebben zoals de volgende hadith: ”Knip de snor bij, en behoud de baard.” (Buchari en Muslim) Gehoorzaamheid aan de Profeet Mohammed staat hierin gelijk aan de gehoorzaamheid aan Allah , Die zei: ”Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah En wie zich afkeert, Wij hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden.” (Soerah An-Nisâ’ 4 aya 80)

Is afscheren gelijk aan afscheren v/d verschijning en leiding van Rasoel-Allah ?

Er is authentiek overgeleverd dat de Profeet Mohammed gewoonlijk een dikke baard had. (Muslim) Soerah Al-Ahzâb 33 aya 21 Allah zegt: ”Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.” En de Profeet Mohammed zei: ”De beste leiding is de leiding van mij.”
(Muslim)


Is afscheren gelijk aan het zich afkeren van de weg der gelovigen?

Het is bekend dat de Profeten vóór Mohammed en diens Sahâbah en de goede mensen van de Islamitische oemmah (gemeenschap) hun baarden lieten groeien en staan. Er is nooit aan ons overgeleverd dat één van hen hun baard schoor. Dus dit is de weg, en Allah zegt: ”En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming!” (Soerah An-Nisâ’ 4 aya 115)

Gaat afscheren gepaard met het volgen van de ongelovigen?

Dit wordt getoond in verscheidene Ahadith van de Profeet zoals bijvoorbeeld: ”Knip je snor en laat je baard groeien. Wees anders dan de magiërs” (Muslim) ”Knip je snor en laat je baard met rust. Wees anders dan de mensen van de Schrift.” (Muslim) ”Wees anders dan de moesjrikien (afgodendienaren), knip je snor en laat je baard met rust!” (Muslim) Het is bevolen anders te zijn, en je zoveel mogelijk te onderscheiden van de ongelovigen. Allah zegt:”…Volg de begeerte der onwetenden (van de Islam) niet.” (Soerah Al-Djâtsiy’ah 45 aya 18) En de Profeet zei:”Wie ook maar een volk imiteert is één van hen.” (Aboe Dawoed)

Spreekt afscheren de pure fitrah (oorspronkelijke natuur) tegen?

De Profeet Mohammed noemde tien kwaliteiten als aanwijzing van een goede, reine aard. Twee van deze kwaliteiten zijn het afknippen van de snor en het laten groeien van de baard. De Profeet verteld ons ook dat ieder kind wordt geboren met een reine pure fitrah, die later bevlekt wordt door de invloed van de omgeving en zijn opvoeding (Muslim en Buchari) Dit is wat helaas gebeurd met vele moslims. Zij schijnen een glad geschoren man knapper te vinden dan iemand met een baard. Dit is precies het tegenovergestelde van wat de Profeet in de laatste Hadith verklaarde. Allah zegt: ”Wend dan jouw aangezicht naar de godsdienst als een Hanif. (Volg) de natuurlijke aanleg, die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah….” (Soerah Ar-Rôem 30 aya 30)

Alle ulemâ van de as-Salaf as-Salih (vrome, rechtschapen voorgangers) met inbegrip van de 4 a-immah zijn het erover eens dat het harâm (verboden) is om baard af te scheren. Zij beschouwen het als een ongeoorloofde schending zoals is overgeleverd door Omar ibn Abdel-Aziez . Zij waren gewend de man die zijn baard afschoor als verwijfd te beschouwen, omdat de baard en groot onderscheid maakt tussen man en vrouw, en omdat het afscheren dit onderscheid wegneemt. Imam Al-Ghazali heeft hierover gezegd: ”De baard het verschil maakt tussen man en vrouw, het is het symbool van mannelijkheid.”
De Profeet zei hierover: ”Moge Allah die mannen vervloeken die de vrouwen imiteren en moge Hij die vrouwen vervloeken die mannen imiteren.” (Buchari)
Velen van de vrome voorgangers accepteren noch getuigenissen van hen die geen baard droegen, noch stonden zij hen toe om de gebeden te leiden.

Ten slotte, hoop ik oprecht dat Allah de dag zal laten komen waarop iedere gelovige man zich zal haasten om zich te bedekken met een baard, met volle tevredenheid van zijn ziel. En dat het verlangen naar zijn Dien (geloof) de sterkste is van alle verlangens. Deze hoop wordt zonder enige twijfel met mij gedeeld door degenen die de mening zijn toegedaan dat de baard Wâjib (verplicht) is.

W Alaikoem salaam Wa Rahmatoellahi Wa Barakatoeh
.

31-10-2003, 14:07


zuster, als ik goed lees dan is dus de baard verplicht zoals de hoofddoek verplicht is toch? waarom zeggen alle mannen dat dat niet zo is?

31-10-2003, 15:55
salem

FOUT, FOUT, FOUT en nog eens fout

God zegt : wa kol li banatika wanisa'ika wanisa'i almominoena an jodribna bi ghomorihina ala jojobihina enz....(en je weet dat god in het begin van sorat elnor heeft gezegd "een sora dat wij hebben laten neerdalen en verplicht hebben)

als je terug gaat naar het klassiek arabisch zul je vinden dat elghimar (enkelvoud voor elghomoor) iet is waarmee een vrouw haar hood bedekt.
Het was namelijk zo dat een vrouw in de Eldahilija een doekje om haar hoofd deed en het naar achteren gooide (zoals veel meisjes een hoofdoek dragen je weet wel een knoop achter en je ziet de hals/nek enz alleen zetten hun het los acheter. Dus een knoop en dan zit de rest los)
Toen openbaarde god deze aja en zei dat ze hetgeen wat ze naar achteren gooiden naar voren moesten trekken en daarmee hun hals/nek enz moesten bedekken.
En zo ontstond de hijaab.

Maar bij een man is een baard SOENNA je vind het daarom niet geschreven in de koran (niet dat ik het ooit gelezen heb of ervan heb gehoord)

En niet zoals de hoofddoek die een Fard is want het staat in de koran

wa3alajkom elsalam

31-10-2003, 20:41
Ik vind het te ver gaan om deze twee dingen op één hoogte stellen alsof de hijaab door iets moet gecompenseerd worden bij de man. Zij bedekt haar awra, en dat is heel wat anders dan het houden van een baard wat op de eerste plaats bedoeld is in navolging van de profeet.

De Ulamá doen dat ook niet. We moeten voorzichtig zijn met wat we beweren.


01-11-2003, 15:39


Muezli

06-11-2003, 04:31

Citaat:
Origineel gepost door elmarocani
Baard is wel verplicht.
Knipt de snorren bij en laat de baarden (groeien), onderscheidt jullie van de heidenen" (Overgeleverd door Muslim)

Maar dat het gelijk staat aan de hijaab? Ik dacht het ff niet

groot verschil.
Hoeveel heidenen dragen wel niet een baard?

13-02-2004, 14:24

Citaat:
Origineel gepost door Corleone
Hoeveel heidenen dragen wel niet een baard?
er zijn randvoorwaarden aan de islamitische baard. verzoirgen bijvoorbeeld,kammen.

13-02-2004, 23:15

Citaat:
Origineel gepost door jamila_b917
salem

FOUT, FOUT, FOUT en nog eens fout


Maar bij een man is een baard SOENNA je vind het daarom niet geschreven in de koran (niet dat ik het ooit gelezen heb of ervan heb gehoord)

En niet zoals de hoofddoek die een Fard is want het staat in de koran

FOUT , FOUT, FOUT en nog eens fout.

Allaah swt zegt : wamaa ataakoem ar-rasoel fagoethoeh wamaa naahakoem 3anhoe fantahoe

En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat en wat hij jullie verbiedt onthoudt jullie daarvan. (Soerat Al-Hashr ayaa 7, 59: 7)

En in de hadietn van Boecharie zegt de Profeet salla allahu 3alaihi wa salam:

knip jullie snorren bij en laat de baarden groeien

en nog vele ahadieth waar in de profeet saws ons beveelt om onze baarden te laten groeien.

Baard is WAADJIB

Wa Salaam.

15-02-2004, 12:39
ik vind het een zeer goede vergelijking. mensen je moet naar de functie kijken. hoofddoek dat mannen niet kijken, baard dat vrouwen niet kijken.

immers naar wie kijkt een vrouw eerder: een gladgeschoren armanipak met een luchtje van hillfiger op en zijn haren in "stijl" geknipt of een man met een baard, jeleba en kortgeschoren haar ?

16-02-2004, 00:57

Citaat:
Origineel gepost door jamila_b917
salem

FOUT, FOUT, FOUT en nog eens fout

God zegt : wa kol li banatika wanisa'ika wanisa'i almominoena an jodribna bi ghomorihina ala jojobihina enz....(en je weet dat god in het begin van sorat elnor heeft gezegd "een sora dat wij hebben laten neerdalen en verplicht hebben)

als je terug gaat naar het klassiek arabisch zul je vinden dat elghimar (enkelvoud voor elghomoor) iet is waarmee een vrouw haar hood bedekt.
Het was namelijk zo dat een vrouw in de Eldahilija een doekje om haar hoofd deed en het naar achteren gooide (zoals veel meisjes een hoofdoek dragen je weet wel een knoop achter en je ziet de hals/nek enz alleen zetten hun het los acheter. Dus een knoop en dan zit de rest los)
Toen openbaarde god deze aja en zei dat ze hetgeen wat ze naar achteren gooiden naar voren moesten trekken en daarmee hun hals/nek enz moesten bedekken.
En zo ontstond de hijaab.

Maar bij een man is een baard SOENNA je vind het daarom niet geschreven in de koran (niet dat ik het ooit gelezen heb of ervan heb gehoord)

En niet zoals de hoofddoek die een Fard is want het staat in de koran

wa3alajkom elsalam
je moet gewoon kijken naar de bewijzen insha'Allaahoe Ta'ala, en die zijn erg duidelijk;

Aboe Hoerayrah radiaAllaahoe anhoe, leverde over van de heerser van Yemen aangewezen door de Perzische keizer, stuurde twee twee gezanten naar de Boodschapper sallaAllaahoe aleihi wa sallam. Toen ze bij hem kwamen, merkte hij op dat ze hun baarden hadden geschoren en hun snorren lang hadden laten groeien. Hun lelijke vertoning hatend, draaide hij zijn gezicht weg en zei

"(Woe be to you), wie heeft jou gezegd om dat te doen?" Zij reageerde "Onze heer (Kisra)!"

De Boodschapper sallaAllaahoe aleihi wa sallam reageerde: "Maar mijn Heer, verheven en glorieus is Hij, heeft mij bevolen om mijn baard te sparen en mijn snor bij te knippen."

[Genoteerd door Ibn Jarir at-Tabari, Ibn Sa'd, en Ibn Bishran. Bekrachtigd (door alAlbaanie(fiqh us Sirah door al Ghazali blz 359)) hasan (=goed) te zijn, rahiemehoemoellaah) wa Allaahoe 'alim.

en dat het niet expliciet in de Qor'aan staat betekent niet dat het geen verplichting is wa Allaahoe 'alim.

hier een link naar wat fatawaa over de baard~>
http://www.fatwa-online.com/miscellaneous/beard/index.htm

hier een link naar een boek over dit onderwerp~>
het heet 'the beard de difference between salaf and khalaf' geschreven door Muhammed al Jibaly wa Allaahoe 'alim
http://forums.gawaher.com/index.php?act=Attach&type=post&id=2767&wa Allaahoe 'alim [/size]