Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : bismillah alrahmani elrahiem..LZN
26-10-2003, 18:18


bismillah alrahmani elrahiem alhamdoulilah irabie elhalamien maliki jomidin iejaka na3boedoe wa iejaka nasta3ien ihdinasirata elmoestakiem sirata ladiena el3amta 3alajhim 3airie elma3doebie 3alayhim walathalin amin saddaq allahoe al3adim :D.

halal
28-10-2003, 11:33
salaam, Amien. Ik hoop dat Allah (swt) alle moslims op het rechte pad zal leiden, insha Allah. salaam oe 'alaikoem.

muslimien
28-10-2003, 11:57
bismillahir rahenir rahiem kul ahoewdu bi rabi nass malik i nass illeh i nass minserie weswesie gines elledie yuweswoesie fisedorie nes mina zinati i nes seytan is overal let daarop hij zwemt in onze bloed en leeft in onze hart en denk in onze hersens door de slechte daden voedt je hem op en door goeie daden laat je hem verhongeren

zinnezintje
28-10-2003, 13:43
Origineel gepost door muslimien bismillahir rahenir rahiem kul ahoewdu bi rabi nass malik i nass illeh i nass minserie weswesie gines elledie yuweswoesie fisedorie nes mina zinati i nes seytan is overal let daarop hij zwemt in onze bloed en leeft in onze hart en denk in onze hersens door de slechte daden voedt je hem op en door goeie daden laat je hem verhongeren salaam, jazak allahoe gairan mijn broeder. wasalaam

Selina
28-10-2003, 13:45


Origineel gepost door fatoshhamarosh bismillah alrahmani elrahiem alhamdoulilah irabie elhalamien maliki jomidin iejaka na3boedoe wa iejaka nasta3ien ihdinasirata elmoestakiem sirata ladiena el3amta 3alajhim 3airie elma3doebie 3alayhim walathalin amin saddaq allahoe al3adim :D saddaq allahoe al3adim Mag je niet zeggen is haram

deheks
28-10-2003, 13:51
Bismillalah Alrahmani Elrahiem Allahoe la ilaha illallahoe wel hayyoel kayyoem. La ta'ghoezoe-hoe sina tun wa la nevm. La hoema fis-sema-wati wa ma fil ard. Men zellezie jesj-fe-oe indehoe illa bi- iz-nih. Yag-lemoe ma baine aidihim wa ma ghal-fehoem wa la yoehitoena bi sjai'in min ilmi-hi illa bima sjaa. Wa-sia koersi-yoe hoes sama wati wel ard. We la ye-oe-doe-hoe hif-dzoe-hoe-ma wa hoewel aliyyoel adzim. Dit is de vers der versen als je deze vers na iedere fard gebed opzeg dan is je plaatsje in de hemel gewaarborgd... Deze vers kan je ook iedere avond voor het slapen gaan op zeggen dan neemt allah swt een engel voor je in dienst en die zal je de hele nacht beschremen tegen het slechte ......

babyvanbelisma
28-10-2003, 14:02
Qul huwa lahu ahad Allahu samad Lem yelid wa lem yulid Wa lem yakalahu kufuwan ahad Amien Ik dacht dat deze soera je 's nachts beschermde...