Bekijk volle/desktop versie : Opgelet!! Boycot Boycot!!



24-10-2003, 11:45
Geachte Moslim,

Ik zeg geachte Moslim omdat ik u zeer hoog acht. Ik acht u zeer hoog omdat u een Moslim bent. Ik acht u zeer hoog omdat u de enige bent die alleen uw Heer aanbidt. In de heilige maand Ramadan acht ik u het hoogst omdat u tijdens deze maand uw Heer het meest aanbidt. Maar er zijn bepaalde mensen die u juist verafschuwen omdat u alleen uw Heer aanbidt. En tijdens de heilige maand Ramadan verafschuwen zij u het meest omdat u tijdens deze maand uw Heer het meest aanbidt.

Weet u hoe zij u tijdens deze maand het meest verafschuwen? Tijdens deze maand laten zij u uw vasten breken met het bloed van uw eigen medemoslim. Heeft u ooit van Het geld wat aan deze dadels wordt verdiend wordt tegen uw medemoslim gebruikt …tegen uw eigen broeder en zuster.

Geachte Moslim acht uzelf en uw medemoslims in Palestina hoog. Geachte Moslim heb uw medemoslim in Palestina lief en koop deze dadels niet. Gelooft u mij…er zijn leukere manieren om uw vasten te breken.

Hoogachtend,


Uw medemoslim

citaat van http://www.maghrebonline.nl

24-10-2003, 18:06


goed om te weten.

25-10-2003, 21:00
bedankt voor de mededeling meid.......goed van ej dat je dat hier neerzet

25-10-2003, 21:04
minder!!..

26-10-2003, 09:35


Salaam A3laykum,

Wat erg dan dat de 'Islamitische' Slagerijen ze ook verkopen... Belachelijk gewoon! Maar meid... Moge Allah je belonen voor het behoeden moorden van onze broeders en zusters in Palestina... Vooral deze maand moeten we er nog EXTRA aandacht aan besteden... Nogmaals bedankt...

Ma3a Salama...