Bekijk volle/desktop versie : Wat zeggen voordat je eet savonds???26-10-2003, 20:45
Als je begint met eten zeg je natuurlijk Bismillahh .Maar tijdens de Ramadan zeg je geloof ik een du'a voordat je begint met eten bij magreb.... Weet iemand hoe dat gaat ??

26-10-2003, 20:46


68. Smeekbede bij het verbreken van het vasten.
176. De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah. [1].


"ÐóåóÈó ÇáÖøóãóÃõ æó ÇÈúÊóáøóÊö ÇáúÚõÑõæÞõ, æó ËóÈóÊó ÇáÃóÌúÑõ Åöäú ÔóÇÁó Çááåõ."


"Dha-haba addhama-oe wabtallatie l-'oerooqoe, wa thabata al-adjroe ien shaa-a Allah"
177. O Allah, ik vraag bij Uw genade dat alles omvat, om mij te vergeven. [2].


"Çááøóåõãøó Åöäøöí ÃóÓúÃóáõßó ÈöÑóÍúãóÊößó ÇáøóÊöí æóÓöÚóÊú ßõáøó ÔóíúÁò Ãóäú ÊóÛúÝöÑó áöí."


"Allaahoemma iennie as-aloeka bierah'matieka allatie wasi'at koella shay-ien an taghfiera lie"

27-10-2003, 12:02
Volgens mij ben je een stukje vergeten dat bovenaan hoort.

27-10-2003, 12:12
yep en zo begin ik ook !!!!!!!!!

27-10-2003, 12:34


JA ZO BEGIN JE MAAR HOE EINDIG JE TER VOLLEDIGHEID

27-10-2003, 16:16
salaam mohleikoem (wrwb)

Heel erg bedankt voor de dua,
Maar ik had graag dat een van jullie het dan van begin tot eind volledig had willen plaatsen ,zodat er geen sprake is van misverstande tijdens het opzeggen.
Alvast bedankt

wa ahleikoem salaam

27-10-2003, 16:23

Citaat:
Origineel gepost door ouiam_tet1
ja wij beginnen met..

allahuma inni laka soemto wa 3ala rizqika aftartoe...
en dan......

wa bika amenoe 3aleikoem tawakeltoe..

Zahaba dama'oe, wabteletiel goeroek, saftel azer inna sha'a allahoeta3ala..


M'n Pa zegt iets anders, maar sinds ik het zo geleerd hebt, raak ik deze niet meer kwijtCitaat:
Origineel gepost door Thazemith
JA ZO BEGIN JE MAAR HOE EINDIG JE TER VOLLEDIGHEID
Zie hierboven

28-10-2003, 10:20
salaam oe 'alaikoem,

Ramadan mubarak aan iedereen.

ik zeg altijd (zo heb ik het geleerd):

Allahoemma laka somtu,
wa 'ala rizqiqa aftarto,
dahaba-a-damaa oe,
wabtalatul ghuroek,
wathabatha-l-ajru,
insha Allah.

hopelijk kan je eraan uit.

Salaam oe 'alaikoem.

28-10-2003, 12:49
salaam,

jazoekoemoe lahoe gairan allemaal inshallah!!!!!

wasalaam.

28-10-2003, 12:51
Voor u heb ik gevast en voor u breek ik mij vasten

28-10-2003, 12:59
Die laatste is een duidelijke voor de nederlandse mensen onder ons... wel handig.

29-10-2003, 16:43
De volledige zin is:
Allahoemma innie laka soemtoe wa ala rizkika aftartoe...fa ghfirli ma kaddamtoe wa ma aggartoe...Dha-haba addhama-oe wabtallatie l-'oerooqoe, wa thabata al-adjroe ien shaa-a Allah.

Wa allahoe ahlam..

29-10-2003, 18:42


Allahoema inna laka soumtou wa bieka ementoe, 3ala raz9i9a aftartoe, deheba doemoe9oe, bi teletil 3oro9o tebetil azjrie inch'allah...

29-10-2003, 19:02
Versie nr 423563 :

Allahomma laka somto

Wa 3ala rizqika afatrtoe

Bika amantoe

Wa 3alayka tawakalto

Dahaba damma'o

Wa btallati 3oroqo

Wa tabatal al adjro..insha ALLAH